atlas en kaart
De internet kaartenbeurs


Atlassendatabase
Nederlandse atlassen
vanaf ca 1850

U bevindt zich hier: www.atlasenkaart.nl/atlassen/jaar/1925

Atlassen uit het jaar 1925


Koninklijk Magnetisch en Metorologisch

Observatorium te Batavia

Verhandelingen

No.14

Regenval in Nederlandsch-Indië

(Rainfall in the Netherlands Indies)

door

(by)

Dr.J.Boerema

Deel II (Vol. II).

Kaarten van de gemiddelden jaarlijkschen en maandelijkschen

regenval op Java en Madoera, met een kaart der regenstations.

(Maps of the mean yearly and monthly rainfall on Java and Madoera, with a map

showing the position of the rainfall stations). Landsdrukkerij

Uitgever:Landsdrukkerij
Auteur(s):Boerema, J.
Jaar:
Druk:
Hoogte:0 cm
Breedte:0 cm
Bijzonderheden
ID/code/volgnr1246///Atlas

behoorende bij het

Jaarboek van het mijnwezen

in

Nederlandsch-Indië

Drie en vijftigste jaargang

1924.

Verhandelingen. Landsdrukkerij - Weltevreden - 1925.

Uitgever:Landsdrukkerij
Auteur(s):
Jaar:
Druk:
Hoogte:25 cm
Breedte:18 cm
Bijzonderhedenportfolio met bijbehorend boekwerk; gestempeld: 's-Gravenhage | Martinus Nijhoff
ID/code/volgnr1694///Route-atlas

van den

Rotterdamsche Lloyd

Samengesteld

door

G.J.J. de Jongh

Oud-officier O.I.L.

Ridder O.N.

Administatrateur R.L. Drukkerij Mouton & Co

Uitgever:Mouton & Co
Auteur(s):Jongh, G.J.J. de
Jaar:
Druk:2e
Hoogte:20 cm
Breedte:27 cm
Bijzonderhedeninhoudsopgave op verso titelblad en: Drukkerij Mouton & Co. Den Haag.
ID/code/volgnr1256///R. Bos'

Schoolatlas

van

Nederland

en zijne

overzeesche bezittingen

Veertiende druk

Herzien door K.Zeeman. P. Noordhoff

Uitgever:Noordhoff, P.
Auteur(s):Bos, R. Zeeman, K.
Jaar:
Druk:14e
Hoogte:0 cm
Breedte:0 cm
Bijzonderheden
ID/code/volgnr165///R. Bos'

Tweede Teekenatlas

(Europa en de werelddeelen

in 29 gekleurde kaarten.

Zestiende druk P. Noordhoff

Uitgever:Noordhoff, P.
Auteur(s):Bos, R.
Jaar:
Druk:16e
Hoogte:0 cm
Breedte:0 cm
Bijzonderheden
ID/code/volgnr194///R.Bos'

Vierde aardrijkskundig

teekenboek,

bevattende de landen van Europa en de werelddeelen

met aanduiding van omtrekken, wateren

en graadnet

behorende bij

R. Bos'

Schoolatlas der geheele aarde

herzien door K. Zeeman P. Noordhoff

Uitgever:Noordhoff, P.
Auteur(s):Bos, R. Zeeman, K.
Jaar:
Druk:7e
Hoogte:0 cm
Breedte:0 cm
Bijzonderheden
ID/code/volgnr215///Schoolatlas

der

Algemeene en Vaderlandsche

Geschiedenis

(ook voor het Handelsonderwijs

door

A.L.de Bont

Oud leraar aan een H.B.S.5 en H.H.S.

In ruim 180 kaarten en bijkaartjes

negende, herziene en vermeerderde druk P. Noordhoff

Uitgever:Noordhoff, P.
Auteur(s):Bont, A.L. de
Jaar:
Druk:9e
Hoogte:0 cm
Breedte:0 cm
Bijzonderheden
ID/code/volgnr475///Voorloper

van den

eersten

Teekenatlas

Eenvoudig teekenatlasje van Nederland

mt repetitie-kaarten

door

R.Bos

Achtste druk

Herzien door

K. Zeeman P. Noordhoff. - 1925 - Groningen.

Uitgever:Noordhoff, P.
Auteur(s):Bos, R.
Jaar:
Druk:8e
Hoogte:23 cm
Breedte:18 cm
Bijzonderhedenop voorplat: Prijs | 45 cent
ID/code/volgnr2001///R. Bos' Tweede Teekenatlas

(Europa en de werelddeelen

in 29 gekleurde kaarten.

Prijs 35 cent.

Uitgever:Noordhoff, P.
Auteur(s):Bos, R. Zeeman, K.
Jaar:
Druk:
Hoogte:29 cm
Breedte:20 cm
Bijzonderhedenkennismakingsbrocure met normale en blinde kaart van Palestina ten tijde der Richteren . Op kaart is vermeld "Tweede druk"
ID/code/volgnr2011///Atlas

van

Europa en de werelddeelen

voor de lagere school

door

G.Prop.

zesde druk Zutphen - W.J. Thieme & Cie

Uitgever:Thieme & Cie, W.J.
Auteur(s):Prop, G.
Jaar:
Druk:6e
Hoogte:26 cm
Breedte:20 cm
BijzonderhedenInhoudsopgave op het titelblad
ID/code/volgnr220///Atlas

van

Nederland,

en de Indiën

voor de lagere school

door

G.Prop.

zesde druk Zutphen - W.J. Thieme & Cie

Uitgever:Thieme & Cie, W.J.
Auteur(s):Prop, G.
Jaar:
Druk:6e
Hoogte:26 cm
Breedte:20 cm
Bijzonderheden
ID/code/volgnr1743///Kleine Schoolatlas der

vaderlandsche en

algemeene geschiedenis

door

Dr.M.G.de Boer en H.Hettema Jr.

5e verbeterde en vermeerderde druk W.E.J. Tjeenk Willink

Uitgever:Tjeenk Willink, W.E.J.
Auteur(s):Boer, M.G. de Hettema, H.
Jaar:
Druk:5e
Hoogte:0 cm
Breedte:0 cm
Bijzonderheden
ID/code/volgnr846///Atlas

der

Protestanse kerk

in

Nederlandsch Oost-Indië

bevattende

eenvoudige overzichtskaarten van hare predikantsressorten

en van hare hulppredikersafdeelingen, met toelichtende text.

Uitgegeven in opdracht van het bestuur over

de Protestantsche Kerken in Nedrlandsch-Indië Topografische Inrichting

Uitgever:Topografische Inrichting
Auteur(s):Mooy, J.
Jaar:
Druk:
Hoogte:0 cm
Breedte:0 cm
Bijzonderhedenmet stempel "Martinus Nijhoff" op voorplat
ID/code/volgnr1387///Atlas

van de gewesten der

buitenbezittingen

Nederlandsch Oost-Indië

Samengesteld door het

Bureau Druk van de Topografische Inrichting Batavia

Uitgever:Topografische Inrichting
Auteur(s):
Jaar:
Druk:
Hoogte:50 cm
Breedte:35 cm
Bijzonderhedenportfolio
ID/code/volgnr1681///Bos-Niermeyer

Schoolatlas

der

geheele aarde

herzien door B.A.Kwast

dertigste verbeterde en vermeerderde druk

met een alfabetisch register van namen Bij J.B. Wolters' U.M. - Groningen, Den Haag, 1925

Uitgever:Wolters, J.B.
Auteur(s):Bos, P.R. Niermeyer, J.F.
Jaar:
Druk:30e
Hoogte:39 cm
Breedte:25 cm
Bijzonderhedenprijs op titelblad: f 7,50
ID/code/volgnr24///P.R.Bos - C.L.van Balen

Volledige aardrijkskundige leergang

voor de volksschool

P.R.Bos - J.F.Niermeyer

Atlas

voor de volksschool

in 42 kaarten en 50 platen

twee-en-dertigste druk, bewerkt door

C.L.van Balen Bij J.B. Wolters' U.M.- Groningen, Den Haag , 1925.

Uitgever:Wolters, J.B.
Auteur(s):Bos, P.R. Balen, C.L.
Jaar:
Druk:32e
Hoogte:29 cm
Breedte:23 cm
BijzonderhedenGe´llustreerde uitgave; op titelblad: Ingenaaid F 2,25 | Gecartonneerd 2,75 | Gebonden 3,25
ID/code/volgnr66///Kaart en Kennis

Eenvoudige aardrijkskunde voor

de volksschool

door

Gilles van Hees

hoofd eener school te Amsterdam

en

D.Nieuwhof

hoofd eener school te Groningen

eerste deeltje - tweede druk

Nederland J.B. Wolters' U.M.

Uitgever:Wolters, J.B.
Auteur(s):Hees, G. van Nieuwhof, D.
Jaar:
Druk:2e
Hoogte:0 cm
Breedte:0 cm
Bijzonderheden
ID/code/volgnr751///P.R.Bos-

C.L.van Balen

Volledige Aardrijkskundige leergang

voor de volksschool

Eerste atlas voor

de volkschool.

Veertiende druk. J.B. Wolters,

Groningen - Den Haag.

Uitgever:Wolters, J.B.
Auteur(s):Bos, P.R. Balen, C.L. van
Jaar:
Druk:14e
Hoogte:29 cm
Breedte:22 cm
Bijzonderhedentitel op voorplat en : f 0.60; verso: inhoudsopgave
ID/code/volgnr1747///


Als u een atlas heeft die niet in de database staat en u wilt de atlasendatabase helpen compleet te maken, kunt u hier de gegevens van uw atlas toevoegen.
atlassen database


toevoegen aan favorieten | home | inspired by: kruisbestuiving: benut kennis optimaal - www.kuisbestuiving.nl | sitemap | contact | RSS