atlas en kaart
De internet kaartenbeurs


Atlassendatabase
Nederlandse atlassen
vanaf ca 1850

U bevindt zich hier: www.atlasenkaart.nl/atlassen/jaar/1939

Atlassen uit het jaar 1939


Bijbelkaarten

Uitgever:
Auteur(s):
Jaar:
Druk:
Hoogte:0 cm
Breedte:0 cm
Bijzonderhedenin groene band
ID/code/volgnr1264///Algemeene

historische atlas

voor staatkundige, economische en cultuur-

geschiedenis

door

Prof.Dr.J.Verschueren S.J.

St. Jan Berchmanscollege Brussel

Dr.H.Balieus

eere-inspecteur over 's-Rijks M.O.

en

Dr.E.Spaey

met een alfabetisch register

der op de kaarten voorkomende namen N.V. Brepols

Uitgever:Brepols
Auteur(s):Verschueren, J. Balieus H. Spaey, E.
Jaar:
Druk:
Hoogte:0 cm
Breedte:0 cm
BijzonderhedenBelgische atlas
ID/code/volgnr1420///Verklarende en ge´llustreerde

Wereldatlas

Met uitgebreiden tekst,

talrijke illustraties en wetenschappelijke

beschouwingen Haagsche Courant

Uitgever:Haagsche Courant
Auteur(s):
Jaar:
Druk:
Hoogte:0 cm
Breedte:0 cm
Bijzonderhedenkaternen met ijzeren pennen in band vastgezet
ID/code/volgnr1218///Wereld

atlas

in 48 kaarten en 51 platen

(met kaart van de

verbruiksco÷peraties

in Nederland) Co÷p. groothandelsver. "De Handelskamer"

Uitgever:Handelskamer", Co÷p. groothandelsver. "De
Auteur(s):
Jaar:
Druk:
Hoogte:0 cm
Breedte:0 cm
Bijzonderhedenin beige kartonnen band; identiek aan 39e druk kleine Bos
ID/code/volgnr1209///King atlas

Nederland

voor school en toerisme

nieuwe uitgave 400 tot 500ste duizendtal Firma Tonnema & Cie

Uitgever:Kingfabrieken Tonnema
Auteur(s):
Jaar:
Druk:4e
Hoogte:0 cm
Breedte:0 cm
Bijzonderheden
ID/code/volgnr1229///King's

Aardrijkskundig

nieuws

Bijgewerkte Tweede druk (1939) Fa Tonnema & Cie. - Sneek

Fabrikanten van King-pepermunt

Uitgever:Kingfabrieken Tonnema
Auteur(s):
Jaar:
Druk:2e
Hoogte:20 cm
Breedte:12 cm
Bijzonderhedenkaartje van Europa; formaat opengevouwen 20x25 cm
ID/code/volgnr1631///Zak-Kompas

van

Nederland

voor toerisme

Plattegronden en bezienswaardigheden

achter elke provincie

60-70ste Duizendtal, 6e druk "Kompas"

Uitgever:Kompas
Auteur(s):
Jaar:
Druk:6e
Hoogte:13 cm
Breedte:12 cm
Bijzonderheden
ID/code/volgnr1090///Kompas

van

Nederland

Uitgever:Kompas
Auteur(s):
Jaar:
Druk:
Hoogte:25 cm
Breedte:14 cm
Bijzonderhedenzwarte band met wandelaar bij wegwijzer en molentje (NO-polder nog in aanleg); op achterplat: Uitgave: | Kompas Den Haag; nog met kaart 1: Verkeer; prijs op voorplat: fl 1.35*
ID/code/volgnr1102///Wereldsleutel

Bevattende de kaarten van alle landen van Europa,

de Werelddelen, de overzeesche Nederlandse gewesten.

Kaart de klimaatgebieden,Bevolking- en Godsdienstkaart Uitgeverij Kompas van de N.V. J. Smulders & Co

Uitgever:Kompas
Auteur(s):
Jaar:
Druk:
Hoogte:0 cm
Breedte:0 cm
Bijzonderhedenvolgens Koeman uit 1939, maar met Derde Rijk
ID/code/volgnr1236///Zak-Kompas

van

Nederland

voor toerisme.

Plattegronden en bezienswaardigheden

achter elke provincie

50-60ste Duizendtal, 5e druk Uitgeverij "Kompas"

v.d. N.V. Smulders & Co.

Den Haag

Uitgever:Kompas
Auteur(s):
Jaar:
Druk:5e
Hoogte:13 cm
Breedte:12 cm
Bijzonderheden
ID/code/volgnr1764///Jaarboek

van het

mijnwezen

in

Nederlandsch-Indië.

Acht en zestigste jaargang

1939

Atlas

Behoorende bij het deel Verhandelingen Landsdrukkerij - 1939 - Weltevreden

Uitgever:Landsdrukkerij
Auteur(s):
Jaar:
Druk:
Hoogte:24 cm
Breedte:18 cm
Bijzonderhedenportfolio met 9 kaarten (ongeopend!!) en bijbehorend boekwerk
ID/code/volgnr2352///Verklarende en ge´llustreerde

Wereldatlas

Met uitgebreiden tekst,

talrijke illustraties en wetenschappelijke

beschouwingen. Uitgave:

Leidsch Dagblad N.V.

Leiden

1939 - 1940

Uitgever:Leidsch Dagblad
Auteur(s):
Jaar:
Druk:
Hoogte:38 cm
Breedte:28 cm
Bijzonderhedeningebonden in eigentijdse band met orgineel voorplat
ID/code/volgnr948///Leopolds

Wereldatlas

onder leiding van

Prof.W.E.Boerman

Hoogleraar aan de Nederlandsch-

economische hoogeschool te Rotterdam

en

Prof.Dr.J.Verschueren S.J.

Hoogleraar aan de handelshoogeschool

St.Ignatius te Antwerpen

met medewerking van

M.de Meyer-Janssens H.R. Leopolds Uitgevermaatschappij N.V.

Uitgever:Leopolds, H.R.
Auteur(s):Boerman, W.E.
Jaar:
Druk:
Hoogte:0 cm
Breedte:0 cm
Bijzonderheden
ID/code/volgnr1249///Bijbelkaarten Nederlandsch Bijbelgenootschap

Uitgever:Nederlandsch Bijbelgenootschap
Auteur(s):
Jaar:
Druk:
Hoogte:0 cm
Breedte:0 cm
Bijzonderhedenidentieke aan voorgaande, echter met uitgever
ID/code/volgnr1265///Verklarende en ge´llustreerde

Limburger Koerier

Wereldatlas

Met uitgebreiden tekst,

talrijke illustraties en wetenschappelijke

beschouwingen.

Uitgave

N.V. Uitgevers=Maatschappij Neerlandia

Maastricht

Uitgever:Neerlandia
Auteur(s):
Jaar:
Druk:
Hoogte:0 cm
Breedte:0 cm
Bijzonderhedeningebonden in blinde eigentijdse band
ID/code/volgnr1219///Nieuwe

Verklarende en ge´llustreerde

"Dagblad"

Wereldatlas

Met uitgebreiden tekst,

talrijke illustraties en wetenschappelijke

beschouwingen

Dagblad van NoordBrabant en Zeeland

N.V. Uitgevers-Mij. Neerlandia - Breda

Uitgever:Neerlandia
Auteur(s):
Jaar:
Druk:
Hoogte:41 cm
Breedte:30 cm
Bijzonderhedenin oorspronkelijke kartonnen portfolio
ID/code/volgnr1679///A.L.de Bont

Kleine Schoolatlas

der algemeene en

vaderlandsche geschiedenis

(ook voor het Handelsonderwijs

In ruim 140 kaarten en bijkaarten

zesde druk

herzien door

Dr.G.Das P. Noordhoff N.V.

Uitgever:Noordhoff, P.
Auteur(s):Bont, A.L. de Das, G.
Jaar:
Druk:6e
Hoogte:0 cm
Breedte:0 cm
Bijzonderheden
ID/code/volgnr493///De Landen Der Wereld

Eenvoudige aardrijkskunde in kaarten en lessen

voor de hogere klassen der lagere school

door

A.Luinge en B.Stegeman

vijftiende druk P. Noordhoff N.V. - 1939 - Groninge - Batavia

Uitgever:Noordhoff, P.
Auteur(s):Luinge, A. Stegeman, B.
Jaar:
Druk:15e
Hoogte:29 cm
Breedte:22 cm
Bijzonderheden
ID/code/volgnr653///Noordhoff's

Volledige leer-

repetitie atlas

voor het

M.U.L.O.

tweede en derde druk P. Noordhoff N.V.

Uitgever:Noordhoff, P.
Auteur(s):
Jaar:
Druk:3e
Hoogte:0 cm
Breedte:0 cm
Bijzonderheden
ID/code/volgnr688///Noordhoff's

Volledige leer-

repetitie atlas

voor het

M.U.L.O.

(met afz. vragenboekje)

Vierde druk P. Noordhoff N.V., Groningen - Batavia

Uitgever:Noordhoff, P.
Auteur(s):
Jaar:
Druk:4e
Hoogte:29 cm
Breedte:23 cm
Bijzonderhedenop titelblad: f 1.40*, gec. f 1.75*, geb. f 2.05*
ID/code/volgnr949///Verklarende en geïllustreerde NIEUSBLAD WERELDATLAS Met uitgebreiden tekst, talrijke illustraties en wetenschappelijke beschouwingen Uitgave NV Rotterdamsch Nieuwsblad Rotterdam 1939 Niet gebonden, maar in papieren hoes, samen gebonden door elastiekje Compleet met register

Uitgever:NV Rotterdamsch Nieuwsblad
Auteur(s):
Jaar:
Druk:Eerste
Hoogte:40 cm
Breedte:30 cm
BijzonderhedenSamengebonden door elastiekje
ID/code/volgnr2987///Verklarende en ge´llustreerde

Nieuwsblad-

Wereldatlas

Met uitgebreiden tekst,

talrijke illustraties en wetenschappelijke

beschouwingen.

Uitgave N.V.

Rotterdamsch Nieuwsblad

Rotterdam

1939 N.V. Rotterdams Nieuwsblad

Uitgever:Rotterdams Nieuwsblad
Auteur(s):
Jaar:
Druk:
Hoogte:0 cm
Breedte:0 cm
Bijzonderhedeningebonden
ID/code/volgnr1220///Verklarende en ge´llustreerde

Wereldatlas

Met uitgebreiden tekst,

talrijke illustraties en wetenschappelijke

beschouwingen. N.V. Rotterdams Nieuwsblad

Uitgever:Rotterdams Nieuwsblad
Auteur(s):
Jaar:
Druk:
Hoogte:0 cm
Breedte:0 cm
Bijzonderhedenkaternen met ijzeren pennen in band vastgezet
ID/code/volgnr1221///Smulders'

Kompas

van

Nederland

voor wielrijders, wandelaars

en automobilisten

bewerkt naar de laatste gegevens

Inhoud . . .

Verkoopsprijs 80 cent N.V. J. Smulders & Co., afd. uitgeverij

Uitgever:Smulders
Auteur(s):
Jaar:
Druk:
Hoogte:25 cm
Breedte:12 cm
Bijzonderhedenband met groene auto en zwarte motor, blauwe lucht, bomen en wegwijzer; prijs op band fl 80 cent; NO-polder in aanleg, blauw aangegeven
ID/code/volgnr1101///Smulders'

Zak-atlas

van

Nederland

voor wielrijders, wandelaars

en automobilisten

bewerkt naar de laatste gegevens

Inhoud . . .

Verkoopsprijs 75 cent N.V. J. Smulders & Co., afd. uitgeverij

's-Gravenhage, Laan van Meerdervoort 438

Uitgever:Smulders
Auteur(s):
Jaar:
Druk:
Hoogte:25 cm
Breedte:12 cm
Bijzonderhedenband met rode auto, tandem en zwarte motor, blauwe lucht met plattegrond, bomen en verkeersbord; prijs op band fl 80 cent; NO-polder in aanleg, blauw aangegeven
ID/code/volgnr542///"Kompas"

Toeristen-atlas

van Nederland

voor wielrijders, wandelaars

en automobilisten

bewerkt naar de laatste gegevens

Inhoud . . .

Verkoopsprijs 85 cent

70-90ste duizendtal

7e druk

Uitgever:Smulders
Auteur(s):
Jaar:
Druk:7e
Hoogte:25 cm
Breedte:12 cm
Bijzonderhedentitel op verso voorplat; op achterplat: Uitgave | Kompas | Den Haag
ID/code/volgnr1765///"Kompas"

Toeristen-atlas

van

Nederland

voor wielrijders, wandelaars

en automobilisten

bewerkt naar de laatste gegevens

Inhoud . . .

Verkoopsprijs 85 cent

100-115ste duizendtal

8e druk N.V. J. Smulders & Co., afd. uitgeverij

Uitgever:Smulders
Auteur(s):
Jaar:
Druk:8e
Hoogte:25 cm
Breedte:12 cm
Bijzonderhedenband met groene auto en zwarte motor, blauwe lucht, bomen en wegwijzer; op voorplat: prijs 85 cent; met NO-polder, zonder Selfkant
ID/code/volgnr1556///Stratenboekje

met volledige plattegrond

der gemeente

Amsterdam

1939

Gegevens beschikbaar gesteld

door de gemeente Amsterdam

Afd. Stadsontwikkeling

Hierbij opgenomen de randgemeenten Amstelveen

Badhoevedorp - Diemen - Duivendrecht

Stratenboekje met plattegrond 30 ct.

Stratenboekje afzonderlijk 15 ct. Uitgave: J.v.d. Stok Jac. Catskade 12 - Amsterdam

Uitgever:Stok J. van de
Auteur(s):
Jaar:
Druk:
Hoogte:19 cm
Breedte:13 cm
Bijzonderhedenboekje met straatnamen en opgevouwen kaart
ID/code/volgnr2538///Atlas

van

Europa en de werelddelen

voor de lagere school

door

G.Prop

zeven en twintigste druk Zutphen - W.J. Thieme & Cie - MCMXXXIX

Uitgever:Thieme & Cie, W.J.
Auteur(s):Prop, G.
Jaar:
Druk:27e
Hoogte:0 cm
Breedte:0 cm
BijzonderhedenInhoudsopgave op het titelblad; op voorplat: Prijs f 1.40, Geb. f 2.-
ID/code/volgnr227///Atlas

van

Nederland

en de Indiën

voor het 7e leerjaar, Vervolgklassen en de eerste Klassen

van het U.L.O.-onderwijs

door

G.Prop

14e druk W.J. Thieme & Cie

Uitgever:Thieme & Cie, W.J.
Auteur(s):Prop, G.
Jaar:
Druk:14e
Hoogte:0 cm
Breedte:0 cm
Bijzonderheden
ID/code/volgnr283///Atlas

van

Nederland

en de Indiën

voor de lagere school

door

G.Prop

bewerkt voor de katholieke lagere school

door

H.J.W.van Hoorn

hoofd van de St. Jozefschool te Lochem W.J. Thieme & Cie

Uitgever:Thieme & Cie, W.J.
Auteur(s):Prop, G. Hoorn, H.J.W. van
Jaar:
Druk:31e
Hoogte:0 cm
Breedte:0 cm
Bijzonderheden
ID/code/volgnr325///Begin-atlas

van

Nederland

door

G.Prop

negende druk Zutphen - W.J. Thieme & Cie - MCMXXXIX

Uitgever:Thieme & Cie, W.J.
Auteur(s):Prop, G.
Jaar:
Druk:9e
Hoogte:22 cm
Breedte:17 cm
Bijzonderheden
ID/code/volgnr2545///Grote

Historische Schoolatlas

ten gebruike bij het onderwijs

in de vaderlandse en algemene geschiedenis

door

Dr. J.W. Berkelbach v.d. Sprenkel en H.Hettema jr

Veertiende herziene druk N.V. Uitgevers-maatschappij W.E.J. Tjeenk Willink

Uitgever:Tjeenk Willink, W.E.J.
Auteur(s):Berkelbach v.d. Sprenkel, J.W. Hettema, H.
Jaar:
Druk:14e
Hoogte:0 cm
Breedte:0 cm
Bijzonderheden
ID/code/volgnr825///Kleine Schoolatlas der

vaderlandsche en

algemeene geschiedenis

door

Dr.M.G.de Boer en H.Hettema Jr.

7e verbeterde druk N.V. Uitgevers-maatschappij W.E.J. Tjeenk Willink

Uitgever:Tjeenk Willink, W.E.J.
Auteur(s):Boer, M.G. de Hettema, H.
Jaar:
Druk:7e
Hoogte:0 cm
Breedte:0 cm
Bijzonderheden
ID/code/volgnr848///Practische

zak-atlas

van

Nederland A. van Trier & Zonen., - Tilburg.

Uitgever:Trier & Zonen, A. van
Auteur(s):
Jaar:
Druk:1
Hoogte:11 cm
Breedte:9 cm
Bijzonderhedenklein, slap atlasje
ID/code/volgnr2214///Verklarende en ge´llustreerde

Wereldatlas

Met uitgebreiden tekst,

talrijke illustraties en wetenschappelijke

beschouwingen

Uitgave van het

Utrechtsch Nieuwsblad

Drift 23 -- Utrecht Utrechts Nieuwsblad

Uitgever:Utrechts Nieuwsblad
Auteur(s):
Jaar:
Druk:
Hoogte:0 cm
Breedte:0 cm
Bijzonderheden
ID/code/volgnr1222///Zakatlas

van den sterrenhemel

door

R.W.M. Bakhuis

1e deeltje, 2e druk P.Dz. Veen Uitgever

Uitgever:Veen , P. Dz.
Auteur(s):Bakhuis, R.W.M.
Jaar:
Druk:2e
Hoogte:11 cm
Breedte:15 cm
Bijzonderhedenmet K-nummer
ID/code/volgnr555///Zakatlas

van den sterrenhemel

door

R.W.M. Bakhuis

2e deeltje. Supplement voor Ned. Oost-Indië P.Dz. Veen Uitgever

Uitgever:Veen , P. Dz.
Auteur(s):Bakhuis, R.W.M.
Jaar:
Druk:1e
Hoogte:11 cm
Breedte:15 cm
Bijzonderheden
ID/code/volgnr1948///Bos-Niermeyer

Schoolatlas

der gehele aarde

herzien door P.Eibergen

vijfendertigste

verbeterde en vermeerderde druk

met een alfabetisch register van namen

1939 Bij J.B. Wolters' uitgevers-maatschappij N.V - Groningen, Batavia

Uitgever:Wolters, J.B.
Auteur(s):Bos, P.R. Niermeyer, J.F. Eibergen, P.
Jaar:
Druk:35e
Hoogte:39 cm
Breedte:25 cm
Bijzonderhedenprijs op titelblad: f 7,50
ID/code/volgnr30///P.R.Bos-J.F.Niermeyer

Atlas

der gehele aarde

herzien door P.Eibergen

zes-en-dertigste

verbeterde en vermeerderde druk

met een alfabetisch register van namen Bij J.B. Wolters' uitgevers-maatschappij N.V - Groningen, Batavia

Uitgever:Wolters, J.B.
Auteur(s):Bos, P.R. Niermeyer, J.F. Eibergen, P.
Jaar:
Druk:36e
Hoogte:39 cm
Breedte:25 cm
Bijzonderhedenwitte band met blauwe belettering; geen prijs op titelblad
ID/code/volgnr31///Bos-Niermeyer

Schoolatlas

der gehele aarde

herzien door P.Eibergen

zes-en-dertigste

verbeterde en vermeerderde druk

met een alfabetisch register van namen

1939 Bij J.B. Wolters' uitgevers-maatschappij N.V - Groningen, Batavia

Uitgever:Wolters, J.B.
Auteur(s):Bos, P.R. Niermeyer, J.F. Eibergen, P.
Jaar:
Druk:36e
Hoogte:39 cm
Breedte:25 cm
Bijzonderhedenprijs op titelblad: f 7,50
ID/code/volgnr32///Bos-Niermeyer

Schoolatlas

der gehele aarde

herzien door P.Eibergen

zes-en-dertigste

verbeterde en vermeerderde druk

met een alfabetisch register van namen

1939 Bij J.B. Wolters' uitgevers-maatschappij N.V - Groningen, Batavia

Uitgever:Wolters, J.B.
Auteur(s):Bos, P.R. Niermeyer, J.F. Eibergen, P.
Jaar:
Druk:36e
Hoogte:39 cm
Breedte:25 cm
Bijzonderhedenwitte band met zwarte belettering; prijs op titelblad: f 7,85
ID/code/volgnr33///P.R. Bos-J.F. Niermeyer

Kleine schoolatlas

der gehele aarde

in 48 kaarten en 51 platen

veertigste druk

van Atlas voor de volksschool,bewerkt door

C.L.van Balen en P.Eibergen 1939 | Bij J.B. Wolters' uitgeversmaatschappij N.V. - Groningen, Batavia

Uitgever:Wolters, J.B.
Auteur(s):Bos, P.R. Balen, C.L. Eibergen, P.
Jaar:
Druk:40e
Hoogte:30 cm
Breedte:24 cm
BijzonderhedenGe´llustreerde uitgave; op titelblad: | ingenaaid..f 2,25 | gecartonneerd.. f 2,75 | gebonden.. f 3,25
ID/code/volgnr74///Kaart en tekst

eerste atlas van

Nederlansch=Indië

voor de Indische lagere school

door

K.G.Knol, A.J.P.Moereels

en C.Lekkerkerker

met medewerking van

K.J.Danckaerts

achtste druk J.B. Wolters

Uitgever:Wolters, J.B.
Auteur(s):Knol, K.G. Moereels, A.J.P. Lekkerkerker, C. Danckaerts, K.J.
Jaar:
Druk:8e
Hoogte:29 cm
Breedte:21 cm
Bijzonderheden
ID/code/volgnr763///Kaart en tekst II

eerste atlas van de omgeving

van Nederlansch=Indië,

Nederland en de Werelddelen

voor de

Indische lagere school

door

J.M. Snijders

J.van Iterson

en

J.P.Leenhouts

achtste druk Bij J.B. Wolters' Uitgevers=maatschappij N.V.

Groningen - Batavia - 1939

Scottweg 5

Uitgever:Wolters, J.B.
Auteur(s):Snijders, J.M. Iterson, J. van Leenhouts, J.P.
Jaar:
Druk:8e
Hoogte:29 cm
Breedte:21 cm
Bijzonderheden
ID/code/volgnr1826///Werkschrift

voor middelbare scholen

door

Dr.A.J.C Kraft

A.J.P. Moereels

en J. Overweel

Leraren bij het midd. onderwijs

Vierde druk

Derde deel: Nederlandsch Indië Bij J.B. Wolters' uitgeversmaatschappij N.V.

Groningen - Batavia

Uitgever:Wolters, J.B.
Auteur(s):Krafft, A.J.C. Moereels, A.J.P. Overweel, J.
Jaar:
Druk:4e
Hoogte:25 cm
Breedte:20 cm
BijzonderhedenTotel op voorplat; voorbericht op verso voorplat
ID/code/volgnr1873///Werkboekje

bij

Gilles van Hees

en D.Nieuwhoff

Kaart en Kennis

herzien door Gilles van Hees en H.P.de Looff

deeltje II-Europa, Indië

en de werelddelen

vijfde druk bij J.B. Wolters - Groningen, Batavia

Uitgever:Wolters, J.B.
Auteur(s):Hees, G. van Nieuwhof, D. Looff, H.P. de
Jaar:
Druk:5e
Hoogte:25 cm
Breedte:20 cm
Bijzonderhedenmet anschluss
ID/code/volgnr2007///W. van Gelder en C. Lekkerkerker

Kleine Schoolatlas

van Nederlandsch Indië

voor de indische lagere school

in 26 kaarten - tiende druk Bij J.B. Wolters'Uitgevevers-maatschappij N.V.

Groningen, Batavia - 1939

Scottweg 5

Uitgever:Wolters, J.B.
Auteur(s):Gelder, W. van Lekkerkerker, C. van
Jaar:
Druk:10e
Hoogte:0 cm
Breedte:0 cm
Bijzonderhedenop titelblad: Prijs f 0,90
ID/code/volgnr2153///Atlas

van de terreinen der

Protestantsche zending

in

Nederlandsch Oost- en West-Indië

2e druk

Uitgaaf van het zendingsbureau

der samenwerkende zendingscorporaties

te Oestgeest.

1939

Uitgever:Zendingsbureau der samenwerkende zendingscorporaties
Auteur(s):
Jaar:
Druk:2e
Hoogte:26 cm
Breedte:20 cm
Bijzonderhedeninhousopgave op titelbad
ID/code/volgnr1714///


Als u een atlas heeft die niet in de database staat en u wilt de atlasendatabase helpen compleet te maken, kunt u hier de gegevens van uw atlas toevoegen.
atlassen database


toevoegen aan favorieten | home | inspired by: kruisbestuiving: benut kennis optimaal - www.kuisbestuiving.nl | sitemap | contact | RSS