atlas en kaart
De internet kaartenbeurs


Atlassendatabase
Nederlandse atlassen
vanaf ca 1850

U bevindt zich hier: www.atlasenkaart.nl/atlassen/jaar/1915

Atlassen uit het jaar 1915


Jaarboek

van het mijnwezen

in

Nederlandsch Oost-Indië.

Drie en veertigste jaargang

1914.

Wetenschappelijk gedeelte.

Atlas

Bevattende:

... N.V. Boekhandel en drukkerij

voorheen E.J. Brill, Leiden

- 1915 -

Uitgever:Brill, Boekhandel en drukkerij voorheen E.J.
Auteur(s):
Jaar:
Druk:
Hoogte:42 cm
Breedte:30 cm
Bijzonderhedenook uitgegeven door Martinus Nijhoff
ID/code/volgnr503///De Bussy's atlas

van

Nederland

voor kantoor, school en huis. J.H. De Bussy

Uitgever:Bussy, J.H. de
Auteur(s):
Jaar:
Druk:
Hoogte:0 cm
Breedte:0 cm
Bijzonderheden
ID/code/volgnr515///Teekenatlas

van

Nederl. Oost-Indië

voor de lagere school

door

W.J.Gerards

Hoofdonderwijzer in Ned. Oost-Indië

Zesde verbeterde druk N.V. Heerenv. Boekh. v.h. A. L. Land

Uitgever:Heerenv. Boekh. v.h. A. L. Land
Auteur(s):Gerards, W.J.
Jaar:
Druk:6e
Hoogte:22 cm
Breedte:17 cm
Bijzonderheden
ID/code/volgnr440///Geschiedkundige atlas

van Nederland

Uitgegeven door de Commissie voor den geschiedkundige atlas van

Nederland en geteekend door het lid der commissie Dr.A.A.Beekman

De rechterlijke indelingen na 1795

door

Mr. Dr. J.C. Overvoorde

Archivaris der gemeente Leiden 's-Gravenhage

Martinus Nijhoff

1915

Uitgever:Martinus Nijhoff
Auteur(s):Beekman, A.A. Overvoorde, J.C.
Jaar:
Druk:1e
Hoogte:51 cm
Breedte:37 cm
Bijzonderhedenkaartenmap met 3 kaartbladen; met tekstboek
ID/code/volgnr1524///Vereeniging "Die Haghe"

Historische atlas

van

's-Gravenhage

Aflevering I Mouton& Co

Uitgever:Mouton & Co
Auteur(s):
Jaar:
Druk:
Hoogte:0 cm
Breedte:0 cm
Bijzonderhedenportfolio, plaat 2,3 en 6 ontbreken, maar met extra platen 13, 15,17 en 18 en inhoudsblad uit deel III
ID/code/volgnr1258///Voorloper

van den

eersten

Teekenatlas

Eenvoudig teekenatlasje van Nederland

door

R.Bos

Zesde

herziene druk P. Noordhoff

Uitgever:Noordhoff, P.
Auteur(s):Bos, R.
Jaar:
Druk:6e
Hoogte:0 cm
Breedte:0 cm
Bijzonderheden
ID/code/volgnr174///R.Bos'

Derde aardrijkskundig

teekenboek

met aanduiding van omtrekken en wateren

behoorende bij den

Schoolatlas van Nederland

en

zijne overzeesche bezittingen P. Noordhoff

Uitgever:Noordhoff, P.
Auteur(s):Bos, R.
Jaar:
Druk:4e
Hoogte:0 cm
Breedte:0 cm
Bijzonderheden
ID/code/volgnr207///De Landen Der Wereld

Eenvoudige aardrijkskunde in kaarten en lessen

voor de hoogere klassen der lagere school

door

A.Luinge

Leraar a/d. R.N.L. te Winterswijk

en

B.Stegeman

Hoofd eener school te Winterswijk P. Noordhoff. - 1915 - Groningen.

Uitgever:Noordhoff, P.
Auteur(s):Luinge, A. Stegeman, B.
Jaar:
Druk:1e
Hoogte:25 cm
Breedte:22 cm
Bijzonderhedenafwijkend (vierkant) formaat. Samen met Luin C1 en Luin D1 gebonden in blinde band
ID/code/volgnr648///De Landen Der Wereld

Eenvoudige aardrijkskunde in kaarten en lessen

voor de hoogere klassen der lagere school

door

A.Luinge

Leraar a

d. R.N.L. te Winterswijk

en

B.Stegeman

Hoofd eener school te Winterswijk P. Noordhoff. - 1915. - Groningen

Uitgever:Noordhoff, P.
Auteur(s):Luinge, A. Stegeman, B.
Jaar:
Druk:1e
Hoogte:27 cm
Breedte:22 cm
Bijzonderhedenslappe kaft
ID/code/volgnr649///Bos' 1e Teeken-atlas

in 21 gekleurde kaarten

16e

verbeterde

druk Groningen, P. Noordhoff

1915

Uitgever:Noordhoff, P.
Auteur(s):Bos, R.
Jaar:
Druk:16e
Hoogte:21 cm
Breedte:17 cm
Bijzonderhedenop vooroplat: Prijs 25 cts. | Prijs gecartonneerd 35 cts.
ID/code/volgnr1563///R.Bos'

Ge´llustreerde Schoolatlas

der

geheele aarde

Dertiende, verbeterde druk

in

44 kaarten, vele bijkaarten en 210 platen P. Noordhoff - 1915. - Groningen

Uitgever:Noordhoff, P.
Auteur(s):Bos, R.
Jaar:
Druk:14e
Hoogte:0 cm
Breedte:0 cm
BijzonderhedenGe´llustreerde uitgave
ID/code/volgnr2116///Nederland

uitgegeven door de Mij. tot Expl. van Staatsspoorwegen

Uitgever:Staatsspoorwegen, Mij. ter Expl. van
Auteur(s):
Jaar:
Druk:
Hoogte:20 cm
Breedte:29 cm
Bijzonderhedenop titelblad: Rotogravuredruk Nederl. Rotogr. Mij. Leiden; met ingeplakte kaartjes en plaatsjes
ID/code/volgnr1807///Notitie-Atlas

der

Geheele aarde

door

W.Kloeke

zevende druk Zwolle - W.E.J.Tjeenk Willink

Uitgever:Tjeenk Willink, W.E.J.
Auteur(s):Kloeke, W.
Jaar:
Druk:7e
Hoogte:31 cm
Breedte:37 cm
Bijzonderhedenop voorplat: Notitie-atlas F 2.75 | Dubbele kaartjes 0.125; enkele 0.075
ID/code/volgnr1557///Notitie-Atlas

van

Nederland

door

W.Kloeke

zesde druk N.V. Uitgevers-Maatschappij W.E.J.Tjeenk Willink, Zwolle

Uitgever:Tjeenk Willink, W.E.J.
Auteur(s):Kloeke, W.
Jaar:
Druk:6e
Hoogte:32 cm
Breedte:40 cm
Bijzonderheden11 kaarten van de provincies (vlgs Koeman 13 kaarten)
ID/code/volgnr1983///Uitkomsten der regenwaarnemingen op

(results of rainfall-observations in)

Java

Regenatlas

(Rainfall-atlas

Uitgegeven in opdracht van het gouvernement van Nederlandsch-Indië

(Published by order of the government of Nethewrlands India)

door (by)

Dr. W. van Bemmelen

Directeur van het koninklijk magnetisch en meteorologisch observatorium

(Director of the royal magnetical and meteorological observatory)

Te (at) Batavia Batavia

Topografische inrichting

1915

Uitgever:Topografische Inrichting
Auteur(s):Bemmelen, W. van
Jaar:
Druk:1e
Hoogte:61 cm
Breedte:40 cm
Bijzonderheden
ID/code/volgnr1517///Bos'

Schoolatlas

der

geheele aarde

herzien door J.F.Niermeyer

twee en twintigste verbeterde en vermeerderde druk Te Groningen bij J.B. Wolters' U.M., 1915

Uitgever:Wolters, J.B.
Auteur(s):Bos, P.R. Niermeyer, J.F.
Jaar:
Druk:22e
Hoogte:39 cm
Breedte:25 cm
Bijzonderhedenprijs op titelblad: f 4,90
ID/code/volgnr17///P.R.Bos - C.L.van Balen

Volledige aardrijkskundige leergang

voor de volksschool.

Atlas

voor de volksschool

in

42 kaarten en 51 platen

zesentwintigste druk, bewerkt door

J.F.Niermeyer en C.L.van Balen Te Groningen bij J.B. Wolters' U.M.

Uitgever:Wolters, J.B.
Auteur(s):Bos, P.R. Niermeyer, J.F. Balen, C.L. van
Jaar:
Druk:26e
Hoogte:29 cm
Breedte:23 cm
BijzonderhedenGe´llustreerde uitgave;op titelblad: Ing. f 1,00. | Gec . 1,40. | Geb. 1,75.
ID/code/volgnr550///P.R.Bos-

C.L.van Balen

Volledige Aardrijkskundige leergang

voor de volksschool

Eerste atlas voor

de volkschool.

Elfde druk. Groningen,

J.B. Wolters.

Uitgever:Wolters, J.B.
Auteur(s):Bos, P.R. Balen, C.L. van
Jaar:
Druk:11e
Hoogte:29 cm
Breedte:22 cm
Bijzonderhedentitel op voorplat; verso: inhoudsopgave
ID/code/volgnr1748///Blinde atlas

der aarde

door

J.J.ten Have

36 kaarten

derde druk Joh. Ykema

Uitgever:Ykema, Joh.
Auteur(s):Have, J.J. ten
Jaar:
Druk:3e
Hoogte:0 cm
Breedte:0 cm
Bijzonderhedenvan Kaas gekregen
ID/code/volgnr805///


Als u een atlas heeft die niet in de database staat en u wilt de atlasendatabase helpen compleet te maken, kunt u hier de gegevens van uw atlas toevoegen.
atlassen database


toevoegen aan favorieten | home | inspired by: kruisbestuiving: benut kennis optimaal - www.kuisbestuiving.nl | sitemap | contact | RSS