atlas en kaart
De internet kaartenbeurs


Atlassendatabase
Nederlandse atlassen
vanaf ca 1850

U bevindt zich hier: www.atlasenkaart.nl/atlassen/jaar/1921

Atlassen uit het jaar 1921


Atlas

behoorende bij het

Jaarboek van het mijnwezen

in

Nederlandsch Oost-Indië.

Zeven en veertigste jaargang

1918.

Verhandelingen

Tweede gedeelte. Landsdrukkerij - Weltevreden

1921.

Uitgever:Landsdrukkerij
Auteur(s):
Jaar:
Druk:
Hoogte:26 cm
Breedte:18 cm
Bijzonderhedenportfolio met bijbehorend boekwerk
ID/code/volgnr1689///Vaderlandsche Geschiedenis

op de

Lagere School.

Een aantekenboek voor leerlingen,

door

J.H.van Lint,

Hoofd ener school te Arnhem.

Derde druk D. Mijs

Uitgever:Mijs, D.
Auteur(s):Lint, J.H. van
Jaar:
Druk:3e
Hoogte:0 cm
Breedte:0 cm
Bijzonderheden
ID/code/volgnr558///R.Bos'

Ge´llustreerde Schoolatlas

der

geheele aarde

Negentiende, verbeterde druk

in

44 kaarten, vele bijkaarten en 215 platen P. Noordhoff

Uitgever:Noordhoff, P.
Auteur(s):Bos, R.
Jaar:
Druk:19e
Hoogte:0 cm
Breedte:0 cm
BijzonderhedenGe´llustreerde uitgave
ID/code/volgnr139///Tweede

Aardrijkskundig

Teekenboek

Europa en de Werelddelen

door

R.Bos P. Noordhoff

Uitgever:Noordhoff, P.
Auteur(s):Bos, R.
Jaar:
Druk:23e
Hoogte:0 cm
Breedte:0 cm
Bijzonderheden
ID/code/volgnr203///De Landen der Wereld

Eenvoudige aardrijkskunde in kaarten en lessen

voor de hoogere klassen der lagere school

door

A.Luinge

Leraar a.d.R.N.L. te Assen

en

B.Stegeman

Hoofd eener school te Winterswijk

vierde druk P. Noordhoff - 1921 - Groningen.

Uitgever:Noordhoff, P.
Auteur(s):Luinge, A. Stegeman, B.
Jaar:
Druk:4e
Hoogte:27 cm
Breedte:22 cm
Bijzonderheden
ID/code/volgnr2416///Schoolatlas

van

de geheele aarde

door

Dr.A.A.Beekman

en

R.Schuiling

Leeraar aan het Gymnasium en de H.B.S. te Deventer

Zevende, verbeterde Druk. W.J. Thieme

Uitgever:Thieme & Cie, W.J.
Auteur(s):Beekman, A.A. Schuiling, R.
Jaar:
Druk:7e
Hoogte:0 cm
Breedte:0 cm
Bijzonderheden
ID/code/volgnr729///Atlas

van

Nederland

en

zijne overzeesche bezittingen

voor de lagere school

door

G.Prop

vierde druk Zutphen - W.J. Thieme & Cie

Uitgever:Thieme & Cie, W.J.
Auteur(s):Prop, G.
Jaar:
Druk:4e
Hoogte:25 cm
Breedte:20 cm
Bijzonderheden
ID/code/volgnr2207///Kleine Schoolatlas der

vaderlandsche en

algemeene geschiedenis

door

Dr.M.G.de Boer en H.Hettema Jr.

4e verbeterde en vermeerderde druk W.E.J. Tjeenk Willink

Uitgever:Tjeenk Willink, W.E.J.
Auteur(s):Boer, M.G. de Hettema, H.
Jaar:
Druk:4e
Hoogte:0 cm
Breedte:0 cm
Bijzonderheden
ID/code/volgnr845///Bos'

Schoolatlas

der

geheele aarde

herzien door J.F.Niermeyer

zes en twintigste verbeterde en vermeerderde druk Bij J.B. Wolters' U.M. - Groningen, Den Haag, 1921

Uitgever:Wolters, J.B.
Auteur(s):Bos, P.R. Niermeyer, J.F.
Jaar:
Druk:26e
Hoogte:39 cm
Breedte:25 cm
Bijzonderhedenprijs op titelblad: f 8,40
ID/code/volgnr20///J.J.ten Have

Volledige

school-atlas

zevende druk Joh. Ykema

Uitgever:Ykema, Joh.
Auteur(s):Have, J.J. ten
Jaar:
Druk:7e
Hoogte:0 cm
Breedte:0 cm
Bijzonderheden
ID/code/volgnr800///


Als u een atlas heeft die niet in de database staat en u wilt de atlasendatabase helpen compleet te maken, kunt u hier de gegevens van uw atlas toevoegen.
atlassen database


toevoegen aan favorieten | home | inspired by: kruisbestuiving: benut kennis optimaal - www.kuisbestuiving.nl | sitemap | contact | RSS