atlas en kaart
De internet kaartenbeurs


Atlassendatabase
Nederlandse atlassen
vanaf ca 1850

U bevindt zich hier: www.atlasenkaart.nl/atlassen/jaar/1872

Atlassen uit het jaar 1872


Algemeene Atlas

van

Nederlandsch Indië

Uit officieele bronnen en met goedkeuring van het Gouvernement samengesteld door

P.Baron Melvill van Carnbée

...

en

W.F.Versteeg

...

Java en Madoera

Tweede uitgave met verbeterkaarten Gualtherus Kolff

Uitgever:Gualtherus Kolff
Auteur(s):Melvill van Carnbée, P. Baron Versteeg, W.F.
Jaar:
Druk:2e
Hoogte:0 cm
Breedte:0 cm
Bijzonderheden
ID/code/volgnr1253///De Waal- en Rijndijken der polderdistricten in Gelderland,

de werken ter verbetering der daarlangs gelegen rivieren, voorgesteld in eene

Kaart van 38 bladen,

in kleurendruk,

waarbij ingevolge goedkeuring van het College van Gedeputeerde Staten, is gevoegd het

Register van dijkshoogten, vaste hoogtemerken en steenen peilschalen,

houdende de uitkomsten der opnemingen in 1869 gelast door Provinciale Staten van Gelderland.

Een en ander bewerkt door de Ingenieur van den Waterstaat

L.A. Reuvens.

Tweede, verbeterde en bijgewerkte druk, 1872. Uitgegeven door Is. An. Nijhoff en Zoon, Arnhem, 1872

Uitgever:Nijhoff en Zoon, Is. An.
Auteur(s):Reuvens, L.A.
Jaar:
Druk:2e
Hoogte:41 cm
Breedte:28 cm
Bijzonderhedenbladwijzer op titelblad; tevens op titelblad: Prijs f 15,00
ID/code/volgnr1591///School-atlas

van

alle deelen der

aarde.

opgedragen aan zijne excellentie den heere

Graaf J. van den Bosch.

Der Dom zu Cöln

in seiner Vollendung

De Dom van Keulen, voltooid Rotterdam

Hermann Otto Petri

Snelpersdrukkerij. D. van Sijn

Uitgever:Petri, O.
Auteur(s):Petri, O.
Jaar:
Druk:
Hoogte:27 cm
Breedte:18 cm
Bijzonderhedenbevat 26 kaarten waarvan 13 herzien door L.J.C. Ludolph.Titel kaart 2: Wereldkaart
ID/code/volgnr705///Oro-hydrografische en staatskundige

atlas

der

geheele aarde

door

J.Kuyper

Lid van "die gesellschaft für Erdkunde" te Berlijn

N.W.Posthumus

Leraar aan de Hoogere Burgerschool te Amsterdam C.F. Stemler

Uitgever:Stemler, C.F.
Auteur(s):Kuyper, J. Posthumus, N.W.
Jaar:
Druk:
Hoogte:0 cm
Breedte:0 cm
Bijzonderheden
ID/code/volgnr1361///


Als u een atlas heeft die niet in de database staat en u wilt de atlasendatabase helpen compleet te maken, kunt u hier de gegevens van uw atlas toevoegen.
atlassen database


toevoegen aan favorieten | home | inspired by: kruisbestuiving: benut kennis optimaal - www.kuisbestuiving.nl | sitemap | contact | RSS