atlas en kaart
De internet kaartenbeurs


Atlassendatabase
Nederlandse atlassen
vanaf ca 1850

U bevindt zich hier: www.atlasenkaart.nl/atlassen/jaar/1936

Atlassen uit het jaar 1936


Aardrijkskundig

cahier

Europa

Toebehoorende aan "Hollandia"

Uitgever:Hollandia
Auteur(s):
Jaar:
Druk:
Hoogte:0 cm
Breedte:0 cm
Bijzonderheden
ID/code/volgnr442///King atlas

Nederland

voor school en toerisme Firma & Cie

Uitgever:Kingfabrieken Tonnema
Auteur(s):
Jaar:
Druk:1e
Hoogte:0 cm
Breedte:0 cm
Bijzonderhedenvoorwoord februari 1936
ID/code/volgnr1227///King atlas

Nederland

voor school en toerisme Firma Tonnema & Cie

Uitgever:Kingfabrieken Tonnema
Auteur(s):
Jaar:
Druk:2e
Hoogte:0 cm
Breedte:0 cm
Bijzonderhedenvoorwoord uit juni 1936
ID/code/volgnr1228///Nieuwe Verkeersatlas

van

Nederland

iedere provincie afzonderlijke Wegenkaart

met kilometerafstanden en plaatsen, bovendien

Waterkaart van Nederland met

alle Bruggen, Ponten en Veren; vervolgens

Wandel- en Rijwielkaart van de Veluwe en

Zuid-Limburg met alle bezienswaardigheden

Meest practische atlas

voor Wielrijders, Notor- en Autorijders Gidsenhuis "Novitas"

Prinshendrikkade 23 Telefoon 47886 Amsterdam-C

Uitgever:Kingfabrieken Tonnema
Auteur(s):
Jaar:
Druk:2e
Hoogte:27 cm
Breedte:21 cm
Bijzonderhedenidentiek aan King A 2,1; voorwoord uit juni 1936
ID/code/volgnr1670///R. Bos'

Schoolatlas

van

Nederland

en zijn

overzeese gewesten

Zestiende druk

Herzien door K.Zeeman. P. Noordhoff

Uitgever:Noordhoff, P.
Auteur(s):Bos, R. Zeeman, K.
Jaar:
Druk:16e
Hoogte:0 cm
Breedte:0 cm
Bijzonderheden
ID/code/volgnr168///R. Bos'

Schoolatlas

van

Nederland

en zijn

overzeese gewesten

Zestiende druk

Herzien door K.Zeeman. P. Noordhoff

Uitgever:Noordhoff, P.
Auteur(s):Bos, R. Zeeman, K.
Jaar:
Druk:16e
Hoogte:0 cm
Breedte:0 cm
BijzonderhedenGe´llustreerde uitgave
ID/code/volgnr169///Bos' 1e Teekenatlas

in 21 gekleurde kaarten

22e

druk

herzien door

K.Zeeman Groningen, P. Noordhoff

1936

Uitgever:Noordhoff, P.
Auteur(s):Bos, R. Zeeman, K.
Jaar:
Druk:22e
Hoogte:23 cm
Breedte:18 cm
Bijzonderhedengekartonneerd; op titelblad: Prijs 45 cts. | Prijs gecartonneerd 65 cts.
ID/code/volgnr180///R. Bos. |Tweede

Aardrijkskundig

Teekenboek

Europa en de

Werelddelen

Een en dertigste druk

Herzien door K. Zeeman.

Toebehorende aan P. Noordhoff

Groningen. 1936

Uitgever:Noordhoff, P.
Auteur(s):Bos, R.
Jaar:
Druk:31e
Hoogte:26 cm
Breedte:19 cm
Bijzonderhedenop voorplat: Prijs 30 ct
ID/code/volgnr2000///R. Bos'

Tweede Tekenatlas

(Europa en de werelddeelen

in 29 gekleurde kaarten.

achttiende druk

Herzien door K.Zeeman P. Noordhoff Groningen

1936

Uitgever:Noordhoff, P.
Auteur(s):Bos, R. Zeeman, K.
Jaar:
Druk:18e
Hoogte:27 cm
Breedte:20 cm
Bijzonderhedenop voorplat: Prijs f 0.90 / Gecart. f 1.20 | bijbehorend 2e tekenboek f 0,30
ID/code/volgnr2283///Naar Oost en West

Proeve van visueele aardrijkskunde over

Nederlandsch Oost- en West-Indië

op de lagere school

door

W.A.Wijdeveld

Hoofd eener school te Hengelo (O.)

Vierde druk Zutphen - W.J. Thieme & Cie - MCMXXXVI

Uitgever:Thieme & Cie, W.J.
Auteur(s):Wijdeveld, W.A.
Jaar:
Druk:4e
Hoogte:28 cm
Breedte:20 cm
Bijzonderhedenop voorplat: Prijs f 1.45, geb. f 1.95
ID/code/volgnr1750///Atlas

van

Europa en de werelddeelen

voor de lagere school

door

G.Prop

twee en twintigste druk Zutphen - W.J. Thieme & Cie - MCMXXXVI

Uitgever:Thieme & Cie, W.J.
Auteur(s):Prop, G.
Jaar:
Druk:22e
Hoogte:26 cm
Breedte:20 cm
BijzonderhedenInhoudsopgave op het titelblad; op voorplat: Prijs f 1.40, Geb. f 2.-
ID/code/volgnr2118///Atlas

van

Europa en de werelddelen

voor de lagere school

door

G.Prop

Vier en twintigste druk Zutphen - W.J. Thieme & Cie - MCMXXXVI

Uitgever:Thieme & Cie, W.J.
Auteur(s):Prop, G.
Jaar:
Druk:23e
Hoogte:26 cm
Breedte:20 cm
BijzonderhedenInhoudsopgave op het titelblad
ID/code/volgnr2445///Bos-Niermeyer

Schoolatlas

der gehele aarde

herzien door P.Eibergen

vijfendertigste

verbeterde en vermeerderde druk

met een alfabetisch register van namen

1936 Bij J.B. Wolters' uitgevers-maatschappij N.V - Groningen, Batavia

Uitgever:Wolters, J.B.
Auteur(s):Bos, P.R. Niermeyer, J.F. Eibergen, P.
Jaar:
Druk:35e
Hoogte:39 cm
Breedte:25 cm
Bijzonderhedenprijs op titelblad: f 7,50
ID/code/volgnr29///Atlas

behorende bij

Leven en streven IIB

Nederland,

Oost- en West-Indië

(niet afzonderlijk verkrijgbaar) J.B. Wolters

Uitgever:Wolters, J.B.
Auteur(s):Berendsen, A.W.H.M.
Jaar:
Druk:
Hoogte:0 cm
Breedte:0 cm
Bijzonderheden
ID/code/volgnr766///Aardrijkskundige

Leer- en werkschriften

voor de lagere school

door P.Bakkum

P.A.Diels

en H.Eggink

II Europa

Vijfde leerjaar Bij J.B. Wolters' Uitgeversmaatschappij N.V.

Groningen - Batavia 1936

Uitgever:Wolters, J.B.
Auteur(s):Bakkum, P. Diels, P.A. Eggink, H.
Jaar:
Druk:1e
Hoogte:23 cm
Breedte:20 cm
Bijzonderhedentitel op voorplat; tevens op voorplat: prijs F 0,50
ID/code/volgnr2047///


Als u een atlas heeft die niet in de database staat en u wilt de atlasendatabase helpen compleet te maken, kunt u hier de gegevens van uw atlas toevoegen.
atlassen database


toevoegen aan favorieten | home | inspired by: kruisbestuiving: benut kennis optimaal - www.kuisbestuiving.nl | sitemap | contact | RSS