atlas en kaart
De internet kaartenbeurs


Atlassendatabase
Nederlandse atlassen
vanaf ca 1850

U bevindt zich hier: www.atlasenkaart.nl/atlassen/jaar/1914

Atlassen uit het jaar 1914


A.N.W.B.

Toeristenbond

voor

Nederland

Atlas van Nederland

Uitgever:A.N.W.B.
Auteur(s):
Jaar:
Druk:
Hoogte:0 cm
Breedte:0 cm
Bijzonderhedenin blikken trommel met sluiting; geen titelblad; oudte kaart uit 1909, jongste uit 1914
ID/code/volgnr2009///Ten Brink's

Zak=Atlasje

van

Nederland

voor sport en op reis

met kilometerafstanden.

Bewerkt door P.Hols en M.Stenvert

Negende herziene druk H. ten Brink - Meppel

Uitgever:Brink, H. ten
Auteur(s):Hols, P. Stenvert, M.
Jaar:
Druk:9e
Hoogte:11 cm
Breedte:13 cm
Bijzonderhedenop kaarten staat vermeld: 9e druk; op voorplat: 35 cts.
ID/code/volgnr1042///Geschiedkundige atlas

van Nederland

Uitgegeven door de Commissie voor den geschiedkundige atlas van

Nederland en geteekend door het lid der commissie Dr.A.A.Beekman

De Rijnverdeeling in de 17e en 18e eeuw

door

J.W. Welcker

Oud-hoofdinspecteur-generaal van 's Rijks waterstaat 's-Gravenhage

Martinus Nijhoff

1914

Uitgever:Martinus Nijhoff
Auteur(s):Beekman, A.A. Welcker, J.W.
Jaar:
Druk:1e
Hoogte:51 cm
Breedte:37 cm
Bijzonderhedenkaartenmap met 5 kaartbladen
ID/code/volgnr1527///R. Bos'

Schoolatlas

van

Nederland

en zijne

Overzeesche Bezittingen

Tiende, herziene druk. P. Noordhoff

Uitgever:Noordhoff, P.
Auteur(s):Bos, R.
Jaar:
Druk:10e
Hoogte:0 cm
Breedte:0 cm
Bijzonderheden
ID/code/volgnr160///R. Bos'

Schoolatlas

van

Nederland

en zijne

Overzeesche Bezittingen

Tiende, herziene druk. P. Noordhoff

Uitgever:Noordhoff, P.
Auteur(s):Bos, R.
Jaar:
Druk:10e
Hoogte:0 cm
Breedte:0 cm
BijzonderhedenGe´llustreerde uitgave
ID/code/volgnr161///Tweede

Aardrijkskundig

Teekenboek

Europa en de Werelddelen

door

R.Bos P. Noordhoff

Uitgever:Noordhoff, P.
Auteur(s):Bos, R.
Jaar:
Druk:17e
Hoogte:0 cm
Breedte:0 cm
Bijzonderheden
ID/code/volgnr200///R.Bos'

Vierde aardrijkskundig

teekenboek,

bevattende de landen van Europa en de werelddeelen

met aanduiding van omtrekken, wateren

en graadnet

behorende bij

R. Bos'

Schoolatlas der geheele aarde P. Noordhoff

Uitgever:Noordhoff, P.
Auteur(s):Bos, R.
Jaar:
Druk:3e
Hoogte:0 cm
Breedte:0 cm
Bijzonderheden
ID/code/volgnr213///Schoolatlas

der

Algemeene en Vaderlandsche Geschiedenis

(ook voor het Handelsonderwijs

door

A.L.de Bont

Leraar aan de H.B.S. met Handelsafdeeling te Enschede

In ruim 150 kaarten en bijkaartjes

Vijfde, geheel omgewerkte druk P. Noordhoff

Uitgever:Noordhoff, P.
Auteur(s):Bont, A.L. de
Jaar:
Druk:5e
Hoogte:0 cm
Breedte:0 cm
Bijzonderheden
ID/code/volgnr861///Kleine schoolatlas

der

Vaderlandsche en Algemeene

Geschiedenis

(met de handelsgeschiedenis van ons land)

door

A.L. de Bont,

Leraar aan de H.B.S. met Handelsafdeeling te Enschede

In ruim 100 kaarten en bijkaartjes

Vierde, zeer vermeerderde druk P. Noordhoff

Uitgever:Noordhoff, P.
Auteur(s):Bont, A.L. de
Jaar:
Druk:4e
Hoogte:0 cm
Breedte:0 cm
Bijzonderheden
ID/code/volgnr872///R. Bos'

Tweede Teekenatlas

(Europa en de werelddeelen

in 29 gekleurde kaarten.

Elfde druk P. Noordhoff Groningen

1914

Uitgever:Noordhoff, P.
Auteur(s):Bos, R.
Jaar:
Druk:11e
Hoogte:0 cm
Breedte:0 cm
BijzonderhedenOp voorplat| Bijbehored teekenboek 15 cent. Prijs f 0,35. Gec. F 0,50.
ID/code/volgnr2096///Repetitie-atlas

der

geheele aarde

bevattende

40 bladen met blinde kaarten

door

R.Schuiling,

Leeraar aan het Gymnasium en de H.B. School te Deventer

Derde, verbeterde uitgave W.J. Thieme

Uitgever:Thieme & Cie, W.J.
Auteur(s):Schuiling, R.
Jaar:
Druk:3e
Hoogte:0 cm
Breedte:0 cm
Bijzonderheden
ID/code/volgnr722///Bos'

Schoolatlas

der

geheele aarde

herzien door J.F.Niermeyer

een en twintigste verbeterde en vermeerderde druk Te Groningen bij J.B. Wolters' U.M., 1914

Uitgever:Wolters, J.B.
Auteur(s):Bos, P.R. Niermeyer, J.F.
Jaar:
Druk:21e
Hoogte:39 cm
Breedte:25 cm
Bijzonderhedenprijs op titelblad: f 4,90
ID/code/volgnr16///P.R.Bos-C.L.van Balen

Volledige

Aardrijkskundige leergang

voor de volksschool

Atlas van

Nederland

Tweede druk J.B. Wolters

Uitgever:Wolters, J.B.
Auteur(s):Bos, P.R. Balen, C.L. van
Jaar:
Druk:2e
Hoogte:0 cm
Breedte:0 cm
Bijzonderheden
ID/code/volgnr113///Schoolatlas

van

Nederlandsch Oost-Indië

door

W.van Gelder

Oud-inspecteur van het inlandsch onderwijs.

Twaalfde, herziene druk. Groningen, J.B. Wolters' U.M., 1914

Uitgever:Wolters, J.B.
Auteur(s):Gelder, W. van
Jaar:
Druk:12e
Hoogte:34 cm
Breedte:26 cm
Bijzonderheden
ID/code/volgnr780///P.R.Bos - C.L.van Balen

Volledige aardrijkskundige

leergang voor de volksschool

P.R.Bos - C.L. van Balen

Invulatlas van Nederland

door

C.L.van Balen

Leeraar aan de Kweekschool voor Onderwijzers en Onderwijzeressen te Amsterdam

Tweede druk Te Groningen bij J.B. Wolters' U.M., 1914.

Uitgever:Wolters, J.B.
Auteur(s):Bos, P.R. Balen, C.L.
Jaar:
Druk:2e
Hoogte:20 cm
Breedte:17 cm
Bijzonderhedenop voorplat: f 0,10
ID/code/volgnr2175///P.R.Bos-C.L.van Balen

Volledige Aardrijkskundige leergang voor de Volksschool

Atlas

der geheele aarde

Landen van Europa en

Werelddeelen te zamen.

Tweede druk J.B. Wolters - Groningen, Den Haag

Uitgever:Wolters, J.B.
Auteur(s):Bos, P.R. Balen, C.L. van
Jaar:
Druk:2e
Hoogte:26 cm
Breedte:22 cm
Bijzonderhedentitel op voorplat; prijs f 0,80
ID/code/volgnr2418///


Als u een atlas heeft die niet in de database staat en u wilt de atlasendatabase helpen compleet te maken, kunt u hier de gegevens van uw atlas toevoegen.
atlassen database


toevoegen aan favorieten | home | inspired by: kruisbestuiving: benut kennis optimaal - www.kuisbestuiving.nl | sitemap | contact | RSS