atlas en kaart
De internet kaartenbeurs


Atlassendatabase
Nederlandse atlassen
vanaf ca 1850

U bevindt zich hier: www.atlasenkaart.nl/atlassen/jaar/1958

Atlassen uit het jaar 1958


Schoolatlas

door

H.Boelmans

(Hoofd ener school)

P.A.van Meurs

Leraar M.O. Aardrk. en

Gesch.)

A.Posma

Hoofd ener school

Een methode voor het onderwijs in

de aardrijkskunde v

d lagere school

Deel III - Nederland in de Wereld

6e leerjaar V.G.L.O. en

A.V.O. Nijverh. sch. H.ten Brink's Uitgevers Mij

Uitgever:Brink, H. ten
Auteur(s):Boelmans, H. Meurs, P.A. van Posma, A.
Jaar:
Druk:
Hoogte:0 cm
Breedte:0 cm
Bijzonderhedendatering op basis van geografie
ID/code/volgnr415///S.A. Leeflang

Politieke

Wereldatlas J.H. De Bussy

1958

Uitgever:Bussy, J.H. de
Auteur(s):Leeflang, S.A.
Jaar:
Druk:1e
Hoogte:21 cm
Breedte:13 cm
Bijzonderheden
ID/code/volgnr1541///Ons eigen land

A

Eenvoudige atlas van Nederland

door

W.Bakker en H.Rusch

26e druk Dijkstra's Uitgeverij Zeist N.V.

Uitgever:Dijkstra, J.
Auteur(s):Bakker, W Rusch, H
Jaar:
Druk:26e
Hoogte:24 cm
Breedte:20 cm
Bijzonderhedenvoorwoord bij 23e druk;datering a.h.v. stempel op band
ID/code/volgnr339///Met de jeugd

de wereld door

Jacob Dijkstra's

aardrijkskunde-methode

voor de lagere school

derde deel

De gehele Wereld

5e druk Uitgave Jacob Dijkstra - Groningen

Uitgever:Dijkstra, J.
Auteur(s):Dijkstra, J.
Jaar:
Druk:5e
Hoogte:23 cm
Breedte:17 cm
Bijzonderhedendatering op basis van geografie
ID/code/volgnr425///Map bevattende 16 kaarten

"Ons eigen land"

Behorende bij

werkatlas

van Nederland

12e druk

door W. Bakker en H. Rusch N.V. Dijkstra's Uitgeverij Zeist

Uitgever:Dijkstra, J.
Auteur(s):Bakker, W Rusch, H
Jaar:
Druk:12e
Hoogte:20 cm
Breedte:24 cm
Bijzonderheden
ID/code/volgnr1540///Ons eigen land

A

Eenvoudige atlas van Nederland

door

W.Bakker en H.Rusch

27e druk Dijkstra's Uitgeverij Zeist N.V.

Uitgever:Dijkstra, J.
Auteur(s):Bakker, W Rusch, H
Jaar:
Druk:27e
Hoogte:25 cm
Breedte:19 cm
Bijzonderhedenvoorwoord bij de 27e druk uit aug. 1958; met kaart Katholiek Nederland door A.H. van Luijn
ID/code/volgnr1577///Vragenboekje

behorende bij

"Ons eigen land" A

door

W.Bakker en H.Rusch

20e druk Dijkstra's Uitgeverij Zeist N.V.

Uitgever:Dijkstra, J.
Auteur(s):Bakker, W Rusch, H
Jaar:
Druk:20e
Hoogte:19 cm
Breedte:13 cm
Bijzonderheden
ID/code/volgnr2021///Atlas van de

Antieke wereld

samengesteld door

A.A.M.van der Heyden

Met bijzondere medewerking van

Dr.K.Sprey - Dr.A.R.A.van Aken

p. Dr. Calasanctius CAP. MCMLVIII

Amsterdam Elsevier Brussel

Uitgever:Elsevier
Auteur(s):Heyden, A.A.M. van der Aken, A.R.A. van Calasanctius, P.
Jaar:
Druk:
Hoogte:35 cm
Breedte:27 cm
Bijzonderheden
ID/code/volgnr582///F.van der Meer

Christine Mohrmann

Atlas van de

Oudchristelijke

wereld Elsevier

Uitgever:Elsevier
Auteur(s):Meer, F. van der Mohrman, Ch.
Jaar:
Druk:
Hoogte:0 cm
Breedte:0 cm
Bijzonderheden
ID/code/volgnr588///W.P. Atlas

van het Heelal

door

Br.Ernst enTj.de Vries

met een inleiding van

Prof.Dr.M.Minnaert

Hoogleraar aan de Rijksuniversiteit te Utrecht

Directeur van de sterrewacht aldaar

en met medewerkng van

Dr.C.de Jaeger

Lector aan de Rijksuniversiteit te Utrecht

Astronoom aan de sterrewacht aldaar Elsevier

Uitgever:Elsevier
Auteur(s):Ernst, Br. Vries, Tj. de Jaeger, C. de
Jaar:
Druk:
Hoogte:0 cm
Breedte:0 cm
Bijzonderheden
ID/code/volgnr1435///Zien, denken

doen en leren

Werelddelen

Aardrijkskunde voor de lagere school

J.C.Kloosterman

B.Koekkoek J.van Mourik

Vierde druk van Goor Zonen Den Haag

Uitgever:Goor en Zonen, G.B. van
Auteur(s):Kloosterman, J.C. Koekkoek, B. Mourik, J. van
Jaar:
Druk:4e
Hoogte:26 cm
Breedte:19 cm
Bijzonderheden
ID/code/volgnr1571///Zien, denken

doen en leren

Beginatlas Nederland

Aardrijkskunde voor de lagere school

Derde druk

J.C.Kloosterman

B.Koekkoek J.van Mourik van Goor Zonen Den Haag

Uitgever:Goor en Zonen, G.B. van
Auteur(s):Kloosterman, J.C. Koekoek, B. Mourik, J. van
Jaar:
Druk:3e
Hoogte:26 cm
Breedte:19 cm
Bijzonderheden
ID/code/volgnr1642///Hendriks Elektro

Tel. K5987-2384

Veendam

Uitgever:Hendriks Elektro
Auteur(s):
Jaar:
Druk:
Hoogte:13 cm
Breedte:14 cm
Bijzonderhedenreclame-uitgave van zakkompas; bruine omslag, geen titelblad met kaart verkeersborden (O-flevoland aangelegd)
ID/code/volgnr1086///King atlas

van de

gehele aarde

voor school en leven

aardrijkskundig bewerkt door:

Drs.G.J.de Vries

omvattende 51 kaartbladen in kleurendruk

alsmede namenregister en statistische gegevens King fabrieken Tonnema N.V.

Uitgever:Kingfabrieken Tonnema
Auteur(s):Vries, G.J. de
Jaar:
Druk:1e
Hoogte:0 cm
Breedte:0 cm
Bijzonderhedenidentiek aan atlas uit 1959
ID/code/volgnr932///KLM

Poolroute

The world over

KLM

Royal Dutch Airlines

Uitgever:KLM
Auteur(s):
Jaar:
Druk:
Hoogte:0 cm
Breedte:0 cm
BijzonderhedenBoekje met los routekaart
ID/code/volgnr2056///Zakatlas

*

28 kaarten

De werelddelen, de Landen van Europa,

diverse speciaal kaarten

*

Afzonderlijke vermelding van hoofdsteden,

de staatsvorm, het inwoner-aantal en

de oppervlakte in km2 van de

betrefende landen Kompas

Uitgever:Kompas
Auteur(s):
Jaar:
Druk:
Hoogte:16 cm
Breedte:11 cm
Bijzonderhedenblauwe omslag met vliegtuig, schip en trein rond wereldbol met wolken (met Tudderen en O.Flevoland)
ID/code/volgnr1089///Kompas schoolatlas

Nederland

en overzeese rijksdelen

bevattende: 15 kaartbladen in kleur

14 blinde kaarten Kompas

Uitgever:Kompas
Auteur(s):
Jaar:
Druk:
Hoogte:0 cm
Breedte:0 cm
Bijzonderhedenmet Nieuw Guinea
ID/code/volgnr699///De nieuwe " Grote Shell Atlas, Benelux en

Europa

Uitgever:Meulenhoff-Bruna
Auteur(s):
Jaar:
Druk:
Hoogte:26 cm
Breedte:16 cm
Bijzonderhedenkennismakingsbrochure
ID/code/volgnr2360///Bos-Zeeman

Atlas

der gehele aarde

in 48 kaarten en vele bijkaarten

vierendertigste druk P. Noordhoff N.V.

Uitgever:Noordhoff, P.
Auteur(s):Bos, R. Zeeman, K.
Jaar:
Druk:34e
Hoogte:0 cm
Breedte:0 cm
Bijzonderheden
ID/code/volgnr129///Bos-Zeeman

Atlas der gehele aarde

in 48 kaarten en vele bijkaarten

vierendertigste druk P. Noordhoff

Uitgever:Noordhoff, P.
Auteur(s):Bos, R. Zeeman, K.
Jaar:
Druk:34e
Hoogte:0 cm
Breedte:0 cm
BijzonderhedenGe´llustreerde uitgave
ID/code/volgnr150///Luinge en Stegeman

Nederland hier

en overzee

Eenvoudige aardrijkskunde in

kaarten en lessen voor de

hogere klassen der lagere school

door

J.A.J.Nonnekens en C. Hoogvorst

negentiende druk

A P. Noordhoff N.V., 1958

Groningen - Djakarta

Uitgever:Noordhoff, P.
Auteur(s):Luinge, A. Stegeman, B. Nonnekens, J.A.J. Hoogvorst, C.
Jaar:
Druk:19e/A
Hoogte:28 cm
Breedte:22 cm
BijzonderhedenA-editie; op titelblad: ingen.:f 2.25 | Geb.: f 2.90
ID/code/volgnr678///Luinge en Stegeman

Werkboekje

bij

Nederland

Eenvoudige aardrijkskunde in kaarten

en lessen voor de middelklassen der

lagere school

door

J.A.J. Nonnekens

en

C. Hoogvorst

vierde druk P. Noordhoff - 1958 - Groningen

Uitgever:Noordhoff, P.
Auteur(s):Nonnekens, J.A.J. Hoogvorst, C. Luinge, A. Stegeman, B.
Jaar:
Druk:4e
Hoogte:24 cm
Breedte:17 cm
Bijzonderhedenop titelblad: f 0.95
ID/code/volgnr1662///W.Bakker

J.M.Bosch

Stenverts atlas

Nederland, Suriname,

Nederlandse Antillen

Kaarten en omslag van H.Maatman

6e druk M. Stenvert & Zoon - Uitgevers - Apeldoorn

Uitgever:Stenvert & Zoon, M.
Auteur(s):Bakker, W. Bosch, J.M.
Jaar:
Druk:6e
Hoogte:21 cm
Breedte:17 cm
Bijzonderheden
ID/code/volgnr1701///Atlas

van

Europa en de werelddelen

voor de lagere school

door

G.Prop

met medewerking van

B.J.ter Beek

een en vijftigste druk N.V. W.J. Thieme & Cie - Zutphen - MCMLVIII

Uitgever:Thieme & Cie, W.J.
Auteur(s):Prop, G. Beek, B.J. ter
Jaar:
Druk:51e
Hoogte:26 cm
Breedte:20 cm
Bijzonderhedenop titelblad: inhoudsopgave en Een korte handleiding bij de | methode van aardrijkskunde | door G. Prop | is gratis verkrijgbaar bij de | Uitgevers
ID/code/volgnr239///Atlas

van

Europa en de werelddelen

voor de lagere school

door

G.Prop

en

B.J.ter Beek

twee envijftigste druk N.V. W.J. Thieme & Cie - Zutphen - MCMLVIII

Uitgever:Thieme & Cie, W.J.
Auteur(s):Prop, G. Beek, B.J. ter
Jaar:
Druk:52e
Hoogte:26 cm
Breedte:20 cm
Bijzonderhedenop titelblad: inhoudsopgave en Een korte handleiding bij de | methode van aardrijkskunde | door G. Prop | is gratis verkrijgbaar bij de | Uitgevers
ID/code/volgnr240///G.Prop en B.J.ter Beek

Prenten- en werkatlas

van Europa

en de werelddelen N.V. W.J. Thieme & Cie

Uitgever:Thieme & Cie, W.J.
Auteur(s):Prop, G. Beek, B.J. ter
Jaar:
Druk:3e
Hoogte:0 cm
Breedte:0 cm
Bijzonderheden
ID/code/volgnr330///Atlas

van

Nederland, de West, Nieuw-Guinea

en Indonesië

door

G.Prop

en

B.J.ter Beek

Ge´llustreerde uitgave

Tiende druk N.V. W.J. Thieme & Cie - Zutphen - MCMLVIII

Uitgever:Thieme & Cie, W.J.
Auteur(s):Prop, G. Beek, B.J. ter
Jaar:
Druk:10e
Hoogte:26 cm
Breedte:20 cm
Bijzonderhedenop titelblad foto van het paleis op de dam
ID/code/volgnr1532///Atlas

van

Nederland

de West, Ned. Nieuw-Guinea

en Indonesië

voor de lagere school

door

G.Prop.

met medewerking van B.J.ter Beek

vier en zestigste druk N.V. W.J. Thieme & Cie - Zutphen - MCMLVIII

Uitgever:Thieme & Cie, W.J.
Auteur(s):Prop, G. Beek, B.J. ter
Jaar:
Druk:64e
Hoogte:26 cm
Breedte:20 cm
Bijzonderhedenop titelblad: Interessante gegevens voor de | mondelinge les vindt men in | Aardrijkskundige Lesstof | door G. Prop en B.J. ter Beek Een korte handleiding bij de | methode voor aardrijkskunde | door G. Prop | is gratis verkrijgbaar bij de | Uitgevers.
ID/code/volgnr1575///Atlas

van

Nederland

de West, Ned. Nieuw-Guinea en

Indonesië

voor de lagere school

door

G.Prop.

met medewerking van B.J.ter Beek

viif en zestigste druk N.V. W.J. Thieme & Cie - Zutphen - MCMLVIII

Uitgever:Thieme & Cie, W.J.
Auteur(s):Prop, G. Beek, B.J. ter
Jaar:
Druk:65e
Hoogte:26 cm
Breedte:20 cm
Bijzonderhedenop titelblad: Interessante gegevens voor de | mondelinge les vindt men in | Aardrijkskundige Lesstof | door G. Prop en B.J. ter Beek Een korte handleiding bij de | methode voor aardrijkskunde | door G. Prop | is gratis verkrijgbaar bij de | Uitgevers.
ID/code/volgnr1671///Aardrijkskundige

Leer- en werkschriften

voor de lagere school

door P.Bakkum

P.A.Diels

en H.Eggink

III. De werelddelen

De overzeese rijksdelen, Nederland

Zesde leerjaar

Negende druk

met medewerking van G.J. van Goudoever J.B. Wolters

Uitgever:Wolters, J.B.
Auteur(s):Bakkum, P. Diels, P.A. Eggink, H.
Jaar:
Druk:9e
Hoogte:0 cm
Breedte:0 cm
Bijzonderheden
ID/code/volgnr745///Wolters' atlas

voor het lager onderwijs

in 32 kaarten J.B. Wolters

Uitgever:Wolters, J.B.
Auteur(s):
Jaar:
Druk:
Hoogte:0 cm
Breedte:0 cm
Bijzonderheden
ID/code/volgnr793///Wereldsleutel

28 kaarten

De Werelddelen, de Landen van Europa,

diverse Speciaalkaarten

Afzonderlijke vermelding hoofdsteden,

de staatsvorm, het inwoner-aantal en

de oppervlakte in km2 van de

betreffende landen

Uitgever:Zeepfabriek De Klok
Auteur(s):
Jaar:
Druk:
Hoogte:16 cm
Breedte:12 cm
Bijzonderhedendatering op basis van geografie; op voorplat : Aangeboden door: | Zeepfabriek "De Klok", Heerde
ID/code/volgnr1150///


Als u een atlas heeft die niet in de database staat en u wilt de atlasendatabase helpen compleet te maken, kunt u hier de gegevens van uw atlas toevoegen.
atlassen database


toevoegen aan favorieten | home | inspired by: kruisbestuiving: benut kennis optimaal - www.kuisbestuiving.nl | sitemap | contact | RSS