atlas en kaart
De internet kaartenbeurs


Atlassendatabase
Nederlandse atlassen
vanaf ca 1850

U bevindt zich hier: www.atlasenkaart.nl/atlassen/jaar/1904

Atlassen uit het jaar 1904


Teekenatlas

van

Ned.. Oost-Indië

voor de lagere school

door

W.J.Gerards Uitgave N.V. Heerenv. Boekh. v.h. A. L. Land

Uitgever:Heerenv. Boekh. v.h. A. L. Land
Auteur(s):Gerards, W.J.
Jaar:
Druk:3e
Hoogte:21 cm
Breedte:17 cm
Bijzonderhedenop voorplat: Nieuwe, verbeterde druk; in Koeman afwijkende titel
ID/code/volgnr2155///Voor huis en school

Ge´llustreerde Atlas

der Geheele Aarde

door

R.Noordhoff S.L. van Looy

Uitgever:Looy, S.L. van
Auteur(s):Noordhoff, R.
Jaar:
Druk:
Hoogte:0 cm
Breedte:0 cm
BijzonderhedenDrie pagina's lang voorwoord uit 1904; veel kleine verbeteringen t.o.v. uitgave 1903
ID/code/volgnr446///Tweede

Aardrijkskundig

Teekenboek

Europa en de Werelddelen

door

R.Bos P. Noordhoff

Uitgever:Noordhoff, P.
Auteur(s):Bos, R.
Jaar:
Druk:8e
Hoogte:0 cm
Breedte:0 cm
Bijzonderheden
ID/code/volgnr199///Schoolatlas

der

Algemeene en Vaderlandsche

Geschiedenis

door

A.L.de Bont

Leraar aan de Nederlandsche School voor Nijverheid en Handel te Enschede.

In 95 kaarten en bijkaartjes

Tweede, vermeerderde en geheel herziene druk P. Noordhoff

Uitgever:Noordhoff, P.
Auteur(s):Bont, A.L. de
Jaar:
Druk:2e
Hoogte:0 cm
Breedte:0 cm
Bijzonderhedenop voorplat: Presentie Exemplaar van den Uitgever
ID/code/volgnr858///Geschiedkundige Schoolatlas

van het vaderland

door

A.L.de Bont

Leraar aan de Nederlandsche school voor Nijverheid en Handel te Enschede.

In 36 kaarten en bijkaartjes

Tweede, vermeerderde en geheel herziene druk P. Noordhoff

Uitgever:Noordhoff, P.
Auteur(s):Bont, A.L. de
Jaar:
Druk:2e
Hoogte:0 cm
Breedte:0 cm
Bijzonderheden
ID/code/volgnr870///Historische atlas

door

Dr.C.te Lintum W.J. Thieme

Uitgever:Thieme & Cie, W.J.
Auteur(s):Lintum, C. te
Jaar:
Druk:1e
Hoogte:0 cm
Breedte:0 cm
Bijzonderheden
ID/code/volgnr568///Atlas

van

Nederland

en de

overzeesche bezittingen

door

J.Kuyper Zwolle

W.E.J. Tjeenk Willink

Uitgever:Tjeenk Willink, W.E.J.
Auteur(s):Kuyper, J.
Jaar:
Druk:11e
Hoogte:46 cm
Breedte:32 cm
Bijzonderhedendatering kaarten tussen 1901 en 1904
ID/code/volgnr1782///Bos'

Schoolatlas

der

geheele aarde

zestiende, verbeterde en vermeerderde druk. - Herzien door J.F.Niermeyer Te Groningen bij J.B. Wolters, 1904

Uitgever:Wolters, J.B.
Auteur(s):Bos, P.R. Niermeyer, J.F.
Jaar:
Druk:16e
Hoogte:39 cm
Breedte:25 cm
Bijzonderheden
ID/code/volgnr12///


Als u een atlas heeft die niet in de database staat en u wilt de atlasendatabase helpen compleet te maken, kunt u hier de gegevens van uw atlas toevoegen.
atlassen database


toevoegen aan favorieten | home | inspired by: kruisbestuiving: benut kennis optimaal - www.kuisbestuiving.nl | sitemap | contact | RSS