atlas en kaart
De internet kaartenbeurs


Atlassendatabase
Nederlandse atlassen
vanaf ca 1850

U bevindt zich hier: www.atlasenkaart.nl/atlassen/jaar/1952

Atlassen uit het jaar 1952


Ten Brink's

Reisatlas van

Nederland

Voor sport en Handel

(schaal 1:350.000)

bewerkt naar de nieuw-

ste officiële gegevens

met zeer uitvoerig plaatsnamenregister

36ste herziene druk N.V. H. ten Brinks uitgeversmaatschappij

Uitgever:Brink, H. ten
Auteur(s):
Jaar:
Druk:36e
Hoogte:25 cm
Breedte:14 cm
Bijzonderheden
ID/code/volgnr1035///Cornelder's

Scheepvaart Maatschappij N.V.

Shipowners - Shipping Agents

Uitgever:Cornelder's
Auteur(s):
Jaar:
Druk:
Hoogte:0 cm
Breedte:0 cm
Bijzonderhedendit is Philips' Pocket Atlas 1952, uitgegeven door George Philip and son limited met toegevoegd luchtfoto en kaart havens Rotterdam
ID/code/volgnr2068///Onze aarde

Atlas van de

Werelddelen en Indonesië

door

W.Bakker en H.Rusch

31ste tot en met 35ste duizendtal Dijkstra's Uitgeverij - Zeist N.V.

Uitgever:Dijkstra, J.
Auteur(s):Bakker, W Rusch, H
Jaar:
Druk:
Hoogte:32 cm
Breedte:23 cm
Bijzonderhedenvoorwoord uit december 1952
ID/code/volgnr386///Werkboekje

behorende bij

Onze aarde

Atlas van de werelddelen

en Indonesië

door

W.Bakker en H.Rusch

tiende druk Dijkstra's Uitgeverij Zeist N.V.

Uitgever:Dijkstra, J.
Auteur(s):Bakker, W Rusch, H
Jaar:
Druk:10e
Hoogte:18 cm
Breedte:24 cm
Bijzonderhedenvoorwoord niet gedateerd; datering o.b.v. tekst Palestina
ID/code/volgnr2382///Dr.F.van der Meer

Beknopte atlas van de Westerse beschaving

met medewerking van

Dr.M.A.Schwartz

Oud-Rector van het Stedelijk Gynasium te Nijmegen Elsevier

Uitgever:Elsevier
Auteur(s):Meer, F. van der Schwartz, M.A.
Jaar:
Druk:
Hoogte:0 cm
Breedte:0 cm
Bijzonderheden
ID/code/volgnr585///Dr.F.van der Meer

Schoolatlas

van de

westerse beschaving

ten gebruike bij het Voorbereidend Hoger en Middelbaar Onderwijs

met medewerking van

Dr.M.A. Schwartz

Oud-Rector van het Stedelijk Gymnasium te Nijmegen Elsevier

Uitgever:Elsevier
Auteur(s):Meer, F. van der Schwartz, M.A.
Jaar:
Druk:
Hoogte:0 cm
Breedte:0 cm
Bijzonderheden
ID/code/volgnr882///Zien, denken

doen en leren

Europa

Aardrijkskunde voor de lagere school

J.C.Kloosterman

B.Koekkoek J.van Mourik 's-Gravenhage 1952 Djakarta |G.B. van Goor Zonen's Uitgevermaatschappij N.V.

Uitgever:Goor en Zonen, G.B. van
Auteur(s):Kloosterman, J.C. Koekkoek, B. Mourik, J. van
Jaar:
Druk:
Hoogte:26 cm
Breedte:19 cm
Bijzonderheden
ID/code/volgnr435///R.Bos-K.Zeeman

Atlas der gehele aarde

in 48 kaarten en vele bijkaarten

eenendertigste druk P. Noordhoff

Uitgever:Noordhoff, P.
Auteur(s):Bos, R. Zeeman, K.
Jaar:
Druk:31e
Hoogte:0 cm
Breedte:0 cm
Bijzonderheden
ID/code/volgnr126///R.Bos-K.Zeeman

Atlas der gehele aarde

in 48 kaarten en vele bijkaarten

eenendertigste druk P. Noordhoff

Uitgever:Noordhoff, P.
Auteur(s):Bos, R. Zeeman, K.
Jaar:
Druk:31e
Hoogte:0 cm
Breedte:0 cm
BijzonderhedenGe´llustreerde uitgave
ID/code/volgnr147///Nederland en

de Unielanden

Eenvoudige aardrijkskunde in

kaarten en lessen voor de

hogere klassen der lagere school

door

A.Luinge, B. Stegeman

en

J.A.J.Nonnekens

Zeventiende druk P. Noordhoff N.V., 1952

Groningen - Djakarta

Uitgever:Noordhoff, P.
Auteur(s):Luinge, A. Stegeman, B. Nonnekens, J.A.J.
Jaar:
Druk:17e
Hoogte:28 cm
Breedte:22 cm
Bijzonderhedenop titelblad: ing.:f 2.00 | geb.: f 2.50
ID/code/volgnr675///De Landen Der Wereld

Eenvoudige aardrijkskunde in kaarten en lessen

voor de hogere klassen der lagere school

door

A.Luinge, B.Stegeman en J.A.J.Nonnekens

achttiende druk P. Noordhoff N.V. - 1950 - Groningen - Batavia

Uitgever:Noordhoff, P.
Auteur(s):Luinge, A. Stegeman, B. Nonnekens, J.A.J.
Jaar:
Druk:18e
Hoogte:28 cm
Breedte:22 cm
Bijzonderhedenop titelblad: f 2.10*, Gec. f 2.60*
ID/code/volgnr1838///Atlas

van

Europa en de werelddelen

voor de lagere school

door

G.Prop

twee en veertigste druk N.V. W.J. Thieme & Cie - Zutphen - MCMLII

Uitgever:Thieme & Cie, W.J.
Auteur(s):Prop, G.
Jaar:
Druk:42e
Hoogte:26 cm
Breedte:20 cm
Bijzonderhedenop titelblad: inhoudsopgave en Een korte handleiding bij de | methode van aardrijkskunde | door G. Prop | is gratis verkrijgbaar bij de | Uitgevers
ID/code/volgnr233///Atlas

van

Nederland

en de Indiën

voor de lagere school

door

G.Prop.

vijf en vijftigste druk N.V. W.J. Thieme & Cie

Uitgever:Thieme & Cie, W.J.
Auteur(s):Prop, G.
Jaar:
Druk:55e
Hoogte:0 cm
Breedte:0 cm
Bijzonderheden
ID/code/volgnr307///Prenten- en werkatlas

van Nederland, de West, Nieuw-Guinea

en Indonesië

door

G.Prop en B.J.ter Beek

derde druk N.V. W.J. Thieme & Cie - Zutphen - MCMLII

Uitgever:Thieme & Cie, W.J.
Auteur(s):Prop, G. Beek, B.J. ter
Jaar:
Druk:3e
Hoogte:26 cm
Breedte:19 cm
Bijzonderhedenop titelblad: Een prenten- en werkatlas met | uitgewerkte onder- en bijschriften | os verkrijgbaar. Ook bevindt zich | deze uitgave in de "Aardrijks- | kundige lesstof voor de onder- | wijzer"door Prop en Ter Beek
ID/code/volgnr331///Atlas

van

Nederland,

de West en Indonesië

voor de lagere school

door

G.Prop.

vier en vijftigste druk N.V. W.J. Thieme & Cie - Zutphen - MCMLII

Uitgever:Thieme & Cie, W.J.
Auteur(s):Prop, G.
Jaar:
Druk:54e
Hoogte:26 cm
Breedte:20 cm
BijzonderhedenOp titelpagina in kader: een korte handleiding bij de | methode voor Aardrijkskunde | door G. Prop | is gratis verkrijgbaar bij de | Uitgevers
ID/code/volgnr1742///P.R.Bos-C.L.van Balen

Kleine Schoolatlas

der gehele aarde

in 48 kaarten

drie-en-veertigste druk

bewerkt door

P.Eibergen 1952 Bij J.B. Wolters' Uitgevers-maatschappij N.V. - Groningen - Djakarta

Uitgever:Wolters, J.B.
Auteur(s):Bos, P.R. Balen, C.L. van Eibergen, P.
Jaar:
Druk:43e
Hoogte:30 cm
Breedte:24 cm
Bijzonderhedenop titelblad: ingenaaid..f 3,25 | gebonden.. f 4,25
ID/code/volgnr88///Van Hees en Nieuwhof

Kaart en Kennis

Eenvoudige aardrijkskunde voor

de lagere school

herzien door

Gilles van Hees en H.P.de Looff

eerste deeltje

Nederland

twaalfde druk J.B. Wolters

Uitgever:Wolters, J.B.
Auteur(s):Hees, G. van Nieuwhof, D. Looff, H.P. de
Jaar:
Druk:12e
Hoogte:0 cm
Breedte:0 cm
Bijzonderheden
ID/code/volgnr753///Werkschrift

voor middelbare scholen

door

Dr.A.J.C. Krafft

A.J.P. Moereels

en J. Overweel

Leraren bij het midd. onderwijs

negende druk

Tweede deel: Werelddelen J.B. Wolters

Uitgever:Wolters, J.B.
Auteur(s):Krafft, A.J.C. Moereels, A.J.P. Overweel, J.
Jaar:
Druk:9e
Hoogte:0 cm
Breedte:0 cm
Bijzonderheden
ID/code/volgnr790///Dr.E.Rijpma

Historische

invul-atlas

herzien door

J.H.Rijpma

Leraar aan het Spinoza-Lyceum te Amsterdam

negende druk J.B. Wolters - Groningen, Djakarta - 1952

Uitgever:Wolters, J.B.
Auteur(s):Rijpma, E. Rijpma, J.H.
Jaar:
Druk:9e
Hoogte:21 cm
Breedte:17 cm
Bijzonderhedenop titelblad: f 2,25
ID/code/volgnr985///Leven en streven

Aardrijkskundige leergang

voor katholieke scholen

door

A.W.H.M. Berendsen en

A.H.J.van Witzenburg

hoofden van R.K. scholen te Rotterdam

derde deeltje A

Nederland

Europa en de werelddelen

Suriname en de Nederlandse

Antillen, Indonesië, Nieuw

Guinea

zevende druk J.B. Wolters - Groningen, Djakarta - 1952

Uitgever:Wolters, J.B.
Auteur(s):Berendsen, A.W.H.M. Witzenburg, A.H.J. van
Jaar:
Druk:7e
Hoogte:29 cm
Breedte:21 cm
Bijzonderheden
ID/code/volgnr2210///


Als u een atlas heeft die niet in de database staat en u wilt de atlasendatabase helpen compleet te maken, kunt u hier de gegevens van uw atlas toevoegen.
atlassen database


toevoegen aan favorieten | home | inspired by: kruisbestuiving: benut kennis optimaal - www.kuisbestuiving.nl | sitemap | contact | RSS