atlas en kaart
De internet kaartenbeurs


Atlassendatabase
Nederlandse atlassen
vanaf ca 1850

U bevindt zich hier: www.atlasenkaart.nl/atlassen/jaar/1920

Atlassen uit het jaar 1920


Vijftig

Plattegronden

Uitgave van den

A.N.W.B.

Toeristenbond voor Nederland

1920

Uitgever:A.N.W.B.
Auteur(s):
Jaar:
Druk:
Hoogte:0 cm
Breedte:0 cm
Bijzonderhedeningebonden
ID/code/volgnr1186///Atlas A.N.W.B.

Uitgever:A.N.W.B.
Auteur(s):
Jaar:
Druk:
Hoogte:0 cm
Breedte:0 cm
Bijzonderhedenin blikken trommel zonder sluiting; geen titelblad kaarten uit 1917-20
ID/code/volgnr2172///Ten Brink's

nieuwe

zak-atlasje

van Nederland

voor sport en op reis

met km-afstanden H. ten Brink

Uitgever:Brink, H. ten
Auteur(s):
Jaar:
Druk:14-16
Hoogte:11 cm
Breedte:13 cm
Bijzonderhedenwaarschijnlijk eerste "nieuwe" zakatlasje. Druk en jaartal ontbreken
ID/code/volgnr1046///Het Gouvernement

Celebes Uitgave van het Encyclopdisch Bureau

Uitgever:Encyclopedisch Bureau
Auteur(s):Vuuren, L.
Jaar:
Druk:1
Hoogte:0 cm
Breedte:0 cm
Bijzonderhedenportfolio behorende bij : Het Gouvernement | Celebes | proeve | eener mographie | deel 1 door | L. van Vuuren | 1920 | Hoofd Enc. Bureau
ID/code/volgnr2159///Teekenatlas

van

Nederl. Oost-Indië

voor de lagere school

door

W.J.Gerards

Hoofdonderwijzer in Ned. Oost-Indië

Tiende verbeterde druk Uitgave van

N.V. Heerenv. Boekh. v.h. A. L. Land, Heerenveeen

Uitgever:Heerenv. Boekh. v.h. A. L. Land
Auteur(s):Gerards, W.J.
Jaar:
Druk:10e
Hoogte:22 cm
Breedte:17 cm
Bijzonderhedenopnieuw ingebonden in eigentijdse band
ID/code/volgnr2194///Atlas

behoorende bij het

Jaarboek van het mijnwezen

in

Nederlandsch Oost-Indië.

Zeven en veertigste jaargang

1918.

Verhandelingen

Eerste gedeelte. Landsdrukkerij - Weltevreden

1920.

Uitgever:Landsdrukkerij
Auteur(s):
Jaar:
Druk:
Hoogte:26 cm
Breedte:18 cm
Bijzonderhedenportfolio met bijbehorend boekwerk
ID/code/volgnr1691///Geschiedkundige atlas

van Nederland

Uitgegeven door de Commissie voor den geschiedkundige atlas van

Nederland en geteekend door het lid der commissie Dr.A.A.Beekman

De Marken van Drente, Groningen,

Overijssel en Gelderland 's-Gravenhage

Martinus Nijhoff

1920

Uitgever:Martinus Nijhoff
Auteur(s):Beekman, A.A.
Jaar:
Druk:1e
Hoogte:51 cm
Breedte:37 cm
Bijzonderhedenkaartenmap met 3 kaartbladen; met tekstboek
ID/code/volgnr1525///Geschiedkundige atlas

van Nederland

Uitgegeven door de Commissie voor den geschiedkundige atlas van

Nederland en geteekend door het lid der commissie Dr.A.A.Beekman

Oudheidkundige kaart van Nederland

door

Dr. J.H. Holwerda 's-Gravenhage

Martinus Nijhoff

Uitgever:Martinus Nijhoff
Auteur(s):Beekman, A.A.
Jaar:
Druk:1e
Hoogte:52 cm
Breedte:38 cm
Bijzonderhedenafwijkende bruine kaartenmap; kaarten ontbreken; met tabbladen t.b.v. inbinden h1 t/m h9 en kaart van h12; met tekstboek
ID/code/volgnr1530///Vereeniging "Die Haghe"

Historische atlas

van

's-Gravenhage

Aflevering IV Mouton& Co

Uitgever:Mouton & Co
Auteur(s):
Jaar:
Druk:
Hoogte:0 cm
Breedte:0 cm
Bijzonderhedenportfolio
ID/code/volgnr1260///R.Bos'

Ge´llustreerde Schoolatlas

der

geheele aarde

Achtiende, verbeterde druk

in

44 kaarten, vele bijkaarten en 215 platen P. Noordhoff

Uitgever:Noordhoff, P.
Auteur(s):Bos, R.
Jaar:
Druk:18e
Hoogte:0 cm
Breedte:0 cm
BijzonderhedenGe´llustreerde uitgave
ID/code/volgnr138///R. Bos'

Schoolatlas

van

Nederland

en zijne

overzeesche bezittingen

Twaalfde, herziene druk. P. Noordhoff

Uitgever:Noordhoff, P.
Auteur(s):Bos, R.
Jaar:
Druk:12e
Hoogte:0 cm
Breedte:0 cm
Bijzonderheden
ID/code/volgnr163///Eerste Atlas

voor

Schippersklassen, Schippersvakscholen

en Binnen schippers

door R.Bos, onder medewerking van

P.J.Puister

Directeur van de Schippervakschool te Groningen P. Noordhoff

Uitgever:Noordhoff, P.
Auteur(s):Bos, R. Puister, P.J.
Jaar:
Druk:1e
Hoogte:0 cm
Breedte:0 cm
Bijzonderheden
ID/code/volgnr171///Bos' 1e Teeken-atlas

in 21 gekleurde kaarten

18e

verbeterde

druk Groningen, P. Noordhoff

1920

Uitgever:Noordhoff, P.
Auteur(s):Bos, R.
Jaar:
Druk:18e
Hoogte:23 cm
Breedte:18 cm
Bijzonderhedengekartonneerd; op titelblad: Prijs 50 cts. | Prijs gecartonneerd 70 cts.
ID/code/volgnr178///R. Bos'

Tweede Teekenatlas

(Europa en de werelddeelen

in 29 gekleurde kaarten.

Dertiende druk P. Noordhoff

Uitgever:Noordhoff, P.
Auteur(s):Bos, R.
Jaar:
Druk:13e
Hoogte:0 cm
Breedte:0 cm
Bijzonderheden
ID/code/volgnr191///R. Bos'

Tweede Teekenatlas

(Europa en de werelddeelen

in 29 gekleurde kaarten.

Veertiende drukbijgewerkt volgens de nieuwe staatk. indeeling P. Noordhoff. Groningen.

1920

Uitgever:Noordhoff, P.
Auteur(s):Bos, R.
Jaar:
Druk:14e
Hoogte:28 cm
Breedte:20 cm
Bijzonderheden
ID/code/volgnr192///R.Bos'

Derde aardrijkskundig

teekenboek

met aanduiding van omtrekken en wateren

behorende bij den

Schoolatlas van Nederland

en

zijne overzeesche gewesten P. Noordhoff

Uitgever:Noordhoff, P.
Auteur(s):Bos, R.
Jaar:
Druk:5e
Hoogte:0 cm
Breedte:0 cm
Bijzonderheden
ID/code/volgnr208///R.Bos'

Vierde aardrijkskundig

teekenboek,

bevattende de landen van Europa en de werelddeelen

met aanduiding van omtrekken, wateren

en graadnet

behorende bij

R. Bos'

Schoolatlas der geheele aarde P. Noordhoff

Uitgever:Noordhoff, P.
Auteur(s):Bos, R.
Jaar:
Druk:5e
Hoogte:0 cm
Breedte:0 cm
Bijzonderheden
ID/code/volgnr214///Schoolatlas

der

Algemeene en Vaderlandsche

Geschiedenis

(ook voor het Handelsonderwijs

door

A.L.de Bont

Oud leraar aan een H.B.S.5 en H.H.S.

In ruim 170 kaarten en bijkaarten

Zevende herziene en vermeerderde druk P. Noordhoff

Uitgever:Noordhoff, P.
Auteur(s):Bont, A.L. de
Jaar:
Druk:7e
Hoogte:0 cm
Breedte:0 cm
Bijzonderheden
ID/code/volgnr863///R.Bos'

Derde aardrijkskundig

teekenboek

met aanduiding van omtrekken en wateren

behoorende bij den

Schoolatlas van Nederland

en

zijne overzeesche bezittingen. Uitgave van P. Noordhoff,

te Groningen

Uitgever:Noordhoff, P.
Auteur(s):Bos, R.
Jaar:
Druk:6e
Hoogte:31 cm
Breedte:23 cm
Bijzonderhedenop titelblad: Prijs f 0.60 gec. f 0.90
ID/code/volgnr1716///Atlas

van

Europa en de werelddeelen

voor de lagere school

door

G.Prop.

tweede druk. Zutphen - W.J. Thieme & Cie

Uitgever:Thieme & Cie, W.J.
Auteur(s):Prop, G.
Jaar:
Druk:2e
Hoogte:24 cm
Breedte:19 cm
BijzonderhedenInhoudsopgave op het titelblad
ID/code/volgnr1574///Groote Historische Schoolatlas ten gebruike bij het onderwijs in de vaderlandsche en algemeene geschiedenis

door

H.Hettema Jr.

negende herziene en vermeerderde druk W.E.J. Tjeenk Willink

Uitgever:Tjeenk Willink, W.E.J.
Auteur(s):Hettema, H.
Jaar:
Druk:9e
Hoogte:0 cm
Breedte:0 cm
Bijzonderheden
ID/code/volgnr820///Groote schoolatlas

ten gebruike bij het onderwijs in

de Vaderlandsche Geschiedenis

(met twee kaartbladen voor de algemeene geschiedenis)

door

H.Hettema Jr.

Negende herziene en vermeerderde druk W.E.J. Tjeenk Willink

Uitgever:Tjeenk Willink, W.E.J.
Auteur(s):Hettema, H.
Jaar:
Druk:9e
Hoogte:0 cm
Breedte:0 cm
Bijzonderheden
ID/code/volgnr855///H.B.S.-uitgaaf

van den

Historische Schoolatlas

ten gebruike bij het onderwijs in de

vaderlandsche en algemeene geschiedenis

door

H.Hettema Jr.

Negende herziene en vermeerderde druk Zwolle

W.E.J. Tjeenk Willink

1920

Uitgever:Tjeenk Willink, W.E.J.
Auteur(s):Hettema, H.
Jaar:
Druk:9e
Hoogte:34 cm
Breedte:22 cm
Bijzonderhedenop titelblad: Ing. F 5.50.-. Geb. f 7.-.; op voorplat "Historischen atlas"
ID/code/volgnr2181///P.R.Bos - C.L.van Balen

Volledige aardrijkskundige leergang

voor de volksschool

Atlas

voor de volksschool

in 42 kaarten en 50 platen

negen-en-twintigste druk, bewerkt door

J.F. Niermeyer en C.L.van Balen Bij J.B. Wolters' U.M.- Groningen, Den Haag .

Uitgever:Wolters, J.B.
Auteur(s):Bos, P.R. Niermeyer, J.F. Balen, C.L. van
Jaar:
Druk:29e
Hoogte:29 cm
Breedte:23 cm
BijzonderhedenGe´llustreerde uitgave; op titelblad: Ingenaaid F 2,40 | Gecartonneerd 3,15 | Gebonden 3,90
ID/code/volgnr62///Geschiedenisatlasje voor

de lagere school

door

J.W. de Jongh hoofd eener school te 's-Gravenhage A.G. van Poelje Leeraar H.B.S.| Tweede druk Bij J.B. Wolters'U.M. - Groningen, Den Haag

Uitgever:Wolters, J.B.
Auteur(s):Jongh, J.W. de Poelje, A.G. van
Jaar:
Druk:2
Hoogte:0 cm
Breedte:0 cm
Bijzonderhedeninhoudsopgave op titelblad
ID/code/volgnr547///Schoolatlas

van

Nederlandsch Oost-Indië

door

W.van Gelder en C. Lekkerkerker,

Oud-inspecteurs van het inlandsch onderwijs.

Zestiende, herziene en vermeerderde druk. Bij J.B. Wolters' U.M. - Groningen, Den Haag

Uitgever:Wolters, J.B.
Auteur(s):Gelder, W. van Lekkerkerker, C.
Jaar:
Druk:16e
Hoogte:33 cm
Breedte:26 cm
Bijzonderhedenp titelblad: Ing. f 4.50 | Geb. f 5.50
ID/code/volgnr2142///Geschiedenisatlasje voor

de lagere school

door

J.W. de Jongh en A.G. van Poelje

Derde druk. Bij J.B. Wolters'U.M. - Groningen, Den Haag, 1927

Uitgever:Wolters, J.B.
Auteur(s):Jongh, J.W. de Poelje, A.G. van
Jaar:
Druk:3
Hoogte:0 cm
Breedte:0 cm
Bijzonderhedeninhoudsopgave op titelblad
ID/code/volgnr2187///


Als u een atlas heeft die niet in de database staat en u wilt de atlasendatabase helpen compleet te maken, kunt u hier de gegevens van uw atlas toevoegen.
atlassen database


toevoegen aan favorieten | home | inspired by: kruisbestuiving: benut kennis optimaal - www.kuisbestuiving.nl | sitemap | contact | RSS