atlas en kaart
De internet kaartenbeurs


Atlassendatabase
Nederlandse atlassen
vanaf ca 1850

U bevindt zich hier: www.atlasenkaart.nl/atlassen/jaar/1954

Atlassen uit het jaar 1954


GEƸLLUSTREERDE ATLAS van EUROPA MET TWINTIG PAGINA'S KAARTEN 1954

Uitgever:
Auteur(s):
Jaar:
Druk:
Hoogte:0 cm
Breedte:0 cm
Bijzonderheden
ID/code/volgnr2553///Dr. Theo Luykx

Docent aan de Rijksuniversiteit te Gent en aan de Rijkshandelhogeschool te Antwerpen

Cultuurhistorische

Atlas van België

Woord vooraf door Dr. F.L.Ganshof

Professor aan de Rijksuniversiteit te Gent Elsevier

Uitgever:Elsevier
Auteur(s):Luyckx, Th. Ganshof, F.L.
Jaar:
Druk:
Hoogte:0 cm
Breedte:0 cm
Bijzonderheden
ID/code/volgnr587///Luc. H. Grollenberg O.P.

Atlas

van de bijbel

met medewerking van de bijbelgeograaf

Dr.A.van Deursen

leraar aan de Eerste Christelijke H.B.S. te Groningen Elsevier

Amsterdam - Brussel

MCMLIV

Uitgever:Elsevier
Auteur(s):Grollenberg, L.H. Deursen, A. van
Jaar:
Druk:
Hoogte:36 cm
Breedte:27 cm
Bijzonderheden
ID/code/volgnr590///Luc. H. Grollenberg O.P.

Atlas

van de bijbel

met medewerking van de bijbelgeograaf

Dr.A.van Deursen

leraar aan de Eerste Christelijke H.B.S. te Groningen

Tweede ongewijzigde druk Elsevier

A,sterdam - Brussel

MCMLIV

Uitgever:Elsevier
Auteur(s):Grollenberg, L.H. Deursen, A. van
Jaar:
Druk:2e
Hoogte:36 cm
Breedte:27 cm
Bijzonderheden
ID/code/volgnr591///Zien, denken

doen en leren

Europa

Aardrijkskunde voor de lagere school

tweede druk

J.C.Kloosterman

B.Koekkoek J.van Mourik 's-Gravenhage 1954 Djakarta |G.B. van Goor Zonen's Uitgevermaatschappij N.V.

Uitgever:Goor en Zonen, G.B. van
Auteur(s):Kloosterman, J.C. Koekkoek, B. Mourik, J. van
Jaar:
Druk:2e
Hoogte:27 cm
Breedte:19 cm
Bijzonderheden
ID/code/volgnr436///Zien, denken

doen en leren

Werelddelen

Aardrijkskunde voor de lagere school

J.C.Kloosterman

B.Koekkoek J.van Mourik

Tweede druk 's-Gravenhage 1954 Djakarta

G.B. van Goor Zonen's Uitgevermaatschappij N.V.

Uitgever:Goor en Zonen, G.B. van
Auteur(s):Kloosterman, J.C. Koekkoek, B. Mourik, J. van
Jaar:
Druk:2e
Hoogte:25 cm
Breedte:19 cm
Bijzonderheden
ID/code/volgnr1539///Europe

Atlas Routier

Europa

Strassenatlas

Europe

Road Atlas

Europa

Atlante Stradale Kümmerly & Frey Bern

Uitgever:Kümmerley & Frey
Auteur(s):
Jaar:
Druk:
Hoogte:0 cm
Breedte:0 cm
Bijzonderhedenop schutblad: Deze auto-atlas wordt U aangeboden | door e importrice der Renault-Oliėn: | N.V. Handelsvereninging v/h Firma Bessel-Kok, Amsterdam
ID/code/volgnr2462///R.Bos

Atlas der gehele aarde

in 48 kaarten en vele bijkaarten

tweeëndertigste druk P. Noordhoff

Uitgever:Noordhoff, P.
Auteur(s):Bos, R. Zeeman, K.
Jaar:
Druk:32e
Hoogte:0 cm
Breedte:0 cm
Bijzonderheden
ID/code/volgnr127///R.Bos-K.Zeeman

Atlas der gehele aarde

in 48 kaarten en vele bijkaarten

tweeëndertigste druk P. Noordhoff

Uitgever:Noordhoff, P.
Auteur(s):Bos, R. Zeeman, K.
Jaar:
Druk:32e
Hoogte:0 cm
Breedte:0 cm
BijzonderhedenGeļllustreerde uitgave
ID/code/volgnr148///A.L.de Bont

Kleine Schoolatlas

der

algemeene en

vaderlandse

geschiedenis

(ook voor het Handelsonderwijs

in ruim 140 kaarten en bijkaarten

achtste druk

herzien door

Dr.G.Das P. Noordhoff N.V.

Uitgever:Noordhoff, P.
Auteur(s):Bont, A.L. de Das, G.
Jaar:
Druk:8e
Hoogte:0 cm
Breedte:0 cm
Bijzonderheden
ID/code/volgnr864///Werkboekje

bij

De landen der wereld

door

A.Luinge, B.Stegeman

en

J.A.J. Nonnekens Vijfde druk P. Noordhoff N.V. - 1954 - Groningen-Djakarta

Uitgever:Noordhoff, P.
Auteur(s):Luinge, A. Stegeman, B. Nonnekens, J.A.J.
Jaar:
Druk:5e
Hoogte:22 cm
Breedte:18 cm
Bijzonderhedenop titelblad: 0,95
ID/code/volgnr1537///Werkboekje

bij

Nederland

en de Unielanden

Eenvoudige aardrijkskunde in kaarten en lessen

voor de hogere klassen der lagere school

door

A.Luinge,

B.Stegeman

en

J.Nonnekens

Vierde druk P. Noordhoff N.V. - 1954 - Groningen - Djakarta

Uitgever:Noordhoff, P.
Auteur(s):Luinge, A. Stegeman, B. Nonnekens, J.A.J.
Jaar:
Druk:4e
Hoogte:24 cm
Breedte:17 cm
Bijzonderhedenop titelblad: f 0,80
ID/code/volgnr1640///Werkboekje

bij

Nederland

Eenvoudige aardrijkskunde in kaarten

en lessen voor de middelklassen der

lagere school

door

A. Luinge, B. Stegeman en

J.A.J. Nonnekens

tweede druk P. Noordhoff N.V. - 1954 - Groningen-Djakarta

Uitgever:Noordhoff, P.
Auteur(s):Nonnekens, J.A.J. Hoogvorst, C. Luinge, A. Stegeman, B.
Jaar:
Druk:4e
Hoogte:21 cm
Breedte:17 cm
Bijzonderhedenop titelblad: f 0.80
ID/code/volgnr2282///Binnendiken

en Slieperdiken

yn Fryslan

Ir. K.A. Rienks en Ir. G.L. Walther

Atlas

Bikroand antwurd op in

priisfraech fan de

Fryske Akademy Utjown foar Fryske Akademy mei stipe fan de Provinsje Fryslan, de Nederlandse

Organisatie voor zuiver-wetenschappelijk onderzoek yn de Haech en de Koope- |rative Suvelbank to Ljouwert by fa A.J. Osinga - utjowrs - Bolswert - 1954

Uitgever:Osinga, A.J.
Auteur(s):Rienks, K.A. Walther, G.L.
Jaar:
Druk:
Hoogte:25 cm
Breedte:18 cm
Bijzonderhedenin het fries
ID/code/volgnr1678///Geļllustreerde atlas

van

Europa

met twintig pagina's

kaarten Planta margarine

Uitgever:Planta margarine
Auteur(s):
Jaar:
Druk:
Hoogte:0 cm
Breedte:0 cm
Bijzonderheden
ID/code/volgnr1275///GEƸLLUSTREERDE ATLAS van EUROPA MET TWINTIG PAGINA'S KAARTEN 1954

Uitgever:Planta Margarine
Auteur(s):
Jaar:
Druk:
Hoogte:31 cm
Breedte:22 cm
BijzonderhedenMet 104 plakplaatsjes. Atlas was te koop voor een bedrag van f 2,50. De plakplaatjes kreeg je gratis bij Planta plantenmargarine.
ID/code/volgnr2555///Begin-atlas

van

Europa

(en de werelddelen)

door

G.Prop

14e druk W.J. Thieme & Cie - Zutphen

Uitgever:Thieme & Cie, W.J.
Auteur(s):Prop, G.
Jaar:
Druk:14e
Hoogte:22 cm
Breedte:17 cm
Bijzonderhedenvoorwoord uit 1954; op titelpagina: Een korte handleiding bij de | methode voor Aardrijkskunde | door G. Prop | is gratis verkrijgbaar bij de | Uitgevers
ID/code/volgnr266///Atlas

van

Nederland, de West

en Indonesië

voor het 7e en 8e leerjaar,

vervolgklassen, enz.

door

G.Prop

23e druk W.J. Thieme & Cie

Uitgever:Thieme & Cie, W.J.
Auteur(s):Prop, G.
Jaar:
Druk:23e
Hoogte:0 cm
Breedte:0 cm
Bijzonderheden
ID/code/volgnr287///Prenten- en werkatlas

van Nederland, de West, Nieuw-Guinea

en Indonesië

door

G.Prop en B.J.ter Beek

Uitwerkingen

derde druk N.V. W.J. Thieme & Cie - Zutphen - MCMLIV

Uitgever:Thieme & Cie, W.J.
Auteur(s):Prop, G. Beek, B.J. ter
Jaar:
Druk:3e
Hoogte:27 cm
Breedte:20 cm
Bijzonderhedenatlasje met uitwerkingen
ID/code/volgnr333///Atlas

van

Nederland,

de West en Indonesië

voor de lagere school

door

G.Prop.

zeven en vijftigste druk N.V. W.J. Thieme & Cie - Zutphen - MCMLIV

Uitgever:Thieme & Cie, W.J.
Auteur(s):Prop, G.
Jaar:
Druk:57e
Hoogte:26 cm
Breedte:20 cm
BijzonderhedenOp titelpagina in kader: een korte handleiding bij de | methode voor Aardrijkskunde | door G. Prop | is gratis verkrijgbaar bij de | Uitgevers Op voorplat: Prijs Ing. 1.95, Geb 2.70
ID/code/volgnr1741///Atlas

van

Europa en de werelddelen

voor de lagere school

door

G.Prop.

drie en veertigste druk N.V. W.J. Thieme & Cie - Zutphen - MCMLIV

Uitgever:Thieme & Cie, W.J.
Auteur(s):Prop, G.
Jaar:
Druk:44e
Hoogte:26 cm
Breedte:20 cm
Bijzonderhedenop titelblad: inhoudsopgave en Een korte handleiding bij de | methode van aardrijkskunde | door G. Prop | is gratis verkrijgbaar bij de | Uitgevers. Op voorplat: Prijs Ing. f 2.90 Geb. f 3.65
ID/code/volgnr1789///Ons

wereldbeeld

Volledige aardrijkskundemethode

voor de katholieke lagere school

door

S. de Haan en Th. Lambooij

Deel I

Waar wij wonen| (vierde leerjaar) J.B. Wolters . Groningen, Djakarta . 1954

Uitgever:Wolters, J.B.
Auteur(s):Haan, S. de Lambooij, Th.
Jaar:
Druk:1
Hoogte:30 cm
Breedte:24 cm
Bijzonderhedenop titelblad: f 3,90
ID/code/volgnr774///Dr.E.Rijpma

Historische

invul-atlas

herzien door

J.H.Rijpma

Leraar aan het Spinoza-Lyceum te Amsterdam

tiende druk J.B. Wolters - Groningen, Djakarta - 1954

Uitgever:Wolters, J.B.
Auteur(s):Rijpma, E. Rijpma, J.H.
Jaar:
Druk:10 10 e
Hoogte:21 cm
Breedte:17 cm
Bijzonderhedenop titelblad: f 2,25
ID/code/volgnr1651///


Als u een atlas heeft die niet in de database staat en u wilt de atlasendatabase helpen compleet te maken, kunt u hier de gegevens van uw atlas toevoegen.
atlassen database


toevoegen aan favorieten | home | inspired by: kruisbestuiving: benut kennis optimaal - www.kuisbestuiving.nl | sitemap | contact | RSS