atlas en kaart
De internet kaartenbeurs


Atlassendatabase
Nederlandse atlassen
vanaf ca 1850

U bevindt zich hier: www.atlasenkaart.nl/atlassen/jaar/1924

Atlassen uit het jaar 1924


Plattegronden

met Beknopte plaatsbeschrijvingen

van de steden

Aken, Antwerpen, Brussel met voor-

steden, Brussel,(binnenstad), Brugge,

Gent, Leuven, Luik, Luxemburg,

Mechelen, Namen, Ostende, Spa, Trier

door

Mr. A.W. Stork

Nadruk Verboden Uitgave van den A.N.W.B.,

Toeristenbond voor Nederland

1924

Uitgever:A.N.W.B.
Auteur(s):Stork, A.W.
Jaar:
Druk:
Hoogte:18 cm
Breedte:12 cm
Bijzonderheden
ID/code/volgnr1916///Uitgebreide nieuwe

Wereld atlas

met 48 kaarten in vele kleuren

en een alphabetisch register

Inhoudsopgave...

Uitgever:Anonymus
Auteur(s):
Jaar:
Druk:
Hoogte:0 cm
Breedte:0 cm
Bijzonderhedenin beige band met titel: Nieuwe complete | wereldatlas | met kaarten der geheele wereld, | illustraties en register; geproj. afsluitdijk naar Zurich; Wieringermeer volgens Zuiderzeekaart reeds drooggelegd, onjuiste grenzen polders
ID/code/volgnr1936///Uitgebreide nieuwe

Wereld atlas

bewerkt door A.de Moor

met 48 kaarten in vele kleuren

en een alphabetisch register

Inhoudsopgave... Amsterdam - Cohen Zonen

Uitgever:Cohen Zonen
Auteur(s):Moor, A. de
Jaar:
Druk:
Hoogte:0 cm
Breedte:0 cm
Bijzonderhedenin beige band met zwarte en rode stepen en titel: Complete | wereldatlas | met kaarten en | illustraties der | geheele wereld en | volledig register; geproj. afsluitdijk naar Zurich, Wieringermeer volgens Zuiderzeekaart nog niet drooggelegd, volgens kaart Noord-Holland wel
ID/code/volgnr1201///Uitgebreide nieuwe

Wereld atlas

met 48 kaarten in vele kleuren

en een alphabetisch register

Inhoudsopgave...

Uitgever:Cohen Zonen
Auteur(s):Moor, A. de
Jaar:
Druk:
Hoogte:0 cm
Breedte:0 cm
Bijzonderhedenidentiek aan Moor B2 echter zonder auteursnaam en uitgever op titelblad
ID/code/volgnr2133///Atlas

behoorende bij het

Jaarboek van het mijnwezen

in

Nederlandsch Oost-Indië.

Vijftigste jaargang

1921.

Verhandelingen

Eerste gedeelte. Landsdrukkerij - Weltevreden

1924.

Uitgever:Landsdrukkerij
Auteur(s):
Jaar:
Druk:
Hoogte:25 cm
Breedte:17 cm
Bijzonderhedenportfolio met bijbehorend boekwerk
ID/code/volgnr1698///Uitgebreide nieuwe

Wereld atlas

met 48 kaarten in vele kleuren

en een alphabetisch register

Inhoudsopgave... Kunstdr. Luii & Co

Uitgever:Luii & Co, J.A.
Auteur(s):
Jaar:
Druk:
Hoogte:0 cm
Breedte:0 cm
Bijzonderhedenin beige linnen band met titel: Nieuwe volledige | wereldatlas | met kaarten der geheele wereld, | vele illustraties en compleet register | door | A. de Moor; geproj. afsluitdijk naar Zurich; Wieringermeer volgens Zuiderzeekaart reeds drooggelegd, onjuiste grenzen polders
ID/code/volgnr1202///Uitgebreide nieuwe

Wereld atlas

met 48 kaarten in vele kleuren

en een alphabetisch register

Inhoudsopgave... Kunstdr. Luii & Co

Uitgever:Luii & Co, J.A.
Auteur(s):
Jaar:
Druk:
Hoogte:0 cm
Breedte:0 cm
Bijzonderhedenin band met gekeurde globe op blauwe ondergrond en titel: Nieuwe | Wereldatlas | Met gekleurde kaarten | der geheele wereld en | alphabetisch register; met afsluitdijk en goede begrenzing N.O.-polder
ID/code/volgnr1203///Uitgebreide nieuwe

Wereld atlas

met 48 kaarten in vele kleuren

en een alphabetisch register

Inhoudsopgave... Kunstdr. Luii & Co

Uitgever:Luii & Co, J.A.
Auteur(s):
Jaar:
Druk:
Hoogte:0 cm
Breedte:0 cm
Bijzonderhedenin groene band met titel: Complete nieuwe | Wereld atlas | Opnieuw en | volledig herzien | met kaarten der | gehele wereld en | alphabetisch register | bewerkt door | A. de Moor; met afsluitdijk en goede begrenzing NO-polder
ID/code/volgnr1204///Geschiedkundige atlas

van Nederland

Uitgegeven door de Commissie voor den geschiedkundige atlas van

Nederland en geteekend door het lid der commissie Dr.A.A.Beekman

De Kolonien 's-Gravenhage

Martinus Nijhoff

1924

Uitgever:Martinus Nijhoff
Auteur(s):Beekman, A.A.
Jaar:
Druk:1e
Hoogte:51 cm
Breedte:37 cm
Bijzonderhedenkaartenmap met 27 kaartbladen; met tekstboek
ID/code/volgnr1529///R.Bos'

Atlas der geheele aarde

in

44 kaarten en vele bijkaarten

Twee en twintigste Druk

herzien door K.Zeeman P. Noordhoff

Uitgever:Noordhoff, P.
Auteur(s):Bos, R. Zeeman, K.
Jaar:
Druk:22e
Hoogte:0 cm
Breedte:0 cm
Bijzonderheden
ID/code/volgnr119///R.Bos'

Ge´llustreerde Schoolatlas

der

geheele aarde

Twee en twintigste druk

Herzien door K.Zeeman

in

44 kaarten, vele bijkaarten en 215 platen P. Noordhoff

Uitgever:Noordhoff, P.
Auteur(s):Bos, R. Zeeman, K.
Jaar:
Druk:22e
Hoogte:0 cm
Breedte:0 cm
BijzonderhedenGe´llustreerde uitgave
ID/code/volgnr142///R. Bos - K. Zeeman

Economische

atlas

der geheele aarde

in 60 kaarten

Tweede, geheel omgewerkte druk P. Noordhoff

Uitgever:Noordhoff, P.
Auteur(s):Bos, R. Zeeman, K.
Jaar:
Druk:2e
Hoogte:0 cm
Breedte:0 cm
Bijzonderheden
ID/code/volgnr157///R.Bos

Voorlooper

van het

eerste Aardrijkskundig

teekenboek

herzien door K.Zeeman

toebehoorende aan P. Noordhoff

Uitgever:Noordhoff, P.
Auteur(s):Bos, R. Zeeman, K.
Jaar:
Druk:15e
Hoogte:0 cm
Breedte:0 cm
Bijzonderheden
ID/code/volgnr182///Tweede

Aardrijkskundig

Teekenboek

Europa en de Werelddelen

door

R.Bos P. Noordhoff

Uitgever:Noordhoff, P.
Auteur(s):Bos, R.
Jaar:
Druk:25e
Hoogte:0 cm
Breedte:0 cm
Bijzonderheden
ID/code/volgnr204///De Landen Der Wereld

Eenvoudige aardrijkskunde in kaarten en lessen

voor de hoogere klassen der lagere school

door

A.Luinge

Leraar a.d.R.KwSch. v. O te Alkmaar

en

B.Stegeman

Hoofd eener school te Winterswijk

zevende druk P. Noordhoff - 1924 - Groningen.

Uitgever:Noordhoff, P.
Auteur(s):Luinge, A. Stegeman, B.
Jaar:
Druk:7e
Hoogte:28 cm
Breedte:22 cm
Bijzonderheden
ID/code/volgnr650///Repetitie-Atlas

Europa en de Werelddeelen

(ten dienste van Kweek- en Normaalscholen

cursussen Hoofdacte, H.B.S. en Gymnasia)

Kaart en tekst

door

A.Luinge

leraar aan de Rijksdagnormaalschool te Assen

en

J.Marwitz

Hoofd eener school voor U.L.O. te Assen P. Noordhoff

Uitgever:Noordhoff, P.
Auteur(s):Luinge, A. Stegeman, B. Marwitz. J.
Jaar:
Druk:
Hoogte:0 cm
Breedte:0 cm
Bijzonderheden
ID/code/volgnr680///R. Bos - K. Zeeman

Atlas

der geheele aarde

in 60 kaarten

Tweede, geheel omgewerkte druk P. Noordhoff Groningen

Uitgever:Noordhoff, P.
Auteur(s):Bos, R. Zeeman, K.
Jaar:
Druk:2e
Hoogte:36 cm
Breedte:28 cm
BijzonderhedenMerkwaardig: titelblad is van BosR B2, maar met nieuwe titel over oorspronkelijke aangebracht. Zit in eigentijdse band met zelfde titel, maar lijtkt toch opnieuw ingebonden te zijn
ID/code/volgnr2410///D.J.C. van Batenburg

Atlas

ten gebruike bij het Onderwijs in de

Natuurkundige Aardrijkskunde

Tweede, verbeterde en vermeerderde druk J. Noorduyn en zoon

Uitgever:Noorduyn & zoon, J.
Auteur(s):Batenburg, D.J.C. van
Jaar:
Druk:2e
Hoogte:0 cm
Breedte:0 cm
Bijzonderheden
ID/code/volgnr636///Rutgers' atlas

van

Nederland

met uitvoerige beschrijvingen

van aanbevelingswaardige toch-

ten in iedere provincie, lijsten

van bezienswaardigheden en

een uitgebreid namenregister

1ste druk 1ste - 5de duizendtal

bij iedere boekhandel verkrijgbaar N.V. Uitgevers-maatschappij

A. Rutgers - Naarden

Uitgever:Rutgers, A.
Auteur(s):
Jaar:
Druk:1e
Hoogte:25 cm
Breedte:14 cm
Bijzonderhedendatering uit Koeman
ID/code/volgnr516///Sleeswijk's

Zak-atlas

van

Nederland

voor

wandelaars, wielrijders

en automobilisten J.A. Sleeswijk - Bussum

Uitgever:Sleeswijk, J.A.
Auteur(s):
Jaar:
Druk:3
Hoogte:11 cm
Breedte:13 cm
Bijzonderhedenprijs op militair groene omslag; datering op basis van Koeman
ID/code/volgnr2216///Reis-atlas

der

Stoomvaart maatschappij

"Nederland"

Uitgever:Stoomvaartmaatschappij "Nederland"
Auteur(s):
Jaar:
Druk:
Hoogte:18 cm
Breedte:14 cm
Bijzonderhedendat. o.b.v. beschrijving A'dam haven en ontbreken van "N.V". bij uitgever (A'dam-Batavia)
ID/code/volgnr1139///Reis-atlas

der

Stoomvaart maatschappij

"Nederland"

Uitgever:Stoomvaartmaatschappij "Nederland"
Auteur(s):
Jaar:
Druk:
Hoogte:18 cm
Breedte:14 cm
Bijzonderhedenroute-atlas Amsterdam-Genua; datering o.b.v. beschrijving A'dam haven en ontbreken van "N.V". bij uitgever
ID/code/volgnr1612///Reis-atlas

der

Stoomvaart maatschappij

"Nederland"

Uitgever:Stoomvaartmaatschappij "Nederland"
Auteur(s):
Jaar:
Druk:
Hoogte:18 cm
Breedte:14 cm
Bijzonderhedendatering op basis van jaartal in beschrijving A'dam haven en "N.V". bij uitgever (Batavia-A'dam)
ID/code/volgnr1712///Travel guide

of the

"Nederland" " Royal mail line

Uitgever:Stoomvaartmaatschappij "Nederland"
Auteur(s):
Jaar:
Druk:
Hoogte:18 cm
Breedte:14 cm
Bijzonderhedendatering op basis van jaartal in beschrijving Amsterdam (Amsterdam-Genua)
ID/code/volgnr1832///Begin-atlas

van

Europa

(en de werelddeelen)

door

G.Prop. W.J. Thieme & Cie - Zutphen.

Uitgever:Thieme & Cie, W.J.
Auteur(s):Prop, G.
Jaar:
Druk:1e
Hoogte:21 cm
Breedte:17 cm
Bijzonderheden
ID/code/volgnr262///J.H. Franken en H.Hettema Jr.

Historische notitie-atlas

Vaderlandsche geschiedenis W.E.J. Tjeenk Willink

Uitgever:Tjeenk Willink, W.E.J.
Auteur(s):Franken, J.H. Hettema, H.
Jaar:
Druk:
Hoogte:0 cm
Breedte:0 cm
Bijzonderhedenkaartenmap met 9 kaarten (1 t | m 8 en 5a; Koeman vermeld 10 kaarten)
ID/code/volgnr575///Bos-Niermeyer

Schoolatlas

der

geheele aarde

herzien door B.A.Kwast

negen en twintigste verbeterde en vermeerderde en van een

alfabetisch register voorziene druk. Bij J.B. Wolters' U.M. - Groningen, Den Haag, 1924

Uitgever:Wolters, J.B.
Auteur(s):Bos, P.R. Niermeyer, J.F.
Jaar:
Druk:29e
Hoogte:39 cm
Breedte:25 cm
Bijzonderhedenprijs op titelblad: f 7,50
ID/code/volgnr23///Kleine atlas

der havensteden

door

C.L. van Balen

Oud-leeraar aan de Kweekschool voor de Zeevaart teAmsterdam

Directeur der Gem. Kweekschool voor onderwijzers en

onderwijzeressen te Amsterdam Bij J.B. Wolters - Groningen - Den Haag

Uitgever:Wolters, J.B.
Auteur(s):Balen,C.L. van
Jaar:
Druk:1e
Hoogte:0 cm
Breedte:0 cm
Bijzonderhedentitel op voorplat
ID/code/volgnr556///Kaart en Kennis

Eenvoudige aardrijkskunde voor

de volksschool

door

Gilles van Hees

hoofd eener school te Amsterdam

en

D.Nieuwhof

hoofd eener school te Groningen

tweede deeltje

Europa, Indië en de

werelddelen J.B. Wolters' U.M.

Uitgever:Wolters, J.B.
Auteur(s):Hees, G. van Nieuwhof, D.
Jaar:
Druk:1e
Hoogte:0 cm
Breedte:0 cm
Bijzonderheden
ID/code/volgnr754///Schoolatlas

van

Nederlandsch Oost-Indië

door

W.van Gelder en C. Lekkerkerker

Oud-inspecteurs van het inlandsch onderwijs.

Achtiende, herziene en vermeerderde druk. Bij J.B. Wolters' U.M. - Groningen, Den Haag, Weltevreden (Gang Scott 5)

Uitgever:Wolters, J.B.
Auteur(s):Gelder, W. van Lekkerkeker, C.
Jaar:
Druk:18e
Hoogte:33 cm
Breedte:26 cm
Bijzonderhedenprijs op titelblad: Ing. f 3,75 | Geb. f 4,75
ID/code/volgnr782///P.R.Bos-C.L.van Balen

Volledige Aardrijkskundige leergang voor de Volksschool

Atlas

der geheele aarde

Landen van Europa en

Werelddeelen afzonderlijk

Vierde druk J.B. Wolters - Groningen, Den Haag

Uitgever:Wolters, J.B.
Auteur(s):Bos, P.R. Balen, C.L. van
Jaar:
Druk:4e
Hoogte:26 cm
Breedte:22 cm
Bijzonderhedentitel op voorplat; prijs f 1,25; inhoudsopgave op achterplat; ingebonden in cont. blinde band
ID/code/volgnr1669///Eenvoudige atlas

der geheele wereld

(met namen-register)

Voor G.L.O.- en U.l.O.-scholen

door

G.J. Glaudemans, J.A. de int en J.S. Verburg

Hoofden van scholen te Rotterdam. N.V. Joh. Ykema's Uitg. Maatsch.ij, s'-Gravenhage

1924

Uitgever:Ykema, Joh.
Auteur(s):Glaudemans, G.J. Lint, J.A. de Verburg, J.S.
Jaar:
Druk:1
Hoogte:27 cm
Breedte:20 cm
Bijzonderheden
ID/code/volgnr538///Blinde atlas

der aarde

door

J.J.ten Have

40 kaarten

zesde druk N.V. Joh. Ykema's Uitgevers-mij

Uitgever:Ykema, Joh.
Auteur(s):Have, J.J. ten
Jaar:
Druk:6e
Hoogte:0 cm
Breedte:0 cm
Bijzonderheden
ID/code/volgnr808///


Als u een atlas heeft die niet in de database staat en u wilt de atlasendatabase helpen compleet te maken, kunt u hier de gegevens van uw atlas toevoegen.
atlassen database


toevoegen aan favorieten | home | inspired by: kruisbestuiving: benut kennis optimaal - www.kuisbestuiving.nl | sitemap | contact | RSS