atlas en kaart
De internet kaartenbeurs


Atlassendatabase
Nederlandse atlassen
vanaf ca 1850

U bevindt zich hier: www.atlasenkaart.nl/atlassen/jaar/1917

Atlassen uit het jaar 1917


Vijftig

Plattegronden

Uitgave van den

A.N.W.B.

Toeristenbond voor Nederland

Uitgever:A.N.W.B.
Auteur(s):
Jaar:
Druk:
Hoogte:0 cm
Breedte:0 cm
Bijzonderhedenlosse plano kaarten in blauwe portfolio
ID/code/volgnr1185///Ten Brink's

Zak=Atlasje

van

Nederland

voor sport en op reis.

met kilometerafstanden

Bewerkt door P.Hols te Amsterdam

en M.Stenvert Jzn. te Arnhem

Elfde herziene druk H. ten Brink - Arnhem

Uitgever:Brink, H. ten
Auteur(s):Hols, P. Stenvert, M.
Jaar:
Druk:11e
Hoogte:11 cm
Breedte:13 cm
Bijzonderhedenop voorplat: 40 cts.
ID/code/volgnr1044///Atlas

behoorende bij het

Jaarboek

van het

mijnwezen

in

Nederlandsch Oost-Indië.

Vier en veertigste jaargang

1915.

Verhandelingen.

Tweede gedeelte. Batavia

Landsdrukkerij

1917.

Uitgever:Landsdrukkerij
Auteur(s):
Jaar:
Druk:
Hoogte:28 cm
Breedte:20 cm
Bijzonderhedenportfolio met bijbehorend boekwerk
ID/code/volgnr1695///Geschiedkundige atlas

van Nederland

Uitgegeven door de Commissie voor den geschiedkundige atlas van

Nederland en geteekend door het lid der commissie

Dr.A.A.Beekman

De zeventien provincien in 1555 's-Gravenhage

Martinus Nijhoff

1917

Uitgever:Martinus Nijhoff
Auteur(s):Beekman, A.A.
Jaar:
Druk:1e
Hoogte:51 cm
Breedte:37 cm
Bijzonderhedenkaartenmap met 7 kaartbladen; met tekstboek
ID/code/volgnr1526///R.Bos'

Atlas der geheele aarde

in

44 kaarten en vele bijkaarten

Vijftiende verbeterde druk P. Noordhoff

Uitgever:Noordhoff, P.
Auteur(s):Bos, R.
Jaar:
Druk:15e
Hoogte:0 cm
Breedte:0 cm
Bijzonderhedenslappe band
ID/code/volgnr116///R. Bos'

Schoolatlas

van

Nederland

en zijne

overzeesche bezittingen

Elfde, herziene druk. P. Noordhoff

Uitgever:Noordhoff, P.
Auteur(s):Bos, R.
Jaar:
Druk:11e
Hoogte:0 cm
Breedte:0 cm
Bijzonderheden
ID/code/volgnr162///Schoolatlas

der

Algemeene en Vaderlandsche Geschiedenis

(ook voor het Handelsonderwijs

door

A.L.de Bont

Oud leraar aan een H.B.S. met 2.j Handelsafdeeling

In ruim 160 kaarten en bijkaartjes

Zesde herziene en vermeerderde druk P. Noordhoff

Uitgever:Noordhoff, P.
Auteur(s):Bont, A.L. de
Jaar:
Druk:6e
Hoogte:0 cm
Breedte:0 cm
Bijzonderheden
ID/code/volgnr862///"Nederland"

Eenvoudige aardrijkskunde in kaarten en lessen voor de

Middel klassen der lagere school

door

A.Luinge

Leraar a/d.R.N.L. te Winterswijk

en

B.Stegeman

Hoofd eener school te Winterswijk

Tweede druk. P. Noordhoff. - 1917 - Groningen.

Uitgever:Noordhoff, P.
Auteur(s):Luinge, A. Stegeman, B.
Jaar:
Druk:2e
Hoogte:30 cm
Breedte:24 cm
Bijzonderheden
ID/code/volgnr2417///Groote

Historische Schoolatlas

ten gebruike bij het onderwijs in de

vaderlandsche en algemeene geschiedenis

door

H.Hettema Jr.

achtste herziene en vermeerderde druk W.E.J. Tjeenk Willink

Uitgever:Tjeenk Willink, W.E.J.
Auteur(s):Hettema, H.
Jaar:
Druk:8e
Hoogte:0 cm
Breedte:0 cm
Bijzonderheden
ID/code/volgnr819///Kleine Schoolatlas der

vaderlandsche en

algemeene geschiedenis

door

Dr.M.G.de Boer en H.Hettema Jr.

3e verbeterde en vermeerderde druk W.E.J. Tjeenk Willink

Uitgever:Tjeenk Willink, W.E.J.
Auteur(s):Boer, M.G. de Hettema, H.
Jaar:
Druk:3e
Hoogte:0 cm
Breedte:0 cm
Bijzonderheden
ID/code/volgnr844///Beknopte Schoolatlas der

Vaderlandsche Geschiedenis

Ten dienste van het Normaal- & M.U. Lager onderwijs

door

H.Hettema Jr.

2e zeer vermeerderde en verbeterde druk W.E.J. Tjeenk Willink

Uitgever:Tjeenk Willink, W.E.J.
Auteur(s):Hettema, H.
Jaar:
Druk:2e
Hoogte:0 cm
Breedte:0 cm
Bijzonderheden
ID/code/volgnr857///H.B.S.-uitgaaf

van den

Historischen Schoolatlas

ten gebruike bij het onderwijs in de

vaderlandsche en algemeene geschiedenis

door

H.Hettema Jr.

Achtste herziene en vermeerderde druk Zwolle

W.E.J. Tjeenk Willink

1917

Uitgever:Tjeenk Willink, W.E.J.
Auteur(s):Hettema, H.
Jaar:
Druk:8e
Hoogte:34 cm
Breedte:22 cm
Bijzonderhedenop titelblad: Ing. F 4.-. Geb. f 4.90 | Verhoogd met 10 pCt
ID/code/volgnr1846///Schoolatlas

van

Nederlandsch Oost-Indië

door

W.van Gelder

Oud-inspecteur van het inlandsch onderwijs.

Veertiende, herziene en vermeerderde druk. Bij J.B. Wolters' U.M. - Groningen, Den Haag, 1916

Uitgever:Wolters, J.B.
Auteur(s):Gelder, W. van
Jaar:
Druk:14e
Hoogte:32 cm
Breedte:25 cm
BijzonderhedenOp voorplat: Prijs, ingenaaid f 1,90; gebonden in linnen stempelband f 2,00; op voorplat is 1917 als jaartal vermeld
ID/code/volgnr1514///P.R.Bos - C.L.van Balen

Volledige aardrijkskundige leergang

voor de volksschool

Atlas

voor de volksschool

in 42 kaarten en 50 platen

zevenentwintigste druk, bewerkt door

J.F. Niermeyer en C.L.van Balen Bij J.B. Wolters' U.M.- Groningen, Den Haag .

Uitgever:Wolters, J.B.
Auteur(s):Bos, P.R. Niermeyer, J.F. Balen, C.L. van
Jaar:
Druk:27e
Hoogte:29 cm
Breedte:23 cm
BijzonderhedenGe´llustreerde uitgave; op titelblad: Ingenaaid. . f 1,25 | Ingenaaid met linnen rug - 1,40 | Gecartonneerd . . 1,65 | Gebonden . . 1,90
ID/code/volgnr1583///G.H.Bleeker en H.Marwitz

Schoolatlas voor

bijbelsche geschiedenis

in kaarten en platen,

voor het onderwijs op scholen en voor catechisaties.

Vijfde, herziene druk Bij J.B. Wolters' U.M. - Groningen - Den Haag, 1917

Uitgever:Wolters, J.B.
Auteur(s):Bleeker, G.H. Marwitz, H.
Jaar:
Druk:5e
Hoogte:22 cm
Breedte:17 cm
Bijzonderhedenprijs op titelblad (plakker): f 0,90
ID/code/volgnr1835///


Als u een atlas heeft die niet in de database staat en u wilt de atlasendatabase helpen compleet te maken, kunt u hier de gegevens van uw atlas toevoegen.
atlassen database


toevoegen aan favorieten | home | inspired by: kruisbestuiving: benut kennis optimaal - www.kuisbestuiving.nl | sitemap | contact | RSS