atlas en kaart
De internet kaartenbeurs


Atlassendatabase
Nederlandse atlassen
vanaf ca 1850

U bevindt zich hier: www.atlasenkaart.nl/atlassen/jaar/1946

Atlassen uit het jaar 1946


H. Molenaar

In leven Hoofd ener R.K.-school

te Enschede

Nagezien door J. Nowee

Repetitie-Atlas

van

Nederland

en

Oost- en West-Indië | N.V. H. ten Brink's Uitgeversmaatschappij - Meppel

Uitgever:Brink, H. ten
Auteur(s):Molenaar, H. Nowee, J.
Jaar:
Druk:8e
Hoogte:27 cm
Breedte:21 cm
Bijzonderheden
ID/code/volgnr1757///H. Molenaar

In leven Hoofd ener R.K.-school

te Enschede

Nagezien door J. Nowee

Repetitie-Atlas

van

Nederland

en

Oost- en West-Indië | N.V. H. ten Brink's Uitgeversmaatschappij - Meppel

Uitgever:Brink, H. ten
Auteur(s):Molenaar, H. Nowee, J.
Jaar:
Druk:7e
Hoogte:27 cm
Breedte:21 cm
Bijzonderhedenop voorplat: 7e druk: datering op basis van tekst
ID/code/volgnr2095///De Wereld

in 'n notedop

Jacob Dijkstra's

Eenvoudige schoolatlas

van de gehele wereld Jacob Dijkstra

Uitgever:Dijkstra, J.
Auteur(s):Dijkstra, J.
Jaar:
Druk:
Hoogte:21 cm
Breedte:16 cm
Bijzonderhedenmet rijksdeel IndonesiŽ zonder Selfkant; geen titelblad, titel op voorplat
ID/code/volgnr1869///Ons eigen land

A

Eenvoudige atlas van Nederland

door

W.Bakker en H. Rusch

3e druk Dijkstra's Uitgeverij . Zeist

Uitgever:Dijkstra, J.
Auteur(s):
Jaar:
Druk:3e
Hoogte:24 cm
Breedte:20 cm
BijzonderhedenVoorbericht bij de 3e druk uit juni 1946
ID/code/volgnr2286///Zak-Kompas

van

Nederland

voor toerisme

Plattegronden en bezienswaardigheden

achter elke provincie

Uitgave "Kompas"

Den Haag

250-275ste Duizendtal "Kompas"

Uitgever:Kompas
Auteur(s):
Jaar:
Druk:
Hoogte:13 cm
Breedte:14 cm
Bijzonderheden
ID/code/volgnr1094///Kompas

atlas

van

Nederland

voor de

lagere school Kompas

Uitgever:Kompas
Auteur(s):
Jaar:
Druk:
Hoogte:0 cm
Breedte:0 cm
Bijzonderhedenmet gespiraliseerde rug
ID/code/volgnr696///Leopolds

Wereldatlas

onder leiding van

Prof.W.E.Boerman

Hoogleraar aan de Nederlandsch-

economische hoogeschool te Rotterdam

en

Prof.Dr.J.Verschueren S.J.

Hoogleraar aan de handelshoogeschool

St.Ignatius te Antwerpen

met medewerking van

M.de Meyer-Janssens H.R. Leopolds Uitgevermaatschappij N.V.

Uitgever:Leopolds, H.R.
Auteur(s):Boerman, W.E.
Jaar:
Druk:
Hoogte:0 cm
Breedte:0 cm
Bijzonderheden
ID/code/volgnr1250///School

atlas

van

Nederland

Indonesië

West-Indië Omnium

Uitgever:Omnium
Auteur(s):
Jaar:
Druk:
Hoogte:0 cm
Breedte:0 cm
Bijzonderheden
ID/code/volgnr697///J.F.Horrabin & James S. Gregory

Atlas van de Soviet-Unie Republiek der Letteren

Uitgever:Republiek der Letteren
Auteur(s):Horrabin, J.F. Gregory, J.S.
Jaar:
Druk:
Hoogte:0 cm
Breedte:0 cm
Bijzonderhedenklein (rood!) atlasje
ID/code/volgnr1289///Begin-atlas

van

Nederland

door

G.Prop

achtiende druk Zutphen - W.J. Thieme & Cie

Uitgever:Thieme & Cie, W.J.
Auteur(s):Prop, G.
Jaar:
Druk:18e
Hoogte:21 cm
Breedte:17 cm
Bijzonderheden
ID/code/volgnr272///Atlas

van

Nederland

en de Indiën

voor de lagere school

door

G.Prop

een en veertigste druk Zutphen - W.J. Thieme & Cie

Uitgever:Thieme & Cie, W.J.
Auteur(s):Prop, G.
Jaar:
Druk:41e
Hoogte:26 cm
Breedte:20 cm
Bijzonderhedenop titelblad: Prijs Ing. f 1.75, Geb. f 2.50
ID/code/volgnr947///P.R.Bos-C.L.van Balen

Kleine Schoolatlas

der gehele aarde

in 48 kaarten

een en veertigste druk

bewerkt door

P.Eibergen 1946 Bij J.B. Wolters' Uitgevers-maatschappij N.V. - Groningen - Batavia

Uitgever:Wolters, J.B.
Auteur(s):Bos, P.R. Balen, C.L. van Eibergen, P.
Jaar:
Druk:41e
Hoogte:30 cm
Breedte:24 cm
Bijzonderhedenop titelblad: ingenaaid..f 2,75 | gebonden.. f 3,75
ID/code/volgnr86///Aardrijkskundig

werkschrift

met vragen boek

door

L.Cohen en

H.Eggink

Deel II

Werelddelen

zesde druk J.B. Wolters' Uitgevers=maatschappij N.V.

Uitgever:Wolters, J.B.
Auteur(s):Cohen, L. Eggink, H.
Jaar:
Druk:6e
Hoogte:0 cm
Breedte:0 cm
Bijzonderheden
ID/code/volgnr741///Schoolatlas

voor bijbelse

geschiedenis

door

Dr. A.van Deursen

Met een

alfabetisch

register van

namen

derde druk J.B. Wolters'Uitgevers-maatschappij N.V.

Uitgever:Wolters, J.B.
Auteur(s):Deursen, A. van
Jaar:
Druk:3e
Hoogte:0 cm
Breedte:0 cm
Bijzonderheden
ID/code/volgnr991///


Als u een atlas heeft die niet in de database staat en u wilt de atlasendatabase helpen compleet te maken, kunt u hier de gegevens van uw atlas toevoegen.
atlassen database


toevoegen aan favorieten | home | inspired by: kruisbestuiving: benut kennis optimaal - www.kuisbestuiving.nl | sitemap | contact | RSS