atlas en kaart
De internet kaartenbeurs


Atlassendatabase
Nederlandse atlassen
vanaf ca 1850

U bevindt zich hier: www.atlasenkaart.nl/atlassen/jaar/1937

Atlassen uit het jaar 1937


R.Bos'

Vierde aardrijkskundig

teekenboek,

bevattende de landen van Europa en de werelddeelen

met aanduiding van omtrekken, wateren

en graadnet

behorende bij

R. Bos'

Schoolatlas der geheele aarde

herzien door K. Zeeman P. Noordhoff

Uitgever:Noordhoff, P.
Auteur(s):Bos, R. Zeeman, K.
Jaar:
Druk:9e
Hoogte:0 cm
Breedte:0 cm
Bijzonderheden
ID/code/volgnr217///Nederland

Eenvoudige aardrijkskunde in

kaarten en lessen voor de

middel klassen der lagere school

door

A.Luinge en B.Stegeman

tiende druk P. Noordhoff N.V., 1937

Groningen - Batavia

Uitgever:Noordhoff, P.
Auteur(s):Luinge, A. Stegeman, B.
Jaar:
Druk:10e
Hoogte:28 cm
Breedte:22 cm
Bijzonderhedenop voorplat: prijs f 0.90, geb. f 1.20.
ID/code/volgnr663///Olveh's

Zakkompas

voor

Toerisme in

Nederland

Uitgever:Olveh
Auteur(s):
Jaar:
Druk:
Hoogte:13 cm
Breedte:12 cm
Bijzonderhedenmet blauwe kompasroos en Nederland op beige omslag; geen schutblad; uitvouwblad met verkeersborden; NO-polder in aanleg
ID/code/volgnr1115///Begin-atlas

van

Nederland

door

G.Prop

zevende druk Zutphen - W.J. Thieme & Cie - MCMXXXVII

Uitgever:Thieme & Cie, W.J.
Auteur(s):Prop, G.
Jaar:
Druk:7e
Hoogte:22 cm
Breedte:17 cm
Bijzonderheden
ID/code/volgnr270///Atlas

van

Nederland

en de Indiën

voor het 7e leerjaar, Vervolgklassen en

de eerste klassen van het

U.L.O.-onderwijs

door

G.Prop

12e druk W.J. Thieme & Cie

Uitgever:Thieme & Cie, W.J.
Auteur(s):Prop, G.
Jaar:
Druk:12e
Hoogte:0 cm
Breedte:0 cm
Bijzonderheden
ID/code/volgnr281///Atlas

van

Nederland

en de Indiën

voor de lagere school

door

G.Prop

zeven en twintigste druk W.J. Thieme & Cie

Uitgever:Thieme & Cie, W.J.
Auteur(s):Prop, G.
Jaar:
Druk:27e
Hoogte:0 cm
Breedte:0 cm
Bijzonderheden
ID/code/volgnr298///Begin-atlas

van

Europa

(en de werelddelen)

door

G.Prop

7 e druk W.J. Thieme & Cie - Zutphen

Uitgever:Thieme & Cie, W.J.
Auteur(s):Prop, G.
Jaar:
Druk:7e
Hoogte:23 cm
Breedte:17 cm
Bijzonderheden
ID/code/volgnr1997///Atlas

van

Europa en de werelddelen

voor de lagere school

door

G.Prop

Vier en twintigste druk Zutphen - W.J. Thieme & Cie - MCMXXXVII

Uitgever:Thieme & Cie, W.J.
Auteur(s):Prop, G.
Jaar:
Druk:24e
Hoogte:26 cm
Breedte:20 cm
BijzonderhedenInhoudsopgave op het titelblad; op voorplat: Prijs f 1.40, Geb. f 2.-
ID/code/volgnr2184///Atlas

van

Nederland

en de Indiën

voor de lagere school

door

G.Prop

zes en twintigste druk W.J. Thieme & Cie

Uitgever:Thieme & Cie, W.J.
Auteur(s):Prop, G.
Jaar:
Druk:26e
Hoogte:26 cm
Breedte:20 cm
Bijzonderheden
ID/code/volgnr2204///W.van Gelder en C.Lekkerkerker

Atlas van

Nederlandsch-Indië Bij J.B. Wolters' Uitgevers-maatschappij N.V. - Groningen - Batavia

Uitgever:Wolters, J.B.
Auteur(s):Gelder, W. van Lekkerkeker, C.
Jaar:
Druk:21e
Hoogte:31 cm
Breedte:25 cm
Bijzonderhedenprijs op titelblad f 3,75 *; verso titelblad: Cartographisch Instituut van J.B. Wolters
ID/code/volgnr785///Atlas

van de terreinen der

Protestantsche zending

in

Nederlandsch Oost- en West-Indië

Uitgaaf van het zendingsbureau

der samenwerkende zendingscorporaties

te Oestgeest.

1937.

Uitgever:Zendingsbureau der samenwerkende zendingscorporaties
Auteur(s):
Jaar:
Druk:1e
Hoogte:26 cm
Breedte:20 cm
Bijzonderhedeninhoudsopgave op titelbad
ID/code/volgnr1751///


Als u een atlas heeft die niet in de database staat en u wilt de atlasendatabase helpen compleet te maken, kunt u hier de gegevens van uw atlas toevoegen.
atlassen database


toevoegen aan favorieten | home | inspired by: kruisbestuiving: benut kennis optimaal - www.kuisbestuiving.nl | sitemap | contact | RSS