atlas en kaart
De internet kaartenbeurs


Atlassendatabase
Nederlandse atlassen
vanaf ca 1850

U bevindt zich hier: www.atlasenkaart.nl/atlassen/jaar/1968

Atlassen uit het jaar 1968


Luigi Guicciardini, Beschrijvinghe van alle de Nederlanden anderssins ghenoemt Neder-Duytslandt

Uitgever:
Auteur(s):Guicciardini, L.
Jaar:
Druk:
Hoogte:0 cm
Breedte:0 cm
Bijzonderhedenuitgegeven door Facsimile Uitgaven Nederland N.V.
ID/code/volgnr1469///Kleine atlas

van de

antieke wereld

Editie voor het onderwijs

door

H.H.Scullard

Hoogleraar aan de universiteit van London

Met medewerking van

Drs. A.A.M.van der Heyden

Dr.A.R.A.van Aken

en ingeleid door

Dr.K.Sprey

Prof.Dr.W.Peremans

Vierde druk Agon Elsevier

Uitgever:Agon Elsevier
Auteur(s):Scullard, H.H. Heyden, A.A.M. van der Aken, A.R.A. van
Jaar:
Druk:4e
Hoogte:0 cm
Breedte:0 cm
Bijzonderheden
ID/code/volgnr875///Kleine atlas

van de bijbel

Editie voor het onderwijs

door

Luc.H.Grollenberg

vierde druk Agon Elsevier

Uitgever:Agon Elsevier
Auteur(s):Grollenberg, L.C.
Jaar:
Druk:4e
Hoogte:0 cm
Breedte:0 cm
Bijzonderheden
ID/code/volgnr878///Zakatlas van / Taschenatlas von / Pocket-atlas of / Atlas de poche d'

Amsterdam

Samengesteld volgens de nieuwste officiële

gegevens en uitbreidingsplannen gemeenschapplijke uitgave van

N.V. Cartografisch Instituut Bootsma, Den Haag

en

Uitgeverij Ten Have N.V., Amsterdam

Uitgever:Bootsma, Cartografisch Instituut
Auteur(s):
Jaar:
Druk:6e
Hoogte:20 cm
Breedte:12 cm
Bijzonderhedenmet ringband; druk op verso titelblad; zie ook Falk F
ID/code/volgnr2487///Ons eigen land

A

Eenvoudige atlas van Nederland

door

W.Bakker en H.Rusch

48e druk Dijkstra's Uitgeverij Zeist N.V.

Uitgever:Dijkstra, J.
Auteur(s):Bakker, W Rusch, H
Jaar:
Druk:48e
Hoogte:24 cm
Breedte:19 cm
Bijzonderhedenvoorwoord bij 48e druk uit 1968
ID/code/volgnr346///Ons eigen land

A

Eenvoudige atlas van Nederland

door

W.Bakker en H.Rusch

49e druk Dijkstra's Uitgeverij Zeist N.V.

Uitgever:Dijkstra, J.
Auteur(s):Bakker, W Rusch, H
Jaar:
Druk:49e
Hoogte:24 cm
Breedte:18 cm
Bijzonderhedenvoorwoord bij 49e druk uit 1968; met kaart Katholiek Nederland door A.H. van Luijn
ID/code/volgnr347///Ons eigen land

A

Eenvoudige atlas van Nederland

door

W.Bakker en H.Rusch

51e druk Dijkstra's Uitgeverij Zeist N.V.

Uitgever:Dijkstra, J.
Auteur(s):Bakker, W Rusch, H
Jaar:
Druk:51e
Hoogte:24 cm
Breedte:18 cm
Bijzonderhedenvoorwoord bij 51e druk uit 1968
ID/code/volgnr348///Ons werelddeel

Atlas van Europa

door

W.Bakker en H.Rusch

38e druk Dijkstra's Uitgeverij Zeist N.V.

Uitgever:Dijkstra, J.
Auteur(s):Bakker, W Rusch, H
Jaar:
Druk:38e
Hoogte:31 cm
Breedte:23 cm
Bijzonderhedenvoorwoord uit oktober 1968
ID/code/volgnr381///Ons eigen land

A

Eenvoudige atlas van Nederland

door

W.Bakker en H.Rusch

50e druk Dijkstra's Uitgeverij Zeist N.V.

Uitgever:Dijkstra, J.
Auteur(s):Bakker, W. Rusch, H.
Jaar:
Druk:50e
Hoogte:24 cm
Breedte:18 cm
Bijzonderhedenvoorwoord bij 50e druk uit 1968
ID/code/volgnr1558///De

grote

Shell

Atlas

Le

grand

atlas

Shell

Benelux

Europa

Europe

Uitgever:Edition Mair
Auteur(s):
Jaar:
Druk:4
Hoogte:26 cm
Breedte:16 cm
Bijzonderhedenop verso titelblad: "Edition Mair Stutgart 1968/1969"
ID/code/volgnr2434///atlas voor de mammoet In het bijzonder voor scholengemeenschappen

Uitgever:educatieve uitgeverij j. m. meulenhoff n.v. amsterdam
Auteur(s):p. pronk m. de smit g. f. willems
Jaar:
Druk:1e
Hoogte:32 cm
Breedte:23 cm
BijzonderhedenDe volgende tekst sttat op het rode kartonnen omslag: "Dit exemplaar van de meulenhoff atlas voor de mammoet behoort tot de eerste partij die vooruit gereed gemaakt is om over kennismakingsexemplaren te beschikken. Deze exemplaren zijn niet gebonden- de atlas die in de verkoop komt zal dat uiteraard wel zijn- maar wij menen u met een sbelletoezending van dienst te zijn. Veschijning febr./mrt 1968. Prijs f 17,90."
ID/code/volgnr2548///Elsevieratlas

van de gehele wereld

zeventiende druk

348ste - 390ste

duizendtal Elsevier

Uitgever:Elsevier
Auteur(s):
Jaar:
Druk:17e
Hoogte:18 cm
Breedte:12 cm
Bijzonderheden
ID/code/volgnr1072///Nieuwe

Winkler Prins

atlas

Samengesteld door

Het geografisch en cartografisch

instituut Elsevier Elsevier

Amsterdam - Brussel

MCMLXVIII

Uitgever:Elsevier
Auteur(s):
Jaar:
Druk:6e/2
Hoogte:33 cm
Breedte:27 cm
Bijzonderheden
ID/code/volgnr1968///Meulenhoff

Atlas

voor de Mammoet Educatieve uitgeverij J.M. Meulenhoff N.V.

Uitgever:Meulenhoff, J.M.
Auteur(s):
Jaar:
Druk:
Hoogte:0 cm
Breedte:0 cm
Bijzonderheden
ID/code/volgnr622///Beknopte atlas voor het voortgezet onderwijs Educatieve uitgeverij J.M. Meulenhoff N.V.

Uitgever:Meulenhoff, J.M.
Auteur(s):
Jaar:
Druk:
Hoogte:0 cm
Breedte:0 cm
Bijzonderheden
ID/code/volgnr629///C.J. Seip en W.Kuperus

een nieuwe kijk op Nederland

derde druk

(kan naast de eerste en tweede druk gebruikt worden)

aardrijkskundemethode voor het basisonderwijs

deel I Een nieuwe kijk op Nederland

deel II Een nieuwe kijk op Europa

deel III Een nieuwe kijk op de werelddelen J.M. Meulenhoff Amsterdam 1968

Uitgever:Meulenhoff, J.M.
Auteur(s):Seip, C.J. Kuperus, W.
Jaar:
Druk:3e
Hoogte:29 cm
Breedte:22 cm
Bijzonderheden
ID/code/volgnr633///C.J. Seip en W.Kuperus

een nieuwe kijk

op de Werelddelen

Tweede druk

(kan naast de eerste druk gebruikt worden)

aardrijkskundemethode voor het lager onderwijs

deel I Een nieuwe kijk op Nederland

deel II Een nieuwe kijk op Europa

deel III Een nieuwe kijk op de werelddelen J.M. Meulenhoff Amsterdam 1968

Uitgever:Meulenhoff, J.M.
Auteur(s):Seip, C.J. Kuperus, W.
Jaar:
Druk:2e
Hoogte:29 cm
Breedte:22 cm
Bijzonderheden
ID/code/volgnr1561///Thematische

atlas Noordhoff

Uitgever:Noordhoff, P.
Auteur(s):
Jaar:
Druk:
Hoogte:25 cm
Breedte:20 cm
Bijzonderhedentitel op voorplat; voorwoord op verso voorplat; klein atlasje met ringband
ID/code/volgnr1674///Oostelijk Flevoland

Atlas Rijksdienst voor de Ijsselmeerpolders

Uitgever:Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders
Auteur(s):
Jaar:
Druk:
Hoogte:22 cm
Breedte:32 cm
Bijzonderhedenop achterplat: Samenstelling en uitvoering 1968 Rijksdienst voor de IJsselmeerpolders | Overname is toegestaan, waarbij bronvermelding op prijs wordt gesteld.
ID/code/volgnr2105///Aardrijkskunde

Methode

Er op uit

door Henri Arnoldus met medewerking

van leraar aardrijkskunde m.o.

illustraties van Ben Horsthuis

kaartwerk van J. v.d. Wolde

Deel III B

Herhaling Nederland

10e druk M. Stenvert & Zoon - Uitgevers - Apeldoorn

Uitgever:Stenvert & Zoon, M.
Auteur(s):Arnoldus, H.
Jaar:
Druk:10
Hoogte:0 cm
Breedte:0 cm
Bijzonderhedenis dit een atlas?
ID/code/volgnr2126///Atlas

van

Europa en de werelddelen

door

G.Prop

en

B.J.ter Beek N.V. W.J. Thieme & Cie

Uitgever:Thieme & Cie, W.J.
Auteur(s):Prop, G. Beek, B.J. ter
Jaar:
Druk:
Hoogte:0 cm
Breedte:0 cm
Bijzonderhedenuitgave zonder tekst
ID/code/volgnr255///Hettema's Grote

Historische

Schoolatlas

geheel opnieuw bewerkt en uitgebreid door Drs. H. Binnendijk N.V. Uitgevers-maatschappij W.E.J. Tjeenk Willink

Uitgever:Tjeenk Willink, W.E.J.
Auteur(s):Hettema, H. Binnendijk, H.
Jaar:
Druk:20e
Hoogte:0 cm
Breedte:0 cm
Bijzonderheden
ID/code/volgnr831///Atlas

van

Suriname

Duif en

Schalken Leo Victor

Uitgever:Victor, Leo
Auteur(s):Duif Schalken
Jaar:
Druk:
Hoogte:0 cm
Breedte:0 cm
Bijzonderheden
ID/code/volgnr1391///De grote Bosatlas

zesenveertigste druk

verzorgd door

prof.dr.F.J.Ormelink J.B. Wolters, Groningen 1968

Uitgever:Wolters, J.B.
Auteur(s):Ormelink, F.J.
Jaar:
Druk:46e
Hoogte:37 cm
Breedte:23 cm
Bijzonderhedenmet overzicht van drukken en auteurs op achterzijde schutblad
ID/code/volgnr49///P.R.Bos-C.L.van Balen

Kleine schoolatlas

der gehele aarde

verzorgd door Dr.F.J.Ormeling

tweenvijftigste druk

derde oplage J.B. Wolters Groningen

1968

Uitgever:Wolters, J.B.
Auteur(s):Bos, P.R. Balen, C.L. Ormeling, F.J.
Jaar:
Druk:52e/3
Hoogte:30 cm
Breedte:24 cm
BijzonderhedenGe´llustreerde uitgave; achterzijde titelblad: Cartografisch instituut van J.B. Wolters
ID/code/volgnr82///P.R. Bos-C.L. van Balen

Kleine schoolatlas

der gehele aarde

tweeënvijftigste druk

derde oplage J.B. Wolters - Groningen

1968

Uitgever:Wolters, J.B.
Auteur(s):Bos, P.R. Balen, C.L. van
Jaar:
Druk:52e/3
Hoogte:30 cm
Breedte:24 cm
Bijzonderhedenop achterzijde titelblad: Cartografisch instituut van J.B. Wolters
ID/code/volgnr100///Venster

op de wereld

Aardrijkskunde

voor het lager onderwijs

deel II

Europa en

de werelddelen Nederland (kort overzicht)

J.Kaspers

hoofd ener school te Amsterdam

C.J.Rol

gemeentelijk inspecteur van het

onderwijs te Rotterdam

Vierde druk Wolters-Noordhoff N.V. Groningen 1968

Uitgever:Wolters, J.B.
Auteur(s):Kasper, J. Rol, C.J.
Jaar:
Druk:4e
Hoogte:30 cm
Breedte:24 cm
Bijzonderheden
ID/code/volgnr2217///G.W. Bolkestein,

L. Cohen, H. Eggink

Werkbladen

bij het aardrijkskundig leerboek

voor de middelbare scholen

deel III

Nederland en de

overzeese Rijksdelen

Elfde druk

J.B. Wolters, Groningen

Uitgever:Wolters, J.B.
Auteur(s):Cohen, L. Eggink, H.
Jaar:
Druk:11e
Hoogte:20 cm
Breedte:16 cm
Bijzonderhedenkaartenmapje met 11 kaarten
ID/code/volgnr2426///Vermaseren

Beknopte

Atlas

der algemene

en vaderlandse

geschiedenis Wolters-Noordhoff n.v.

Uitgever:Wolters-Noordhoff
Auteur(s):Vermaseren, B.A.
Jaar:
Druk:12e
Hoogte:0 cm
Breedte:0 cm
Bijzonderheden
ID/code/volgnr868///Vermaseren

Beknopte

Atlas

der algemene

en vaderlandse

geschiedenis Wolters-Noordhoff n.v.

Uitgever:Wolters-Noordhoff
Auteur(s):Vermaseren, B.A.
Jaar:
Druk:13e
Hoogte:0 cm
Breedte:0 cm
Bijzonderheden
ID/code/volgnr869///De wereld

van

de maan

Tjomme de Vries Wolters-Noordhoff n.v.

Uitgever:Wolters-Noordhoff
Auteur(s):Vries, Tj. de
Jaar:
Druk:
Hoogte:0 cm
Breedte:0 cm
Bijzonderheden
ID/code/volgnr1446///


Als u een atlas heeft die niet in de database staat en u wilt de atlasendatabase helpen compleet te maken, kunt u hier de gegevens van uw atlas toevoegen.
atlassen database


toevoegen aan favorieten | home | inspired by: kruisbestuiving: benut kennis optimaal - www.kuisbestuiving.nl | sitemap | contact | RSS