atlas en kaart
De internet kaartenbeurs


Atlassendatabase
Nederlandse atlassen
vanaf ca 1850

U bevindt zich hier: www.atlasenkaart.nl/atlassen/jaar/1930

Atlassen uit het jaar 1930


APC

Standard APC Standard Esso

Uitgever:APC Standard Esso
Auteur(s):
Jaar:
Druk:
Hoogte:0 cm
Breedte:0 cm
Bijzonderheden10 postkaarten met elk een deel van Nederland in beschadigde orginele enveloppe; reclame van Esso/APC
ID/code/volgnr1453///Ten Brink's

nieuwe

zak-atlasje

van Nederland

voor sport en op reis

met km-afstanden en afstands-

tabellen achter iedere provincie

20e wederom geheel tot 1929 bijgewerkte druk

210e tot 220 duizendtal N.V. H. Ten Brink Uitg. Mij - Arnhem

Uitgever:Brink, H. ten
Auteur(s):
Jaar:
Druk:20e
Hoogte:11 cm
Breedte:13 cm
Bijzonderheden
ID/code/volgnr1047///Ten Brink's nieuwe

zak-atlasje

van Nederland

voor sport en op reis

met km-afstanden en afstands-tabellen

achter iedere provincie

21e wederom geheel bijgewerkte druk - 220e tot 230 duizendtal N.V. H. Ten Brink Uitg. Mij - Arnhem

Uitgever:Brink, H. ten
Auteur(s):
Jaar:
Druk:21e
Hoogte:11 cm
Breedte:13 cm
Bijzonderheden
ID/code/volgnr1048///Nieuwe

Wereldatlas

bewerkt door

A.de Moor

met 28 kaarten in

vele kleuren en een

alphabetisch register Cohen Zonen

Uitgever:Cohen Zonen
Auteur(s):Moor, A. de
Jaar:
Druk:
Hoogte:0 cm
Breedte:0 cm
Bijzonderhedendatering op basis van Koeman (formaat Kingatlas)
ID/code/volgnr1198///Nieuwe

Wereldatlas

met gekleurde kaarten

der gehele wereld en

alphabetisch register Cohen Zonen

Uitgever:Cohen Zonen
Auteur(s):
Jaar:
Druk:
Hoogte:0 cm
Breedte:0 cm
Bijzonderhedenin blauwe band met bruine Atlas torsend de globe.
ID/code/volgnr1199///Jaarboek

van het

mijnwezen

in

Nederlandsch Indië.

Acht en vijftigste jaargang

1929

Atlas

Behooorende bij het deel Verhandelingen Landsdrukkerij - 1930 - Weltevreden

Uitgever:Landsdrukkerij
Auteur(s):
Jaar:
Druk:
Hoogte:25 cm
Breedte:18 cm
Bijzonderhedenportfolio met bijbehorend boekwerk
ID/code/volgnr1699///Atlas

behoorende bij het

Jaarboek van het mijnwezen

in

Nederlandsch Indië.

Zeven en vijftigste jaargang

1928

Verhandelingen

Eerste en tweede gedeelte Landsdrukkerij - 1930 - Weltevreden

Uitgever:Landsdrukkerij
Auteur(s):
Jaar:
Druk:
Hoogte:25 cm
Breedte:18 cm
Bijzonderhedenportfolio
ID/code/volgnr1808///Nieuwe meer uitgebreide

Wereldatlas

met 52 kaarten der

gehele wereld, waaronder

vlieghavens, radiostations, lucht-

route Indië en bovendien een

alphabetisch register

Opnieuw bewerkt door

A.de Moor

Inhoudsopgave... Luii & Co

Uitgever:Luii & Co, J.A.
Auteur(s):Moor, A. de
Jaar:
Druk:
Hoogte:0 cm
Breedte:0 cm
BijzonderhedenWieringermeer droogelegd; afsluitdijkaangelegd; goede begrenzing geproj. polders
ID/code/volgnr1205///Complete nieuwe

Wereld atlas

met kaarten der

geheele wereld en een

alphabetisch register

Inhoudsopgave...

Uitgever:Luii & Co, J.A.
Auteur(s):Moor, A. de
Jaar:
Druk:
Hoogte:32 cm
Breedte:2350 cm
Bijzonderhedentitel op voorplat: Complete nieuwe | wereldatlas | Opnieuw en volledig herzien | door | A. de Moor | Met kaarten der gehele | wereld en | alphabetisch register | Copyright Kunstdr. Luii & Co, A'dam | Verkoopkantoor: M.Bonnet & zonen, A'dam.; met afsluitdijk en onjuiste begrenzing N.O.-polder
ID/code/volgnr2005///Kaartkennis

Aardrijkskundig werkboekje

economisch georiënteerd

voor 't voortgezet onderwijs

door

C.van den Broek

Leeraar aan de R.K. Lycea te

Roosendaal

en

J.A.Nillesen

Leeraar aan de R.K. H.B.S. met

5-jarigen cursus te Arnhem

Tweede deel L.C.G. Malmberg

Uitgever:Malmberg, L.C.G.
Auteur(s):Broek, C. van den Nillesen, J.A.
Jaar:
Druk:1e
Hoogte:0 cm
Breedte:0 cm
Bijzonderheden
ID/code/volgnr447///Van dichtbij en veraf

Nieuwe methode voor aardrijkskunde

voor de R.K. lagere school

door

B.H. Decker

hoofd eener school Nijmegen

en

Dr.J.A.Nillesen

Leeraar aardrijkskunde Arnhem

Derde deeltje B

Dichtbij en veraf

tweede druk L.C.G. Malmberg - 's-Hertogenbosch

Uitgever:Malmberg, L.C.G.
Auteur(s):Decker, B.H. Nillesen, J.A.
Jaar:
Druk:2e
Hoogte:27 cm
Breedte:20 cm
Bijzonderheden
ID/code/volgnr459///Van dichtbij en veraf

Nieuwe methode voor aardrijkskunde

voor de R.K. lagere school

door

B.H. Decker

hoofd ener school Nijmegen

en

Dr.J.A.Nillesen

Leraar aardrijkskunde Arnhem

Van Dichtbij

derde druk L.C.G. Malmberg - 's-Hertogenbosch

Uitgever van de apostolische stoel

Uitgever:Malmberg, L.C.G.
Auteur(s):Decker, B.H. Nillesen, J.A.
Jaar:
Druk:3e
Hoogte:27 cm
Breedte:20 cm
Bijzonderhedenvoorwoord kerstmis 1930
ID/code/volgnr2195///R.Bos'

Atlas der geheele aarde

in

44 kaarten en vele bijkaarten

Vijfentwintigste Druk

herzien door K.Zeeman P. Noordhoff

Uitgever:Noordhoff, P.
Auteur(s):Bos, R. Zeeman, K.
Jaar:
Druk:25e
Hoogte:0 cm
Breedte:0 cm
Bijzonderheden
ID/code/volgnr121///Eerste

Aardrijkskundig Teekenboek

met Omtrekken

van 18 kaarten

behoorende

bij

R.Bos' "Eerste teekenatlas"

Teken schrift van:

Herzien door K.Zeeman P. Noordhoff

Uitgever:Noordhoff, P.
Auteur(s):Bos, R. Zeeman, K.
Jaar:
Druk:23e
Hoogte:0 cm
Breedte:0 cm
Bijzonderheden
ID/code/volgnr183///R.Bos'

Ge´llustreerde Schoolatlas

der

geheele aarde

Vijfentwintigste druk

Herzien door K.Zeeman

in

44 kaarten, vele bijkaarten en 199 platen P. Noordhoff N.V. - 1930 - Groningen

Uitgever:Noordhoff, P.
Auteur(s):Bos, R. Zeeman, K.
Jaar:
Druk:25e
Hoogte:31 cm
Breedte:23 cm
BijzonderhedenGe´llustreerde uitgave
ID/code/volgnr1860///R.Bos

Ge´llustreerde Schoolatlas

der geheele aarde

Zesentwintigste druk

Herzien door K.Zeeman

in 44 kaarten, vele bijkaarten

en 199 platen P. Noordhoff N.V. - 1932 - Groningen - Batavia

Uitgever:Noordhoff, P.
Auteur(s):Bos, R. Zeeman, K.
Jaar:
Druk:26e
Hoogte:31 cm
Breedte:23 cm
BijzonderhedenGe´llustreerde uitgave. Op titelblad: Prijs.... f 2.25 | Gecart.... -2.75 | Geb. in heel linnen band.. - 3.25
ID/code/volgnr2117///Rutgers' atlas

van

Nederland

met uitvoernge beschrijvingen

van aanbevelingswaardige toch-

ten in iedere provincie, lijsten

van bezienswaardigheden en

een uitgebreid namenregister

2 de druk 6de - 14de duizendtal

bij iedere boekhandel verkrijgbaar N.V. Uitgevers-maatschappij

A. Rutgers - Naarden

Uitgever:Rutgers, A.
Auteur(s):
Jaar:
Druk:2e
Hoogte:25 cm
Breedte:14 cm
Bijzonderhedentitel op verso voorplat; datering uit Koeman
ID/code/volgnr1613///Repetitie-atlas

I

Nederland, Ned.-Indië,

Suriname en Curacao

door

J.B. Rodenburg

Vijfde druk J. Schaafstal - 1930 -Hilversum.

Uitgever:Schaafstal, J.
Auteur(s):Rodenburg, J.B.
Jaar:
Druk:6e
Hoogte:26 cm
Breedte:19 cm
Bijzonderhedenop voorplat 6e druk met stempel aangegeven over voorgaande druk
ID/code/volgnr2508///Repetitie-atlas

II

Europa en de

Werelddeelen

door

J.B. Rodenburg

Vijfde druk

16e-20e duizendtal J. Schaafstal - 1930 -Hilversum.

Uitgever:Schaafstal, J.
Auteur(s):Rodenburg, J.B.
Jaar:
Druk:5e
Hoogte:26 cm
Breedte:19 cm
Bijzonderhedeninhoudsopgave op titelblad en "prijs f 0.80"
ID/code/volgnr2509///Sleeswijk's Atlas

van Nederland

voor

wandelaars, wielrijders

en automobilisten

(schaal 1:400.000)

Naar officieele gegevens bewerkt,

met registers van 6000 plaatsnamen

en afstandbepaling in kilometers tusschen de

voornaamste plaatsen. J.A. Sleeswijk

Uitgever:Sleeswijk, J.A.
Auteur(s):
Jaar:
Druk:
Hoogte:24 cm
Breedte:12 cm
Bijzonderhedenop kaart Noord-Holland afsluitdijk in aanleg; beige band met gebroken wegwijzer, fiets en kaartlezer
ID/code/volgnr1130///Atlas

van

Europa en de werelddeelen

voor de lagere school

door

G.Prop Zutphen - W.J. Thieme & Cie - MCMXXX N.V. W.J. Thieme & Cie

Uitgever:Thieme & Cie, W.J.
Auteur(s):Prop, G.
Jaar:
Druk:
Hoogte:0 cm
Breedte:0 cm
Bijzonderhedenuitgave zonder tekst; op voorplat "Met en zonder namen"
ID/code/volgnr254///Begin-atlas

van

Europa

(en de werelddeelen)

door

G.Prop

4e druk W.J. Thieme & Cie - Zutphen

Uitgever:Thieme & Cie, W.J.
Auteur(s):Prop, G.
Jaar:
Druk:4e
Hoogte:23 cm
Breedte:18 cm
Bijzonderheden
ID/code/volgnr263///Atlas

van

Nederland

en de Indiën

voor

het 7e leerjaar, Vervolgklassen en

de eerste klassen van het

U.L.O.-onderwijs

door

G.Prop

5e druk W.J. Thieme & Cie

Uitgever:Thieme & Cie, W.J.
Auteur(s):Prop, G.
Jaar:
Druk:5e
Hoogte:0 cm
Breedte:0 cm
Bijzonderheden
ID/code/volgnr279///Atlas

van

Nederland

en de Indiën

voor de lagere school

door

G.Prop

veertiende druk W.J. Thieme & Cie

Uitgever:Thieme & Cie, W.J.
Auteur(s):Prop, G.
Jaar:
Druk:14e
Hoogte:0 cm
Breedte:0 cm
Bijzonderheden
ID/code/volgnr296///Atlas

van

Nederland

en de Indiën

voor

het 7e leerjaar, Vervolgklassen en

de eerste klassen van het

U.L.O.-onderwijs

door

G.Prop

4e druk Zutphen - W.J. Thieme & Cie - MCMXXX

Uitgever:Thieme & Cie, W.J.
Auteur(s):Prop, G.
Jaar:
Druk:4e
Hoogte:0 cm
Breedte:0 cm
Bijzonderheden
ID/code/volgnr541///Naar Oost en West

Proeve van visueele aardrijkskunde over

Nederlandsch Oost- en West-Indië

op de lagere school

door

W.A.Wijdeveld

Hoofd eener school te Hengelo (O.) W.J. Thieme & Cie

Uitgever:Thieme & Cie, W.J.
Auteur(s):Wijdeveld, W.A.
Jaar:
Druk:
Hoogte:0 cm
Breedte:0 cm
Bijzonderheden
ID/code/volgnr732///H.B.S.-uitgaaf

van den

Historischen Schoolatlas

ten gebruike bij het onderwijs

in de vaderlandsche en algemeene geschiedenis

door

H.Hettema Jr.

twaalfde herziene en vermeerderde druk N.V. Uitgevers-maatschappij

W.E.J. Tjeenk Willink, Zwolle, 1930

Uitgever:Tjeenk Willink, W.E.J.
Auteur(s):Hettema, H.
Jaar:
Druk:12e
Hoogte:34 cm
Breedte:22 cm
Bijzonderhedenop titelblad: ing. f 4.50 | geb. f 5.40
ID/code/volgnr1720///Atlas van

Suriname

door

fr. M.S. van Kessel.

5de verbeterde druk Drukkerij Leo-Victor

Uitgever:Victor, Leo
Auteur(s):Kessel. fr. M.S. van Schalken
Jaar:
Druk:5e
Hoogte:30 cm
Breedte:22 cm
Bijzonderheden
ID/code/volgnr1971///P.R.Bos - C.L.van Balen

Volledige aardrijkskundige leergang

voor de volksschool

P.R.Bos - J.F.Niermeyer

Atlas

voor de volksschool

in 42 kaarten en 50 platen

vijf-en-dertigste druk, bewerkt door

C.L.van Balen Bij J.B. Wolters' Uitgevers=maatschappij N.V. Groningen, Den Haag , 1930

Uitgever:Wolters, J.B.
Auteur(s):Bos, P.R. Balen, C.L.
Jaar:
Druk:35e
Hoogte:29 cm
Breedte:23 cm
BijzonderhedenGe´llustreerde uitgave; op titelblad: Ingenaaid F 2,25 | Gecartonneerd 2,75 | Gebonden 3,25
ID/code/volgnr69///G.H.Bleeker en H.Marwitz

Schoolatlas voor

bijbelsche

geschiedenis

in kaarten en platen, voor

het onderwijs op scholen

en voor catechisaties.

Achste druk

bewerkt door

H.Marwitz en

G.Meima Bij J.B. Wolters' U.M. - Groningen - Den Haag, 1930

Uitgever:Wolters, J.B.
Auteur(s):Bleeker, G.H. Marwitz, H. Meima, G.
Jaar:
Druk:8e
Hoogte:22 cm
Breedte:17 cm
Bijzonderhedenop titelblad : Ing. f 1,25 | Geb.- 1,50
ID/code/volgnr981///Leven en streven

Aardrijkskundige leergang

voor katholieke scholen

door

A.W.H.M. Berendsen en

A.H.J.van Witzenburg

hoofden van R.K. scholen te Rotterdam

derde deeltje

Nederland

Europa en de werelddeelen

Oost= en West=Indië Bij J.B. Wolters' Uitgevers=maatschappij N.V.

Groningen - Den Haag - 1930

Uitgever:Wolters, J.B.
Auteur(s):Berendsen, A.W.H.M. Witzenburg, A.H.J. van
Jaar:
Druk:1e
Hoogte:29 cm
Breedte:21 cm
Bijzonderhedenop titelblad: f 1.60
ID/code/volgnr1746///


Als u een atlas heeft die niet in de database staat en u wilt de atlasendatabase helpen compleet te maken, kunt u hier de gegevens van uw atlas toevoegen.
atlassen database


toevoegen aan favorieten | home | inspired by: kruisbestuiving: benut kennis optimaal - www.kuisbestuiving.nl | sitemap | contact | RSS