atlas en kaart
De internet kaartenbeurs


Atlassendatabase
Nederlandse atlassen
vanaf ca 1850

U bevindt zich hier: www.atlasenkaart.nl/atlassen/uitgever/atlassen

atlassen uitgegeven door Brinkman, C.L.

Hieronder staan de atlassen die zijn uitgegeven door Brinkman, C.L..Geschiedkundige Atlas

van

Nederland,

in Zestien kaarten,

met toelichtende tekst. C.L. Brinkman

Uitgever:Brinkman, C.L.
Auteur(s):Brinkman, C.L.
Jaar:
Druk:3e?
Hoogte:26 cm
Breedte:20 cm
Bijzonderhedeningebonden; uit voorwoord valt af te leiden dat dit de tweede herdruk is
ID/code/volgnr1908///Atlas

van het Koningrijk der Nederlanden

het Groot-Hertogdom Luxemburg

De bezittingen der Nederlanders in Azië, Afrika, Amerika en Australië;

In 17 kaarten,

uitgegeven door de Gewestelijke vereeninging Noord-Holland, van het

Nederlandsch Onderwijzers-Genootschap C.L. Brinkman

Uitgever:Brinkman, C.L.
Auteur(s):
Jaar:
Druk:4e
Hoogte:0 cm
Breedte:0 cm
Bijzonderheden
ID/code/volgnr506///Bijbel-atlas

door

G.H.van Senden

Nieuwe en verbeterde uitgave

Bevattende tevens de voltooijing van het daarbij behorende register

door

P.J.Veth,

Hoogleraar te Amsterdam C.L. Brinkman

Uitgever:Brinkman, C.L.
Auteur(s):Senden, G.H. van
Jaar:
Druk:
Hoogte:0 cm
Breedte:0 cm
Bijzonderhedenportfolio met atlas in afleveringen
ID/code/volgnr507///Bijbel-atlas

door

G.H.van Senden

Nieuwe en verbeterde uitgave

door

P.J.Veth

Hoogleraar te Amsterdam C.L. Brinkman

Uitgever:Brinkman, C.L.
Auteur(s):Senden, G.H. van Veth, P.J.
Jaar:
Druk:
Hoogte:0 cm
Breedte:0 cm
Bijzonderheden
ID/code/volgnr508///Geschiedkundige Atlas

van

Nederland,

in Zestien kaarten,

met toelichtende tekst. C.L. Brinkman

Uitgever:Brinkman, C.L.
Auteur(s):Brinkman, C.L.
Jaar:
Druk:3e?
Hoogte:0 cm
Breedte:0 cm
Bijzonderhedenmet slappe kaft; uit voorwoord valt af te leiden dat dit de tweede herdruk is
ID/code/volgnr880///Atlas

van

Nederland

en zijn bezittingen,

ten gebruike bij het

Lager, Middelbaar en Gymnasiaal onderwijs,

door

N.W. Posthumus.

Directeur der eerste H.B.S. met 3-jarigen cursus voor jongens te Amsterdam,

met medewerking van

Dr. J.M. van Bemmelen,

Hoogleeraar te Leiden.

Derde, veel verbeterde en vermeerderde druk. Amsterdam - C.L. Brinkman

Uitgever:Brinkman, C.L.
Auteur(s):Posthumus, N.W. Bemmelen, J.M. van
Jaar:
Druk:3e
Hoogte:28 cm
Breedte:21 cm
Bijzonderheden
ID/code/volgnr1851///Atlas,

voornamelijk ten gebruike bij het onderwijs

in

de Natuurkundige aardrijkskunde,

gevolgd of bewerkt naar de beste geographische kaart- en plaatwerken,

door

N.W. Posthumes,

Directeur der 1e Hoogere Burgerschool met 3-jarigen cursus te Amsterdam Amsterdam,

C.L. Brinkman.

1883

Uitgever:Brinkman, C.L.
Auteur(s):Posthumes, N.W.
Jaar:
Druk:1e
Hoogte:35 cm
Breedte:25 cm
Bijzonderheden
ID/code/volgnr2241///


Als u een atlas heeft die niet in de database staat en u wilt de atlasendatabase helpen compleet te maken, kunt u hier de gegevens van uw atlas toevoegen.

atlassen database


toevoegen aan favorieten | home | inspired by: kruisbestuiving: benut kennis optimaal - www.kuisbestuiving.nl | sitemap | contact | RSS