atlas en kaart
De internet kaartenbeurs


Atlassendatabase
Nederlandse atlassen
vanaf ca 1850

U bevindt zich hier: www.atlasenkaart.nl/atlassen/jaar/1922

Atlassen uit het jaar 1922


De Bussy's atlas

van

Nederlandsch Oost-Indië

voor kantoor, school en huis.

( 2 de druk) Amsterdam. - Drukkerij en uitgeverij J.H. De Bussy. - 1922.

Uitgever:Bussy, J.H. de
Auteur(s):
Jaar:
Druk:2
Hoogte:46 cm
Breedte:33 cm
Bijzonderheden
ID/code/volgnr1979///Atlas

behoorende bij het

Jaarboek van het mijnwezen

in

Nederlandsch Oost-Indië.

Negen en veertigste jaargang

1920.

Verhandelingen

Eerste gedeelte. Landsdrukkerij - Weltevreden

1922.

Uitgever:Landsdrukkerij
Auteur(s):
Jaar:
Druk:
Hoogte:25 cm
Breedte:17 cm
Bijzonderhedenportfolio met bijbehorend boekwerk
ID/code/volgnr1690///Atlas

behoorende bij het

Jaarboek van het mijnwezen

in

Nederlandsch Oost-Indië.

Acht en veertigste jaargang

1919.

Verhandelingen

Eerste gedeelte. Landsdrukkerij - Weltevreden

1922.

Uitgever:Landsdrukkerij
Auteur(s):
Jaar:
Druk:
Hoogte:26 cm
Breedte:18 cm
Bijzonderhedenportfolio met bijbehorend boekwerk
ID/code/volgnr1700///Jaarboek

van het

mijnwezen

in

Nederlandsch Oost-Indië.

Acht en veertigste jaargang

1919.

Verhandelingen

Derde gedeelte.

Bijlagen Algemeene Landsdrukkerij - 's-Gravenhage

1922.

Uitgever:Landsdrukkerij
Auteur(s):
Jaar:
Druk:
Hoogte:26 cm
Breedte:18 cm
Bijzonderhedenportfolio
ID/code/volgnr1809///R. Bos'

Schoolatlas

van

Nederland

en zijne

overzeesche bezittingen

Dertiende druk

Herzien door K.Zeeman. P. Noordhoff

Uitgever:Noordhoff, P.
Auteur(s):Bos, R. Zeeman, K.
Jaar:
Druk:13e
Hoogte:0 cm
Breedte:0 cm
Bijzonderheden
ID/code/volgnr164///Kleine Schoolatlas

der algemeene en vaderlandsche geschiedenis

(ook voor het Handelsonderwijs

door

A.L.de Bont

Oud leraar H.B.S. en H.H.S.

in ruim 140 kaarten en bijkaarten

derde herziene en

vermeerderde druk P. Noordhoff

Uitgever:Noordhoff, P.
Auteur(s):Bont, A.L. de
Jaar:
Druk:3e
Hoogte:0 cm
Breedte:0 cm
Bijzonderheden
ID/code/volgnr490///"Nederland en Indië"

Eenvoudige aardrijkskunde in kaarten en lessen

voor de hoogere klassen der lagere school

door

A.Luinge

Leraar R.N.L. te Assen

en

B.Stegeman

Hoofd eener school te Winterswijk

vierde druk P. Noordhoff. - 1922. - Groningen

Uitgever:Noordhoff, P.
Auteur(s):Luinge, A. Stegeman, B.
Jaar:
Druk:4e
Hoogte:30 cm
Breedte:24 cm
Bijzonderhedenop voorplat: prijs f 0.85, geb. f 1.15.
ID/code/volgnr669///Zakatlas

der

Geheele aarde

in 52 gekleurde kaarten

Inhoud:. . . P. Noordhoff, Uitgever

Uitgever:Noordhoff, P.
Auteur(s):Zeeman, K.
Jaar:
Druk:
Hoogte:18 cm
Breedte:13 cm
Bijzonderhedenop titelpagina: Uitgegeven onder toezicht van | K.Zeeman | Directeur van de Rijksdagnormaalschool | te Hoogezan
ID/code/volgnr1114///R. Bos'

Schoolatlas

van

Nederland

en zijne

Overzeesche Bezittingen

Dertiende druk.

Herzien door K. Zeeman Uitgave van P. Noordhoff te Groningen

1922.

Uitgever:Noordhoff, P.
Auteur(s):Bos, R.
Jaar:
Druk:13e
Hoogte:31 cm
Breedte:23 cm
BijzonderhedenGe´llustreerde uitgave; op voorplat: Prijs f 1,40 Gecart. f 1,75
ID/code/volgnr1993///R. Bos'

Schoolatlas

van

Nederland

en zijne

Overzeesche Bezittingen

Veertiende druk.

Herzien door K. Zeeman Uitgave van P. Noordhoff te Groningen

1922.

Uitgever:Noordhoff, P.
Auteur(s):Bos, R.
Jaar:
Druk:14e
Hoogte:31 cm
Breedte:23 cm
BijzonderhedenGe´llustreerde uitgave; op voorplat: Prijs f 1,40 Gecart. f 1,75
ID/code/volgnr2144///Atlas

van

Europa en de werelddeelen

voor de lagere school

door

G.Prop.

derde druk W.J. Thieme & Cie

Uitgever:Thieme & Cie, W.J.
Auteur(s):Prop, G.
Jaar:
Druk:3e
Hoogte:25 cm
Breedte:19 cm
BijzonderhedenInhoudsopgave op het titelblad; op voorplat: f 1,40
ID/code/volgnr219///Historische atlas

door

Dr.C.te Lintum

2e druk W.J. Thieme

Uitgever:Thieme & Cie, W.J.
Auteur(s):Lintum, C. te
Jaar:
Druk:2e
Hoogte:0 cm
Breedte:0 cm
Bijzonderheden
ID/code/volgnr569///Atlas

voor de

lagere school

door

R.Schuiling,

Leeraar aan het Gymnasium en de H.B.School te Deventer.

Derde, veel verbeterde druk W.J. Thieme & Cie

Uitgever:Thieme & Cie, W.J.
Auteur(s):Schuiling, R.
Jaar:
Druk:3e
Hoogte:30 cm
Breedte:23 cm
BijzonderhedenOp voorplat: Prijs gecart. f 2,75
ID/code/volgnr719///Repetitie-atlas

der

geheele aarde

bevattende

40 bladen met blinde kaarten

door

R.Schuiling,

Leeraar aan het Gymnasium en de H.B.S. School te Deventer

Derde, verbeterde uitgave.

Aangevuld met de grenswijzigingen tot 1922 Zutphen, - W.J. Thieme & Cie

Uitgever:Thieme & Cie, W.J.
Auteur(s):Schuiling, R.
Jaar:
Druk:3e
Hoogte:0 cm
Breedte:0 cm
Bijzonderhedenkaartenmap met losse kaarten
ID/code/volgnr2100///J.F. van de Ven's

Practische zak-atlas

van

Nederland

met GIDS van de voornaamste

bezienswaardigheden in de provincies

elf kaarten met ook de rijwielpaden

en wandelwegen A.N.W.B.

kilometer afstanden tusschen

alle plaatsen onderling voor

wielrijders, motorrijders, automobilisten

en wandelaars

bewerkt door M.Stenvert en G.Westra Mzn. J.F. van de Ven

Uitgever:Ven, J.F. van de
Auteur(s):Ven, J.F. van de
Jaar:
Druk:
Hoogte:18 cm
Breedte:11 cm
Bijzonderhedengeen jaartal; datering o.b.v. Koeman; met titelblad en voorwoord uit mei 1922; prijs op voorplat: f 1,-
ID/code/volgnr1143///Wereld Atlas

voor

Huis en Kantoor

Met Register

door

G.Freytag

met een Voorbericht

van

K.Zeeman

Directeur van de Rijksdagnoormaalschool te Hoogezand

Voor Nederland en Kolonien W. Versluys' Uitgevers-Mij

Uitgever:Versluys, W.
Auteur(s):Freytag, G.
Jaar:
Druk:
Hoogte:0 cm
Breedte:0 cm
Bijzonderheden
ID/code/volgnr1390///Bos'

Schoolatlas

der

geheele aarde

herzien door J.F.Niermeyer

zeven en twintigste verbeterde en vermeerderde druk Bij J.B. Wolters' U.M. - Groningen, Den Haag 1922

Uitgever:Wolters, J.B.
Auteur(s):Bos, P.R. Niermeyer, J.F.
Jaar:
Druk:27e
Hoogte:39 cm
Breedte:25 cm
Bijzonderhedenprijs op titelblad: f 7.90
ID/code/volgnr21///P.R.Bos - C.L.van Balen

Volledige aardrijkskundige leergang

voor de volksschool

Atlas

voor de volksschool

in 42 kaarten en 50 platen

negen-en-twintigste druk, bewerkt door

J.F. Niermeyer en C.L.van Balen Bij J.B. Wolters' U.M.- Groningen, Den Haag .

Uitgever:Wolters, J.B.
Auteur(s):Bos, P.R. Niermeyer, J.F. Balen, C.L. van
Jaar:
Druk:29e
Hoogte:29 cm
Breedte:23 cm
BijzonderhedenUitgave 1922, met kaart West-IndiŰ; Ge´llustreerde uitgave; op titelblad: Ingenaaid F 2,40 | Gecartonneerd 2,90 | Gebonden 3,50
ID/code/volgnr63///P.R.Bos - C.L.van Balen

Volledige aardrijkskundige leergang

voor de volksschool

Atlas

voor de volksschool

in 42 kaarten en 50 platen

dertigste druk, bewerkt door

J.F. Niermeyer en C.L.van Balen Bij J.B. Wolters' U.M.- Groningen, Den Haag .

Uitgever:Wolters, J.B.
Auteur(s):Bos, P.R. Niermeyer, J.F. Balen, C.L. van
Jaar:
Druk:30e
Hoogte:29 cm
Breedte:23 cm
BijzonderhedenGe´llustreerde uitgave; op titelblad: Ingenaaid F 2,40 | Gecartonneerd 2,90 | Gebonden 3,50
ID/code/volgnr64///P.R.Bos-

C.L.van Balen

Volledige Aardrijkskundige leergang

voor de volksschool

Eerste atlas voor

de volksschool

dertiende druk J.B. Wolters

Uitgever:Wolters, J.B.
Auteur(s):Bos, P.R. Balen, C.L. van
Jaar:
Druk:13e
Hoogte:29 cm
Breedte:22 cm
Bijzonderhedentitel op voorplat en : f 0.60; verso: inhoudsopgave
ID/code/volgnr110///J.J.ten Have

Volledige

school-atlas

achtste druk N.V. Joh. Ykema's Uitg.Mij.

Uitgever:Ykema, Joh.
Auteur(s):Have, J.J. ten
Jaar:
Druk:8e
Hoogte:0 cm
Breedte:0 cm
Bijzonderheden
ID/code/volgnr801///Blinde atlas

der aarde

door

J.J.ten Have

37 kaarten

vijfde druk N.V. Joh. Ykema's Uitgevers-mij

Uitgever:Ykema, Joh.
Auteur(s):Have, J.J. ten
Jaar:
Druk:5e
Hoogte:0 cm
Breedte:0 cm
Bijzonderheden
ID/code/volgnr807///


Als u een atlas heeft die niet in de database staat en u wilt de atlasendatabase helpen compleet te maken, kunt u hier de gegevens van uw atlas toevoegen.
atlassen database


toevoegen aan favorieten | home | inspired by: kruisbestuiving: benut kennis optimaal - www.kuisbestuiving.nl | sitemap | contact | RSS