atlas en kaart
De internet kaartenbeurs


Atlassendatabase
Nederlandse atlassen
vanaf ca 1850

U bevindt zich hier: www.atlasenkaart.nl/atlassen/uitgever/atlassen

atlassen uitgegeven door Malmberg, L.C.G.

Hieronder staan de atlassen die zijn uitgegeven door Malmberg, L.C.G..Kaartkennis

Aardrijkskundig werkboekje

economisch georiënteerd

voor 't voortgezet onderwijs

door

C.van den Broek

Leeraar aan de R.K. Lycea te

Roosendaal

en

J.A.Nillesen

Leeraar aan de R.K. H.B.S. met

5-jarigen cursus te Arnhem

Tweede deel L.C.G. Malmberg

Uitgever:Malmberg, L.C.G.
Auteur(s):Broek, C. van den Nillesen, J.A.
Jaar:
Druk:1e
Hoogte:0 cm
Breedte:0 cm
Bijzonderheden
ID/code/volgnr447///M.A.Allessie en Drs.H.van Mierlo

Aardrijkskunde

voor vwo, havo en mavo

Eerste deel: Europa

Invulatlas voor de brugklas zesde druk L.C.G. Malmberg

Uitgever:Malmberg, L.C.G.
Auteur(s):Allessie, M.A. Mierlo, H. van
Jaar:
Druk:6e
Hoogte:0 cm
Breedte:0 cm
Bijzonderheden
ID/code/volgnr448///M.A.Allessie en Drs.H.van Mierlo

Aardrijkskunde

voor vwo, havo en mavo

Tweede deel: De wereld

Invulatlas zesde druk L.C.G. Malmberg

Uitgever:Malmberg, L.C.G.
Auteur(s):Allessie, M.A. Mierlo, H. van
Jaar:
Druk:6e
Hoogte:0 cm
Breedte:0 cm
Bijzonderheden
ID/code/volgnr449///M.A.Allessie en Drs.H.van Mierlo

Aardrijkskunde

voor vwo, havo en mavo

Derde deel: Nederland

Invulatlas vierde druk L.C.G. Malmberg

Uitgever:Malmberg, L.C.G.
Auteur(s):Allessie, M.A. Mierlo, H. van
Jaar:
Druk:4e
Hoogte:0 cm
Breedte:0 cm
Bijzonderheden
ID/code/volgnr450///Op verkenning

Aardrijkskundemethode voor de lagere school

door B.S.van der Hart en B.P.Winters

Op verkenning door de Wereld

Atlas L.C.G. Malmberg

Uitgever:Malmberg, L.C.G.
Auteur(s):Hart, B.S. van der Winters, B.P.
Jaar:
Druk:2e
Hoogte:0 cm
Breedte:0 cm
Bijzonderheden
ID/code/volgnr451///Op verkenning

Aardrijkskundemethode voor de lagere school

door B.S.van der Hart en B.P.Winters

Op verkenning door de Wereld

m.m.v. R.de Groot en A.Cappendijk

Atlas L.C.G. Malmberg

Uitgever:Malmberg, L.C.G.
Auteur(s):Hart, B.S. van der Winters, B.P. Groot, R. de Cappendijk, A.
Jaar:
Druk:3e
Hoogte:0 cm
Breedte:0 cm
Bijzonderheden
ID/code/volgnr452///Op verkenning

Aardrijkskundemethode voor de lagere school

door B.S.van der Hart en B.P.Winters

Op verkenning door de Wereld

door R.de Groot en A.Cappendijk

Atlas L.C.G. Malmberg

Uitgever:Malmberg, L.C.G.
Auteur(s):Hart, B.S. van der Winters, B.P. Groot, R. de Cappendijk, A.
Jaar:
Druk:4e
Hoogte:0 cm
Breedte:0 cm
Bijzonderheden
ID/code/volgnr453///Op verkenning

Aardrijkskundemethode voor de lagere school

door B.S.van der Hart en B.P.Winters

Op verkenning door de Wereld

door R.de Groot en A.Cappendijk

Atlas L.C.G. Malmberg

Uitgever:Malmberg, L.C.G.
Auteur(s):Hart, B.S. van der Winters, B.P. Groot, R. de Cappendijk, A.
Jaar:
Druk:5e
Hoogte:0 cm
Breedte:0 cm
Bijzonderheden
ID/code/volgnr454///Op verkenning

Aardrijkskundemethode voor de lagere school

door B.S.van der Hart en B.P.Winters

Op verkenning door de Wereld

door R.de Groot en A.Cappendijk

Atlas L.C.G. Malmberg

Uitgever:Malmberg, L.C.G.
Auteur(s):Hart, B.S. van der Winters, B.P. Groot, R. de Cappendijk, A.
Jaar:
Druk:6e
Hoogte:0 cm
Breedte:0 cm
Bijzonderheden
ID/code/volgnr455///Op verkenning

Aardrijkskundemethode voor de lagere school

door B.S.van der Hart en B.P.Winters

Op verkenning door de Wereld

door R.de Groot en A.Cappendijk

Atlas

zevende druk L.C.G. Malmberg

Uitgever:Malmberg, L.C.G.
Auteur(s):Hart, B.S. van der Winters, B.P. Groot, R. de Cappendijk, A.
Jaar:
Druk:7e
Hoogte:0 cm
Breedte:0 cm
Bijzonderheden
ID/code/volgnr456///Op verkenning

Aardrijkskundemethode voor de lagere school

door B.S.van der Hart en B.P.Winters

Op verkenning door Nederland

Atlas

derde druk L.C.G. Malmberg

Uitgever:Malmberg, L.C.G.
Auteur(s):Hart, B.S. van der Winters, B.P.
Jaar:
Druk:3e
Hoogte:0 cm
Breedte:0 cm
Bijzonderheden
ID/code/volgnr457///Op verkenning

Aardrijkskundemethode voor de lagere school

door B.S.van der Hart en B.P.Winters

Op verkenning door Nederland

Atlas

achtste druk L.C.G. Malmberg

Uitgever:Malmberg, L.C.G.
Auteur(s):Hart, B.S. van der Winters, B.P.
Jaar:
Druk:8e
Hoogte:0 cm
Breedte:0 cm
Bijzonderheden
ID/code/volgnr458///Van dichtbij en veraf

Nieuwe methode voor aardrijkskunde

voor de R.K. lagere school

door

B.H. Decker

hoofd eener school Nijmegen

en

Dr.J.A.Nillesen

Leeraar aardrijkskunde Arnhem

Derde deeltje B

Dichtbij en veraf

tweede druk L.C.G. Malmberg - 's-Hertogenbosch

Uitgever:Malmberg, L.C.G.
Auteur(s):Decker, B.H. Nillesen, J.A.
Jaar:
Druk:2e
Hoogte:27 cm
Breedte:20 cm
Bijzonderheden
ID/code/volgnr459///Van dichtbij en veraf

Nieuwe methode voor aardrijkskunde

voor de R.K. lagere school

door

B.H. Decker

hoofd ener school Nijmegen

en

Dr.J.A.Nillesen

Leraar aardrijkskunde Arnhem

Europa en de

overige werelddelen

zesde druk L.C.G. Malmberg - 's-Hertogenbosch

Uitgever van de apostolische stoel

Uitgever:Malmberg, L.C.G.
Auteur(s):Decker, B.H. Nillesen, J.A.
Jaar:
Druk:6e
Hoogte:27 cm
Breedte:20 cm
Bijzonderhedenvoorwoord uit augustus 1938
ID/code/volgnr460///Van dichtbij en veraf

Nieuwe methode voor aardrijkskunde

voor de R.K. lagere school

door

B.H. Decker

hoofd ener school Nijmegen

en

Dr.J.A.Nillesen

Privaat-docent R.K. Universiteit

Europa en de

overige werelddelen

negende druk L.C.G. Malmberg - 's-Hertogenbosch

Uitgever:Malmberg, L.C.G.
Auteur(s):Decker, B.H. Nillesen, J.A.
Jaar:
Druk:9e
Hoogte:27 cm
Breedte:20 cm
Bijzonderheden voorwoord uit mei 1948
ID/code/volgnr461///Van dichtbij en veraf

Nieuwe methode voor aardrijkskunde

voor de R.K. lagere school

door

B.H. Decker

en

Dr.J.A.Nillesen

Privaat-docent R.K. universiteit

Europa en de

overige werelddelen

tiende druk L.C.G. Malmberg - 's-Hertogenbosch

Uitgever:Malmberg, L.C.G.
Auteur(s):Decker, B.H. Nillesen, J.A.
Jaar:
Druk:10e
Hoogte:27 cm
Breedte:20 cm
Bijzonderhedenvoorwoord uit januari 1949
ID/code/volgnr462///Van dichtbij en veraf

Nieuwe methode voor aardrijkskunde

voor de R.K. lagere school

door

B.H. Decker

en

Dr.J.A.Nillesen

Privaat-docent R.K. universiteit

Europa en de

overige werelddelen

elfde druk L.C.G. Malmberg - 's-Hertogenbosch

Uitgever:Malmberg, L.C.G.
Auteur(s):Decker, B.H. Nillesen, J.A.
Jaar:
Druk:11e
Hoogte:27 cm
Breedte:20 cm
Bijzonderhedenvoorwoord uit december 1949
ID/code/volgnr463///Van dichtbij en veraf

Nieuwe methode voor aardrijkskunde

voor de R.K. lagere school

door

B.H. Decker

en

Dr.J.A.Nillesen

Europa en de

overige werelddelen

achtiende druk L.C.G. Malmberg - 's-Hertogenbosch

Uitgever:Malmberg, L.C.G.
Auteur(s):Decker, B.H. Nillesen, J.A.
Jaar:
Druk:18e
Hoogte:27 cm
Breedte:20 cm
Bijzonderhedenvoorwoord uit 1956
ID/code/volgnr464///Van dichtbij en veraf

Nieuwe methode voor aardrijkskunde

voor de R.K. lagere school

door

B.H. Decker

en

Dr.J.A.Nillesen

Europa en de

overige werelddelen

twintigste druk L.C.G. Malmberg 's-Hertogenbosch

Uitgever:Malmberg, L.C.G.
Auteur(s):Decker, B.H. Nillesen, J.A.
Jaar:
Druk:20e
Hoogte:27 cm
Breedte:20 cm
Bijzonderhedenzonder voorwoord
ID/code/volgnr465///Van dichtbij en veraf

Nieuwe methode voor aardrijkskunde

voor de R.K. lagere school

door

B.H. Decker

en

Dr.J.A.Nillesen

Europa en de

overige werelddelen

eenentwintigste druk L.C.G. Malmberg 's-Hertogenbosch

Uitgever:Malmberg, L.C.G.
Auteur(s):Decker, B.H. Nillesen, J.A.
Jaar:
Druk:21e
Hoogte:27 cm
Breedte:20 cm
Bijzonderhedenzonder voorwoord
ID/code/volgnr466///Van dichtbij en veraf

Nieuwe methode voor aardrijkskunde

voor de R.K. lagere school

door

B.H. Decker

en

Dr.J.A.Nillesen

Europa en de

overige werelddelen

tweeëntwintigste druk L.C.G. Malmberg 's-Hertogenbosch

Uitgever:Malmberg, L.C.G.
Auteur(s):Decker, B.H. Nillesen, J.A.
Jaar:
Druk:22e
Hoogte:27 cm
Breedte:20 cm
Bijzonderhedenvoorwoord uit 1961
ID/code/volgnr467///Van dichtbij en veraf

Nieuwe methode voor aardrijkskunde

voor de R.K. lagere school

door

B.H. Decker

hoofd ener school Nijmegen

en

Dr.J.A.Nillesen

Privaat-docent R.K. universiteit

Nederland

tiende druk L.C.G. Malmberg - 's-Hertogenbosch

Uitgever:Malmberg, L.C.G.
Auteur(s):Decker, B.H. Nillesen, J.A.
Jaar:
Druk:10e
Hoogte:27 cm
Breedte:20 cm
Bijzonderhedenvoorwoord uit augustus 1948
ID/code/volgnr468///Van dichtbij en veraf

Nieuwe methode voor aardrijkskunde

voor de R.K. lagere school

door

B.H. Decker

en

Dr.J.A.Nillesen

Nederland

Zeventiende druk L.C.G. Malmberg 's-Hertogenbosch

Uitgever:Malmberg, L.C.G.
Auteur(s):Decker, B.H. Nillesen, J.A.
Jaar:
Druk:17e
Hoogte:27 cm
Breedte:20 cm
Bijzonderhedenvoorwoord uit 1957
ID/code/volgnr469///Van dichtbij en veraf

Nieuwe methode voor aardrijkskunde

voor de R.K. lagere school

door

B.H. Decker

en

Dr.J.A.Nillesen

Nederland

eenentwintigste druk L.C.G. Malmberg 's-Hertogenbosch

Uitgever:Malmberg, L.C.G.
Auteur(s):Decker, B.H. Nillesen, J.A.
Jaar:
Druk:21e
Hoogte:27 cm
Breedte:20 cm
Bijzonderhedenvoorwoord uit 1962
ID/code/volgnr470///Van dichtbij en veraf

Nieuwe methode voor aardrijkskunde

voor de R.K. lagere school

door

B.H. Decker

Hoofd ener school Nijmegen

en

Dr.J.A.Nillesen

Privaat-docent R.K. Universiteit

Nederland en de Indiën

achtste druk L.C.G. Malmberg - 's-Hertogenbosch

Uitgever:Malmberg, L.C.G.
Auteur(s):Decker, B.H. Nillesen, J.A.
Jaar:
Druk:8e
Hoogte:27 cm
Breedte:20 cm
Bijzonderheden
ID/code/volgnr471///Van dichtbij en veraf

Nieuwe methode voor aardrijkskunde

voor de R.K. lagere school

door

B.H. Decker

Hoofd ener school Nijmegen

en

Dr.J.A.Nillesen

Privaat-docent R.K. Universiteit

Nederland, Indonesië, Suriname en Curacao

negende druk L.C.G. Malmberg - 's-Hertogenbosch

Uitgever:Malmberg, L.C.G.
Auteur(s):Decker, B.H. Nillesen, J.A.
Jaar:
Druk:9e
Hoogte:27 cm
Breedte:20 cm
Bijzonderheden
ID/code/volgnr472///Van dichtbij en veraf

Nieuwe methode voor aardrijkskunde

voor de R.K. lagere school

door

B.H Decker

en

Dr.J.A.Nillesen

Het verenigd koninkrijk der Nederlanden

en Indonesië

dertiende druk L.C.G. Malmberg - 's-Hertogenbosch

Uitgever:Malmberg, L.C.G.
Auteur(s):Decker, B.H. Nillesen, J.A.
Jaar:
Druk:13e
Hoogte:27 cm
Breedte:20 cm
Bijzonderheden
ID/code/volgnr473///Werkatlas van de wereldgeschiedenis

Dr.D.Bergen

Leraar K.A. en HoRITO, Turnhout

R.Buter

Leraar geschiedenis Chr.Scholengemeenschap VWO

HAVO

MAVO, Voorburg

Prof.Herman Corijn

Inspecteur geschiedenis S.O. en H.O.,docent RUCA en HISKA, Oude God (Antwerpen)

Dr.mr.C.W. van Voorst van Beest

Leraar scholengemeenschap voor VWO

HAVO St.-Fransiscuscollege, Rotterdam Tweede druk L.C.G. Malmberg/Jozef van In&Co nv/Uitgeverij De Sikkel

Uitgever:Malmberg, L.C.G.
Auteur(s):Bergen, D. Buter, R. Corijn, H. Voorst van Beest, C.W. van
Jaar:
Druk:2e
Hoogte:24 cm
Breedte:33 cm
Bijzonderhedenspiraalband
ID/code/volgnr600///Van dichtbij en veraf

Nieuwe methode voor aardrijkskunde

voor de R.K. lagere school

door

B.H. Decker

hoofd ener school Nijmegen

en

Dr.J.A.Nillesen

Leraar aardrijkskunde Arnhem

Tweede deeltje

Van Veraf L.C.G. Malmberg N.V.

Uitgever van de apostolische stoel

's-Hertogenbosch

Uitgever:Malmberg, L.C.G.
Auteur(s):Decker, B.H. Nillesen, J.A.
Jaar:
Druk:1e
Hoogte:27 cm
Breedte:20 cm
Bijzonderhedenvoorwoord paschen 1929; op voorplat: prijs f 1.90
ID/code/volgnr601///Van dichtbij en veraf

Nieuwe methode voor aardrijkskunde

voor de R.K. lagere school

door

B.H. Decker

en

Dr.J.A.Nillesen

Het verenigd koninkrijk der Nederlanden

zestiende druk L.C.G. Malmberg - 's-Hertogenbosch

Uitgever:Malmberg, L.C.G.
Auteur(s):Decker, B.H. Nillesen, J.A.
Jaar:
Druk:16e
Hoogte:27 cm
Breedte:20 cm
Bijzonderheden
ID/code/volgnr618///Werkatlas van de wereldgeschiedenis

Dr.D.Bergen

Leraar K.A. en HoRITO, Turnhout

R.Buter

Leraar geschiedenis Chr.Scholengemeenschap VWO

HAVO

MAVO, Voorburg

Prof.Herman Corijn

Inspecteur geschiedenis S.O. en H.O.,docent RUCA en HISKA, Oude God (Antwerpen)

Dr.mr.C.W. van Voorst van Beest

Leraar scholengemeenschap voor VWO

HAVO St.-Fransiscuscollege, Rotterdam L.C.G. Malmberg/Jozef van In&Co nv/Uitgeverij De Sikkel/1972

Uitgever:Malmberg, L.C.G.
Auteur(s):Bergen, D. Buter, R. Corijn, H. Voorst van Beest, C.W. van
Jaar:
Druk:
Hoogte:24 cm
Breedte:33 cm
Bijzonderhedenspiraalband
ID/code/volgnr893///Van dichtbij en veraf

Nieuwe methode voor aardrijkskunde

voor de R.K. lagere school

door

B.H. Decker

hoofd ener school Nijmegen

en

Dr.J.A.Nillesen

Leraar aardrijkskunde Arnhem

Van Dichtbij

vierde druk L.C.G. Malmberg - 's-Hertogenbosch

Uitgever van de apostolische stoel

Uitgever:Malmberg, L.C.G.
Auteur(s):Decker, B.H. Nillesen, J.A.
Jaar:
Druk:4e
Hoogte:27 cm
Breedte:20 cm
Bijzonderhedenvoorwoord pinksteren 1933
ID/code/volgnr1515///Van dichtbij en veraf

Nieuwe methode voor aardrijkskunde

voor de R.K. lagere school

door

B.H. Decker

hoofd ener school Nijmegen

en

Dr.J.A.Nillesen

Privaat-docent R.K. Universiteit

Europa en de

overige werelddelen

achtste druk L.C.G. Malmberg - 's-Hertogenbosch

Uitgever:Malmberg, L.C.G.
Auteur(s):Decker, B.H. Nillesen, J.A.
Jaar:
Druk:8e
Hoogte:27 cm
Breedte:20 cm
Bijzonderheden voorwoord uit januari 1948
ID/code/volgnr1522///Van dichtbij en veraf

Nieuwe methode voor aardrijkskunde

voor de R.K. lagere school

door

B.H. Decker

en

Dr.J.A.Nillesen

Nederland

eenentwintigste druk L.C.G. Malmberg 's-Hertogenbosch

Uitgever:Malmberg, L.C.G.
Auteur(s):Decker, B.H. Nillesen, J.A.
Jaar:
Druk:20e
Hoogte:27 cm
Breedte:20 cm
Bijzonderhedengeen voorwoord
ID/code/volgnr1523///Van dichtbij en veraf

Nieuwe methode voor aardrijkskunde

voor de R.K. lagere school

door

B.H. Decker

en

Dr.J.A.Nillesen

Nederland

Vijftiende druk L.C.G. Malmberg - 's-Hertogenbosch

Uitgever:Malmberg, L.C.G.
Auteur(s):Decker, B.H. Nillesen, J.A.
Jaar:
Druk:15e
Hoogte:27 cm
Breedte:20 cm
Bijzonderhedenvoorwoord uit 1957
ID/code/volgnr2402///Van dichtbij en veraf

Nieuwe methode voor aardrijkskunde

voor de R.K. lagere school

door

B.H. Decker

hoofd ener school Nijmegen

en

Dr.J.A.Nillesen

Leraar aardrijkskunde Arnhem

Nederland

zesde druk L.C.G. Malmberg - 's-Hertogenbosch

Uitgever van de apostolische stoel

Uitgever:Malmberg, L.C.G.
Auteur(s):Decker, B.H. Nillesen, J.A.
Jaar:
Druk:6e
Hoogte:27 cm
Breedte:20 cm
Bijzonderhedenvoorwoord februari 1938
ID/code/volgnr1599///Van dichtbij en veraf

Nieuwe methode voor aardrijkskunde

voor de R.K. lagere school

door

B.H. Decker

hoofd eener school Nijmegen

en

Dr.J.A.Nillesen

Leeraar aardrijkskunde Arnhem

Derde deeltje A

Dichtbij en veraf L.C.G. Malmberg N.V.

Uitgeverij van de Apostolische Stoel

's-Hertogenbosch

Uitgever:Malmberg, L.C.G.
Auteur(s):Decker, B.H. Nillesen, J.A.
Jaar:
Druk:1e
Hoogte:27 cm
Breedte:20 cm
Bijzonderhedenop voorplat: f 1.25
ID/code/volgnr1627///Van dichtbij en veraf

Nieuwe methode voor aardrijkskunde

voor de R.K. lagere school

door

B.H. Decker

en

Dr.J.A.Nillesen

Europa en de

overige werelddelen

negentiende druk L.C.G. Malmberg - 's-Hertogenbosch

Uitgever:Malmberg, L.C.G.
Auteur(s):Decker, B.H. Nillesen, J.A.
Jaar:
Druk:19e
Hoogte:27 cm
Breedte:20 cm
Bijzonderhedenvoorwoord uit 1957
ID/code/volgnr1655///Op verkenning

Aardrijkskundemethode voor de lagere school

door B.S. van der Hart en B.P. Winters

Op verkenning door Nederland

Atlas

zesde druk L.C.G. Malmberg 's-Hertogenbosch

Uitgever:Malmberg, L.C.G.
Auteur(s):Hart, B.S. van der Winters, B.P.
Jaar:
Druk:6e
Hoogte:21 cm
Breedte:28 cm
Bijzonderhedeninhoudsopgave op titelblad
ID/code/volgnr1656///De kaart van

Nederland en Indië

Aardrijkskundig werkboekje

voor Lycea, Gymnasia,

H.B.S. en Kweekscholen

door

C.van den Broek

Leeraar aan de R.K. Lycea te

Roosendaal L.C.G. Malmberg - 's-Hertogenbosch

1929

Uitgever:Malmberg, L.C.G.
Auteur(s):Broek, C. van den
Jaar:
Druk:
Hoogte:30 cm
Breedte:23 cm
Bijzonderhedenop voorplat: prijs f 1.25
ID/code/volgnr1661///Van dichtbij en veraf

Nieuwe methode voor aardrijkskunde

voor de R.K. lagere school

door

B.H. Decker

hoofd ener school Nijmegen

en

J.A.Nillesen

Leraar aardrijkskunde Arnhem

Tweede deeltje

Van Veraf

Tweede druk L.C.G. Malmberg N.V.

Uitgever van de apostolische stoel

's-Hertogenbosch

Uitgever:Malmberg, L.C.G.
Auteur(s):Decker, B.H. Nillesen, J.A.
Jaar:
Druk:2e
Hoogte:27 cm
Breedte:20 cm
Bijzonderhedenvoorwoord Allerheiligen 1929; op voorplat: prijs f 1.90
ID/code/volgnr1666///Van dichtbij en veraf

Nieuwe methode voor aardrijkskunde

voor de R.K. lagere school

door

B.H. Decker

hoofd eener school Nijmegen

en

J.A. Nillesen

Leeraar aardrijkskunde Arnhem

Derde deeltje B

Dichtbij en veraf L.C.G. Malmberg N.V.

Uitgever van den apostolischen stoel

's-Hertogenbosch

Uitgever:Malmberg, L.C.G.
Auteur(s):Decker, B.H. Nillesen, J.A.
Jaar:
Druk:1e
Hoogte:27 cm
Breedte:20 cm
Bijzonderhedenop voorplat: f 1.-
ID/code/volgnr1667///Op verkenning

Aardrijkskundemethode voor de lagere school

door B.S.van der Hart en B.P.Winters

Op verkenning door Nederland

Atlas L.C.G. Malmberg 's-Hertogenbosch

Uitgever:Malmberg, L.C.G.
Auteur(s):Hart, B.S. van der Winters, B.P.
Jaar:
Druk:1e
Hoogte:28 cm
Breedte:21 cm
Bijzonderhedeninhoudsopgave op titelblad
ID/code/volgnr1949///Op verkenning

Aardrijkskundemethode voor de lagere school

door B.S.van der Hart en B.P.Winters

Op verkenning door Nederland

Atlas |Negende druk L.C.G. Malmberg 's-Hertogenbosch

Uitgever:Malmberg, L.C.G.
Auteur(s):Hart, B.S. van der Winters, B.P.
Jaar:
Druk:9e
Hoogte:28 cm
Breedte:21 cm
Bijzonderhedeninhoudsopgave op titelblad
ID/code/volgnr1950///Van dichtbij en veraf

Nieuwe methode voor aardrijkskunde

voor de R.K. lagere school

door

B.H. Decker

hoofd ener school Nijmegen

en

Dr.J.A.Nillesen

Leraar aardrijkskunde Arnhem

Van Dichtbij

derde druk L.C.G. Malmberg - 's-Hertogenbosch

Uitgever van de apostolische stoel

Uitgever:Malmberg, L.C.G.
Auteur(s):Decker, B.H. Nillesen, J.A.
Jaar:
Druk:3e
Hoogte:27 cm
Breedte:20 cm
Bijzonderhedenvoorwoord kerstmis 1930
ID/code/volgnr2195///Hulpatlasjes

voor de R.K. lagere school

door

J.J. Huiskens

Hoofd eener

R.K. School te

Amsterdam

Derde Deeltje

1933 L.C.G. Malmberg - 's-Hertogenbosch

Uitgever:Malmberg, L.C.G.
Auteur(s):Huiskens, J.J.
Jaar:
Druk:
Hoogte:27 cm
Breedte:20 cm
Bijzonderhedenop voorplat: f 0.30
ID/code/volgnr2348///Hulpatlasjes

voor de R.K. lagere school

door

J.J. Huiskens

Hoofd eener

R.K. School te

Amsterdam

Vierde Deeltje

1933 L.C.G. Malmberg - 's-Hertogenbosch

Uitgever:Malmberg, L.C.G.
Auteur(s):Huiskens, J.J.
Jaar:
Druk:
Hoogte:27 cm
Breedte:20 cm
Bijzonderhedenop voorplat: f 0.50
ID/code/volgnr2349///Van dichtbij en veraf

Nieuwe methode voor aardrijkskunde

voor de R.K. lagere school

door

B.H. Decker

hoofd eener school Nijmegen

en

Dr.J.A.Nillesen

Leeraar aardrijkskunde Arnhem

Derde deeltje A

Dichtbij en veraf

Derde druk L.C.G. Malmberg N.V.

Uitgeverij van de Apostolische Stoel

's-Hertogenbosch

Uitgever:Malmberg, L.C.G.
Auteur(s):Decker, B.H. Nillesen, J.A.
Jaar:
Druk:2e
Hoogte:27 cm
Breedte:20 cm
Bijzonderhedenop voorplat: f 1.25
ID/code/volgnr2412///Van dichtbij en veraf

Nieuwe methode voor aardrijkskunde

voor de R.K. lagere school

door

B.H. Decker

hoofd ener school Nijmegen

en

J.A.Nillesen

Leraar aardrijkskunde Arnhem

Tweede deeltje

Van Veraf

Derde druk L.C.G. Malmberg

Uitgever van de apostolische stoel

's-Hertogenbosch

Uitgever:Malmberg, L.C.G.
Auteur(s):Decker, B.H. Nillesen, J.A.
Jaar:
Druk:3e
Hoogte:27 cm
Breedte:20 cm
Bijzonderhedenvoorwoord Feestdag van St. Joseph 1931; op voorplat: prijs f 1.50
ID/code/volgnr2423///Van dichtbij en veraf

Nieuwe methode voor aardrijkskunde

voor de R.K. lagere school

door

B.H. Decker

en

Dr.J.A.Nillesen

Nederland

Negentiende druk L.C.G. Malmberg 's-Hertogenbosch

Uitgever:Malmberg, L.C.G.
Auteur(s):Decker, B.H. Nillesen, J.A.
Jaar:
Druk:19e
Hoogte:27 cm
Breedte:20 cm
Bijzonderhedenvoorwoord uit 1957
ID/code/volgnr2442///


Als u een atlas heeft die niet in de database staat en u wilt de atlasendatabase helpen compleet te maken, kunt u hier de gegevens van uw atlas toevoegen.

atlassen database


toevoegen aan favorieten | home | inspired by: kruisbestuiving: benut kennis optimaal - www.kuisbestuiving.nl | sitemap | contact | RSS