atlas en kaart
De internet kaartenbeurs


Atlassendatabase
Nederlandse atlassen
vanaf ca 1850

U bevindt zich hier: www.atlasenkaart.nl/atlassen/auteur/atlassen

atlassen gemaakt door Bos, R.

Hieronder staan de atlassen die zijn gemaakt door Bos, R..Atlas

der

geheele aarde,

in

40 kaarten en vele bijkaartjes,

door

R.Bos,

Hoofd eener school te Groningen

Zesde vermeerderde druk P. Noordhoff

Uitgever:Noordhoff, P.
Auteur(s):Bos, R.
Jaar:
Druk:6e
Hoogte:0 cm
Breedte:0 cm
Bijzonderheden
ID/code/volgnr115///R.Bos'

Atlas der geheele aarde

in

44 kaarten en vele bijkaarten

Vijftiende verbeterde druk P. Noordhoff

Uitgever:Noordhoff, P.
Auteur(s):Bos, R.
Jaar:
Druk:15e
Hoogte:0 cm
Breedte:0 cm
Bijzonderhedenslappe band
ID/code/volgnr116///R.Bos'

Atlas der geheele aarde

in

44 kaarten en vele bijkaarten

Zestiende verbeterde druk P. Noordhoff

Uitgever:Noordhoff, P.
Auteur(s):Bos, R.
Jaar:
Druk:16e
Hoogte:0 cm
Breedte:0 cm
Bijzonderheden
ID/code/volgnr117///R.Bos'

Atlas der geheele aarde

in

44 kaarten en vele bijkaarten

Zeventiende verbeterde druk P. Noordhoff

Uitgever:Noordhoff, P.
Auteur(s):Bos, R.
Jaar:
Druk:17e
Hoogte:0 cm
Breedte:0 cm
Bijzonderheden
ID/code/volgnr118///R.Bos'

Atlas der geheele aarde

in

44 kaarten en vele bijkaarten

Twee en twintigste Druk

herzien door K.Zeeman P. Noordhoff

Uitgever:Noordhoff, P.
Auteur(s):Bos, R. Zeeman, K.
Jaar:
Druk:22e
Hoogte:0 cm
Breedte:0 cm
Bijzonderheden
ID/code/volgnr119///R.Bos'

Atlas der geheele aarde

in

44 kaarten en vele bijkaarten

Vier en twintigste Druk

herzien door K.Zeeman P. Noordhoff

Uitgever:Noordhoff, P.
Auteur(s):Bos, R. Zeeman, K.
Jaar:
Druk:24e
Hoogte:0 cm
Breedte:0 cm
Bijzonderheden
ID/code/volgnr120///R.Bos'

Atlas der geheele aarde

in

44 kaarten en vele bijkaarten

Vijfentwintigste Druk

herzien door K.Zeeman P. Noordhoff

Uitgever:Noordhoff, P.
Auteur(s):Bos, R. Zeeman, K.
Jaar:
Druk:25e
Hoogte:0 cm
Breedte:0 cm
Bijzonderheden
ID/code/volgnr121///R.Bos

Atlas

der gehele aarde

in 48 kaarten en vele bijkaarten

zevenentwintigste druk

herzien door K.Zeeman P. Noordhoff

Uitgever:Noordhoff, P.
Auteur(s):Bos, R. Zeeman, K.
Jaar:
Druk:27e
Hoogte:0 cm
Breedte:0 cm
Bijzonderheden
ID/code/volgnr122///R.Bos

Atlas

der gehele aarde

in 48 kaarten en vele bijkaarten

achtentwintigste druk

herzien door K.Zeeman P. Noordhoff

Uitgever:Noordhoff, P.
Auteur(s):Bos, R. Zeeman, K.
Jaar:
Druk:28e
Hoogte:0 cm
Breedte:0 cm
Bijzonderheden
ID/code/volgnr123///R.Bos

Atlas

der gehele aarde

in 48 kaarten en vele bijkaarten

negenentwintigste druk

herzien door K.Zeeman P. Noordhoff

Uitgever:Noordhoff, P.
Auteur(s):Bos, R. Zeeman, K.
Jaar:
Druk:29e
Hoogte:0 cm
Breedte:0 cm
Bijzonderheden
ID/code/volgnr124///R.Bos

Atlas

der gehele aarde

in 48 kaarten en vele bijkaarten

dertigste druk

herzien door K.Zeeman P. Noordhoff N.V. - 1950 - Groningen - Djakarta

Uitgever:Noordhoff, P.
Auteur(s):Bos, R. Zeeman, K.
Jaar:
Druk:30e
Hoogte:31 cm
Breedte:23 cm
Bijzonderhedenop titelblad: Prijs . . F 2.75* | In ringband . . ,", 3.25* | Gebonden . . ,", 3.75* | Uitgave mret platen geb. . ,", 4,90*
ID/code/volgnr125///R.Bos-K.Zeeman

Atlas der gehele aarde

in 48 kaarten en vele bijkaarten

eenendertigste druk P. Noordhoff

Uitgever:Noordhoff, P.
Auteur(s):Bos, R. Zeeman, K.
Jaar:
Druk:31e
Hoogte:0 cm
Breedte:0 cm
Bijzonderheden
ID/code/volgnr126///R.Bos

Atlas der gehele aarde

in 48 kaarten en vele bijkaarten

tweeëndertigste druk P. Noordhoff

Uitgever:Noordhoff, P.
Auteur(s):Bos, R. Zeeman, K.
Jaar:
Druk:32e
Hoogte:0 cm
Breedte:0 cm
Bijzonderheden
ID/code/volgnr127///Bos-Zeeman

Atlas der gehele aarde

in 48 kaarten en vele bijkaarten

drieëndertigste druk P. Noordhoff

Uitgever:Noordhoff, P.
Auteur(s):Bos, R. Zeeman, K.
Jaar:
Druk:33e
Hoogte:0 cm
Breedte:0 cm
Bijzonderheden
ID/code/volgnr128///Bos-Zeeman

Atlas

der gehele aarde

in 48 kaarten en vele bijkaarten

vierendertigste druk P. Noordhoff N.V.

Uitgever:Noordhoff, P.
Auteur(s):Bos, R. Zeeman, K.
Jaar:
Druk:34e
Hoogte:0 cm
Breedte:0 cm
Bijzonderheden
ID/code/volgnr129///Bos-Zeeman

Atlas

der gehele aarde

in 48 kaarten en vele bijkaarten

vijfendertigste druk P. Noordhoff

Uitgever:Noordhoff, P.
Auteur(s):Bos, R. Zeeman, K.
Jaar:
Druk:35e
Hoogte:0 cm
Breedte:0 cm
Bijzonderheden
ID/code/volgnr130///Bos-Zeeman

Atlas

der gehele aarde

in 48 kaarten en vele bijkaarten

zesendertigste druk P. Noordhoff

Uitgever:Noordhoff, P.
Auteur(s):Bos, R. Zeeman, K.
Jaar:
Druk:36e
Hoogte:0 cm
Breedte:0 cm
Bijzonderheden
ID/code/volgnr131///Bos-Zeeman

Atlas

der gehele aarde

in 52 kaarten

32 bijkaarten

en een register

zevenendertigste druk P. Noordhoff

Uitgever:Noordhoff, P.
Auteur(s):Bos, R. Zeeman, K.
Jaar:
Druk:37e
Hoogte:0 cm
Breedte:0 cm
Bijzonderheden
ID/code/volgnr132///Bos-Zeeman

Atlas

der gehele aarde

in 50 kaarten

34 bijkaarten

met register

en inlegvel

achtendertigste druk P. Noordhoff

Uitgever:Noordhoff, P.
Auteur(s):Bos, R. Zeeman, K.
Jaar:
Druk:38e
Hoogte:0 cm
Breedte:0 cm
Bijzonderheden
ID/code/volgnr133///Bos-Zeeman

Atlas

der gehele aarde

in 54 kaarten

40 bijkaarten

met register

en inlegvel

negenendertigste druk P. Noordhoff

Uitgever:Noordhoff, P.
Auteur(s):Bos, R. Zeeman, K.
Jaar:
Druk:39e
Hoogte:0 cm
Breedte:0 cm
Bijzonderheden
ID/code/volgnr134///R.Bos'

Ge´llustreerde Schoolatlas

der

geheele aarde

Elfde, verbeterde druk

in

44 kaarten, vele bijkaarten en 160 platen P. Noordhoff

Uitgever:Noordhoff, P.
Auteur(s):Bos, R.
Jaar:
Druk:11e
Hoogte:0 cm
Breedte:0 cm
BijzonderhedenGe´llustreerde uitgave
ID/code/volgnr135///R.Bos'

Ge´llustreerde Schoolatlas

der

geheele aarde

Veertiende, verbeterde druk

in

44 kaarten, vele bijkaarten en 210 platen P. Noordhoff

Uitgever:Noordhoff, P.
Auteur(s):Bos, R.
Jaar:
Druk:14e
Hoogte:0 cm
Breedte:0 cm
BijzonderhedenGe´llustreerde uitgave
ID/code/volgnr136///R.Bos'

Ge´llustreerde Schoolatlas

der

geheele aarde

Zestiende, verbeterde druk

in

44 kaarten, vele bijkaarten en 219 platen P. Noordhoff

Uitgever:Noordhoff, P.
Auteur(s):Bos, R.
Jaar:
Druk:16e
Hoogte:0 cm
Breedte:0 cm
BijzonderhedenGe´llustreerde uitgave
ID/code/volgnr137///R.Bos'

Ge´llustreerde Schoolatlas

der

geheele aarde

Achtiende, verbeterde druk

in

44 kaarten, vele bijkaarten en 215 platen P. Noordhoff

Uitgever:Noordhoff, P.
Auteur(s):Bos, R.
Jaar:
Druk:18e
Hoogte:0 cm
Breedte:0 cm
BijzonderhedenGe´llustreerde uitgave
ID/code/volgnr138///R.Bos'

Ge´llustreerde Schoolatlas

der

geheele aarde

Negentiende, verbeterde druk

in

44 kaarten, vele bijkaarten en 215 platen P. Noordhoff

Uitgever:Noordhoff, P.
Auteur(s):Bos, R.
Jaar:
Druk:19e
Hoogte:0 cm
Breedte:0 cm
BijzonderhedenGe´llustreerde uitgave
ID/code/volgnr139///R.Bos'

Ge´llustreerde Schoolatlas

der

geheele aarde

Twintigste druk

Herzien door K.Zeeman

in

44 kaarten, vele bijkaarten en 215 platen P. Noordhoff

Uitgever:Noordhoff, P.
Auteur(s):Bos, R. Zeeman, K.
Jaar:
Druk:20e
Hoogte:0 cm
Breedte:0 cm
BijzonderhedenGe´llustreerde uitgave
ID/code/volgnr140///R.Bos'

Ge´llustreerde Schoolatlas

der

geheele aarde

Een en twintigste druk

Herzien door K.Zeeman

in

44 kaarten, vele bijkaarten en 215 platen P. Noordhoff

Uitgever:Noordhoff, P.
Auteur(s):Bos, R. Zeeman, K.
Jaar:
Druk:21e
Hoogte:0 cm
Breedte:0 cm
BijzonderhedenGe´llustreerde uitgave
ID/code/volgnr141///R.Bos'

Ge´llustreerde Schoolatlas

der

geheele aarde

Twee en twintigste druk

Herzien door K.Zeeman

in

44 kaarten, vele bijkaarten en 215 platen P. Noordhoff

Uitgever:Noordhoff, P.
Auteur(s):Bos, R. Zeeman, K.
Jaar:
Druk:22e
Hoogte:0 cm
Breedte:0 cm
BijzonderhedenGe´llustreerde uitgave
ID/code/volgnr142///R.Bos'

Ge´llustreerde Schoolatlas

der

geheele aarde

Drie en twintigste druk

Herzien door K.Zeeman

in

44 kaarten, vele bijkaarten en 215 platen P. Noordhoff

Uitgever:Noordhoff, P.
Auteur(s):Bos, R. Zeeman, K.
Jaar:
Druk:23e
Hoogte:0 cm
Breedte:0 cm
BijzonderhedenGe´llustreerde uitgave
ID/code/volgnr143///R.Bos'

Ge´llustreerde Schoolatlas

der

geheele aarde

Vijfentwintigste druk

Herzien door K.Zeeman

in

44 kaarten, vele bijkaarten en 199 platen

Uitgever:Noordhoff, P.
Auteur(s):Bos, R. Zeeman, K.
Jaar:
Druk:24e
Hoogte:0 cm
Breedte:0 cm
BijzonderhedenGe´llustreerde uitgave
ID/code/volgnr144///R.Bos

Ge´llustreerde Schoolatlas

der geheele aarde

zevenentwintigste druk

herzien door K.Zeeman

in 48 kaarten, vele bijkaarten

en 213 platen P. Noordhoff

Uitgever:Noordhoff, P.
Auteur(s):Bos, R. Zeeman, K.
Jaar:
Druk:27e
Hoogte:0 cm
Breedte:0 cm
BijzonderhedenGe´llustreerde uitgave
ID/code/volgnr145///R.Bos

Atlas

der gehele aarde

in 48 kaarten en vele bijkaarten

dertigste druk

herzien door K.Zeeman P. Noordhoff

Uitgever:Noordhoff, P.
Auteur(s):Bos, R. Zeeman, K.
Jaar:
Druk:30e
Hoogte:0 cm
Breedte:0 cm
BijzonderhedenGe´llustreerde uitgave
ID/code/volgnr146///R.Bos-K.Zeeman

Atlas der gehele aarde

in 48 kaarten en vele bijkaarten

eenendertigste druk P. Noordhoff

Uitgever:Noordhoff, P.
Auteur(s):Bos, R. Zeeman, K.
Jaar:
Druk:31e
Hoogte:0 cm
Breedte:0 cm
BijzonderhedenGe´llustreerde uitgave
ID/code/volgnr147///R.Bos-K.Zeeman

Atlas der gehele aarde

in 48 kaarten en vele bijkaarten

tweeëndertigste druk P. Noordhoff

Uitgever:Noordhoff, P.
Auteur(s):Bos, R. Zeeman, K.
Jaar:
Druk:32e
Hoogte:0 cm
Breedte:0 cm
BijzonderhedenGe´llustreerde uitgave
ID/code/volgnr148///Bos-Zeeman

Atlas der gehele aarde

in 48 kaarten en vele bijkaarten

drieëndertigste druk P. Noordhoff

Uitgever:Noordhoff, P.
Auteur(s):Bos, R. Zeeman, K.
Jaar:
Druk:33e
Hoogte:0 cm
Breedte:0 cm
BijzonderhedenGe´llustreerde uitgave
ID/code/volgnr149///Bos-Zeeman

Atlas der gehele aarde

in 48 kaarten en vele bijkaarten

vierendertigste druk P. Noordhoff

Uitgever:Noordhoff, P.
Auteur(s):Bos, R. Zeeman, K.
Jaar:
Druk:34e
Hoogte:0 cm
Breedte:0 cm
BijzonderhedenGe´llustreerde uitgave
ID/code/volgnr150///Bos-Zeeman

Atlas

der gehele aarde

in 48 kaartenen vele bijkaarten

vijfenendertigste druk P. Noordhoff

Uitgever:Noordhoff, P.
Auteur(s):Bos, R. Zeeman, K.
Jaar:
Druk:35e
Hoogte:0 cm
Breedte:0 cm
BijzonderhedenGe´llustreerde uitgave
ID/code/volgnr151///Bos-Zeeman

Atlas

der gehele aarde

in 48 kaartenen vele bijkaarten

zesenendertigste druk P. Noordhoff

Uitgever:Noordhoff, P.
Auteur(s):Bos, R. Zeeman, K.
Jaar:
Druk:36e
Hoogte:0 cm
Breedte:0 cm
BijzonderhedenGe´llustreerde uitgave
ID/code/volgnr152///Bos-Zeeman

Atlas

der gehele aarde

in 50 kaarten

34 bijkaarten

met register

en inlegvel

zevenendertigste druk P. Noordhoff

Uitgever:Noordhoff, P.
Auteur(s):Bos, R. Zeeman, K.
Jaar:
Druk:37e
Hoogte:0 cm
Breedte:0 cm
BijzonderhedenGe´llustreerde uitgave
ID/code/volgnr153///Bos-Zeeman

Atlas

der gehele aarde

in 50 kaarten

34 bijkaarten

met register

en inlegvel

achtendertigste druk P. Noordhoff

Uitgever:Noordhoff, P.
Auteur(s):Bos, R. Zeeman, K.
Jaar:
Druk:38e
Hoogte:0 cm
Breedte:0 cm
BijzonderhedenGe´llustreerde uitgave
ID/code/volgnr154///Bos

Zeeman

Atlas

der gehele aarde

in 54 kaarten

40 bijkaarten

met register

en inlegvel

negenendertigste druk Wolters-Noordhoff

Uitgever:Wolters-Noordhoff
Auteur(s):Bos, R. Zeeman, K.
Jaar:
Druk:39e
Hoogte:0 cm
Breedte:0 cm
BijzonderhedenGe´llustreerde uitgave
ID/code/volgnr155///Bos

Zeeman

De ge´llustreerde atlas

veertigste druk Wolters-Noordhoff

Uitgever:Wolters-Noordhoff
Auteur(s):Bos, R. Zeeman, K.
Jaar:
Druk:40e
Hoogte:0 cm
Breedte:0 cm
BijzonderhedenGe´llustreerde uitgave
ID/code/volgnr156///R. Bos - K. Zeeman

Economische

atlas

der geheele aarde

in 60 kaarten

Tweede, geheel omgewerkte druk P. Noordhoff

Uitgever:Noordhoff, P.
Auteur(s):Bos, R. Zeeman, K.
Jaar:
Druk:2e
Hoogte:0 cm
Breedte:0 cm
Bijzonderheden
ID/code/volgnr157///R. Bos'

Schoolatlas

van

Nederland

en zijne

overzeesche bezittingen

Derde vermeerderde druk. P. Noordhoff

Uitgever:Noordhoff, P.
Auteur(s):Bos, R.
Jaar:
Druk:3e
Hoogte:0 cm
Breedte:0 cm
Bijzonderheden
ID/code/volgnr158///R. Bos'

Schoolatlas

van

Nederland

en zijne

overzeesche bezittingen

Vierde, herziene druk. P. Noordhoff

Uitgever:Noordhoff, P.
Auteur(s):Bos, R.
Jaar:
Druk:4e
Hoogte:0 cm
Breedte:0 cm
Bijzonderheden
ID/code/volgnr159///R. Bos'

Schoolatlas

van

Nederland

en zijne

Overzeesche Bezittingen

Tiende, herziene druk. P. Noordhoff

Uitgever:Noordhoff, P.
Auteur(s):Bos, R.
Jaar:
Druk:10e
Hoogte:0 cm
Breedte:0 cm
Bijzonderheden
ID/code/volgnr160///R. Bos'

Schoolatlas

van

Nederland

en zijne

Overzeesche Bezittingen

Tiende, herziene druk. P. Noordhoff

Uitgever:Noordhoff, P.
Auteur(s):Bos, R.
Jaar:
Druk:10e
Hoogte:0 cm
Breedte:0 cm
BijzonderhedenGe´llustreerde uitgave
ID/code/volgnr161///R. Bos'

Schoolatlas

van

Nederland

en zijne

overzeesche bezittingen

Elfde, herziene druk. P. Noordhoff

Uitgever:Noordhoff, P.
Auteur(s):Bos, R.
Jaar:
Druk:11e
Hoogte:0 cm
Breedte:0 cm
Bijzonderheden
ID/code/volgnr162///R. Bos'

Schoolatlas

van

Nederland

en zijne

overzeesche bezittingen

Twaalfde, herziene druk. P. Noordhoff

Uitgever:Noordhoff, P.
Auteur(s):Bos, R.
Jaar:
Druk:12e
Hoogte:0 cm
Breedte:0 cm
Bijzonderheden
ID/code/volgnr163///R. Bos'

Schoolatlas

van

Nederland

en zijne

overzeesche bezittingen

Dertiende druk

Herzien door K.Zeeman. P. Noordhoff

Uitgever:Noordhoff, P.
Auteur(s):Bos, R. Zeeman, K.
Jaar:
Druk:13e
Hoogte:0 cm
Breedte:0 cm
Bijzonderheden
ID/code/volgnr164///R. Bos'

Schoolatlas

van

Nederland

en zijne

overzeesche bezittingen

Veertiende druk

Herzien door K.Zeeman. P. Noordhoff

Uitgever:Noordhoff, P.
Auteur(s):Bos, R. Zeeman, K.
Jaar:
Druk:14e
Hoogte:0 cm
Breedte:0 cm
Bijzonderheden
ID/code/volgnr165///R. Bos'

Schoolatlas

van

Nederland

en zijn

Overzeesche Gewesten

Vijftiende druk

Herzien door K.Zeeman. P. Noordhoff

Uitgever:Noordhoff, P.
Auteur(s):Bos, R. Zeeman, K.
Jaar:
Druk:15e
Hoogte:0 cm
Breedte:0 cm
Bijzonderheden
ID/code/volgnr166///R. Bos'

Schoolatlas

van

Nederland

en zijn

Overzeesche Gewesten

Vijftiende druk

Herzien door K.Zeeman. P. Noordhoff

Uitgever:Noordhoff, P.
Auteur(s):Bos, R. Zeeman, K.
Jaar:
Druk:15e
Hoogte:0 cm
Breedte:0 cm
BijzonderhedenGe´llustreerde uitgave
ID/code/volgnr167///R. Bos'

Schoolatlas

van

Nederland

en zijn

overzeese gewesten

Zestiende druk

Herzien door K.Zeeman. P. Noordhoff

Uitgever:Noordhoff, P.
Auteur(s):Bos, R. Zeeman, K.
Jaar:
Druk:16e
Hoogte:0 cm
Breedte:0 cm
Bijzonderheden
ID/code/volgnr168///R. Bos'

Schoolatlas

van

Nederland

en zijn

overzeese gewesten

Zestiende druk

Herzien door K.Zeeman. P. Noordhoff

Uitgever:Noordhoff, P.
Auteur(s):Bos, R. Zeeman, K.
Jaar:
Druk:16e
Hoogte:0 cm
Breedte:0 cm
BijzonderhedenGe´llustreerde uitgave
ID/code/volgnr169///R. Bos

Schoolatlas

van

Nederland

in twintig kaarten en verschillende bijkaarten

zeventiende druk

Herzien door K.Zeeman P. Noordhoff

Uitgever:Noordhoff, P.
Auteur(s):Bos, R. Zeeman, K.
Jaar:
Druk:17e
Hoogte:0 cm
Breedte:0 cm
Bijzonderheden
ID/code/volgnr170///Eerste Atlas

voor

Schippersklassen, Schippersvakscholen

en Binnen schippers

door R.Bos, onder medewerking van

P.J.Puister

Directeur van de Schippervakschool te Groningen P. Noordhoff

Uitgever:Noordhoff, P.
Auteur(s):Bos, R. Puister, P.J.
Jaar:
Druk:1e
Hoogte:0 cm
Breedte:0 cm
Bijzonderheden
ID/code/volgnr171///Voorloper

van den

eersten

Teekenatlas

Eenvoudig teekenatlasje van Nederland

door

R.Bos

Hoofd eener school te

Groningen

Vierde

gewijzigde en

vermeerderde druk P. Noordhoff

Uitgever:Noordhoff, P.
Auteur(s):Bos, R.
Jaar:
Druk:4e
Hoogte:0 cm
Breedte:0 cm
Bijzonderheden
ID/code/volgnr172///Voorloper

van den

eersten

Teekenatlas

Eenvoudig teekenatlasje van Nederland

door

R.Bos

Hoofd eener school te

Groningen

Vijfde

herziene druk P. Noordhoff

Uitgever:Noordhoff, P.
Auteur(s):Bos, R.
Jaar:
Druk:5e
Hoogte:0 cm
Breedte:0 cm
Bijzonderheden
ID/code/volgnr173///Voorloper

van den

eersten

Teekenatlas

Eenvoudig teekenatlasje van Nederland

door

R.Bos

Zesde

herziene druk P. Noordhoff

Uitgever:Noordhoff, P.
Auteur(s):Bos, R.
Jaar:
Druk:6e
Hoogte:0 cm
Breedte:0 cm
Bijzonderheden
ID/code/volgnr174///Voorloper

van den

eersten

Teekenatlas

Eenvoudig teekenatlasje van Nederland

door

R.Bos

Vierde

gewijzigde en

vermeerderde druk P. Noordhoff

Uitgever:Noordhoff, P.
Auteur(s):Bos, R.
Jaar:
Druk:7e
Hoogte:0 cm
Breedte:0 cm
Bijzonderheden
ID/code/volgnr175///Bos' 1e Teeken-atlas

in 21 gekleurde kaarten

15e

verbeterde

druk Groningen, P. Noordhoff

1913

Uitgever:Noordhoff, P.
Auteur(s):Bos, R.
Jaar:
Druk:15e
Hoogte:22 cm
Breedte:17 cm
Bijzonderhedenop voorplat: Prijs 25 cts. | Prijs gecartonneerd 35 cts.
ID/code/volgnr176///Bos' 1e Teeken-atlas

in 21 gekleurde kaarten

17e

verbeterde

druk Groningen, P. Noordhoff

1918

Uitgever:Noordhoff, P.
Auteur(s):Bos, R.
Jaar:
Druk:17e
Hoogte:22 cm
Breedte:18 cm
Bijzonderhedenop voorplat: Prijs 35 cts. | Prijs gecartonneerd 45 cts.
ID/code/volgnr177///Bos' 1e Teeken-atlas

in 21 gekleurde kaarten

18e

verbeterde

druk Groningen, P. Noordhoff

1920

Uitgever:Noordhoff, P.
Auteur(s):Bos, R.
Jaar:
Druk:18e
Hoogte:23 cm
Breedte:18 cm
Bijzonderhedengekartonneerd; op titelblad: Prijs 50 cts. | Prijs gecartonneerd 70 cts.
ID/code/volgnr178///Bos' 1e Teeken-atlas

in 21 gekleurde kaarten

20e

druk

herzien door

K.Zeeman Groningen, P. Noordhoff

1926

Uitgever:Noordhoff, P.
Auteur(s):Bos, R. Zeeman, K.
Jaar:
Druk:20e
Hoogte:23 cm
Breedte:18 cm
Bijzonderhedenop voorplat: Prijs 45 cts. | Prijs gecartonneerd 65 cts.
ID/code/volgnr179///Bos' 1e Teekenatlas

in 21 gekleurde kaarten

22e

druk

herzien door

K.Zeeman Groningen, P. Noordhoff

1936

Uitgever:Noordhoff, P.
Auteur(s):Bos, R. Zeeman, K.
Jaar:
Druk:22e
Hoogte:23 cm
Breedte:18 cm
Bijzonderhedengekartonneerd; op titelblad: Prijs 45 cts. | Prijs gecartonneerd 65 cts.
ID/code/volgnr180///R.Bos

Voorlooper

van het

eerste Aardrijkskundig

teekenboek

herzien door K.Zeeman

toebehoorende aan P. Noordhoff

Uitgever:Noordhoff, P.
Auteur(s):Bos, R. Zeeman, K.
Jaar:
Druk:13e
Hoogte:0 cm
Breedte:0 cm
Bijzonderheden
ID/code/volgnr181///R.Bos

Voorlooper

van het

eerste Aardrijkskundig

teekenboek

herzien door K.Zeeman

toebehoorende aan P. Noordhoff

Uitgever:Noordhoff, P.
Auteur(s):Bos, R. Zeeman, K.
Jaar:
Druk:15e
Hoogte:0 cm
Breedte:0 cm
Bijzonderheden
ID/code/volgnr182///Eerste

Aardrijkskundig Teekenboek

met Omtrekken

van 18 kaarten

behoorende

bij

R.Bos' "Eerste teekenatlas"

Teken schrift van:

Herzien door K.Zeeman P. Noordhoff

Uitgever:Noordhoff, P.
Auteur(s):Bos, R. Zeeman, K.
Jaar:
Druk:23e
Hoogte:0 cm
Breedte:0 cm
Bijzonderheden
ID/code/volgnr183///Eerste

Aardrijkskundig Teekenboek

met Omtrekken

van 18 kaarten

behoorende

bij

R.Bos' "Eerste teekenatlas"

Teken schrift van:

Herzien door K.Zeeman P. Noordhoff

Uitgever:Noordhoff, P.
Auteur(s):Bos, R. Zeeman, K.
Jaar:
Druk:24e
Hoogte:0 cm
Breedte:0 cm
Bijzonderheden
ID/code/volgnr184///Bos'

Tweede Teekenatlas

(Europa en de werelddelen

in 22 gekleurde kaarten,

door

R.Bos

Hoofd eener school te Groningen

Derde, vermeerderde druk P. Noordhoff

Uitgever:Noordhoff, P.
Auteur(s):Bos, R.
Jaar:
Druk:3e
Hoogte:0 cm
Breedte:0 cm
Bijzonderheden
ID/code/volgnr185///Bos'

Tweede Teekenatlas

(Europa en de werelddelen

in 22 gekleurde kaarten,

door

R.Bos

Hoofd eener school te Groningen

Vierde, vermeerderde druk P. Noordhoff

Uitgever:Noordhoff, P.
Auteur(s):Bos, R.
Jaar:
Druk:4e
Hoogte:0 cm
Breedte:0 cm
Bijzonderheden
ID/code/volgnr186///Bos'

Tweede Teekenatlas

(Europa en de werelddelen

in 23 gekleurde kaarten,

door

R.Bos

Hoofd eener school te Groningen

Vijfde, herziene en vermeerderde druk P. Noordhoff

Uitgever:Noordhoff, P.
Auteur(s):Bos, R.
Jaar:
Druk:5e
Hoogte:0 cm
Breedte:0 cm
Bijzonderheden
ID/code/volgnr187///R. Bos'

Tweede Teekenatlas

(Europa en de werelddeelen

in

29 gekleurde kaarten.

Negende druk P. Noordhoff

Uitgever:Noordhoff, P.
Auteur(s):Bos, R.
Jaar:
Druk:9e
Hoogte:0 cm
Breedte:0 cm
Bijzonderheden
ID/code/volgnr188///R. Bos'

Tweede Teekenatlas

(Europa en de werelddeelen

in 29 gekleurde kaarten.

Tiende druk P. Noordhoff

Uitgever:Noordhoff, P.
Auteur(s):Bos, R.
Jaar:
Druk:10e
Hoogte:0 cm
Breedte:0 cm
Bijzonderheden
ID/code/volgnr189///R. Bos'

Tweede Teekenatlas

(Europa en de werelddeelen

in

29 gekleurde kaarten.

Twaalfde druk P. Noordhoff

Uitgever:Noordhoff, P.
Auteur(s):Bos, R.
Jaar:
Druk:12e
Hoogte:0 cm
Breedte:0 cm
Bijzonderheden
ID/code/volgnr190///R. Bos'

Tweede Teekenatlas

(Europa en de werelddeelen

in 29 gekleurde kaarten.

Dertiende druk P. Noordhoff

Uitgever:Noordhoff, P.
Auteur(s):Bos, R.
Jaar:
Druk:13e
Hoogte:0 cm
Breedte:0 cm
Bijzonderheden
ID/code/volgnr191///R. Bos'

Tweede Teekenatlas

(Europa en de werelddeelen

in 29 gekleurde kaarten.

Veertiende drukbijgewerkt volgens de nieuwe staatk. indeeling P. Noordhoff. Groningen.

1920

Uitgever:Noordhoff, P.
Auteur(s):Bos, R.
Jaar:
Druk:14e
Hoogte:28 cm
Breedte:20 cm
Bijzonderheden
ID/code/volgnr192///R. Bos'

Tweede Teekenatlas

(Europa en de werelddeelen

in 29 gekleurde kaarten.

Vijftiende druk P. Noordhoff

Uitgever:Noordhoff, P.
Auteur(s):Bos, R.
Jaar:
Druk:15e
Hoogte:0 cm
Breedte:0 cm
Bijzonderheden
ID/code/volgnr193///R. Bos'

Tweede Teekenatlas

(Europa en de werelddeelen

in 29 gekleurde kaarten.

Zestiende druk P. Noordhoff

Uitgever:Noordhoff, P.
Auteur(s):Bos, R.
Jaar:
Druk:16e
Hoogte:0 cm
Breedte:0 cm
Bijzonderheden
ID/code/volgnr194///R. Bos'

Tweede Teekenatlas

(Europa en de werelddeelen

in 29 gekleurde kaarten.

zeventiende druk

Herzien door K.Zeeman P. Noordhoff

Uitgever:Noordhoff, P.
Auteur(s):Bos, R. Zeeman, K.
Jaar:
Druk:17e
Hoogte:0 cm
Breedte:0 cm
Bijzonderheden
ID/code/volgnr195///Voorlooper

van het

Tweede Aardrijkskundig teekenboek

behorende bij

R.Bos'

Voorlooper van den Tweeden Teekenatlas

Vijfde druk

herzien door K.Zeeman

Teekenschrift van P. Noordhoff

Uitgever:Noordhoff, P.
Auteur(s):Bos, R. Zeeman, K.
Jaar:
Druk:5e
Hoogte:0 cm
Breedte:0 cm
Bijzonderheden
ID/code/volgnr196///Tweede

Aardrijkskundig

Teekenboek

Europa en de Werelddelen

door

R.Bos P. Noordhoff

Uitgever:Noordhoff, P.
Auteur(s):Bos, R.
Jaar:
Druk:4e
Hoogte:0 cm
Breedte:0 cm
Bijzonderheden
ID/code/volgnr197///Tweede

Aardrijkskundig

Teekenboek

Europa en de Werelddelen

door

R.Bos P. Noordhoff

Uitgever:Noordhoff, P.
Auteur(s):Bos, R.
Jaar:
Druk:6e
Hoogte:0 cm
Breedte:0 cm
Bijzonderheden
ID/code/volgnr198///Tweede

Aardrijkskundig

Teekenboek

Europa en de Werelddelen

door

R.Bos P. Noordhoff

Uitgever:Noordhoff, P.
Auteur(s):Bos, R.
Jaar:
Druk:8e
Hoogte:0 cm
Breedte:0 cm
Bijzonderheden
ID/code/volgnr199///Tweede

Aardrijkskundig

Teekenboek

Europa en de Werelddelen

door

R.Bos P. Noordhoff

Uitgever:Noordhoff, P.
Auteur(s):Bos, R.
Jaar:
Druk:17e
Hoogte:0 cm
Breedte:0 cm
Bijzonderheden
ID/code/volgnr200///Tweede

Aardrijkskundig

Teekenboek

Europa en de Werelddelen

door

R.Bos P. Noordhoff

Uitgever:Noordhoff, P.
Auteur(s):Bos, R.
Jaar:
Druk:18e
Hoogte:0 cm
Breedte:0 cm
Bijzonderheden
ID/code/volgnr201///Tweede

Aardrijkskundig

Teekenboek

Europa en de Werelddelen

door

R.Bos P. Noordhoff

Uitgever:Noordhoff, P.
Auteur(s):Bos, R.
Jaar:
Druk:20e
Hoogte:0 cm
Breedte:0 cm
Bijzonderheden
ID/code/volgnr202///Tweede

Aardrijkskundig

Teekenboek

Europa en de Werelddelen

door

R.Bos P. Noordhoff

Uitgever:Noordhoff, P.
Auteur(s):Bos, R.
Jaar:
Druk:23e
Hoogte:0 cm
Breedte:0 cm
Bijzonderheden
ID/code/volgnr203///Tweede

Aardrijkskundig

Teekenboek

Europa en de Werelddelen

door

R.Bos P. Noordhoff

Uitgever:Noordhoff, P.
Auteur(s):Bos, R.
Jaar:
Druk:25e
Hoogte:0 cm
Breedte:0 cm
Bijzonderheden
ID/code/volgnr204///Tweede

Aardrijkskundig

Teekenboek

Europa en de Werelddelen

door

R.Bos P. Noordhoff

Uitgever:Noordhoff, P.
Auteur(s):Bos, R.
Jaar:
Druk:26e
Hoogte:0 cm
Breedte:0 cm
Bijzonderheden
ID/code/volgnr205///Tweede

Aardrijkskundig

Teekenboek

Europa en de Werelddelen

door

R.Bos P. Noordhoff

Uitgever:Noordhoff, P.
Auteur(s):Bos, R.
Jaar:
Druk:27e
Hoogte:0 cm
Breedte:0 cm
Bijzonderheden
ID/code/volgnr206///R.Bos'

Derde aardrijkskundig

teekenboek

met aanduiding van omtrekken en wateren

behoorende bij den

Schoolatlas van Nederland

en

zijne overzeesche bezittingen P. Noordhoff

Uitgever:Noordhoff, P.
Auteur(s):Bos, R.
Jaar:
Druk:4e
Hoogte:0 cm
Breedte:0 cm
Bijzonderheden
ID/code/volgnr207///R.Bos'

Derde aardrijkskundig

teekenboek

met aanduiding van omtrekken en wateren

behorende bij den

Schoolatlas van Nederland

en

zijne overzeesche gewesten P. Noordhoff

Uitgever:Noordhoff, P.
Auteur(s):Bos, R.
Jaar:
Druk:5e
Hoogte:0 cm
Breedte:0 cm
Bijzonderheden
ID/code/volgnr208///R.Bos'

Derde aardrijkskundig

teekenboek

met aanduiding van omtrekken en wateren

behorende bij de

Schoolatlas van Nederland

en

zijn overzeesche gewesten

herzien door K.Zeeman P. Noordhoff

Uitgever:Noordhoff, P.
Auteur(s):Bos, R. Zeeman, K.
Jaar:
Druk:7e
Hoogte:0 cm
Breedte:0 cm
Bijzonderheden
ID/code/volgnr209///R.Bos'

Derde aardrijkskundig

teekenboek

met aanduiding van omtrekken en wateren

behorende bij de

Schoolatlas van Nederland

en

zijn overzeesche gewesten

herzien door K.Zeeman P. Noordhoff

Uitgever:Noordhoff, P.
Auteur(s):Bos, R. Zeeman, K.
Jaar:
Druk:8e
Hoogte:0 cm
Breedte:0 cm
Bijzonderheden
ID/code/volgnr210///R.Bos'

Derde aardrijkskundig

teekenboek

met aanduiding van omtrekken en wateren

behorende bij de

Schoolatlas van Nederland

en

zijn overzeesche gewesten

herzien door K.Zeeman P. Noordhoff

Uitgever:Noordhoff, P.
Auteur(s):Bos, R. Zeeman, K.
Jaar:
Druk:9e
Hoogte:0 cm
Breedte:0 cm
Bijzonderheden
ID/code/volgnr211///R.Bos'

Vierde aardrijkskundig

teekenboek,

bevattende de landen van Europa en de werelddeelen

met aanduiding van omtrekken, wateren

en graadnet

behoorende bij den

Schoolatlas der geheele aarde P. Noordhoff

Uitgever:Noordhoff, P.
Auteur(s):Bos, R.
Jaar:
Druk:2e
Hoogte:0 cm
Breedte:0 cm
Bijzonderheden
ID/code/volgnr212///R.Bos'

Vierde aardrijkskundig

teekenboek,

bevattende de landen van Europa en de werelddeelen

met aanduiding van omtrekken, wateren

en graadnet

behorende bij

R. Bos'

Schoolatlas der geheele aarde P. Noordhoff

Uitgever:Noordhoff, P.
Auteur(s):Bos, R.
Jaar:
Druk:3e
Hoogte:0 cm
Breedte:0 cm
Bijzonderheden
ID/code/volgnr213///R.Bos'

Vierde aardrijkskundig

teekenboek,

bevattende de landen van Europa en de werelddeelen

met aanduiding van omtrekken, wateren

en graadnet

behorende bij

R. Bos'

Schoolatlas der geheele aarde P. Noordhoff

Uitgever:Noordhoff, P.
Auteur(s):Bos, R.
Jaar:
Druk:5e
Hoogte:0 cm
Breedte:0 cm
Bijzonderheden
ID/code/volgnr214///R.Bos'

Vierde aardrijkskundig

teekenboek,

bevattende de landen van Europa en de werelddeelen

met aanduiding van omtrekken, wateren

en graadnet

behorende bij

R. Bos'

Schoolatlas der geheele aarde

herzien door K. Zeeman P. Noordhoff

Uitgever:Noordhoff, P.
Auteur(s):Bos, R. Zeeman, K.
Jaar:
Druk:7e
Hoogte:0 cm
Breedte:0 cm
Bijzonderheden
ID/code/volgnr215///R.Bos'

Vierde aardrijkskundig

teekenboek,

bevattende de landen van Europa en de werelddeelen

met aanduiding van omtrekken, wateren

en graadnet

behorende bij

R. Bos'

Schoolatlas der geheele aarde

herzien door K. Zeeman P. Noordhoff

Uitgever:Noordhoff, P.
Auteur(s):Bos, R. Zeeman, K.
Jaar:
Druk:8e
Hoogte:0 cm
Breedte:0 cm
Bijzonderheden
ID/code/volgnr216///R.Bos'

Vierde aardrijkskundig

teekenboek,

bevattende de landen van Europa en de werelddeelen

met aanduiding van omtrekken, wateren

en graadnet

behorende bij

R. Bos'

Schoolatlas der geheele aarde

herzien door K. Zeeman P. Noordhoff

Uitgever:Noordhoff, P.
Auteur(s):Bos, R. Zeeman, K.
Jaar:
Druk:9e
Hoogte:0 cm
Breedte:0 cm
Bijzonderheden
ID/code/volgnr217///Eerste

Aardrijkskundig Teekenboek

met Omtrekken

van 18 kaarten

behoorende

bij

R.Bos' "Eerste teekenatlas"

Teken schrift van: P. Noordhoff Groningen

Uitgever

1923

Uitgever:Noordhoff, P.
Auteur(s):Bos, R.
Jaar:
Druk:17e
Hoogte:21 cm
Breedte:17 cm
Bijzonderhedenop voorplat: f 0.25
ID/code/volgnr2323///R. Bos' Tweede Teekenatlas

(Europa en de werelddeelen

in 29 gekleurde kaarten. P. Noordhoff

Uitgever:Noordhoff, P.
Auteur(s):Bos, R.
Jaar:
Druk:2e
Hoogte:28 cm
Breedte:20 cm
Bijzonderhedenaanvullingsblad Palestina t.b.v. tweede teekenatlas en tweede tekenboek; druk vermeld op kaart
ID/code/volgnr530///Atlas

der

geheele aarde,

in

36 kaarten en vele bijkaartjes,

door

R.Bos,

Hoofd eener school te Groningen

Vijfde druk P. Noordhoff - 1905 - Groningen

Uitgever:Noordhoff, P.
Auteur(s):Bos, R.
Jaar:
Druk:5e
Hoogte:0 cm
Breedte:0 cm
Bijzonderheden
ID/code/volgnr548///Bos' 1e Teeken-atlas

in 21 gekleurde kaarten

21e

druk

herzien door

K.Zeeman Groningen, P. Noordhoff

1929

Uitgever:Noordhoff, P.
Auteur(s):Bos, R. Zeeman, K.
Jaar:
Druk:21e
Hoogte:23 cm
Breedte:18 cm
Bijzonderhedengekartonneerd; op titelblad: Prijs 45 cts. | Prijs gecartonneerd 65 cts.
ID/code/volgnr964///R.Bos

Atlas

der gehele aarde

in 48 kaarten en vele bijkaarten

dertigste druk

herzien door K.Zeeman P. Noordhoff N.V. - 1951 - Groningen - Djakarta

Uitgever:Noordhoff, P.
Auteur(s):Bos, R. Zeeman, K.
Jaar:
Druk:30e
Hoogte:31 cm
Breedte:23 cm
Bijzonderhedenop titelblad: Prijs . . F 2.75* | In ringband . . ,", 3.25* | Gebonden . . ,", 3.75* | Uitgave mret platen geb. . ,", 4,90*
ID/code/volgnr966///Bos'

Voorloper

van den

Tweeden Teekenatlas,

bevattende

Europa en de werelddeelen

in 21 eenvoudige kaarten

Herzien door K. Zeeman.

Vierde druk Uitgave van P. Noordhoff te Groningen. 1927

Uitgever:Noordhoff, P.
Auteur(s):Bos, R.
Jaar:
Druk:4e
Hoogte:24 cm
Breedte:20 cm
Bijzonderhedenop voorplat: prijs 60 cent; inhoudsopgave op verso achterplat
ID/code/volgnr1749///R.Bos

Ge´llustreerde Schoolatlas

der gehele aarde

achtentwintigste druk

herzien door K.Zeeman

in 48 kaarten, vele bijkaarten

en 222 platen P. Noordhoff N.V. - 1940 - Groningen - Batavia

Uitgever:Noordhoff, P.
Auteur(s):Bos, R. Zeeman, K.
Jaar:
Druk:28e
Hoogte:31 cm
Breedte:23 cm
BijzonderhedenOp titelblad: Prijs. . f 2.25 | Gecart. . -2.75 | Geb. in heel linnen band - 3.25
ID/code/volgnr1762///R. Bos'

Volledige

Schoolatlas

der geheele aarde

tevens ingericht voor

handelsonderwijs P. Noordhoff Groningen

1909

Uitgever:Noordhoff, P.
Auteur(s):Bos, R.
Jaar:
Druk:1e
Hoogte:36 cm
Breedte:28 cm
Bijzonderhedenfraai titelblad ge´llustreerd met vlaggen; op voorplat: prijs F 2.50
ID/code/volgnr1552///Bos' 1e Teeken-atlas

in 21 gekleurde kaarten

16e

verbeterde

druk Groningen, P. Noordhoff

1915

Uitgever:Noordhoff, P.
Auteur(s):Bos, R.
Jaar:
Druk:16e
Hoogte:21 cm
Breedte:17 cm
Bijzonderhedenop vooroplat: Prijs 25 cts. | Prijs gecartonneerd 35 cts.
ID/code/volgnr1563///R.' Bos

Schoolatlas der geheele aarde

bewerkt naar de nieuwe staatkundige indeelingen.

Uitgave B

44 kaarten met tekst

herzien door K. Zeeman P. Noordhoff - Groningen

Uitgever:Noordhoff, P.
Auteur(s):Bos, R. Zeeman, K.
Jaar:
Druk:27e
Hoogte:31 cm
Breedte:23 cm
Bijzonderhedenop voorplat: R' Bos | Kaart en tekst, | Atlas der geheele aarde | in 44 kaarten en beschrijvingen | voor | schoolgebruik en examenstudie | bewerkt naar de nieuwstre gegevens | herzien door K. Zeeman | P. Noordhoff - Groningen | f 2.25, geb. f 2.75 druk is vermeld op kaarten; datering o.b.v. Koeman
ID/code/volgnr1578///R.Bos'

Atlas der geheele aarde

in

44 kaarten en vele bijkaarten

Drie en twintigste Druk

herzien door K.Zeeman. P. Noordhoff - 1926 - Groningen.

Uitgever:Noordhoff, P.
Auteur(s):Bos, R. Zeeman, K.
Jaar:
Druk:23e
Hoogte:32 cm
Breedte:23 cm
Bijzonderheden
ID/code/volgnr1630///Bos-Zeeman

Atlas der gehele aarde

in 48 kaarten en vele bijkaarten

drieëndertigste druk P. Noordhoff

Uitgever:Noordhoff, P.
Auteur(s):Bos, R. Zeeman, K.
Jaar:
Druk:33e
Hoogte:23 cm
Breedte:30 cm
Bijzonderhedenop titelblad: Prijs . . f 3.25 | In ringband . . ,", 3.80 | Gebonden . . ,", 4.40 | Uitgave met platen geb. . . ,", 5.65
ID/code/volgnr1657///R. Bos'

Tweede Teekenatlas

(Europa en de werelddelen

in

23 gekleurde kaarten.

Zevende druk P. Noordhoff. Groningen

1907.

Uitgever:Noordhoff, P.
Auteur(s):Bos, R.
Jaar:
Druk:7e
Hoogte:27 cm
Breedte:20 cm
Bijzonderheden
ID/code/volgnr1715///R.Bos'

Derde aardrijkskundig

teekenboek

met aanduiding van omtrekken en wateren

behoorende bij den

Schoolatlas van Nederland

en

zijne overzeesche bezittingen. Uitgave van P. Noordhoff,

te Groningen

Uitgever:Noordhoff, P.
Auteur(s):Bos, R.
Jaar:
Druk:6e
Hoogte:31 cm
Breedte:23 cm
Bijzonderhedenop titelblad: Prijs f 0.60 gec. f 0.90
ID/code/volgnr1716///R.' Bos

Schoolatlas der geheele aarde

bewerkt naar de nieuwe staatkundige indeelingen.

Uitgave B

44 kaarten met tekst.

herzien door K. Zeeman P. Noordhoff - Groningen

Uitgever:Noordhoff, P.
Auteur(s):Bos, R. Zeeman, K.
Jaar:
Druk:23e
Hoogte:31 cm
Breedte:23 cm
Bijzonderhedenop voorplat: R' Bos | Kaart en tekst, | Atlas der geheele aarde | in 44 kaarten en beschrijvingen | voor | schoolgebruik en examenstudie. | bewerkt naar de nieuwse gegevens | herzien door K. Zeeman. | P. Noordhoff - Groningen | f 2.25, geb. f 2.75. druk is vermeld op kaarten; datering o.b.v. Koeman
ID/code/volgnr1718///R.Bos

Atlas

der geheele aarde

in 44 kaarten en vele bijkaarten

Zes en twintigste Druk

herzien door K.Zeeman P. Noordhoff N.V. - 1932 - Groningen - Batavia

Uitgever:Noordhoff, P.
Auteur(s):Bos, R. Zeeman, K.
Jaar:
Druk:26e
Hoogte:32 cm
Breedte:23 cm
Bijzonderhedenop titelblad: Prijs . . f 1.60 | Gecart. . - 2.00 | Uitgave met platen . . - 2.25 | Gecart.. . - 2.75 | Gebonden in linnen . . - 3.25
ID/code/volgnr1719///R. Bos'

Tweede Teekenatlas

(Europa en de werelddelen

in 23 gekleurde kaarten.

Zesde druk P. Noordhoff. - 1905 - Groningen.

Uitgever:Noordhoff, P.
Auteur(s):Bos, R.
Jaar:
Druk:6e
Hoogte:30 cm
Breedte:22 cm
Bijzonderheden
ID/code/volgnr1739///Bos-Zeeman

Atlas der gehele aarde

in 48 kaarten en vele bijkaarten

drieëndertigste druk P. Noordhoff N.V. - 1956 - Groningen - Djakarta

Uitgever:Noordhoff, P.
Auteur(s):Bos, R. Zeeman, K.
Jaar:
Druk:33e
Hoogte:0 cm
Breedte:0 cm
BijzonderhedenOp titelpagina: Prijs . . f 3.25 | In ringband . . ,", 3.80 | Gebonden . . f 4.50 | Uitgave met platen gebonden . . f 5.75
ID/code/volgnr1799///Atlas

der

geheele aarde,

in

36 kaarten en vele bijkaartjes,

door

R.Bos,

Hoofd eener school te Groningen.

Derde, verbeterde druk P. Noordhoff. - 1901. - Groningen.

Uitgever:Noordhoff, P.
Auteur(s):Bos, R.
Jaar:
Druk:3e
Hoogte:30 cm
Breedte:23 cm
Bijzonderhedenop voorplat: Prijs f 0,50. Gebonden f 0,75.
ID/code/volgnr1811///R.Bos'

Ge´llustreerde Schoolatlas

der

geheele aarde

Vijfentwintigste druk

Herzien door K.Zeeman

in

44 kaarten, vele bijkaarten en 199 platen P. Noordhoff N.V. - 1930 - Groningen

Uitgever:Noordhoff, P.
Auteur(s):Bos, R. Zeeman, K.
Jaar:
Druk:25e
Hoogte:31 cm
Breedte:23 cm
BijzonderhedenGe´llustreerde uitgave
ID/code/volgnr1860///R.Bos

Atlas

der gehele aarde

in 48 kaarten en vele bijkaarten

Negenentwintigste druk

herzien door K.Zeeman P. Noordhoff N.V. - 1`949 - Groningen - Batavia

Uitgever:Noordhoff, P.
Auteur(s):Bos, R. Zeeman, K.
Jaar:
Druk:29e
Hoogte:31 cm
Breedte:23 cm
BijzonderhedenGe´llustreerde uitgave; op titelblad: Prijs . . f. 2.75 * | In ringband . . ,", 3.25* | Gebonden . . . ,",3.75* | Uitgave met platen gebonden. . ,", 4.75*
ID/code/volgnr1861///Bos' 1e Teeken-atlas

in 21 gekleurde kaarten

14e

verbeterde

druk Groningen, P. Noordhoff

1913

Uitgever:Noordhoff, P.
Auteur(s):Bos, R.
Jaar:
Druk:14e
Hoogte:22 cm
Breedte:17 cm
Bijzonderhedenop voorplat: Prijs 25 cts. | Prijs gecartonneerd 35 cts.
ID/code/volgnr1870///Bos-Zeeman

Atlas

der gehele aarde

in 52 kaarten

32 bijkaarten

en een register

zevenendertigste druk P. Noordhoff N.V. - 1963 - Groningen

Uitgever:Noordhoff, P.
Auteur(s):Bos, R. Zeeman, K.
Jaar:
Druk:37e
Hoogte:0 cm
Breedte:0 cm
Bijzonderhedenslappe oranje-rode kaft; op titelblad: Ing. f 3.50 | geb. f 4.75 | Ge´ll. f 5.90
ID/code/volgnr1878///Bos-Zeeman

Atlas

der gehele aarde

in 50 kaarten

34 bijkaarten

met register

en inlegvel

achtendertigste druk P. Noordhoff N.V. - 1966 - Groningen

Uitgever:Noordhoff, P.
Auteur(s):Bos, R. Zeeman, K.
Jaar:
Druk:38e
Hoogte:31 cm
Breedte:23 cm
Bijzonderheden
ID/code/volgnr1879///R.Bos.

Ge´llustreerde Schoolatlas

der

geheele aarde

in

Kaart en Beeld

Vierde, verbeterde druk

in

36 kaarten, vele bijkaartjes en 129 platen P. Noordhoff. - 1903. - Groningen.

Uitgever:Noordhoff, P.
Auteur(s):Bos, R.
Jaar:
Druk:4e
Hoogte:30 cm
Breedte:23 cm
BijzonderhedenGe´llustreerde uitgave
ID/code/volgnr1992///R. Bos'

Schoolatlas

van

Nederland

en zijne

Overzeesche Bezittingen

Dertiende druk.

Herzien door K. Zeeman Uitgave van P. Noordhoff te Groningen

1922.

Uitgever:Noordhoff, P.
Auteur(s):Bos, R.
Jaar:
Druk:13e
Hoogte:31 cm
Breedte:23 cm
BijzonderhedenGe´llustreerde uitgave; op voorplat: Prijs f 1,40 Gecart. f 1,75
ID/code/volgnr1993///R. Bos'

Schoolatlas

van

Nederland

en zijne

Overzeesche Bezittingen

Negende, herziene druk. Uitgave van P. Noordhoff te Groningen.

1913

Uitgever:Noordhoff, P.
Auteur(s):Bos, R.
Jaar:
Druk:9e
Hoogte:23 cm
Breedte:31 cm
BijzonderhedenVoorwoord en inhoudsopgave op verso voorplat. Op voorplat: Ge´ll. uitg. f 0,50 Geb. f 0,75
ID/code/volgnr1994///R. Bos. |Tweede

Aardrijkskundig

Teekenboek

Europa en de

Werelddelen

Een en dertigste druk

Herzien door K. Zeeman.

Toebehorende aan P. Noordhoff

Groningen. 1936

Uitgever:Noordhoff, P.
Auteur(s):Bos, R.
Jaar:
Druk:31e
Hoogte:26 cm
Breedte:19 cm
Bijzonderhedenop voorplat: Prijs 30 ct
ID/code/volgnr2000///Voorloper

van den

eersten

Teekenatlas

Eenvoudig teekenatlasje van Nederland

mt repetitie-kaarten

door

R.Bos

Achtste druk

Herzien door

K. Zeeman P. Noordhoff. - 1925 - Groningen.

Uitgever:Noordhoff, P.
Auteur(s):Bos, R.
Jaar:
Druk:8e
Hoogte:23 cm
Breedte:18 cm
Bijzonderhedenop voorplat: Prijs | 45 cent
ID/code/volgnr2001///R. Bos' Tweede Teekenatlas

(Europa en de werelddeelen

in 29 gekleurde kaarten.

Prijs 35 cent.

Uitgever:Noordhoff, P.
Auteur(s):Bos, R. Zeeman, K.
Jaar:
Druk:
Hoogte:29 cm
Breedte:20 cm
Bijzonderhedenkennismakingsbrocure met normale en blinde kaart van Palestina ten tijde der Richteren . Op kaart is vermeld "Tweede druk"
ID/code/volgnr2011///R. Bos'

Tweede Teekenatlas

(Europa en de werelddeelen

in 29 gekleurde kaarten.

Elfde druk P. Noordhoff Groningen

1914

Uitgever:Noordhoff, P.
Auteur(s):Bos, R.
Jaar:
Druk:11e
Hoogte:0 cm
Breedte:0 cm
BijzonderhedenOp voorplat| Bijbehored teekenboek 15 cent. Prijs f 0,35. Gec. F 0,50.
ID/code/volgnr2096///R.Bos'

Ge´llustreerde Schoolatlas

der

geheele aarde

Dertiende, verbeterde druk

in

44 kaarten, vele bijkaarten en 210 platen P. Noordhoff - 1915. - Groningen

Uitgever:Noordhoff, P.
Auteur(s):Bos, R.
Jaar:
Druk:14e
Hoogte:0 cm
Breedte:0 cm
BijzonderhedenGe´llustreerde uitgave
ID/code/volgnr2116///R.Bos

Ge´llustreerde Schoolatlas

der geheele aarde

Zesentwintigste druk

Herzien door K.Zeeman

in 44 kaarten, vele bijkaarten

en 199 platen P. Noordhoff N.V. - 1932 - Groningen - Batavia

Uitgever:Noordhoff, P.
Auteur(s):Bos, R. Zeeman, K.
Jaar:
Druk:26e
Hoogte:31 cm
Breedte:23 cm
BijzonderhedenGe´llustreerde uitgave. Op titelblad: Prijs.... f 2.25 | Gecart.... -2.75 | Geb. in heel linnen band.. - 3.25
ID/code/volgnr2117///R. Bos'

Schoolatlas

van

Nederland

en zijne

Overzeesche Bezittingen

Veertiende druk.

Herzien door K. Zeeman Uitgave van P. Noordhoff te Groningen

1922.

Uitgever:Noordhoff, P.
Auteur(s):Bos, R.
Jaar:
Druk:14e
Hoogte:31 cm
Breedte:23 cm
BijzonderhedenGe´llustreerde uitgave; op voorplat: Prijs f 1,40 Gecart. f 1,75
ID/code/volgnr2144///R. Bos _ K. Zeeman

Atlas Seluruh Dunia

untuk Sekolah Landjutun

Memuat 40 buah peta dengan peta2 tambahan

dengan daftar pembagian administratief

Negara Republik Indonesia

Tjetakan jang pertama Noordhoff-Kolff N.V. - Djakarta

1953

Uitgever:Noordhoff-Kolff
Auteur(s):Bos, R.
Jaar:
Druk:
Hoogte:0 cm
Breedte:0 cm
Bijzonderheden
ID/code/volgnr2169///R. Bos'

Schoolatlas

van

Nederland

en zijne

overzeesche bezittingen

In 16 kaarten. Groningen - P. Noordhoff

Uitgever:Noordhoff, P.
Auteur(s):Bos, R.
Jaar:
Druk:1e
Hoogte:23 cm
Breedte:29 cm
Bijzonderheden
ID/code/volgnr2213///Bos'

Tweede Teekenatlas

(Europa en de werelddelen

in 20 gekleurde kaarten,

door

R.Bos

Hoofd eener school te Groningen

Tweede druk P. Noordhoff - 1896. - Groningen

Uitgever:Noordhoff, P.
Auteur(s):Bos, R.
Jaar:
Druk:2e
Hoogte:28 cm
Breedte:21 cm
BijzonderhedenOp voorplat: Prijs 35 cent. en: "Men leze het Bericht en den Inhoud aan Ommezijde"
ID/code/volgnr2238///R. Bos'

Tweede Tekenatlas

(Europa en de werelddeelen

in 29 gekleurde kaarten.

achttiende druk

Herzien door K.Zeeman P. Noordhoff Groningen

1936

Uitgever:Noordhoff, P.
Auteur(s):Bos, R. Zeeman, K.
Jaar:
Druk:18e
Hoogte:27 cm
Breedte:20 cm
Bijzonderhedenop voorplat: Prijs f 0.90 / Gecart. f 1.20 | bijbehorend 2e tekenboek f 0,30
ID/code/volgnr2283///R.Bos'

Derde aardrijkskundig

teekenboek

met aanduiding van omtrekken en wateren

behoorende bij den

Schoolatlas van Nederland

en

zijne overzeesche bezittingen Uitgave van P. Noordhoff,

te Groningen

Uitgever:Noordhoff, P.
Auteur(s):Bos, R.
Jaar:
Druk:2e
Hoogte:30 cm
Breedte:23 cm
Bijzonderhedenop voorplat: Prijs f 0.25, geb. f 0,50
ID/code/volgnr2290///R.Bos'

Derde aardrijkskundig

teekenboek

met aanduiding van omtrekken en wateren

behoorende bij den

Schoolatlas van Nederland

en

zijne overzeesche bezittingen Uitgave van P. Noordhoff,

te Groningen

Uitgever:Noordhoff, P.
Auteur(s):Bos, R.
Jaar:
Druk:3e
Hoogte:30 cm
Breedte:23 cm
Bijzonderheden
ID/code/volgnr2291///Atlas

der

geheele aarde,

in

44 kaarten en vele bijkaarten,

door

R. Bos,

Hoofd eener School te Groningen.

Elfde, verbeterde druk P. Noordhoff. - 1913. - Groningen.

Uitgever:Noordhoff, P.
Auteur(s):Bos, R.
Jaar:
Druk:11e
Hoogte:30 cm
Breedte:23 cm
Bijzonderhedentitel op voorplat; geen titelpagina. Op voorplat: Prijs 0,50 Gecart. f 0,75
ID/code/volgnr2332///R. Bos - K. Zeeman

Atlas

der geheele aarde

in 60 kaarten

Tweede, geheel omgewerkte druk P. Noordhoff Groningen

Uitgever:Noordhoff, P.
Auteur(s):Bos, R. Zeeman, K.
Jaar:
Druk:2e
Hoogte:36 cm
Breedte:28 cm
BijzonderhedenMerkwaardig: titelblad is van BosR B2, maar met nieuwe titel over oorspronkelijke aangebracht. Zit in eigentijdse band met zelfde titel, maar lijtkt toch opnieuw ingebonden te zijn
ID/code/volgnr2410///R.' Bos

Schoolatlas der geheele aarde.

21e druk

bewerkt naar de nieuwe staatkundige indeelingen.

Uitgave B

44 kaarten met tekst. P. Noordhoff - Groningen

Uitgever:Noordhoff, P.
Auteur(s):Bos, R. Zeeman, K.
Jaar:
Druk:21e
Hoogte:31 cm
Breedte:23 cm
Bijzonderhedenop voorplat: R' Bos | Kaart en tekst, | Atlas der geheele aarde | in 44 kaarten en beschrijvingen | voor | schoolgebruik en examenstudie. | bewerkt naar de nieuwse gegevens | P. Noordhoff - Groningen | f 2.25, geb. f 2.75. Op kaarten is vermeld 23e druk
ID/code/volgnr2411///


Als u een atlas heeft die niet in de database staat en u wilt de atlasendatabase helpen compleet te maken, kunt u hier de gegevens van uw atlas toevoegen.

atlassen database


toevoegen aan favorieten | home | inspired by: kruisbestuiving: benut kennis optimaal - www.kuisbestuiving.nl | sitemap | contact | RSS