atlas en kaart
De internet kaartenbeurs


Atlassendatabase
Nederlandse atlassen
vanaf ca 1850

U bevindt zich hier: www.atlasenkaart.nl/atlassen/jaar/1923

Atlassen uit het jaar 1923


Uitgebreide nieuwe

Wereld atlas

bewerkt door A.de Moor

met 48 kaarten in vele kleuren

en een alphabetisch register

Inhoudsopgave... Cohen Zonen

Uitgever:Cohen Zonen
Auteur(s):Moor, A. de
Jaar:
Druk:
Hoogte:0 cm
Breedte:0 cm
Bijzonderhedenin gele band met paars motief en titel gelijk aan titelblad (geproj. afsluitdijk naar Piaam)
ID/code/volgnr1200///Vereeniging "Die Haghe"

Historische atlas

van

's-Gravenhage

Aflevering V Mouton& Co

Uitgever:Mouton & Co
Auteur(s):
Jaar:
Druk:
Hoogte:0 cm
Breedte:0 cm
Bijzonderhedenportfolio
ID/code/volgnr1261///Route-atlas

van den

Rotterdamsche Lloyd

Samengesteld

door

G.J.J. de Jongh

Oud-officier O.I.L.

Administatrateur R.L.

R.O.N. Drukkerij Mouton & Co

Uitgever:Mouton & Co
Auteur(s):Jongh, G.J.J. de
Jaar:
Druk:1e
Hoogte:21 cm
Breedte:28 cm
Bijzonderhedenverso titelblad: Drukkerij Mouton & Co. Den Haag.
ID/code/volgnr1755///R.Bos'

Ge´llustreerde Schoolatlas

der

geheele aarde

Twintigste druk

Herzien door K.Zeeman

in

44 kaarten, vele bijkaarten en 215 platen P. Noordhoff

Uitgever:Noordhoff, P.
Auteur(s):Bos, R. Zeeman, K.
Jaar:
Druk:20e
Hoogte:0 cm
Breedte:0 cm
BijzonderhedenGe´llustreerde uitgave
ID/code/volgnr140///R.Bos'

Ge´llustreerde Schoolatlas

der

geheele aarde

Een en twintigste druk

Herzien door K.Zeeman

in

44 kaarten, vele bijkaarten en 215 platen P. Noordhoff

Uitgever:Noordhoff, P.
Auteur(s):Bos, R. Zeeman, K.
Jaar:
Druk:21e
Hoogte:0 cm
Breedte:0 cm
BijzonderhedenGe´llustreerde uitgave
ID/code/volgnr141///R. Bos'

Tweede Teekenatlas

(Europa en de werelddeelen

in 29 gekleurde kaarten.

Vijftiende druk P. Noordhoff

Uitgever:Noordhoff, P.
Auteur(s):Bos, R.
Jaar:
Druk:15e
Hoogte:0 cm
Breedte:0 cm
Bijzonderheden
ID/code/volgnr193///Eerste

Aardrijkskundig Teekenboek

met Omtrekken

van 18 kaarten

behoorende

bij

R.Bos' "Eerste teekenatlas"

Teken schrift van: P. Noordhoff Groningen

Uitgever

1923

Uitgever:Noordhoff, P.
Auteur(s):Bos, R.
Jaar:
Druk:17e
Hoogte:21 cm
Breedte:17 cm
Bijzonderhedenop voorplat: f 0.25
ID/code/volgnr2323///Schoolatlas

der

Algemeene en Vaderlandsche

Geschiedenis

(ook voor het Handelsonderwijs

door

A.L.de Bont

Oud-leraar aan een H.B.S.5 en H.H.S.

In ruim 180 kaarten en bijkaarten

achste, herziene en vermeerderde druk P. Noordhoff

Uitgever:Noordhoff, P.
Auteur(s):Bont, A.L. de
Jaar:
Druk:8e
Hoogte:0 cm
Breedte:0 cm
Bijzonderheden
ID/code/volgnr474///Atlas

behoorende bij

Wis- en Natuurkundige Aardrijkskunde

door

Prof.Dr.H.Blink en W.E.Boerman

In 12 gekleurde kaarten

Vijfde herziene druk. P. Noordhoff

Uitgever:Noordhoff, P.
Auteur(s):Blink, H. Boerman, W.E.
Jaar:
Druk:5e
Hoogte:0 cm
Breedte:0 cm
Bijzonderheden
ID/code/volgnr642///"Nederland"

Eenvoudige aardrijkskunde in kaarten en lessen voor de

Middel klassen der lagere school

door

A.Luinge

Leraar a.d.R.N.L. te Assen

en

B.Stegeman

Hoofd eener school te Winterswijk

vijfde druk P. Noordhoff. - 1923. - Groningen.

Uitgever:Noordhoff, P.
Auteur(s):Luinge, A. Stegeman, B.
Jaar:
Druk:5e
Hoogte:30 cm
Breedte:24 cm
Bijzonderhedenop voorplat: prijs f 0.75, Geb. f 1.05.
ID/code/volgnr661///"Nederland en Indië"

Eenvoudige aardrijkskunde in kaarten en lessen

voor de hoogere klassen der lagere school

door

A.Luinge

Leraar R.N.L. te Assen

en

B.Stegeman

Hoofd eener school te Winterswijk

vijfde druk P. Noordhoff. - 1923. - Groningen.

Uitgever:Noordhoff, P.
Auteur(s):Luinge, A. Stegeman, B.
Jaar:
Druk:5e
Hoogte:30 cm
Breedte:24 cm
Bijzonderhedenop voorplat: prijs f 0.85, geb. f 1.15.
ID/code/volgnr670///Kleine atlas

der

Vaderlandsche Geschiedenis

(met Overzicht der Algemeene)

door

A.L.de Bont

Oud-leraar aan een H.B.S. en H.H.S.

In ruim 100 kaarten en bijkaartjes.

Vijfde, herziene en vermeerderde druk. P. Noordhoff

Uitgever:Noordhoff, P.
Auteur(s):Bont, A.L. de
Jaar:
Druk:5e
Hoogte:0 cm
Breedte:0 cm
Bijzonderheden
ID/code/volgnr873///De Landen der Wereld

Eenvoudige aardrijkskunde in kaarten en lessen

voor de hoogere klassen der lagere school

door

A.Luinge

Leraar a.d.R.N.L. te Assen

en

B.Stegeman

Hoofd eener school te Winterswijk

zesde druk P. Noordhoff - 1923 - Groningen.

Uitgever:Noordhoff, P.
Auteur(s):Luinge, A. Stegeman, B.
Jaar:
Druk:6e
Hoogte:28 cm
Breedte:22 cm
Bijzonderhedenop voorplat: Prijs f 1,15 | Gec. f 1,50
ID/code/volgnr1810///Atlas

van

Nederland

en de Indiën

voor de lagere school

door

G.Prop

vijfde druk W.J. Thieme & Cie

Uitgever:Thieme & Cie, W.J.
Auteur(s):Prop, G.
Jaar:
Druk:5e
Hoogte:0 cm
Breedte:0 cm
Bijzonderheden
ID/code/volgnr293///Repetitie-atlas

der

geheele aarde

bevattende

40 bladen met blinde kaarten

door

R.Schuiling,

Leeraar aan het Gymnasium en de H.B. School te Deventer

Vierde, verbeterde uitgave W.J. Thieme

Uitgever:Thieme & Cie, W.J.
Auteur(s):Schuiling, R.
Jaar:
Druk:4e
Hoogte:0 cm
Breedte:0 cm
Bijzonderheden
ID/code/volgnr723///Atlas

van

Europa en de werelddeelen

voor de lagere school

door

G.Prop.

vierde druk Zutphen - W.J. Thieme & Cie

Uitgever:Thieme & Cie, W.J.
Auteur(s):Prop, G.
Jaar:
Druk:4e
Hoogte:26 cm
Breedte:20 cm
BijzonderhedenInhoudsopgave op het titelblad; geen voorwoord
ID/code/volgnr1954///J.H. Franken en H.Hettema Jr.

Historische notitie-atlas

Algemene geschiedenis W.E.J. Tjeenk Willink

Uitgever:Tjeenk Willink, W.E.J.
Auteur(s):Franken, J.H. Hettema, H.
Jaar:
Druk:
Hoogte:21 cm
Breedte:35 cm
Bijzonderhedenkaartenmap met 21 kaarten (volgens Koeman 22 kaarten)
ID/code/volgnr576///Groote

Historische Schoolatlas

ten gebruike bij het onderwijs in de

vaderlandsche en algemeene geschiedenis

door

H.Hettema Jr.

tiende herziene en vermeerderde druk W.E.J. Tjeenk Willink

Uitgever:Tjeenk Willink, W.E.J.
Auteur(s):Hettema, H.
Jaar:
Druk:10e
Hoogte:0 cm
Breedte:0 cm
Bijzonderheden
ID/code/volgnr821///H.B.S.-uitgaaf

van den

Historische Schoolatlas

ten gebruike bij het onderwijs in de

vaderlandsche en algemeene geschiedenis

door

H.Hettema Jr.

Tiende herziene en vermeerderde druk Zwolle - W.E.J. Tjeenk Willink - 1923

Uitgever:Tjeenk Willink, W.E.J.
Auteur(s):Hettema, H.
Jaar:
Druk:10e
Hoogte:34 cm
Breedte:22 cm
Bijzonderhedenop voorplat "Historischen atlas"
ID/code/volgnr835///Bos-Niermeyer

Schoolatlas

der

geheele aarde

herzien door B.A.Kwast

acht en twintigste verbeterde en vermeerderde druk Bij J.B. Wolters' U.M. - Groningen, Den Haag, 1923.

Uitgever:Wolters, J.B.
Auteur(s):Bos, P.R. Niermeyer, J.F.
Jaar:
Druk:28e
Hoogte:39 cm
Breedte:25 cm
Bijzonderhedenprijs op titelblad: f 7,50
ID/code/volgnr22///P.R.Bos - C.L.van Balen

Volledige aardrijkskundige leergang

voor de volksschool

P.R.Bos - J.F.Niermeyer

Atlas

voor de volksschool

in 42 kaarten en 50 platen

een-en-dertigste druk, bewerkt door

C.L.van Balen Bij J.B. Wolters' U.M.- Groningen, Den Haag , 1923.

Uitgever:Wolters, J.B.
Auteur(s):Bos, P.R. Balen, C.L.
Jaar:
Druk:31e
Hoogte:29 cm
Breedte:23 cm
BijzonderhedenGe´llustreerde uitgave; op titelblad: Ingenaaid F 2,25 | Gecartonneerd 2,75 | Gebonden 3,25
ID/code/volgnr65///G.H.Bleeker en H.Marwitz

Schoolatlas voor

bijbelsche geschiedenis

in kaarten en platen,

voor het onderwijs op scholen en voor catechisaties.

Zevende, herziene druk,

bewerkt door H.Marwitz en G.Meima Bij J.B. Wolters' U.M. - Groningen, Den Haag, 1923

Uitgever:Wolters, J.B.
Auteur(s):Bleeker, G.H. Marwitz, H. Meima, G.
Jaar:
Druk:7e
Hoogte:22 cm
Breedte:17 cm
Bijzonderhedenop titelblad : Ing. f 1,25 | Geb.- 1,50
ID/code/volgnr980///Schoolatlas

van

Nederlandsch Oost-Indië

door

W.van Gelder en C. Lekkerkerker

Oud-inspecteurs van het inlandsch onderwijs.

Zeventiende, herziene en vermeerderde druk. Lith. J. Smulders & Co., 's-Gravenhage.

Uitgever:Wolters, J.B.
Auteur(s):Gelder, W. van Lekkerkeker, C.
Jaar:
Druk:17e
Hoogte:32 cm
Breedte:25 cm
Bijzonderheden
ID/code/volgnr1758///P.R.Bos - C.L.van Balen

Volledige aardrijkskundige leergang voor de volksschool

Atlas

der geheele aarde

Landen van Europa en

Werelddeelen afzonderlijk

Derde druk J.B. Wolters - Groningen, Den Haag .

Uitgever:Wolters, J.B.
Auteur(s):Bos, P.R. Balen, C.L. van
Jaar:
Druk:3e
Hoogte:27 cm
Breedte:22 cm
BijzonderhedenTitel op voorplat,; tevens op titelblad en: f 1.25
ID/code/volgnr2146///G.H.Bleeker en H.Marwitz

Schoolatlas voor

bijbelsche geschiedenis

in kaarten en platen, ten gebruike bij het catechetisch onderwijs

Zesde, herziene druk,

bewerkt door H.Marwitz en G.Meima Bij J.B. Wolters' U.M. - Groningen, Den Haag, 1920

Uitgever:Wolters, J.B.
Auteur(s):Bleeker, G.H. Marwitz, H. Meima, G.
Jaar:
Druk:6e
Hoogte:22 cm
Breedte:17 cm
Bijzonderhedenprijs op titelblad: f 1,25
ID/code/volgnr2279///


Als u een atlas heeft die niet in de database staat en u wilt de atlasendatabase helpen compleet te maken, kunt u hier de gegevens van uw atlas toevoegen.
atlassen database


toevoegen aan favorieten | home | inspired by: kruisbestuiving: benut kennis optimaal - www.kuisbestuiving.nl | sitemap | contact | RSS