atlas en kaart
De internet kaartenbeurs


Atlassendatabase
Nederlandse atlassen
vanaf ca 1850

U bevindt zich hier: www.atlasenkaart.nl/atlassen/jaar/1905

Atlassen uit het jaar 1905


Routekaart

van

Nederland naar Ned. Indië

en terug

door

J.Groustra Amsterdam

Seyffardt's Boekhandel

Uitgever:
Auteur(s):Groustra, J.
Jaar:
Druk:
Hoogte:21 cm
Breedte:13 cm
BijzonderhedenTwee routekaartjes in harde rode omslag; op kaarten: samengesteld op uitnodiging van de Stoomvaartmaatschappij Nederland
ID/code/volgnr2020///Hollenkamp's

Atlas

van

Nederland

1905

Druk van J.H. De Bussy - Amsterdam J.H. De Bussy

Uitgever:Bussy, J.H. de
Auteur(s):
Jaar:
Druk:
Hoogte:0 cm
Breedte:0 cm
Bijzonderheden
ID/code/volgnr1194///Jaarboek

van het

mijnwezen

in

Nederlandsch Oost-Indië

Vier en dertigste jaargang 1905

Wetenschappelijk gedeelte

Atlas

Bevattende:

... Batavia

Landsdrukkerij

1905

Uitgever:Landsdrukkerij
Auteur(s):
Jaar:
Druk:
Hoogte:50 cm
Breedte:35 cm
Bijzonderhedenportfolio met bijbehorend boekwerk
ID/code/volgnr1687///Atlas

der

geheele aarde,

in

36 kaarten en vele bijkaartjes,

door

R.Bos,

Hoofd eener school te Groningen

Vijfde druk P. Noordhoff - 1905 - Groningen

Uitgever:Noordhoff, P.
Auteur(s):Bos, R.
Jaar:
Druk:5e
Hoogte:0 cm
Breedte:0 cm
Bijzonderheden
ID/code/volgnr548///Goedkoope en Practische Atlas

van Nederland

door

F.Bruins

Met aanwijzing

van alle

Spoor-, Tram-,

Straat- en Grintwegen P. Noordhoff

Uitgever:Noordhoff, P.
Auteur(s):Bruins. F.
Jaar:
Druk:2e
Hoogte:17 cm
Breedte:11 cm
Bijzonderheden
ID/code/volgnr1113///R. Bos'

Tweede Teekenatlas

(Europa en de werelddelen

in 23 gekleurde kaarten.

Zesde druk P. Noordhoff. - 1905 - Groningen.

Uitgever:Noordhoff, P.
Auteur(s):Bos, R.
Jaar:
Druk:6e
Hoogte:30 cm
Breedte:22 cm
Bijzonderheden
ID/code/volgnr1739///Historische Schoolatlas

ten gebruike bij het onderwijs

in de

vaderlandsche en algemeene geschiedenis

door

H.Hettema Jr.

vierde verbeterde en vermeerderde druk' W.E.J. Tjeenk Willink

Uitgever:Tjeenk Willink, W.E.J.
Auteur(s):Hettema, H.
Jaar:
Druk:4e
Hoogte:0 cm
Breedte:0 cm
Bijzonderheden
ID/code/volgnr815///Schoolatlas

ten gebruike bij het onderwijs

in de

Vaderlandsche Geschiedenis

door

H.Hettema Jr.

Vierde, vermeerderde druk Zwolle

W.E.J. Tjeenk Willink

1905

Uitgever:Tjeenk Willink, W.E.J.
Auteur(s):Hettema, H.
Jaar:
Druk:4e
Hoogte:0 cm
Breedte:0 cm
Bijzonderheden
ID/code/volgnr2103///P.R.Bos.

Atlas voor de volksschool

in

40 kaarten en 52 platen

eenentwintigste druk, bewerkt door

J.F.Niermeyer. Te Groningen Bij J.B. Wolters, 1905

Uitgever:Wolters, J.B.
Auteur(s):Bos, P.R. Niermeyer, J.F.
Jaar:
Druk:21e
Hoogte:29 cm
Breedte:23 cm
BijzonderhedenGe´llustreerde uitgave
ID/code/volgnr1570///P.R.Bos.

Atlas voor de volksschool

in

40 kaarten en 52 platen

twintigste druk, bewerkt door

J.F.Niermeyer. Te Groningen Bij J.B. Wolters, 1903

Uitgever:Wolters, J.B.
Auteur(s):Bos, P.R. Niermeyer, J.F.
Jaar:
Druk:20e
Hoogte:28 cm
Breedte:22 cm
BijzonderhedenGe´llustreerde uitgave; op voorplat: Prijs ingenaaid f 1,00 - Gecartonneerd f 1,25 - Gebonden f 1,75
ID/code/volgnr2084///


Als u een atlas heeft die niet in de database staat en u wilt de atlasendatabase helpen compleet te maken, kunt u hier de gegevens van uw atlas toevoegen.
atlassen database


toevoegen aan favorieten | home | inspired by: kruisbestuiving: benut kennis optimaal - www.kuisbestuiving.nl | sitemap | contact | RSS