atlas en kaart
De internet kaartenbeurs


Atlassendatabase
Nederlandse atlassen
vanaf ca 1850

U bevindt zich hier: www.atlasenkaart.nl/atlassen/jaar/1926

Atlassen uit het jaar 1926


Departement van Landbouw, Nijverheid, en Handel

Department of Agriculture, Industry and Commerce.

Medeeelingen van het Centraal Kantoor voor de Statistiek.

Bulletin of the Central Bureau of Statistics.

No.33.

Landbouwatlas

van Java en Madoera.

Agricultural Atlas

of Java and Madura

Deel 1: Kaartenatlas

Part 1: Maps Centraal kantoor voor de statistiek

Uitgever:Centraal kantoor voor de statistiek
Auteur(s):
Jaar:
Druk:
Hoogte:0 cm
Breedte:0 cm
Bijzonderheden
ID/code/volgnr1196///Geschiedkundige atlas

van Nederland

Uitgegeven door de Commissie voor den geschiedkundige atlas van

Nederland en geteekend door het lid der commissie Dr.A.A.Beekman

De Fransche tijd

(1795-1815)

door

Ir. J.C. Ramaer 's-Gravenhage

Martinus Nijhoff

1926

Uitgever:Martinus Nijhoff
Auteur(s):Beekman, A.A. Ramaer, J.C.
Jaar:
Druk:1e
Hoogte:51 cm
Breedte:37 cm
Bijzonderhedenkaartenmap met 6 kaartbladen; met tekstboek
ID/code/volgnr1528///R.Bos'

Ge´llustreerde Schoolatlas

der

geheele aarde

Drie en twintigste druk

Herzien door K.Zeeman

in

44 kaarten, vele bijkaarten en 215 platen P. Noordhoff

Uitgever:Noordhoff, P.
Auteur(s):Bos, R. Zeeman, K.
Jaar:
Druk:23e
Hoogte:0 cm
Breedte:0 cm
BijzonderhedenGe´llustreerde uitgave
ID/code/volgnr143///Bos' 1e Teeken-atlas

in 21 gekleurde kaarten

20e

druk

herzien door

K.Zeeman Groningen, P. Noordhoff

1926

Uitgever:Noordhoff, P.
Auteur(s):Bos, R. Zeeman, K.
Jaar:
Druk:20e
Hoogte:23 cm
Breedte:18 cm
Bijzonderhedenop voorplat: Prijs 45 cts. | Prijs gecartonneerd 65 cts.
ID/code/volgnr179///Tweede

Aardrijkskundig

Teekenboek

Europa en de Werelddelen

door

R.Bos P. Noordhoff

Uitgever:Noordhoff, P.
Auteur(s):Bos, R.
Jaar:
Druk:26e
Hoogte:0 cm
Breedte:0 cm
Bijzonderheden
ID/code/volgnr205///R.Bos'

Derde aardrijkskundig

teekenboek

met aanduiding van omtrekken en wateren

behorende bij de

Schoolatlas van Nederland

en

zijn overzeesche gewesten

herzien door K.Zeeman P. Noordhoff

Uitgever:Noordhoff, P.
Auteur(s):Bos, R. Zeeman, K.
Jaar:
Druk:7e
Hoogte:0 cm
Breedte:0 cm
Bijzonderheden
ID/code/volgnr209///Kleine Schoolatlas

der algemeene en vaderlandsche geschiedenis

(ook voor het Handelsonderwijs

door

A.L.de Bont

Oud leraar H.B.S. en H.H.S.

in ruim 140 kaarten en bijkaarten

vierde herziene en

vermeerderde druk P. Noordhoff

Uitgever:Noordhoff, P.
Auteur(s):Bont, A.L. de
Jaar:
Druk:4e
Hoogte:0 cm
Breedte:0 cm
Bijzonderhedenslappe band
ID/code/volgnr491///Kleine atlas

der

Vaderlandsche Geschiedenis

(met Overzicht der Algemeene)

door

A.L.de Bont

Oud-leraar aan een H.B.S. en H.H.S.

In ruim 100 kaarten en bijkaartjes.

Zesde, herziene en vermeerderde druk. P. Noordhoff

Uitgever:Noordhoff, P.
Auteur(s):Bont, A.L. de
Jaar:
Druk:6e
Hoogte:0 cm
Breedte:0 cm
Bijzonderheden
ID/code/volgnr874///R.Bos'

Atlas der geheele aarde

in

44 kaarten en vele bijkaarten

Drie en twintigste Druk

herzien door K.Zeeman. P. Noordhoff - 1926 - Groningen.

Uitgever:Noordhoff, P.
Auteur(s):Bos, R. Zeeman, K.
Jaar:
Druk:23e
Hoogte:32 cm
Breedte:23 cm
Bijzonderheden
ID/code/volgnr1630///R.' Bos

Schoolatlas der geheele aarde

bewerkt naar de nieuwe staatkundige indeelingen.

Uitgave B

44 kaarten met tekst.

herzien door K. Zeeman P. Noordhoff - Groningen

Uitgever:Noordhoff, P.
Auteur(s):Bos, R. Zeeman, K.
Jaar:
Druk:23e
Hoogte:31 cm
Breedte:23 cm
Bijzonderhedenop voorplat: R' Bos | Kaart en tekst, | Atlas der geheele aarde | in 44 kaarten en beschrijvingen | voor | schoolgebruik en examenstudie. | bewerkt naar de nieuwse gegevens | herzien door K. Zeeman. | P. Noordhoff - Groningen | f 2.25, geb. f 2.75. druk is vermeld op kaarten; datering o.b.v. Koeman
ID/code/volgnr1718///R.' Bos

Schoolatlas der geheele aarde.

21e druk

bewerkt naar de nieuwe staatkundige indeelingen.

Uitgave B

44 kaarten met tekst. P. Noordhoff - Groningen

Uitgever:Noordhoff, P.
Auteur(s):Bos, R. Zeeman, K.
Jaar:
Druk:21e
Hoogte:31 cm
Breedte:23 cm
Bijzonderhedenop voorplat: R' Bos | Kaart en tekst, | Atlas der geheele aarde | in 44 kaarten en beschrijvingen | voor | schoolgebruik en examenstudie. | bewerkt naar de nieuwse gegevens | P. Noordhoff - Groningen | f 2.25, geb. f 2.75. Op kaarten is vermeld 23e druk
ID/code/volgnr2411///Repetitie-atlas der

algemeene geschiedenis

door

W.R.Heere

Leraar HBS Rotterdam J. Schaafstaal

Uitgever:Schaafstaal, J.
Auteur(s):Heere, W.R.
Jaar:
Druk:1e
Hoogte:0 cm
Breedte:0 cm
Bijzonderheden
ID/code/volgnr564///P.R.Bos - C.L.van Balen

Volledige aardrijkskundige leergang

voor de volksschool

P.R.Bos - J.F.Niermeyer

Atlas

voor de volksschool

in 42 kaarten en 50 platen

drie-en-dertigste druk, bewerkt door

C.L.van Balen Bij J.B. Wolters' U.M.- Groningen, Den Haag , 1926

Uitgever:Wolters, J.B.
Auteur(s):Bos, P.R. Balen, C.L.
Jaar:
Druk:33e
Hoogte:29 cm
Breedte:23 cm
BijzonderhedenGe´llustreerde uitgave; op titelblad: Ingenaaid F 2,25 | Gecartonneerd 2,75 | Gebonden 3,25
ID/code/volgnr67///P.R. Bos-J.F. Niermeyer

Kleine schoolatlas

der gehele aarde

voor de scholen in Nederlandsch Oost-Indië

in 52 kaarten en 50 platen

drie-en-dertigste druk, bewerkt door

C.L.van Balen J.B. Wolters

Uitgever:Wolters, J.B.
Auteur(s):Bos, P.R. Balen, C.L. van
Jaar:
Druk:33e
Hoogte:0 cm
Breedte:0 cm
Bijzonderheden
ID/code/volgnr114///Kaart en Kennis

Eenvoudige aardrijkskunde voor

de volksschool

door

Gilles van Hees

hoofd eener school te Amsterdam

en

D.Nieuwhof

hoofd eener school te Groningen

tweede deeltje- tweede druk

Europa, Indië en de werelddelen J.B. Wolters' U.M.

Uitgever:Wolters, J.B.
Auteur(s):Hees, G. van Nieuwhof, D.
Jaar:
Druk:2e
Hoogte:0 cm
Breedte:0 cm
Bijzonderheden
ID/code/volgnr755///


Als u een atlas heeft die niet in de database staat en u wilt de atlasendatabase helpen compleet te maken, kunt u hier de gegevens van uw atlas toevoegen.
atlassen database


toevoegen aan favorieten | home | inspired by: kruisbestuiving: benut kennis optimaal - www.kuisbestuiving.nl | sitemap | contact | RSS