atlas en kaart
De internet kaartenbeurs


Atlassendatabase
Nederlandse atlassen
vanaf ca 1850

U bevindt zich hier: www.atlasenkaart.nl/atlassen/jaar/1947

Atlassen uit het jaar 1947


Amstleven kaartenboek N.V. Amsterdamsche mij van levensverzekeringen

Uitgever:Amsterdamsche mij van levensverzekeringen
Auteur(s):
Jaar:
Druk:
Hoogte:0 cm
Breedte:0 cm
Bijzonderheden
ID/code/volgnr1179///J. Schreuder

Haarlem

Repetitie-Atlas

van

Nederland

en

Oost- en West-Indië N.V. H. ten Brinks Uitgeversmaatschappij - Meppel

Uitgever:Brink, H. ten
Auteur(s):Schreuder, J.
Jaar:
Druk:9e
Hoogte:27 cm
Breedte:22 cm
Bijzonderhedenop voorplat: Wat | wij leren | van | Nederland en IndiŽ | 9e herziene druk
ID/code/volgnr951///Ten Brink's

Reisatlas van

Nederland

Voor sport en Handel

(schaal 1:350.000)

bewerkt naar de nieuw-

ste officiële gegevens

met zeer uitvoerig plaatsnamenregister

34ste herziene druk N.V. H. ten Brinks uitgeversmaatschappij

Uitgever:Brink, H. ten
Auteur(s):
Jaar:
Druk:34e
Hoogte:25 cm
Breedte:14 cm
Bijzonderhedenop kaarten is vermeld 33e druk
ID/code/volgnr1033///Ons eigen land

A

Eenvoudige atlas van Nederland

door

W.Bakker en H. Rusch

4e druk Dijkstra's Uitgeverij . Zeist

Uitgever:Dijkstra, J.
Auteur(s):
Jaar:
Druk:4e
Hoogte:24 cm
Breedte:20 cm
BijzonderhedenVoorbericht bij de 4e druk uit juli 1947
ID/code/volgnr2268///R. Bos

Schoolatlas

van

Nederland

in twintig kaarten en verschillende bijkaarten

zeventiende druk

Herzien door K.Zeeman P. Noordhoff

Uitgever:Noordhoff, P.
Auteur(s):Bos, R. Zeeman, K.
Jaar:
Druk:17e
Hoogte:0 cm
Breedte:0 cm
Bijzonderheden
ID/code/volgnr170///A.L.de Bont

Kleine Schoolatlas

der algemeene en

vaderlandse geschiedenis

(ook voor het Handelsonderwijs

in ruim 140 kaarten en bijkaarten

zevende druk

herzien door

Dr.G.Das P. Noordhoff N.V.

Uitgever:Noordhoff, P.
Auteur(s):Bont, A.L. de Das, G.
Jaar:
Druk:7e
Hoogte:0 cm
Breedte:0 cm
Bijzonderheden
ID/code/volgnr494///Nederland

en Indië

Eenvoudige aardrijkskunde in

kaarten en lessen voor de

hogere klassen der lagere school

door

A.Luinge en B.Stegeman

met medewerking van J.A.J.Nonnekens te Deventer

vijfiende druk P. Noordhoff N.V., 1947

Groningen - Batavia

Uitgever:Noordhoff, P.
Auteur(s):Luinge, A. Stegeman, B. Nonnekens, J.A.J.
Jaar:
Druk:15e
Hoogte:28 cm
Breedte:22 cm
Bijzonderhedenop voorplat: 1.80*, gec. f 2.30*
ID/code/volgnr673///Werkboekje

bij

"Nederland en Indië"

Eenvoudige aardrijkskunde in kaarten

en lessen voor de hogere klassen der

lagere school

door

A.Luinge en B.Stegeman

samengesteld door

J.Nonnekens P. Noordhoff N.V.

Uitgever:Noordhoff, P.
Auteur(s):Luinge, A. Stegeman, B. Nonnekens, J.A.J.
Jaar:
Druk:
Hoogte:0 cm
Breedte:0 cm
Bijzonderheden
ID/code/volgnr682///Nederland

Eenvoudige aardrijkskunde in

kaarten en lessen voor de

middel klassen der lagere school

door A.Luinge en B.Stegeman

met medewerking van

J.A.J.Nonnekens

twaalfde druk P. Noordhoff N.V., - 1947

Groningen - Batavia

Uitgever:Noordhoff, P.
Auteur(s):Luinge, A. Stegeman, B. Nonnekens, J.A.J.
Jaar:
Druk:12e
Hoogte:28 cm
Breedte:22 cm
Bijzonderhedenop titelblad: ing. f 1.60 | geb. f 2.10
ID/code/volgnr1617///Rijksdienst voor het nationale plan

Publicatie No. 3

De verspreiding van de

Bevolking van Nederland

I

Eeerste rapport

van de commissie ter bestudering van

de bevolkingsverspreiding

in opdracht van de Rijksdienst voor het Nationale Plan

ingesteld door het Instituut voor Sociaal Onderzoek van het Nederlandsche Volk

1B: Afbeeldingn

(Charts) Instituut voor Sociaal onderzoek van het Nederlandse volk

Uitgever:Sdu Uigeverij
Auteur(s):
Jaar:
Druk:
Hoogte:24 cm
Breedte:19 cm
Bijzonderhedenkaartenmap met op map: Staatsdrukkerij Uitgeverijbedrijf. Uitgegeven vlak na de oorlog (niet gedateerd)
ID/code/volgnr2013///Rijksdienst voor het Nationale plan

Publicatie No. 3

De Verspreiding van de

Bevolking in Nederland

I

Eerste rapport

van de Commissie ter bestudering van

de bevolkingsverspreiding

in opdracht van de Rijksdienst voor het Nationale Plan

ingesteld door het Instituut voor Sociaal Onderzoek van het Nederlandse volk

Ib: Afbeeldingen

Charts Instituut voor sociaal onderzoek van het Nederlandse volk

Uitgever:Sdu uitgeverij
Auteur(s):
Jaar:
Druk:
Hoogte:24 cm
Breedte:18 cm
Bijzonderhedenkaartenmap; op voorplat: Staatsdrukkerij Uitgeverijbedrijf
ID/code/volgnr1781///10-19 mei

1940

Beknopt overzicht

van de

Krijgsverrichtingen der Koninklijke Landmacht

Uitgever:Sijthoff, A.W.
Auteur(s):
Jaar:
Druk:
Hoogte:27 cm
Breedte:21 cm
BijzonderhedenKaartenmap met bijbehorend boekwerk
ID/code/volgnr2479///Atlas

van

Europa en de werelddelen

voor de lagere school

door

G.Prop

een en dertigste druk zutphen -Thieme & Cie - MCMXLVII

Uitgever:Thieme & Cie, W.J.
Auteur(s):Prop, G.
Jaar:
Druk:31e
Hoogte:26 cm
Breedte:20 cm
BijzonderhedenInhoudsopgave op het titelblad
ID/code/volgnr228///Atlas

van Europa en de werelddelen

voor de lagere school

door G.Prop

Beknopte uitgave W.J. Thieme & Cie

Uitgever:Thieme & Cie, W.J.
Auteur(s):Prop, G.
Jaar:
Druk:
Hoogte:0 cm
Breedte:0 cm
Bijzonderheden
ID/code/volgnr256///Begin-atlas

van

Europa

(en de werelddelen)

door

G.Prop

11e druk W.J. Thieme & Cie - Zutphen.

Uitgever:Thieme & Cie, W.J.
Auteur(s):Prop, G.
Jaar:
Druk:11e
Hoogte:22 cm
Breedte:17 cm
Bijzonderhedenop voorplat: Prijs . . . f 1.10 | Gecart. . . -1.40
ID/code/volgnr264///Atlas

van

Nederland

en de Indiën

voor de lagere school

door

G.Prop.

vijf en dertigste druk W.J. Thieme & Cie

Uitgever:Thieme & Cie, W.J.
Auteur(s):Prop, G.
Jaar:
Druk:35e
Hoogte:0 cm
Breedte:0 cm
Bijzonderheden
ID/code/volgnr303///Grote

Historische Schoolatlas

ten gebruike bij het onderwijs

in de vaderlandse en algemene geschiedenis

door

H.Hettema

Zestiende herziene en vermeerderde druk N.V. Uitgevers-maatschappij W.E.J. Tjeenk Willink

Uitgever:Tjeenk Willink, W.E.J.
Auteur(s):Hettema, H.
Jaar:
Druk:16e
Hoogte:0 cm
Breedte:0 cm
Bijzonderheden
ID/code/volgnr827///H.B.S.-uitgaaf

van de

Historische Schoolatlas

ten gebruike bij het onderwijs in de

vaderlandse en algemene geschiedenis

door

H.Hettema

zestiende herziene en vermeerderde druk N.V. Uitgevers-maatschappij

W.E.J. Tjeenk Willink, Zwolle, 1947

Uitgever:Tjeenk Willink, W.E.J.
Auteur(s):Hettema, H.
Jaar:
Druk:16e
Hoogte:34 cm
Breedte:22 cm
BijzonderhedenOp titelblad: ing. f 6.05* geb. f 7.-*
ID/code/volgnr838///J.Snoek

Atlasje

bij de heilige

geschiedenis

vierde druk J.N. Voorhoeve

Uitgever:Voorhoeve, J.N.
Auteur(s):Snoek, J.
Jaar:
Druk:4e
Hoogte:0 cm
Breedte:0 cm
Bijzonderhedenvoorwoord uit najaar 1947
ID/code/volgnr577///Bos-Niermeyer

Schoolatlas

der gehele aarde

herzien door P.Eibergen

zeven-en-dertigste

verbeterde en vermeerderde druk

met een alfabetisch register van namen

1947 Bij J.B. Wolters' uitgevers-maatschappij N.V - Groningen, Batavia

Uitgever:Wolters, J.B.
Auteur(s):Bos, P.R. Niermeyer, J.F. Eibergen, P.
Jaar:
Druk:37e
Hoogte:39 cm
Breedte:25 cm
Bijzonderhedenwitte band; geen prijs op titelpagina
ID/code/volgnr34///Bos-Niermeyer

Schoolatlas

der gehele aarde

herzien door P.Eibergen

zeven-en-dertigste

verbeterde en vermeerderde druk

met een alfabetisch register van namen

1947 Bij J.B. Wolters' uitgevers-maatschappij N.V - Groningen, Batavia

Uitgever:Wolters, J.B.
Auteur(s):Bos, P.R. Niermeyer, J.F. Eibergen, P.
Jaar:
Druk:37e
Hoogte:39 cm
Breedte:25 cm
Bijzonderhedenprijs op titelblad: f 12,50
ID/code/volgnr35///Aardrijkskundige

Leer- en werkschriften

voor de lagere school

door P.Bakkum

P.A.Diels

en H.Eggink

I. Nederland

Vierde leerjaar

zesde druk Bij J.B. Wolters' uitgeversmaatschappij N.V.

Groningen - Batavia - 1947

Uitgever:Wolters, J.B.
Auteur(s):Bakkum, P. Diels, P.A. Eggink, H.
Jaar:
Druk:6e
Hoogte:23 cm
Breedte:21 cm
Bijzonderheden
ID/code/volgnr1610///Van Hees en Nieuwhof

Kaart en Kennis

Eenvoudige aardrijkskunde voor

de lagere school

herzien door

Gilles van Hees en H.P.de Looff

eerste deeltje

Nederland

tiende druk 1947

Bij J.B. Wolters Uitgeversmaatschappij N.V.

Groningen - Batavia

Uitgever:Wolters, J.B.
Auteur(s):Hees, G. van Nieuwhof, D. Looff, H.P. de
Jaar:
Druk:10e
Hoogte:26 cm
Breedte:20 cm
Bijzonderhedenop titelblad: f 1,25
ID/code/volgnr1802///Werkboekje

bij

Gilles van Hees

en D.Nieuwhoff

Kaart en Kennis

deeltje I - Nederland

zesde druk bij J.B. Wolters - Groningen, Batavia

Uitgever:Wolters, J.B.
Auteur(s):Hees, G. van Nieuwhof, D.
Jaar:
Druk:6e
Hoogte:25 cm
Breedte:20 cm
Bijzonderhedendatering op basis van uitgaven op achterplat
ID/code/volgnr2448///


Als u een atlas heeft die niet in de database staat en u wilt de atlasendatabase helpen compleet te maken, kunt u hier de gegevens van uw atlas toevoegen.
atlassen database


toevoegen aan favorieten | home | inspired by: kruisbestuiving: benut kennis optimaal - www.kuisbestuiving.nl | sitemap | contact | RSS