atlas en kaart
De internet kaartenbeurs


Atlassendatabase
Nederlandse atlassen
vanaf ca 1850

U bevindt zich hier: www.atlasenkaart.nl/atlassen/jaar/1932

Atlassen uit het jaar 1932


Werld-

zakatlas

bevattende 37 hoofdkaarten en 18 bijkaarten met

register van 10000 namen

Uitgever:Anoniem
Auteur(s):
Jaar:
Druk:
Hoogte:16 cm
Breedte:11 cm
Bijzonderhedengelijk aan Slee A1
ID/code/volgnr2541///Ten Brink's

Reisatlas

van Nederland

Voor

sport en Handel

(schaal 1:350.000)

bewerkt naar de nieuwste officieele gegevens,

met zeer uitvoerig plaatsnamenregister H. ten Brink N.V.

Uitgever:Brink, H. ten
Auteur(s):
Jaar:
Druk:24e
Hoogte:25 cm
Breedte:14 cm
Bijzonderhedenop kaarten is vermeld 24e druk
ID/code/volgnr1032///Ten Brink's nieuwe

zak-atlasje

van Nederland

voor sport en op reis

met km-afstanden en afstands-tabellen

achter iedere provincie

22e herziene druk - 231ste tot 245ste duizendtal N.V. H. Ten Brink Uitg. Mij

Uitgever:Brink, H. ten
Auteur(s):
Jaar:
Druk:23
Hoogte:11 cm
Breedte:13 cm
Bijzonderhedenop titelblad is vermeld 22e druk, op kaarten 23e druk
ID/code/volgnr1049///Burgers E.N.R. Deventer

Uitgever:Burgers E.N.R.
Auteur(s):
Jaar:
Druk:
Hoogte:0 cm
Breedte:0 cm
Bijzonderhedenkaartenmapje met 11 provinciale fietskaartjes op dubbel briefkaartformaat met zeer fraaie art
ID/code/volgnr1454///Zakatlasje van

Nederland Kaiser, Paul,C.

Uitgever:Kaiser, Paul,C.
Auteur(s):
Jaar:
Druk:
Hoogte:15 cm
Breedte:9 cm
Bijzonderhedenklein reclame atlasje van Paula beschuit (met Wieringermeerpolder, zonder afsluitdijk)
ID/code/volgnr1087///Nieuwe volledige

Wereldatlas

met kaarten der geheele wereld

en compleet register

door

A. de Moor Copyright Kunstdr. Luii & Co, A'dam

Uitgever:Luii & Co
Auteur(s):Moor, A. de
Jaar:
Druk:
Hoogte:26 cm
Breedte:19 cm
Bijzonderhedentitel op voorplat; titelblad ontbreekt
ID/code/volgnr1628///Zakatlasje

van

Nederland

Reist en trekt in eigen land N.V. Steendrukkerij "De Maas"

Uitgever:Maas", Steendrukkerij "De
Auteur(s):
Jaar:
Druk:
Hoogte:16 cm
Breedte:11 cm
Bijzonderhedenreclame-atlasje met gele band met Nederland in zwart, blauwe stoomloc, auto en fietser; achterplat:reclame voor Droste
ID/code/volgnr1111///Eerste

Aardrijkskundig Teekenboek

met Omtrekken

van 18 kaarten

behoorende

bij

R.Bos' "Eerste teekenatlas"

Teken schrift van:

Herzien door K.Zeeman P. Noordhoff

Uitgever:Noordhoff, P.
Auteur(s):Bos, R. Zeeman, K.
Jaar:
Druk:24e
Hoogte:0 cm
Breedte:0 cm
Bijzonderheden
ID/code/volgnr184///Kleine Schoolatlas

der

algemeene en vaderlandsche geschiedenis

(ook voor het Handelsonderwijs

door

A.L.de Bont

Oud leraar H.B.S. en H.H.S.

in ruim 140 kaarten en bijkaarten

vijfde herziene en

vermeerderde druk P. Noordhoff

Uitgever:Noordhoff, P.
Auteur(s):Bont, A.L. de
Jaar:
Druk:5e
Hoogte:0 cm
Breedte:0 cm
Bijzonderheden
ID/code/volgnr492///De Landen Der Wereld

Eenvoudige aardrijkskunde in kaarten en lessen

voor de hoogere klassen der lagere school

door

A.Luinge

Leraar a.d.R.KwSch. v. O te Alkmaar

en

B.Stegeman

Hoofd eener school te Winterswijk

dertiende druk P. Noordhoff N.V. - 1932 - Groningen - Batavia.

Uitgever:Noordhoff, P.
Auteur(s):Luinge, A. Stegeman, B.
Jaar:
Druk:13e
Hoogte:29 cm
Breedte:22 cm
Bijzonderheden
ID/code/volgnr652///R.Bos

Atlas

der geheele aarde

in 44 kaarten en vele bijkaarten

Zes en twintigste Druk

herzien door K.Zeeman P. Noordhoff N.V. - 1932 - Groningen - Batavia

Uitgever:Noordhoff, P.
Auteur(s):Bos, R. Zeeman, K.
Jaar:
Druk:26e
Hoogte:32 cm
Breedte:23 cm
Bijzonderhedenop titelblad: Prijs . . f 1.60 | Gecart. . - 2.00 | Uitgave met platen . . - 2.25 | Gecart.. . - 2.75 | Gebonden in linnen . . - 3.25
ID/code/volgnr1719///Sleeswijk's atlas

der geheele aarde

bevattende

37 hoofdkaarten en 18 bijkaarten

met register van 10000 namen J.A. Sleeswijk

Uitgever:Sleeswijk, J.A.
Auteur(s):
Jaar:
Druk:
Hoogte:16 cm
Breedte:11 cm
Bijzonderhedenblauwe omslag met grote S en "Atlas der Wereld | Uitgave: Gebr.Koster.Naarden"
ID/code/volgnr1125///Sleeswijk's

Zak-atlas

van

Nederland

voor

wandelaars - wielrijders

en automobilisten J.A. Sleeswijk

Uitgever:Sleeswijk, J.A.
Auteur(s):
Jaar:
Druk:
Hoogte:11 cm
Breedte:13 cm
Bijzonderhedenmet wapen op kerriekleurige omslag; datering op basis van Koeman
ID/code/volgnr1133///Aanvullingsblad

ten gebruike in katholieke scholen

behorende bij de

Atlas van Nederland en de Indiën

van G.Prop,

door

H.J.W.van Hoorn,

hoofd der R.K.school te Lochem W.J. Thieme & Cie

Uitgever:Thieme & Cie, W.J.
Auteur(s):Prop, G. Hoorn, H.J.W. van
Jaar:
Druk:
Hoogte:0 cm
Breedte:0 cm
Bijzonderheden
ID/code/volgnr218///Atlas

van

Europa en de werelddeelen

voor de lagere school

door

G.Prop.

zestiende druk Zutphen - W.J. Thieme & Cie - MCMXXXII

Uitgever:Thieme & Cie, W.J.
Auteur(s):Prop, G.
Jaar:
Druk:16e
Hoogte:26 cm
Breedte:20 cm
BijzonderhedenInhoudsopgave op het titelblad
ID/code/volgnr224///Atlas

van

Nederland

en de Indiën

voor de lagere school

door

G.Prop

achttiende druk W.J. Thieme & Cie

Uitgever:Thieme & Cie, W.J.
Auteur(s):Prop, G.
Jaar:
Druk:18e
Hoogte:0 cm
Breedte:0 cm
Bijzonderheden
ID/code/volgnr297///Atlas

van

Nederland

en de Indiën

voor

het 7e leerjaar, Vervolgklassen en

de eerste klassen van het

U.L.O.-onderwijs

door

G.Prop.

8e druk Zutphen - W.J. Thieme & Cie - MCMXXXIi

Uitgever:Thieme & Cie, W.J.
Auteur(s):Prop, G.
Jaar:
Druk:8e
Hoogte:25 cm
Breedte:20 cm
Bijzonderheden
ID/code/volgnr2253///Atlas

van

Nederland

en de Indiën

voor de lagere school

door

G.Prop.

negentiende druk Zutphen - W.J. Thieme & Cie - MCMXXXII

Uitgever:Thieme & Cie, W.J.
Auteur(s):Prop, G.
Jaar:
Druk:19e
Hoogte:26 cm
Breedte:20 cm
Bijzonderheden
ID/code/volgnr2331///Atlas

van

Europa en de werelddeelen

voor de lagere school

door

G.Prop

zeventiende druk Zutphen - W.J. Thieme & Cie - MCMXXXII

Uitgever:Thieme & Cie, W.J.
Auteur(s):Prop, G.
Jaar:
Druk:17e
Hoogte:25 cm
Breedte:20 cm
Bijzonderheden
ID/code/volgnr2421///Bos-Niermeyer

Schoolatlas

der

gehele aarde

herzien door B.A.Kwast

drie-en-dertigste verbeterde en vermeerderde druk

met een alfabetisch register van namen Bij J.B. Wolters' uitgevers-maatschappij N.V

Groningen - Den Haag - Batavia - 1932

Uitgever:Wolters, J.B.
Auteur(s):Bos, P.R. Niermeyer, J.F. Kwast, B.A.
Jaar:
Druk:33e
Hoogte:39 cm
Breedte:25 cm
Bijzonderhedenprijs op titelblad: f 7,50
ID/code/volgnr27///Kaart en tekst

eerste atlas van

Nederlansch Indië

voor de Indische lagere school

door

K.G.Knol

A.J.P.Moereels

en

C.Lekkerkerker

tweede druk Bij J.B. Wolters' uitgevers=maatschappij N.V.

Groningen - Den Haag - Batavia - 1932

Gang Scott 5

Uitgever:Wolters, J.B.
Auteur(s):Knol, K.G. Moereels, A.J.P. Lekkerkerker, C.
Jaar:
Druk:2e
Hoogte:29 cm
Breedte:21 cm
BijzonderhedenOp titelblad: f 1,75
ID/code/volgnr537///Kaart en tekst I

Eenvoudige atlas van de om-

geving van Nederlansch-Indië

en de reis naar Nederland

voor de

Indische lagere school

door

J.M. Snijders

J.van Iterson

en

J.P.Leenhouts J.B. Wolters Uitgevers=Maatschappij N.V.

Uitgever:Wolters, J.B.
Auteur(s):Snijders, J.M. Iterson, J. van Leenhouts, J.P.
Jaar:
Druk:1e
Hoogte:29 cm
Breedte:21 cm
Bijzonderheden
ID/code/volgnr761///Schoolatlas

van

Nederlandsch-Indië

door

W.van Gelder en

C. Lekkerkerker

Twintigste herziene en vermeerderde druk Bij J.B. Wolters' Uitgevers-maatschappij N.V.

Groningen - Den Haag - Batavia (C) - 1932

Gang Scott 5

Uitgever:Wolters, J.B.
Auteur(s):Gelder, W. van Lekkerkeker, C.
Jaar:
Druk:20e
Hoogte:30 cm
Breedte:24 cm
Bijzonderhedenprijs op titelblad: Ing. f 3,25 | Geb. f 3,90
ID/code/volgnr784///Werkschrift

voor middelbare scholen

door

Dr.A.J.C. Krafft

A.J.P. Moereels

en J. Overweel

Leraren bij het midd. onderwijs

Eerste deel: Europa Bij J.B. Wolters' Uitgeversmaatschappij N.V.

Groningen - Den Haag - Batavia

Uitgever:Wolters, J.B.
Auteur(s):Krafft, A.J.C. Moereels, A.J.P. Overweel, J.
Jaar:
Druk:
Hoogte:25 cm
Breedte:20 cm
Bijzonderheden
ID/code/volgnr1663///Werkschrift

voor middelbare scholen

door

Dr.A.J.C Kraft

A.J.P. Moereels

en J. Overweel

Leraren bij het midd. onderwijs

Vierde deel: Nederland Bij J.B. Wolters' uitgeversmaatschappij N.V.

Groningen - Den Haag - Batavia

Uitgever:Wolters, J.B.
Auteur(s):Krafft, A.J.C. Moereels, A.J.P. Overweel, J.
Jaar:
Druk:1e
Hoogte:25 cm
Breedte:20 cm
Bijzonderheden
ID/code/volgnr1665///Kaart en Kennis

Eenvoudige aardrijkskunde voor

de volksschool

door

Gilles van Hees

en D. Nieuwhof

tweede deeltje

Europa, Indië en de

werelddeelen

vijfde druk 1932

Bij J.B. Wolters' Uitgevers-maatschappij N.V.

Groningen - Den Haag - Batavia

Uitgever:Wolters, J.B.
Auteur(s):Hees, G. van Nieuwhof, D.
Jaar:
Druk:5e
Hoogte:26 cm
Breedte:20 cm
Bijzonderhedenop titelblad: f 1.25
ID/code/volgnr1800///W. van Gelder en C. Lekkerkerker

Kleine Schoolatlas

van Nederlandsch Oost-Indië

voor de indische lagere school

in 26 kaarten - zesde druk Bij J.B. Wolters'Uitgevers-maatschappij N.V.

Groningen, Den Haag, Batavia, 1932

Gang Scott 5

Uitgever:Wolters, J.B.
Auteur(s):Gelder, W. van Lekkerkerker, C. van
Jaar:
Druk:6e
Hoogte:0 cm
Breedte:0 cm
Bijzonderhedenop titelblad: prijs f 0,90
ID/code/volgnr2154///Geschiedenis-atlasje

voor de lagere school

door

J. Dijkstra

Hoofd eener O.L.S., 's_gravenhage

tweede druk N.V. Joh.Ykema's Uitgeversmaatschappij - 's-Gravenhage

Uitgever:Ykema, Joh.
Auteur(s):Dijkstra, J.
Jaar:
Druk:2
Hoogte:0 cm
Breedte:0 cm
Bijzonderhedeninhoudsopgave op titelblad
ID/code/volgnr546///


Als u een atlas heeft die niet in de database staat en u wilt de atlasendatabase helpen compleet te maken, kunt u hier de gegevens van uw atlas toevoegen.
atlassen database


toevoegen aan favorieten | home | inspired by: kruisbestuiving: benut kennis optimaal - www.kuisbestuiving.nl | sitemap | contact | RSS