atlas en kaart
De internet kaartenbeurs


Atlassendatabase
Nederlandse atlassen
vanaf ca 1850

U bevindt zich hier: www.atlasenkaart.nl/atlassen/auteur/atlassen

atlassen gemaakt door Reuvens, L.A.

Hieronder staan de atlassen die zijn gemaakt door Reuvens, L.A..De Waal- en Rijndijken der polderdistricten in Gelderland,

de werken ter verbetering der daarlangs gelegen rivieren, voorgesteld in eene

Kaart van 38 bladen,

in kleurendruk,

waarbij ingevolge goedkeuring van het College van Gedeputeerde Staten, is gevoegd het

Register van dijkshoogten, vaste hoogtemerken en steenen peilschalen,

houdende de uitkomsten der opnemingen in 1869 gelast door Provinciale Staten van Gelderland.

Een en ander bewerkt door de Ingenieur van den Waterstaat

L.A. Reuvens.

Tweede, verbeterde en bijgewerkte druk, 1872. Uitgegeven door Is. An. Nijhoff en Zoon, Arnhem, 1872

Uitgever:Nijhoff en Zoon, Is. An.
Auteur(s):Reuvens, L.A.
Jaar:
Druk:2e
Hoogte:41 cm
Breedte:28 cm
Bijzonderhedenbladwijzer op titelblad; tevens op titelblad: Prijs f 15,00
ID/code/volgnr1591///


Als u een atlas heeft die niet in de database staat en u wilt de atlasendatabase helpen compleet te maken, kunt u hier de gegevens van uw atlas toevoegen.

atlassen database


toevoegen aan favorieten | home | inspired by: kruisbestuiving: benut kennis optimaal - www.kuisbestuiving.nl | sitemap | contact | RSS