atlas en kaart
De internet kaartenbeurs


Atlassendatabase
Nederlandse atlassen
vanaf ca 1850

U bevindt zich hier: www.atlasenkaart.nl/atlassen/jaar/1873

Atlassen uit het jaar 1873


Oro-hydrografische en staatskundige

atlas

der

geheele aarde

door

J.Kuijper

Lid van "die gesellschaft für Erdkunde" te Berlijn

N.W.Posthumus

Leraar aan de Hoogere Burgerschool te Amsterdam

Tweede druk Amsterdam - C.F. Stemler

1873C.F. Stemler

Uitgever:Stemler, C.F.
Auteur(s):Kuyper, J. Posthumus, N.W.
Jaar:
Druk:
Hoogte:0 cm
Breedte:0 cm
Bijzonderheden
ID/code/volgnr554///Historisch-geographische atlas

der

Algemeene en Vaderlandsche geschiedenis

vijfde druk

herzien door

Dr.W.J.A. Huberts,

Directeur der Rijks Hoogere Burgerschool te Zwolle Zwolle. - W.E.J. Tjeenk Willink, 1873

De eerste drie drukken van dezen Atlas zijn uitgegeven bij de Erven Thierry & Mensingh te 's Gravenhage

Uitgever:Tjeenk Willink, W.E.J.
Auteur(s):Huberts, W.J.A.
Jaar:
Druk:5e
Hoogte:30 cm
Breedte:21 cm
Bijzonderheden
ID/code/volgnr572///Nieuwe Atlas

van

Nederland

en

zijne overzeesche bezittingen,

Ontworpen en Geteekend

door

P.H.Witkamp J. Voltelen

Uitgever:Voltelen, J.
Auteur(s):Witkamp, P.H.
Jaar:
Druk:
Hoogte:29 cm
Breedte:22 cm
Bijzonderheden
ID/code/volgnr563///


Als u een atlas heeft die niet in de database staat en u wilt de atlasendatabase helpen compleet te maken, kunt u hier de gegevens van uw atlas toevoegen.
atlassen database


toevoegen aan favorieten | home | inspired by: kruisbestuiving: benut kennis optimaal - www.kuisbestuiving.nl | sitemap | contact | RSS