atlas en kaart
De internet kaartenbeurs


Atlassendatabase
Nederlandse atlassen
vanaf ca 1850

U bevindt zich hier: www.atlasenkaart.nl/atlassen/jaar/1929

Atlassen uit het jaar 1929


Atlas

behoorende bij het

Jaarboek van het mijnwezen

in

Nederlandsch-Indië

Zes en vijftigste jaargang

1927

Verhandelingen

Eerste gedeelte. Landsdrukkerij - Weltevreden - 1929.

Uitgever:Landsdrukkerij
Auteur(s):
Jaar:
Druk:
Hoogte:25 cm
Breedte:19 cm
Bijzonderhedenportfolio met bijbehorend boekwerk
ID/code/volgnr1688///



Van dichtbij en veraf

Nieuwe methode voor aardrijkskunde

voor de R.K. lagere school

door

B.H. Decker

hoofd ener school Nijmegen

en

Dr.J.A.Nillesen

Leraar aardrijkskunde Arnhem

Tweede deeltje

Van Veraf L.C.G. Malmberg N.V.

Uitgever van de apostolische stoel

's-Hertogenbosch

Uitgever:Malmberg, L.C.G.
Auteur(s):Decker, B.H. Nillesen, J.A.
Jaar:
Druk:1e
Hoogte:27 cm
Breedte:20 cm
Bijzonderhedenvoorwoord paschen 1929; op voorplat: prijs f 1.90
ID/code/volgnr601///



Van dichtbij en veraf

Nieuwe methode voor aardrijkskunde

voor de R.K. lagere school

door

B.H. Decker

hoofd eener school Nijmegen

en

Dr.J.A.Nillesen

Leeraar aardrijkskunde Arnhem

Derde deeltje A

Dichtbij en veraf L.C.G. Malmberg N.V.

Uitgeverij van de Apostolische Stoel

's-Hertogenbosch

Uitgever:Malmberg, L.C.G.
Auteur(s):Decker, B.H. Nillesen, J.A.
Jaar:
Druk:1e
Hoogte:27 cm
Breedte:20 cm
Bijzonderhedenop voorplat: f 1.25
ID/code/volgnr1627///



De kaart van

Nederland en Indië

Aardrijkskundig werkboekje

voor Lycea, Gymnasia,

H.B.S. en Kweekscholen

door

C.van den Broek

Leeraar aan de R.K. Lycea te

Roosendaal L.C.G. Malmberg - 's-Hertogenbosch

1929

Uitgever:Malmberg, L.C.G.
Auteur(s):Broek, C. van den
Jaar:
Druk:
Hoogte:30 cm
Breedte:23 cm
Bijzonderhedenop voorplat: prijs f 1.25
ID/code/volgnr1661///



Van dichtbij en veraf

Nieuwe methode voor aardrijkskunde

voor de R.K. lagere school

door

B.H. Decker

hoofd ener school Nijmegen

en

J.A.Nillesen

Leraar aardrijkskunde Arnhem

Tweede deeltje

Van Veraf

Tweede druk L.C.G. Malmberg N.V.

Uitgever van de apostolische stoel

's-Hertogenbosch

Uitgever:Malmberg, L.C.G.
Auteur(s):Decker, B.H. Nillesen, J.A.
Jaar:
Druk:2e
Hoogte:27 cm
Breedte:20 cm
Bijzonderhedenvoorwoord Allerheiligen 1929; op voorplat: prijs f 1.90
ID/code/volgnr1666///



Van dichtbij en veraf

Nieuwe methode voor aardrijkskunde

voor de R.K. lagere school

door

B.H. Decker

hoofd eener school Nijmegen

en

J.A. Nillesen

Leeraar aardrijkskunde Arnhem

Derde deeltje B

Dichtbij en veraf L.C.G. Malmberg N.V.

Uitgever van den apostolischen stoel

's-Hertogenbosch

Uitgever:Malmberg, L.C.G.
Auteur(s):Decker, B.H. Nillesen, J.A.
Jaar:
Druk:1e
Hoogte:27 cm
Breedte:20 cm
Bijzonderhedenop voorplat: f 1.-
ID/code/volgnr1667///



Geschiedkundige atlas

van Nederland

Uitgegeven door de Commissie voor den geschiedkundige atlas van

Nederland en geteekend door het lid der commissie Dr.A.A.Beekman

De gewesten van Noord-

en Zuid-Nederland in 1300

door

A.A.Beekman 's-Gravenhage

Martinus Nijhoff

1929

Uitgever:Martinus Nijhoff
Auteur(s):Beekman, A.A.
Jaar:
Druk:2e
Hoogte:51 cm
Breedte:37 cm
Bijzonderhedenkaartenmap met 1 kaartblad; op kaart is aangegeven "tweede, herziene druk"
ID/code/volgnr1269///



Route-atlas

van den

Rotterdamsche Lloyd

Samengesteld

door

G.J.J. de Jongh

Oud-officier O.I.L.

Ridder O.N.

Oud-administatrateur R.L. N.V. Boek- en kunstdrukkerij v.h. Mouton & Co. 's-Gravenhage

Uitgever:Mouton & Co
Auteur(s):Jongh, G.J.J. de
Jaar:
Druk:4e
Hoogte:20 cm
Breedte:27 cm
Bijzonderheden
ID/code/volgnr2017///



Aardrijkskundig

repetitie- en werkboek| II. Nederland in en buiten Europa

voor H.B.S., Lyceum, Gymnasium, Kweek-

en U.L.O. Scholen

door

Drs. P. van Houte en C. Wiskerke

Leeraren HBS met 5 j. cursus te Rotterdam Rotterdm . MCMXXIX

Nijgh & van Ditmar's uitgevers-maatschappij

Uitgever:Nijgh & van Ditmar
Auteur(s):Houte, P. van Wiskerke, C.
Jaar:
Druk:
Hoogte:31 cm
Breedte:25 cm
Bijzonderhedenmet Frans titelblad
ID/code/volgnr1973///



R. Bos'

Schoolatlas

van

Nederland

en zijn

Overzeesche Gewesten

Vijftiende druk

Herzien door K.Zeeman. P. Noordhoff

Uitgever:Noordhoff, P.
Auteur(s):Bos, R. Zeeman, K.
Jaar:
Druk:15e
Hoogte:0 cm
Breedte:0 cm
Bijzonderheden
ID/code/volgnr166///



R. Bos'

Schoolatlas

van

Nederland

en zijn

Overzeesche Gewesten

Vijftiende druk

Herzien door K.Zeeman. P. Noordhoff

Uitgever:Noordhoff, P.
Auteur(s):Bos, R. Zeeman, K.
Jaar:
Druk:15e
Hoogte:0 cm
Breedte:0 cm
BijzonderhedenGe´llustreerde uitgave
ID/code/volgnr167///



R. Bos'

Tweede Teekenatlas

(Europa en de werelddeelen

in 29 gekleurde kaarten.

zeventiende druk

Herzien door K.Zeeman P. Noordhoff

Uitgever:Noordhoff, P.
Auteur(s):Bos, R. Zeeman, K.
Jaar:
Druk:17e
Hoogte:0 cm
Breedte:0 cm
Bijzonderheden
ID/code/volgnr195///



Schoolatlas

der

Algemeene en

Vaderlandsche

Geschiedenis

(ook voor het Handelsonderwijs

door

A.L.de Bont

Oud leraar aan een H.B.S.5 en H.H.S.

In ruim 180 kaarten en bijkaartjes

tiende, herziene en vermeerderde druk P. Noordhoff

Uitgever:Noordhoff, P.
Auteur(s):Bont, A.L. de
Jaar:
Druk:10e
Hoogte:0 cm
Breedte:0 cm
Bijzonderheden
ID/code/volgnr476///



"Nederland en Indië"

Eenvoudige aardrijkskunde in kaarten en lessen

voor de hoogere klassen der lagere school

door

A.Luinge

Leraar a.d.R.KwSch. v. O te Alkmaar

en

B.Stegeman

Hoofd eener school te Winterswijk

negende druk P. Noordhoff - 1929 - Groningen.

Uitgever:Noordhoff, P.
Auteur(s):Luinge, A. Stegeman, B.
Jaar:
Druk:9e
Hoogte:28 cm
Breedte:22 cm
Bijzonderhedenop voorplat: prijs f 1.05, geb. f 1.35.
ID/code/volgnr672///



Bos' 1e Teeken-atlas

in 21 gekleurde kaarten

21e

druk

herzien door

K.Zeeman Groningen, P. Noordhoff

1929

Uitgever:Noordhoff, P.
Auteur(s):Bos, R. Zeeman, K.
Jaar:
Druk:21e
Hoogte:23 cm
Breedte:18 cm
Bijzonderhedengekartonneerd; op titelblad: Prijs 45 cts. | Prijs gecartonneerd 65 cts.
ID/code/volgnr964///



"Nederland en Indië"

Eenvoudige aardrijkskunde in kaarten en lessen

voor de hoogere klassen der lagere school

door

A.Luinge

Leraar a.d.R.KwSch. v. O te Alkmaar

en

B.Stegeman

Hoofd eener school te Winterswijk

twaalfde druk P. Noordhoff N.V., 1937

Groningen - Batavia

Uitgever:Noordhoff, P.
Auteur(s):Luinge, A. Stegeman, B.
Jaar:
Druk:12e
Hoogte:29 cm
Breedte:22 cm
Bijzonderhedenop voorplat: prijs f 1.05, geb. f 1.35.
ID/code/volgnr1707///



"Nederland en Indië"

Eenvoudige aardrijkskunde in kaarten en lessen

voor de hoogere klassen der lagere school

door

A.Luinge

Leraar a.d.R.KwSch. v. O te Alkmaar

en

B.Stegeman

Hoofd eener school te Winterswijk

elfde druk P. Noordhoff - 1933 - Groningen, Batavia

Uitgever:Noordhoff, P.
Auteur(s):Luinge, A. Stegeman, B.
Jaar:
Druk:11e
Hoogte:28 cm
Breedte:22 cm
Bijzonderhedenop voorplat: prijs f 1.05, geb. f 1.35.
ID/code/volgnr1745///



De Landen Der Wereld

Eenvoudige aardrijkskunde in kaarten en lessen

voor de hoogere klassen der lagere school

door

A.Luinge

Leraar a.d.R.K.S. v. O. te Alkmaar

en

B.Stegeman

Hoofd eener school te Winterswijk

Elfde druk P. Noordhoff - 1929 - Groningen

Uitgever:Noordhoff, P.
Auteur(s):Luinge, A. Stegeman, B.
Jaar:
Druk:11e
Hoogte:28 cm
Breedte:22 cm
Bijzonderheden
ID/code/volgnr1972///



Atlas

van

Europa en de werelddeelen

voor de lagere school

door

G.Prop.

tiende druk W.J. Thieme & Cie

Uitgever:Thieme & Cie, W.J.
Auteur(s):Prop, G.
Jaar:
Druk:10e
Hoogte:26 cm
Breedte:20 cm
BijzonderhedenInhoudsopgave op het titelblad; op voorplat: Prijs f 1.40, Geb. f 2.-
ID/code/volgnr222///



Atlas

van

Nederland

en de Indiën

voor

het 7e leerjaar, Vervolgklassen en

de eerste klassen van het

U.L.O.-onderwijs

door

G.Prop W.J. Thieme en Cie

Uitgever:Thieme & Cie, W.J.
Auteur(s):Prop, G.
Jaar:
Druk:1e
Hoogte:0 cm
Breedte:0 cm
Bijzonderheden
ID/code/volgnr278///



Atlas

van

Nederland

en de Indiën

voor de lagere school

door

G.Prop

tiende druk Zutphen - W.J. Thieme & Cie - MCMXXIX

Uitgever:Thieme & Cie, W.J.
Auteur(s):Prop, G.
Jaar:
Druk:10e
Hoogte:26 cm
Breedte:20 cm
Bijzonderheden
ID/code/volgnr2420///



Repetitie Atlas

behoorende bij

Onze Aarde

Nieuwe leergang voor het

aardrijkskundig onderwijs op de lagere school

door

J.Overtoom N.V. W.Versluys' Uitgevers Maatschappij

Uitgever:Versluys, W.
Auteur(s):Overtoom, J.
Jaar:
Druk:
Hoogte:0 cm
Breedte:0 cm
Bijzonderheden
ID/code/volgnr737///



Bos-Niermeyer

Schoolatlas

der gehele aarde

herzien door

B.A.Kwast

twee-en-dertigste

verbeterde en vermeerderde druk

met een alfabetisch register van namen | Bij J.B. Wolters' uitgevers-maatschappij N.V

Groningen - Den Haag, 1929

Uitgever:Wolters, J.B.
Auteur(s):Bos, P.R. Niermeyer, J.F. Kwast, B.A.
Jaar:
Druk:32e
Hoogte:39 cm
Breedte:25 cm
Bijzonderhedenprijs op titelblad: f 7,50
ID/code/volgnr26///



W.van Gelder en

C. Lekkerkerker

Invulatlas

van Nederlandsch Indië

voor de Indische lagere school

In 25 kaarten - Vierde druk Bij J.B. Wolters' Uitgevers-maatschappij N.V.

Groningen - Den Haag - Weltevreden

Gang Scott 5

Uitgever:Wolters, J.B.
Auteur(s):Gelder, W. van Lekkerkeker, C.
Jaar:
Druk:4e
Hoogte:26 cm
Breedte:20 cm
Bijzonderhedenop titelblad: Prijs f 0.45
ID/code/volgnr1874///



Leven en streven

Aardrijkskundige leergang

voor katholieke scholen

door

A.W.H.M. Berendsen en

A.H.J.van Witzenburg

hoofden van R.K. scholen te Rotterdam

tweede deeltje

Nederland

Europa en de werelddeelen

Nederlandsch Oost=Indië 1929

Bij J.B. Wolters' U.M. - Groningen, Den Haag

Uitgever:Wolters, J.B.
Auteur(s):Berendsen, A.W.H.M. Witzenburg, A.H.J. van
Jaar:
Druk:1e
Hoogte:29 cm
Breedte:21 cm
Bijzonderhedenop titelblad: f 1.60
ID/code/volgnr2287///



Kaart en Kennis

Eenvoudige aardrijkskunde voor

de volksschool

door

Gilles van Hees

hoofd eener school te Amsterdam

en

D.Nieuwhof

hoofd eener school te Groningen

derde deeltje - vierde druk

Nederland en

Nederland in de tropen

voor de hoogere leerjaren Bij J.B. Wolters' Uitgevers-maatschappij N.V.

Groningen - Den Haag - 1929

Uitgever:Wolters, J.B.
Auteur(s):Hees, G. van Nieuwhof, D.
Jaar:
Druk:4e
Hoogte:21 cm
Breedte:17 cm
Bijzonderhedengeen atlas maar leerboekje
ID/code/volgnr2355///


Als u een atlas heeft die niet in de database staat en u wilt de atlasendatabase helpen compleet te maken, kunt u hier de gegevens van uw atlas toevoegen.
atlassen database


toevoegen aan favorieten | home | inspired by: kruisbestuiving: benut kennis optimaal - www.kuisbestuiving.nl | sitemap | contact | RSS