atlas en kaart
De internet kaartenbeurs


Atlassendatabase
Nederlandse atlassen
vanaf ca 1850

U bevindt zich hier: www.atlasenkaart.nl/atlassen/jaar/1931

Atlassen uit het jaar 1931


De Wereld in rechte lijnen

door D.E. Zuidhof

Voorbericht

....

Inhoud

.... Joh. Enschede en Zonen

Uitgever:EnschedÚ en Zonen, Joh.
Auteur(s):Zuidhof, D.E.
Jaar:
Druk:
Hoogte:0 cm
Breedte:0 cm
Bijzonderheden
ID/code/volgnr430///Wereld

atlas

in 48 kaarten en 50 platen

(met kaart van de

verbruiksco÷peraties

in Nederland) Co÷p. groothandelsver. "De Handelskamer"

Uitgever:Handelskamer", Co÷p. groothandelsver. "De
Auteur(s):
Jaar:
Druk:
Hoogte:0 cm
Breedte:0 cm
Bijzonderhedenredelijk met beschadigde rug; in zwarte linnen band; identiek aan 31e druk kleine Bos
ID/code/volgnr1208///Van dichtbij en veraf

Nieuwe methode voor aardrijkskunde

voor de R.K. lagere school

door

B.H. Decker

hoofd ener school Nijmegen

en

J.A.Nillesen

Leraar aardrijkskunde Arnhem

Tweede deeltje

Van Veraf

Derde druk L.C.G. Malmberg

Uitgever van de apostolische stoel

's-Hertogenbosch

Uitgever:Malmberg, L.C.G.
Auteur(s):Decker, B.H. Nillesen, J.A.
Jaar:
Druk:3e
Hoogte:27 cm
Breedte:20 cm
Bijzonderhedenvoorwoord Feestdag van St. Joseph 1931; op voorplat: prijs f 1.50
ID/code/volgnr2423///Route-atlas

van den

Rotterdamsche Lloyd

Samengesteld

door

G.J.J. de Jongh

Oud-officier O.I.L.

Ridder O.N.

Oud-administatrateur R.L. N.V. Boek- en kunstdrukkerij v.h. Mouton & Co. 's-Gravenhage

Uitgever:Mouton & Co
Auteur(s):Jongh, G.J.J. de
Jaar:
Druk:5e
Hoogte:20 cm
Breedte:27 cm
Bijzonderhedenmet passagierslijst
ID/code/volgnr1257///Toeristen Trajecten

Route-atlas

van den

Rotterdamsche Lloyd

Samengesteld

door

G.J.J. de Jongh

Oud-officier O.I.L.

Ridder O.N. |Administatrateur R.L.

N.V. Boek- en Kunstdrukkerij v.h. Mouton & Co. 's-Gravenhage

Uitgever:Mouton & Co
Auteur(s):Jongh, G.J.J. de
Jaar:
Druk:1e
Hoogte:20 cm
Breedte:27 cm
Bijzonderheden
ID/code/volgnr2242///R.Bos'

Vierde aardrijkskundig

teekenboek,

bevattende de landen van Europa en de werelddeelen

met aanduiding van omtrekken, wateren

en graadnet

behorende bij

R. Bos'

Schoolatlas der geheele aarde

herzien door K. Zeeman P. Noordhoff

Uitgever:Noordhoff, P.
Auteur(s):Bos, R. Zeeman, K.
Jaar:
Druk:8e
Hoogte:0 cm
Breedte:0 cm
Bijzonderheden
ID/code/volgnr216///Kleine atlas

der

Vaderlandsche Geschiedenis

(met Overzicht der Algemeene)

door

A.L.de Bont

Oud-leraar aan H.B.S. en H.H.S.

In ruim 100 kaarten en bijkaartjes.

Zevende, herziene en

vermeerderde druk. P. Noordhoff N.V. - 1931 - Groningen

Uitgever:Noordhoff, P.
Auteur(s):Bont, A.L. de
Jaar:
Druk:7e
Hoogte:31 cm
Breedte:22 cm
Bijzonderhedenvoorwoord uit december 1930
ID/code/volgnr1536///"Nederland"

Eenvoudige aardrijkskunde in kaarten en lessen

voor de middel klassen der lagere school

door

A.Luinge

Leraar a

d. R. Kw. Sch v. O. te Alkmaar

en

B.Stegeman

Hoofd eener school te Winterswijk.

negende druk. P. Noordhoff N.V. - 1931 - Groningen - Batavia

Uitgever:Noordhoff, P.
Auteur(s):Luinge, A. Stegeman, B.
Jaar:
Druk:9e
Hoogte:28 cm
Breedte:22 cm
Bijzonderhedenop voorplat: prijs f 0.90, geb. f 1.20.
ID/code/volgnr1568///"Nederland en Indië"

Eenvoudige aardrijkskunde in kaarten en lessen

voor de hoogere klassen der lagere school

door

A.Luinge

Leraar a.d.R.KwSch. v. O te Alkmaar

en

B.Stegeman

Hoofd eener school te Winterswijk

Tiende druk P. Noordhoff - 1931 - Groningen

Uitgever:Noordhoff, P.
Auteur(s):Luinge, A. Stegeman, B.
Jaar:
Druk:10e
Hoogte:28 cm
Breedte:22 cm
Bijzonderhedenop voorplat: prijs f 1.05, geb. f 1.35.
ID/code/volgnr1877///Travel guide

of the

"Nederland" " Royal mail line

Uitgever:Stoomvaartmaatschappij "Nederland"
Auteur(s):
Jaar:
Druk:
Hoogte:18 cm
Breedte:14 cm
Bijzonderhedendatering op basis van jaartal in beschrijving Amsterdam (Suez- Amsterdam)
ID/code/volgnr1788///Atlas

van

Europa en de werelddeelen

voor de lagere school

door

G.Prop.

vijftiende druk Zutphen - W.J. Thieme & Cie - MCMXXXI

Uitgever:Thieme & Cie, W.J.
Auteur(s):Prop, G.
Jaar:
Druk:15e
Hoogte:26 cm
Breedte:20 cm
BijzonderhedenInhoudsopgave op het titelblad
ID/code/volgnr223///Teekenatlas

van

Nederland

en

de Indiën

door

G.Prop

vijfde druk W.J. Thieme & Cie

Uitgever:Thieme & Cie, W.J.
Auteur(s):Prop, G.
Jaar:
Druk:5e
Hoogte:0 cm
Breedte:0 cm
Bijzonderheden
ID/code/volgnr334///Naar Oost en West

Proeve van visueele aardrijkskunde over

Nederlandsch Oost- en West-Indië

op de lagere school

door

W.A.Wijdeveld

Hoofd eener school te Hengelo (O.)

Derde druk Zutphen - W.J. Thieme & Cie - MCMXXXI

Uitgever:Thieme & Cie, W.J.
Auteur(s):Wijdeveld, W.A.
Jaar:
Druk:3e
Hoogte:28 cm
Breedte:20 cm
Bijzonderheden
ID/code/volgnr1572///Atlas

van

Nederland

en de Indiën

voor de lagere school

door

G.Prop

vijftiende druk Zutphen - W.J. Thieme & Cie - MCMXXXI

Uitgever:Thieme & Cie, W.J.
Auteur(s):Prop, G.
Jaar:
Druk:15e
Hoogte:26 cm
Breedte:20 cm
Bijzonderheden
ID/code/volgnr2205///Atlas

van

Nederland

en de Indiën

voor de lagere school

door

G.Prop

zeventiende druk Zutphen - W.J. Thieme & Cie - MCMXXXI

Uitgever:Thieme & Cie, W.J.
Auteur(s):Prop, G.
Jaar:
Druk:17e
Hoogte:26 cm
Breedte:20 cm
Bijzonderheden
ID/code/volgnr2206///Begin-atlas

van

Europa

(en de werelddeelen)

door

G.Prop

6e druk W.J. Thieme & Cie - Zutphen

Uitgever:Thieme & Cie, W.J.
Auteur(s):Prop, G.
Jaar:
Druk:5e
Hoogte:22 cm
Breedte:17 cm
Bijzonderheden
ID/code/volgnr2444///Groote

Historischen Schoolatlas

ten gebruike bij het onderwijs in de

vaderlandsche en algemeene geschiedenis

door

H.Hettema Jr.

taaalfde herziene en vermeerderde druk N.V. Uitgevers-maatschappij W.E.J. Tjeenk Willink

Uitgever:Tjeenk Willink, W.E.J.
Auteur(s):Hettema, H.
Jaar:
Druk:12e
Hoogte:0 cm
Breedte:0 cm
Bijzonderheden
ID/code/volgnr823///Kleine Schoolatlas der

vaderlandsche en

algemeene geschiedenis

door

Dr.M.G.de Boer en H.Hettema Jr.

6e verbeterde druk W.E.J. Tjeenk Willink

Uitgever:Tjeenk Willink, W.E.J.
Auteur(s):Boer, M.G. de Hettema, H.
Jaar:
Druk:6e
Hoogte:0 cm
Breedte:0 cm
Bijzonderheden
ID/code/volgnr847///Koninklijk Magnetisch en Metorologisch Observatorium

te Batavia

Verhandelingen No.24

Regenval in Nederlandsch-Indië

(Rainfall in the Netherlands Indies)

door

(by)

Dr.J.Boerema

Deel II (Vol. II).

Kaarten van de gemiddelden jaarlijkschen en maandelijkschen regenval op Sumatra, met een kaart der regenstations.

(Maps of the mean yearly and monthly rainfall on Sumatra, with a map

showing the position of the rainfall stations). Topografische Dienst

Uitgever:Topografische Dienst
Auteur(s):Boerema, J.
Jaar:
Druk:
Hoogte:0 cm
Breedte:0 cm
Bijzonderheden
ID/code/volgnr1245///P.R. Bos - J.F. Niermeyer

Kleine schoolatlas

der gehele aarde

in 48 kaarten en 50 platen

zes-en-dertigste druk van

Atlas voor de volksschool

bewerkt door

C.L.van Balen Bij J.B. Wolters' Uitgevers=maatschappij N.V.

Groningen - Den Haag - Batavia -1931

Uitgever:Wolters, J.B.
Auteur(s):Bos, P.R. Balen, C.L.
Jaar:
Druk:36e
Hoogte:29 cm
Breedte:23 cm
BijzonderhedenGe´llustreerde uitgave; op titelblad: Ingenaaid F 2,25 | Gecartonneerd 2,75 | Gebonden 3,25
ID/code/volgnr70///Leven en streven

Aardrijkskundige leergang

voor katholieke scholen

door

A.W.H.M. Berendsen en

A.H.J.van Witzenburg

hoofden van R.K. scholen te Rotterdam

derde deeltje

Nederland

Europa en de werelddelen

Oost= en West=Indië

Tweede druk J.B. Wolters

Uitgever:Wolters, J.B.
Auteur(s):Berendsen, A.W.H.M. Witzenburg, A.H.J. van
Jaar:
Druk:2e
Hoogte:0 cm
Breedte:0 cm
Bijzonderheden
ID/code/volgnr768///Historische

invul-atlas

door

Dr.E.Rijpma

Leraar aan de 4e H.B.S. met

5-j.cursus te Amsterdam Bij J.B. Wolters' Uitgevers-maatschappij N.V.

Groningen - Den Haag - 1931

Uitgever:Wolters, J.B.
Auteur(s):Rijpma, E.
Jaar:
Druk:1e
Hoogte:21 cm
Breedte:17 cm
Bijzonderhedenop titelblad: f 1,40
ID/code/volgnr982///Algemeene atlas

voor België

door

J. Verschueren S.J.

St. Jan Berchmanscollege, Brussel

Dr. H. Balieus

Inspecteur over

's Rijks M.O.

en

L. Heylen

Leeraar aan de Normaalschool

te Mechelen

vierde vermeerderde druk

met een alfabetisch register Bij J.B. Wolters'Uitgevers=Maatschappij N.V.

Groningen - Den Haag - Batavia - 1931

Uitgever:Wolters, J.B.
Auteur(s):Verschueren, J. Balieus, H. Heylen, L.
Jaar:
Druk:4e
Hoogte:29 cm
Breedte:23 cm
BijzonderhedenOp titelblad: Ing. fr 30.00 | Gec. ,", 35.00 | Geb. ,", 40,00 | Toeslag inbegrepen
ID/code/volgnr2474///Volledige

School-atlas

der

geheele aarde

door

J.J.ten Have

en

H.J.Moerman

9e druk N.V. Joh. Ykema's Uitg.Mij.

Uitgever:Ykema, Joh.
Auteur(s):Have, J.J. ten Moerman, H.J.
Jaar:
Druk:9e
Hoogte:0 cm
Breedte:0 cm
Bijzonderheden
ID/code/volgnr802///


Als u een atlas heeft die niet in de database staat en u wilt de atlasendatabase helpen compleet te maken, kunt u hier de gegevens van uw atlas toevoegen.
atlassen database


toevoegen aan favorieten | home | inspired by: kruisbestuiving: benut kennis optimaal - www.kuisbestuiving.nl | sitemap | contact | RSS