atlas en kaart
De internet kaartenbeurs


Atlassendatabase
Nederlandse atlassen
vanaf ca 1850

U bevindt zich hier: www.atlasenkaart.nl/atlassen/jaar/1880

Atlassen uit het jaar 1880


Wereld-atlas

voor

Kantoor en huiskamer

door

J.Kuyper

1e deel

Europa (alle kaarten op dezelfde schaal

Premie op het Nieuws van de dag

Wereld-atlas

voor

Kantoor en huiskamer

door

J.Kuyper

2e deel

Azië, Afrika, Amerika en Australië

(alle kaarten op dezelfde schaal

Premie op het Nieuws van de dag G.L. Funke

Uitgever:Funke, G.L.
Auteur(s):Kuyper, J.
Jaar:
Druk:
Hoogte:0 cm
Breedte:0 cm
Bijzonderhedentwee delen in n band
ID/code/volgnr925///Otto Petri's

Kleine Atlas der Aarde

voor de

Lagere scholen in Nederland Otto Petri

Uitgever:Petri, O.
Auteur(s):Petri, O.
Jaar:
Druk:
Hoogte:0 cm
Breedte:0 cm
Bijzonderheden
ID/code/volgnr704///Oro-hydrografische en staatskundige

atlas

der

geheele aarde

door

J.Kuyper,

Erelid van "die Gesellschaft fr Erdkunde" te Berlijn

en

N.W.Posthumus

Directeur aan de H.B. School, 3-jarige cursus, te Amsterdam

Bekroond te Parijs op de Aardrijkskundige Tentoonstelling in 1875

Vierde druk

Herzien door J.Kuyper. Amsterdam - C.F. Stemler

1880

Uitgever:Stemler, C.F.
Auteur(s):Kuyper, J. Posthumus, N.W.
Jaar:
Druk:4e
Hoogte:0 cm
Breedte:0 cm
Bijzonderheden
ID/code/volgnr2099///Historisch-Geographische atlas

der

Algemeene en Vaderlandsche geschiedenis

zevende druk

herzien door

Dr.W.J.A. Huberts,

Directeur der Rijks Hoogere Burgerschool te Zwolle. Zwolle. - W.E.J. Tjeenk Willink, 1880

De drie eerste drukken van dezen Atlas zijn uitgegeven bij de Erven Thierry & Mensingh te 's Gravenhage

Uitgever:Tjeenk Willink, W.E.J.
Auteur(s):Huberts, W.J.A.
Jaar:
Druk:7e
Hoogte:31 cm
Breedte:21 cm
Bijzonderheden
ID/code/volgnr1848///Atlas

der

Algemeene en Vaderlandsche Geschiedenis

door

H.Hermans en Dr.J.Woltjer

Praeceptoren aan het gymnasium te Groningen

in 70 groote en kleine kaarten J.B. Wolters

Uitgever:Wolters, J.B.
Auteur(s):Hermans, H. Woltjer, J.
Jaar:
Druk:1e
Hoogte:0 cm
Breedte:0 cm
Bijzonderheden
ID/code/volgnr970///Atlas

der

Algemeene en Vaderlandsche Geschiedenis

door

H.Hermans en Dr.J.Woltjer

Praeceptoren aan het gymnasium te Groningen

in 70 groote en kleine kaarten J.B. Wolters

Uitgever:Wolters, J.B.
Auteur(s):Hermans, H. Woltjer, J.
Jaar:
Druk:1e
Hoogte:0 cm
Breedte:0 cm
Bijzonderhedendubbelformaat
ID/code/volgnr971///


Als u een atlas heeft die niet in de database staat en u wilt de atlasendatabase helpen compleet te maken, kunt u hier de gegevens van uw atlas toevoegen.
atlassen database


toevoegen aan favorieten | home | inspired by: kruisbestuiving: benut kennis optimaal - www.kuisbestuiving.nl | sitemap | contact | RSS