atlas en kaart
De internet kaartenbeurs


Atlassendatabase
Nederlandse atlassen
vanaf ca 1850

U bevindt zich hier: www.atlasenkaart.nl/atlassen/jaar/1935

Atlassen uit het jaar 1935


De getijde-bewegingen op de Zeeuwsche

en Zuidhollandsche stroomen

Samengevat

in 12 kaartjes, voor ieder uur van het getij één

en voorzien van aanteekeningen

door

C.L. ter Meulen

Oud-Luit. ter zee, Leeraaar H.B.S., directeur Binnenvaart-

visscherijschool te Breskens, Waterconsul A.N.W.B. Uitgegeven door het bureau voor watertoerisme van den

A.N.W.B. Toeristenbond voor Nederland en van de

Kon. Verbond Ned. Watersport Vereenigingen

Keizersgracht 588-590 . Amsterdam C.

Uitgever:A.N.W.B.
Auteur(s):Meulen C.L. ter
Jaar:
Druk:1
Hoogte:30 cm
Breedte:35 cm
Bijzonderheden
ID/code/volgnr2236///Ten Brink's nieuwe

zak-atlasje

van Nederland

voor sport en op reis

met km-afstanden en afstands-tabellen

achter iedere provincie

24e geheel herziene druk - 245 - 255 duizendtal N.V. H. Ten Brink Uitg. Mij

Uitgever:Brink, H. ten
Auteur(s):
Jaar:
Druk:24e
Hoogte:13 cm
Breedte:14 cm
Bijzonderheden
ID/code/volgnr1050///Het land Kanaän

kaartje met toelichting

door

N. Timmer Uitgave Jacob Dijkstra - Groningen

Nederlandsche Zondagsschool Vereeniging

Uitgever:Dijkstra, J.
Auteur(s):Timmer, N.
Jaar:
Druk:1
Hoogte:0 cm
Breedte:0 cm
Bijzonderhedenkaart in omslag met toelichtende tekst
ID/code/volgnr2128///Nederland

en de

Provincies

Notitieatlas voor het

aardrijkskundig onderwijs

door

T.de Vries Firma A. Huisman

Uitgever:Huisman, Firma A.
Auteur(s):Vries, T. de
Jaar:
Druk:1e
Hoogte:0 cm
Breedte:0 cm
Bijzonderhedenmet op groene band Nederland in witte lijnen op zwart vlak met onjuiste begrenzing van IJselmeerpolders
ID/code/volgnr443///Mill Hill's

Wereldatlas S.Joseph's congregatie van Mill-Hill

Uitgever:Mill-Hill, St. Joseph Congregatie van
Auteur(s):
Jaar:
Druk:
Hoogte:0 cm
Breedte:0 cm
Bijzonderhedenformaat en uitvoering als King Atlas
ID/code/volgnr1308///Noordhoff's

Volledige leer-

repetitie atlas

voor het

M.U.L.O. P. Noordhoff N.V.

Uitgever:Noordhoff, P.
Auteur(s):
Jaar:
Druk:1e
Hoogte:0 cm
Breedte:0 cm
Bijzonderheden
ID/code/volgnr687///Vragen- en oefenboekje

bij

"Nederland en Indië"

Eenvoudige aardrijkskunde in kaarten en lessen

voor de hogere klasse der lagere school

door

A.Luinge

en

B.Stegeman

vijfde druk P. Noordhoff N.V. - 1935 - Groningen-Batavia

Uitgever:Noordhoff, P.
Auteur(s):Luinge, A. Stegeman, B.
Jaar:
Druk:5e
Hoogte:23 cm
Breedte:28 cm
Bijzonderhedenop voorplat: f 0.35, gec f 0.60
ID/code/volgnr2189///Smulders

Kompas van Nederland

Bevattende 11 provinciekaarten

en een overzichtskaart van Nederland Smulders

Uitgever:Smulders
Auteur(s):
Jaar:
Druk:
Hoogte:17 cm
Breedte:11 cm
Bijzonderhedenopnieuw ingebonden in verkeerde volgorde; geen titelblad; opvolger van J.v.d.Vens praktische zakatlas; met afsluitdijk, NO-polder in ontwerp
ID/code/volgnr1100///Atlas

van

Europa en de werelddeelen

voor de lagere school

door

G.Prop

een en twintigste druk W.J. Thieme & Cie

Uitgever:Thieme & Cie, W.J.
Auteur(s):Prop, G.
Jaar:
Druk:21e
Hoogte:26 cm
Breedte:20 cm
BijzonderhedenInhoudsopgave op het titelblad; op voorplat: Prijs f 1.40, Geb. f 2.-
ID/code/volgnr226///Atlas

van

Europa en de werelddelen

voor het U.L.O. en ander voortgezet onderwijs

door

G.Prop

Hoofd ener school te Lochem Zutphen - W.J. Thieme & Cie - MCMXXXV

Uitgever:Thieme & Cie, W.J.
Auteur(s):Prop, G.
Jaar:
Druk:1e
Hoogte:0 cm
Breedte:0 cm
Bijzonderheden
ID/code/volgnr259///Atlas

van

Europa en de werelddelen

voor het U.L.O. en ander voortgezet onderwijs

door

G.Prop

Hoofd ener school te Lochem

Met aanvullingsblad voor katholieke scholen

door

H.J.W.van Hoorn

Hoofd van de St. Jozefschool te Lochem W.J. Thieme & Cie

Uitgever:Thieme & Cie, W.J.
Auteur(s):Prop, G. Hoorn, H.J.W. van
Jaar:
Druk:1e
Hoogte:0 cm
Breedte:0 cm
Bijzonderheden
ID/code/volgnr261///Tekenatlas

van

Europa

en

de Werelddelen

door

G.Prop

achtste druk Zutphen - W.J. Thieme & Cie

Uitgever:Thieme & Cie, W.J.
Auteur(s):Prop, G.
Jaar:
Druk:8e
Hoogte:23 cm
Breedte:20 cm
Bijzonderheden
ID/code/volgnr2199///Grote

Historische Schoolatlas

ten gebruike bij het onderwijs

in de vaderlandsche en algemeene geschiedenis

door

H.Hettema Jr.

dertiende herziene en vermeerderde druk N.V. Uitgevers-maatschappij W.E.J. Tjeenk Willink

Uitgever:Tjeenk Willink, W.E.J.
Auteur(s):Hettema, H.
Jaar:
Druk:13e
Hoogte:0 cm
Breedte:0 cm
Bijzonderheden
ID/code/volgnr824///H.B.S.-uitgaaf

van de

Historische Schoolatlas

ten gebruike bij het onderwijs

in de vaderlandse en algemene geschiedenis

door

H.Hettema Jr.

dertiende herziene en vermeerderde druk N.V. Uitgevers-maatschappij

W.E.J. Tjeenk Willink, Zwolle, 1935

Uitgever:Tjeenk Willink, W.E.J.
Auteur(s):Hettema, H.
Jaar:
Druk:13e
Hoogte:34 cm
Breedte:21 cm
Bijzonderhedenop titelblad: ing. f 4.25 | geb. f 5.15
ID/code/volgnr1759///P.R. Bos - J.F. Niermeyer

Kleine schoolatlas

der gehele aarde

in 48 kaarten en 50 platen

acht-en-dertigste druk van

Atlas voor de volksschool

bewerkt door

C.L.van Balen Bij J.B. Wolters' Uitgevers=maatschappij N.V.

Groningen - Batavia -1935

Uitgever:Wolters, J.B.
Auteur(s):Bos, P.R. Balen, C.L.
Jaar:
Druk:38e
Hoogte:30 cm
Breedte:24 cm
BijzonderhedenGeïllustreerde uitgave; op titelblad: Ingenaaid F 2,25 | Gecartonneerd 2,75 | Gebonden 3,25
ID/code/volgnr72///P.R. Bos-J.F. Niermeyer

Kleine schoolatlas

der gehele aarde

in 48 kaarten

acht-en-dertigste druk van

Atlas voor de volksschool

bewerkt door

C.L.van Balen Bij J.B. Wolters' Uitgevers-maatschappij N.V.

Groningen - Batavia - 1935

Uitgever:Wolters, J.B.
Auteur(s):Bos, P.R. Balen, C.L. Ormeling, F.J.
Jaar:
Druk:38e
Hoogte:30 cm
Breedte:24 cm
Bijzonderhedenop titelblad: Uitgave zonder platen | ingenaaid..f 1,60 | gecartonneerd.. f 2,00 | gebonden.. f 2,50
ID/code/volgnr84///Atlas

behorende bij

Leven en streven IB

Europa, Werelddelen, Nederl. Oost-Indië

(niet afzonderlijk verkrijgbaar) J.B. Wolters

Uitgever:Wolters, J.B.
Auteur(s):Berendsen, A.W.H.M.
Jaar:
Druk:
Hoogte:0 cm
Breedte:0 cm
Bijzonderheden
ID/code/volgnr765///Historische

invul-atlas

door

Dr.E.Rijpma

Directeur van de 4e H.B.S.

met 5-j.cursus te Amsterdam

derde druk Bij J.B. Wolters' Uitgevers-maatschappij N.V.

Groningen - Batavia - 1935

Uitgever:Wolters, J.B.
Auteur(s):Rijpma, E.
Jaar:
Druk:3e
Hoogte:21 cm
Breedte:17 cm
Bijzonderhedenop titelblad: f 1,40
ID/code/volgnr983///Kaart en tekst

eerste atlas van

Nederlansch Indië

voor de Indische lagere school

door

K.G.Knol

A.J.P.Moereels

en

C.Lekkerkerker

vierde druk Bij J.B. Wolters' uitgevers=maatschappij N.V.

Groningen - Batavia - 1935

Scottweg 5

Uitgever:Wolters, J.B.
Auteur(s):Knol, K.G. Moereels, A.J.P. Lekkerkerker, C.
Jaar:
Druk:4e
Hoogte:29 cm
Breedte:21 cm
BijzonderhedenOp titelblad: f 1,75
ID/code/volgnr2288///Blinde atlas

der

gehele aarde

door

J.J.ten Have

achtste druk

met medewerking van

H.J.Moerman

leeraar a

h Lyceum te Kampen N.V. Joh. Ykema's Uitgevers-mij

Uitgever:Ykema, Joh.
Auteur(s):Have, J.J. ten Moerman, H.J.
Jaar:
Druk:8e
Hoogte:0 cm
Breedte:0 cm
Bijzonderheden
ID/code/volgnr810///


Als u een atlas heeft die niet in de database staat en u wilt de atlasendatabase helpen compleet te maken, kunt u hier de gegevens van uw atlas toevoegen.
atlassen database


toevoegen aan favorieten | home | inspired by: kruisbestuiving: benut kennis optimaal - www.kuisbestuiving.nl | sitemap | contact | RSS