atlas en kaart
De internet kaartenbeurs


Atlassendatabase
Nederlandse atlassen
vanaf ca 1850

U bevindt zich hier: www.atlasenkaart.nl/atlassen/jaar/1934

Atlassen uit het jaar 1934


Atlsje

bij de

Nederlandsche Literatuurgeschiedenis

Kaarten en tabellen

vor

de middelbare school

en hoofdacte-studie

door

J.H.J. Willems

leeraar bij het Gemeentelijk

Handelsonderwijs te Amersfoort J. Muussens - Uitgever - Purmerend

Uitgever:Muussens, J.
Auteur(s):Willems, J.H.J.
Jaar:
Druk:1
Hoogte:0 cm
Breedte:0 cm
Bijzonderhedendatum voorwoord mei 1934; prijs op voorplat: f 0,85
ID/code/volgnr545///



Atlasje

bij de

Nederlandsche Literatuurgeschiedenis

Kaarten en tabellen

voor

de Middelbare school

en Hoofdacte-studie

door

J.H.J. Willems

Leeraar bij het Gemeentelijk

Handelsonderwijs te Amersfoort J. Muusses - Uitgever - Purmerend

Uitgever:Muusses, J.
Auteur(s):Willems, J.H.J.
Jaar:
Druk:
Hoogte:30 cm
Breedte:23 cm
Bijzonderhedenprijs op voorplat: f 0.85
ID/code/volgnr1967///



Nieuwe M.U.L.O.-serie

Onder redactie van

C. Apeldoorn, A.J. Drewes, N. Lier en J.H. Rademakers

Kaartjes en Vragen

bij

AArdrijkskunde voor het

Christeijk MULO

door J. Overweel

Leeraar aan het Chr.

Lyceum te Bandoeg

A.L. van Hulsenbeek

Hoofd eener Chr. School

voor MULO te Amsterdam

Deel II J. Muusses - 1934 - Purmerend

Uitgever:Muusses, J.
Auteur(s):Overweel, J. Hulsenbeek, A.L. van
Jaar:
Druk:
Hoogte:23 cm
Breedte:15 cm
Bijzonderhedenwerkboekje met 18 blinde kaarten
ID/code/volgnr2015///



R.Bos

Atlas

der gehele aarde

in 48 kaarten en vele bijkaarten

zevenentwintigste druk

herzien door K.Zeeman P. Noordhoff

Uitgever:Noordhoff, P.
Auteur(s):Bos, R. Zeeman, K.
Jaar:
Druk:27e
Hoogte:0 cm
Breedte:0 cm
Bijzonderheden
ID/code/volgnr122///



R.Bos

Ge´llustreerde Schoolatlas

der geheele aarde

zevenentwintigste druk

herzien door K.Zeeman

in 48 kaarten, vele bijkaarten

en 213 platen P. Noordhoff

Uitgever:Noordhoff, P.
Auteur(s):Bos, R. Zeeman, K.
Jaar:
Druk:27e
Hoogte:0 cm
Breedte:0 cm
BijzonderhedenGe´llustreerde uitgave
ID/code/volgnr145///



De

Gehele Wereld

In kaarten en lessen met

tekeningen en vragen

voor R.K.scholen

door

J.B.Barten en

J.C.M.van Rooij

Hoofden van R.K. scholen te Deventer P. Noordhoff

Uitgever:Noordhoff, P.
Auteur(s):Barten, J.B. Rooij, J.C.M.
Jaar:
Druk:
Hoogte:0 cm
Breedte:0 cm
Bijzonderheden
ID/code/volgnr647///



Topografie

Atlasje

door

I.Nauta P. Noordhoff N.V.

Uitgever:Noordhoff, P.
Auteur(s):Nauta, I.
Jaar:
Druk:1e
Hoogte:0 cm
Breedte:0 cm
Bijzonderheden
ID/code/volgnr691///



R.' Bos

Schoolatlas der geheele aarde

bewerkt naar de nieuwe staatkundige indeelingen.

Uitgave B

44 kaarten met tekst

herzien door K. Zeeman P. Noordhoff - Groningen

Uitgever:Noordhoff, P.
Auteur(s):Bos, R. Zeeman, K.
Jaar:
Druk:27e
Hoogte:31 cm
Breedte:23 cm
Bijzonderhedenop voorplat: R' Bos | Kaart en tekst, | Atlas der geheele aarde | in 44 kaarten en beschrijvingen | voor | schoolgebruik en examenstudie | bewerkt naar de nieuwstre gegevens | herzien door K. Zeeman | P. Noordhoff - Groningen | f 2.25, geb. f 2.75 druk is vermeld op kaarten; datering o.b.v. Koeman
ID/code/volgnr1578///



De Landen Der Wereld

Eenvoudige aardrijkskunde in kaarten en lessen

voor de hoogere klassen der lagere school

door

A.Luinge en B.Stegeman

ve ertiende druk P. Noordhoff N.V. - 1934 - Groningen - Batavia.

Uitgever:Noordhoff, P.
Auteur(s):Luinge, A. Stegeman, B.
Jaar:
Druk:14e
Hoogte:28 cm
Breedte:22 cm
BijzonderhedenOp voorplat: Prijs f 1.15, Gec. f 1.50
ID/code/volgnr1744///



Voorbereidende

aardrijkskunde

van Nederland

door J.B. Barten

en

J.C.M. van Rooy

Hoofden van R.K. scholen

te Deventer P. Noordhoff N.V. - 1934 - Groningen - Batavia

Uitgever:Noordhoff, P.
Auteur(s):Barten, J.B. Rooy, J.C.M. van
Jaar:
Druk:
Hoogte:23 cm
Breedte:18 cm
Bijzonderhedengeen atlas; algemeen deel aangevuld met provincie deel over Limburg en los provinciekaartje; voorplat gelijk aan Bart Ek 1
ID/code/volgnr2346///



Onze

Eigen Provincie

Voorbereidende

aardrijkskunde van Nederland

door J.B. Barten en J.C.M. van Rooy

Hoofden van R.K. scholen te Deventer

Limburg Uitgave P. Noordhoff N.V. - Groningen - Batavia

Uitgever:Noordhoff, P.
Auteur(s):Barten, J.B. Rooy, J.C.M. van
Jaar:
Druk:
Hoogte:23 cm
Breedte:18 cm
Bijzonderhedengeen atlas; titel op voorplat; inhoud gelijk aan provincie deel Bart Dk 1; met los provinciekaartje
ID/code/volgnr2347///



Sleeswijk's Atlas

van Nederland

voor

wandelaars, wielrijders

en automobilisten

(schaal 1:400.000)

Naar officieele gegevens bewerkt,

met registers van 6000 plaatsnamen

en afstandbepaling in kilometers tusschen de

voornaamste plaatsen. J.A. Sleeswijk

Uitgever:Sleeswijk, J.A.
Auteur(s):
Jaar:
Druk:
Hoogte:23 cm
Breedte:12 cm
Bijzonderhedenmet afsluitdijk; op kaart Noord-Holland IJsselmeerpolders in ontwerp; bruinrode band met gebroken wegwijzer, fiets en kaartlezer
ID/code/volgnr1131///



Reis-atlas

der

Stoomvaart maatschappij

"Nederland"

Uitgever:Stoomvaartmaatschappij "Nederland"
Auteur(s):
Jaar:
Druk:
Hoogte:18 cm
Breedte:14 cm
Bijzonderhedendatering op basis van jaartal in beschrijving A'dam haven en "N.V". bij uitgever (Batavia-A'dam)
ID/code/volgnr1140///



Travel guide

of the

"Nederland" " Royal mail line

Uitgever:Stoomvaartmaatschappij "Nederland"
Auteur(s):
Jaar:
Druk:
Hoogte:18 cm
Breedte:14 cm
Bijzonderhedendatering op basis van jaartal in beschrijving Batavia (Suez- Batavia)
ID/code/volgnr1713///



Begin-atlas

van

Nederland

door

G.Prop

zesde druk Zutphen - W.J. Thieme & Cie - MCMXXXIV

Uitgever:Thieme & Cie, W.J.
Auteur(s):Prop, G.
Jaar:
Druk:6e
Hoogte:22 cm
Breedte:17 cm
Bijzonderheden
ID/code/volgnr269///



Atlas

van

Nederland

en de Indiën

voor

het 7e leerjaar, Vervolgklassen en

de eerste klassen van het

U.L.O.-onderwijs

door

G.Prop

10e druk W.J. Thieme & Cie

Uitgever:Thieme & Cie, W.J.
Auteur(s):Prop, G.
Jaar:
Druk:10e
Hoogte:0 cm
Breedte:0 cm
Bijzonderheden
ID/code/volgnr280///



Atlas

van

Europa en de werelddeelen

voor de lagere school

door

G.Prop

Twintigste druk Zutphen - W.J. Thieme & Cie - MCMXXXIV

Uitgever:Thieme & Cie, W.J.
Auteur(s):Prop, G.
Jaar:
Druk:20e
Hoogte:26 cm
Breedte:20 cm
BijzonderhedenInhoudsopgave op het titelblad
ID/code/volgnr1533///



Atlas

van

Nederland

en de Indiën

voor

het 7e leerjaar, Vervolgklassen en

de eerste klassen van het

U.L.O.-onderwijs

door

G.Prop

9e druk Zutphen - W.J. Thieme & Cie - MCMXXXIV

Uitgever:Thieme & Cie, W.J.
Auteur(s):Prop, G.
Jaar:
Druk:9e
Hoogte:26 cm
Breedte:20 cm
Bijzonderheden
ID/code/volgnr1876///



Atlas

van

Nederland

en de Indiën

voor de lagere school

door

G.Prop.

twee en twintigste druk Zutphen - W.J. Thieme & Cie - MCMXXXIV

Uitgever:Thieme & Cie, W.J.
Auteur(s):Prop, G.
Jaar:
Druk:22e
Hoogte:25 cm
Breedte:19 cm
Bijzonderheden
ID/code/volgnr1952///



Zakatlas

van den sterrenhemel

door

R.W.M. Bakhuis P.Dz. Veen Uitgever

Uitgever:Veen , P. Dz.
Auteur(s):Bakhuis, R.W.M.
Jaar:
Druk:1e
Hoogte:11 cm
Breedte:15 cm
Bijzonderheden
ID/code/volgnr1947///



Bos-Niermeyer

Schoolatlas

der

gehele aarde

herzien door B.A.Kwast

vier-en-dertigste verbeterde en vermeerderde druk

met een alfabetisch register van namen Bij J.B. Wolters' uitgevers-maatschappij N.V

Groningen - Den Haag - Batavia - 1934

Uitgever:Wolters, J.B.
Auteur(s):Bos, P.R. Niermeyer, J.F. Kwast, B.A.
Jaar:
Druk:34e
Hoogte:39 cm
Breedte:25 cm
Bijzonderhedenprijs op titelblad: f 7,50
ID/code/volgnr28///



P.R. Bos - J.F. Niermeyer

Kleine schoolatlas

der gehele aarde

in 48 kaarten en 50 platen

zeven-en-dertigste druk van

Atlas voor de volksschool

bewerkt door

C.L.van Balen Bij J.B. Wolters' Uitgevers=maatschappij N.V.

Groningen - Den Haag - Batavia -1934

Uitgever:Wolters, J.B.
Auteur(s):Bos, P.R. Balen, C.L.
Jaar:
Druk:37e
Hoogte:30 cm
Breedte:24 cm
BijzonderhedenGe´llustreerde uitgave; op titelblad: Ingenaaid F 2,25 | Gecartonneerd 2,75 | Gebonden 3,25
ID/code/volgnr71///



Schoolatlas

voor bijbelse

geschiedenis

door

Dr. A.van Deursen

Met een

alfabetisch

register van

namen J.B. Wolters'Uitgevers-maatschappij

Uitgever:Wolters, J.B.
Auteur(s):Deursen, A. van
Jaar:
Druk:1e
Hoogte:0 cm
Breedte:0 cm
Bijzonderheden
ID/code/volgnr989///



Schoolatlas

voor bijbelse

geschiedenis

door

C.Wessels S.J.

Met een

alfabetisch

register van

namen J.B. Wolters' Uitgevers-maatschappij

Uitgever:Wolters, J.B.
Auteur(s):Wessels, C.
Jaar:
Druk:
Hoogte:0 cm
Breedte:0 cm
Bijzonderheden
ID/code/volgnr997///



Werkschrift

voor middelbare scholen

door

Dr.A.J.C.Krafft

A.J.P.Moereels

en J.Overweel

Leraren bij het midd. onderwijs

tweede druk

Tweede deel: Werelddelen Bij J.B. Wolters' Uitgevers-maatschappij N.V.

Groningen - Batavia

Uitgever:Wolters, J.B.
Auteur(s):Krafft, A.J.C. Moereels, A.J.P. Overweel, J.
Jaar:
Druk:2e
Hoogte:25 cm
Breedte:20 cm
Bijzonderheden
ID/code/volgnr1664///



Kaart en tekst

eerste atlas van

Nederlansch Indië

voor de Indische lagere school

door

K.G.Knol

A.J.P.Moereels

en

C.Lekkerkerker

derde druk Bij J.B. Wolters' uitgevers=maatschappij N.V.

Groningen - Den Haag - Batavia - 1934

Scottweg 5

Uitgever:Wolters, J.B.
Auteur(s):Knol, K.G. Moereels, A.J.P. Lekkerkerker, C.
Jaar:
Druk:3e
Hoogte:29 cm
Breedte:21 cm
BijzonderhedenOp titelblad: f 1,75
ID/code/volgnr2016///


Als u een atlas heeft die niet in de database staat en u wilt de atlasendatabase helpen compleet te maken, kunt u hier de gegevens van uw atlas toevoegen.
atlassen database


toevoegen aan favorieten | home | inspired by: kruisbestuiving: benut kennis optimaal - www.kuisbestuiving.nl | sitemap | contact | RSS