atlas en kaart
De internet kaartenbeurs


Atlassendatabase
Nederlandse atlassen
vanaf ca 1850

U bevindt zich hier: www.atlasenkaart.nl/atlassen/jaar/1884

Atlassen uit het jaar 1884


Nederland

in zakformaat

Eerste gedeelte

Atlas (36 kaarten in kleurendruk

Vervaardigd onder toezicht

van

J.H. Kromhout,

Kolonel-Ingenieur 's-Gravenhage. - De Gebroeders van Cleef

Uitgever:Cleef, De gebroeders van
Auteur(s):Kromhout, J.H.
Jaar:
Druk:
Hoogte:20 cm
Breedte:14 cm
Bijzonderhedenwaarschijnlijk editie B1, titelblad ontbreekt echter. Voor militair gebruik zijn de bladen ingebonden in 5 blinde zwarte bandjes met in eerste deeltje het voorwoord. Slechts 2 van de 7 extra kaartjes zijn meegebonden
ID/code/volgnr2542///Nederland

in zakformaat

Eerste gedeelte

Atlas (36 kaarten in kleurendruk

vervaardigd onder toezicht

van

J.H. Kromhout,

Kolonel-Ingenieur 's-Gravenhage - De Gebroeders van Cleef

Uitgever:Cleef, De gebroeders van
Auteur(s):Kromhout, J.H.
Jaar:
Druk:
Hoogte:28 cm
Breedte:23 cm
Bijzonderheden37 ongevouwen bladen; titelblad ontbreekt
ID/code/volgnr2543///Het beeld der aarde.

Volledige

Nederlandse schoolatlas

in 51 gekleurde kaarten

en talrijke bijkaarten en kartons.

Door

F.Bruins,

Leeraar aan de Rijks-Kweekschool voor Onderwijzers te Groningen

(Vierde, verbeterde en vermeerderde druk.) P. Noordhoff

Uitgever:Noordhoff, P.
Auteur(s):Bruins, F.
Jaar:
Druk:4e
Hoogte:0 cm
Breedte:0 cm
Bijzonderheden
ID/code/volgnr644///Atlas

van

Nederlandsch

Oost- en West-Indië,

door

Dr.I. Dornseiffen

3e druk Seyffardt's boekhandel

Uitgever:Seyffardt's boekhandel
Auteur(s):Dornseiffen, I.
Jaar:
Druk:3e
Hoogte:0 cm
Breedte:0 cm
Bijzonderheden
ID/code/volgnr712///Atlas

behoorende bij

Wandelingen door Nederland

Met pen en potlood

door

J.Craandijk

In kleuren gedrukt en onder toezicht van den auteur bewerkt

Haarlem

H.D. Tjeenk Willink

1884 H.D. Tjeenk Willink

Uitgever:Tjeenk Willink, H.D.
Auteur(s):Craandijk, J.
Jaar:
Druk:1e
Hoogte:0 cm
Breedte:0 cm
Bijzonderhedener is ook een versie met iets andere titel en zonder jaartal
ID/code/volgnr1380///Oro-hydrografische en staatskundige

atlas

der

geheele aarde

door

J.Kuyper & N.W.Posthumus

Bekroond te Parijs op de Aardrijkskundige Tentoonstelling in 1875

Vijfde druk

Herzien door J.Kuyper en P.H.Witkamp W.E.J. Tjeenk Willink

Uitgever:Tjeenk Willink, W.E.J.
Auteur(s):Kuyper, J. Posthumus, N.W. Witkamp, P.H.
Jaar:
Druk:5e
Hoogte:0 cm
Breedte:0 cm
Bijzonderhedenin orginele band met opdruk 4e druk (ook exemplaar in band 5e druk, maar zonder vlaggenkaart)
ID/code/volgnr1362///Nieuwe Atlas

van

Nederland

en

zijne overzeesche bezittingen,

Ontworpen en Geteekend

door

P.H.Witkamp

Bekroond op de

Aardrijkskundige Tentoonstelling

te Parijs in 1875 Arnhem, J. Voltelen

Uitgever:Voltelen, J.
Auteur(s):Witkamp, P.H.
Jaar:
Druk:
Hoogte:30 cm
Breedte:24 cm
Bijzonderhedenzeer fraai titelblad met gekleurde wapens; datering o.b.v. tekst
ID/code/volgnr1929///Bos'

Schoolatlas

der

geheele aarde

zesde herziene en vermeerderde druk. Te Groningen bij J.B. Wolters,1884

Uitgever:Wolters, J.B.
Auteur(s):Bos, P.R.
Jaar:
Druk:6e
Hoogte:40 cm
Breedte:25 cm
Bijzonderheden
ID/code/volgnr3///Atlas

voor

Bijbelsche en kerkelijke geschiedenis

door

Dr.H.Oort

Hoogleraar te Leiden

in 54 groote en kleine kaarten met beschrijvende tekst J.B. Wolters

Uitgever:Wolters, J.B.
Auteur(s):Oort, H.
Jaar:
Druk:1e
Hoogte:0 cm
Breedte:0 cm
Bijzonderheden
ID/code/volgnr977///


Als u een atlas heeft die niet in de database staat en u wilt de atlasendatabase helpen compleet te maken, kunt u hier de gegevens van uw atlas toevoegen.
atlassen database


toevoegen aan favorieten | home | inspired by: kruisbestuiving: benut kennis optimaal - www.kuisbestuiving.nl | sitemap | contact | RSS