atlas en kaart
De internet kaartenbeurs


Atlassendatabase
Nederlandse atlassen
vanaf ca 1850

U bevindt zich hier: www.atlasenkaart.nl/atlassen/uitgever/atlassen

atlassen uitgegeven door Noordhoff, P.

Hieronder staan de atlassen die zijn uitgegeven door Noordhoff, P..Atlas

der

geheele aarde,

in

40 kaarten en vele bijkaartjes,

door

R.Bos,

Hoofd eener school te Groningen

Zesde vermeerderde druk P. Noordhoff

Uitgever:Noordhoff, P.
Auteur(s):Bos, R.
Jaar:
Druk:6e
Hoogte:0 cm
Breedte:0 cm
Bijzonderheden
ID/code/volgnr115///R.Bos'

Atlas der geheele aarde

in

44 kaarten en vele bijkaarten

Vijftiende verbeterde druk P. Noordhoff

Uitgever:Noordhoff, P.
Auteur(s):Bos, R.
Jaar:
Druk:15e
Hoogte:0 cm
Breedte:0 cm
Bijzonderhedenslappe band
ID/code/volgnr116///R.Bos'

Atlas der geheele aarde

in

44 kaarten en vele bijkaarten

Zestiende verbeterde druk P. Noordhoff

Uitgever:Noordhoff, P.
Auteur(s):Bos, R.
Jaar:
Druk:16e
Hoogte:0 cm
Breedte:0 cm
Bijzonderheden
ID/code/volgnr117///R.Bos'

Atlas der geheele aarde

in

44 kaarten en vele bijkaarten

Zeventiende verbeterde druk P. Noordhoff

Uitgever:Noordhoff, P.
Auteur(s):Bos, R.
Jaar:
Druk:17e
Hoogte:0 cm
Breedte:0 cm
Bijzonderheden
ID/code/volgnr118///R.Bos'

Atlas der geheele aarde

in

44 kaarten en vele bijkaarten

Twee en twintigste Druk

herzien door K.Zeeman P. Noordhoff

Uitgever:Noordhoff, P.
Auteur(s):Bos, R. Zeeman, K.
Jaar:
Druk:22e
Hoogte:0 cm
Breedte:0 cm
Bijzonderheden
ID/code/volgnr119///R.Bos'

Atlas der geheele aarde

in

44 kaarten en vele bijkaarten

Vier en twintigste Druk

herzien door K.Zeeman P. Noordhoff

Uitgever:Noordhoff, P.
Auteur(s):Bos, R. Zeeman, K.
Jaar:
Druk:24e
Hoogte:0 cm
Breedte:0 cm
Bijzonderheden
ID/code/volgnr120///R.Bos'

Atlas der geheele aarde

in

44 kaarten en vele bijkaarten

Vijfentwintigste Druk

herzien door K.Zeeman P. Noordhoff

Uitgever:Noordhoff, P.
Auteur(s):Bos, R. Zeeman, K.
Jaar:
Druk:25e
Hoogte:0 cm
Breedte:0 cm
Bijzonderheden
ID/code/volgnr121///R.Bos

Atlas

der gehele aarde

in 48 kaarten en vele bijkaarten

zevenentwintigste druk

herzien door K.Zeeman P. Noordhoff

Uitgever:Noordhoff, P.
Auteur(s):Bos, R. Zeeman, K.
Jaar:
Druk:27e
Hoogte:0 cm
Breedte:0 cm
Bijzonderheden
ID/code/volgnr122///R.Bos

Atlas

der gehele aarde

in 48 kaarten en vele bijkaarten

achtentwintigste druk

herzien door K.Zeeman P. Noordhoff

Uitgever:Noordhoff, P.
Auteur(s):Bos, R. Zeeman, K.
Jaar:
Druk:28e
Hoogte:0 cm
Breedte:0 cm
Bijzonderheden
ID/code/volgnr123///R.Bos

Atlas

der gehele aarde

in 48 kaarten en vele bijkaarten

negenentwintigste druk

herzien door K.Zeeman P. Noordhoff

Uitgever:Noordhoff, P.
Auteur(s):Bos, R. Zeeman, K.
Jaar:
Druk:29e
Hoogte:0 cm
Breedte:0 cm
Bijzonderheden
ID/code/volgnr124///R.Bos

Atlas

der gehele aarde

in 48 kaarten en vele bijkaarten

dertigste druk

herzien door K.Zeeman P. Noordhoff N.V. - 1950 - Groningen - Djakarta

Uitgever:Noordhoff, P.
Auteur(s):Bos, R. Zeeman, K.
Jaar:
Druk:30e
Hoogte:31 cm
Breedte:23 cm
Bijzonderhedenop titelblad: Prijs . . F 2.75* | In ringband . . ,", 3.25* | Gebonden . . ,", 3.75* | Uitgave mret platen geb. . ,", 4,90*
ID/code/volgnr125///R.Bos-K.Zeeman

Atlas der gehele aarde

in 48 kaarten en vele bijkaarten

eenendertigste druk P. Noordhoff

Uitgever:Noordhoff, P.
Auteur(s):Bos, R. Zeeman, K.
Jaar:
Druk:31e
Hoogte:0 cm
Breedte:0 cm
Bijzonderheden
ID/code/volgnr126///R.Bos

Atlas der gehele aarde

in 48 kaarten en vele bijkaarten

tweeëndertigste druk P. Noordhoff

Uitgever:Noordhoff, P.
Auteur(s):Bos, R. Zeeman, K.
Jaar:
Druk:32e
Hoogte:0 cm
Breedte:0 cm
Bijzonderheden
ID/code/volgnr127///Bos-Zeeman

Atlas der gehele aarde

in 48 kaarten en vele bijkaarten

drieëndertigste druk P. Noordhoff

Uitgever:Noordhoff, P.
Auteur(s):Bos, R. Zeeman, K.
Jaar:
Druk:33e
Hoogte:0 cm
Breedte:0 cm
Bijzonderheden
ID/code/volgnr128///Bos-Zeeman

Atlas

der gehele aarde

in 48 kaarten en vele bijkaarten

vierendertigste druk P. Noordhoff N.V.

Uitgever:Noordhoff, P.
Auteur(s):Bos, R. Zeeman, K.
Jaar:
Druk:34e
Hoogte:0 cm
Breedte:0 cm
Bijzonderheden
ID/code/volgnr129///Bos-Zeeman

Atlas

der gehele aarde

in 48 kaarten en vele bijkaarten

vijfendertigste druk P. Noordhoff

Uitgever:Noordhoff, P.
Auteur(s):Bos, R. Zeeman, K.
Jaar:
Druk:35e
Hoogte:0 cm
Breedte:0 cm
Bijzonderheden
ID/code/volgnr130///Bos-Zeeman

Atlas

der gehele aarde

in 48 kaarten en vele bijkaarten

zesendertigste druk P. Noordhoff

Uitgever:Noordhoff, P.
Auteur(s):Bos, R. Zeeman, K.
Jaar:
Druk:36e
Hoogte:0 cm
Breedte:0 cm
Bijzonderheden
ID/code/volgnr131///Bos-Zeeman

Atlas

der gehele aarde

in 52 kaarten

32 bijkaarten

en een register

zevenendertigste druk P. Noordhoff

Uitgever:Noordhoff, P.
Auteur(s):Bos, R. Zeeman, K.
Jaar:
Druk:37e
Hoogte:0 cm
Breedte:0 cm
Bijzonderheden
ID/code/volgnr132///Bos-Zeeman

Atlas

der gehele aarde

in 50 kaarten

34 bijkaarten

met register

en inlegvel

achtendertigste druk P. Noordhoff

Uitgever:Noordhoff, P.
Auteur(s):Bos, R. Zeeman, K.
Jaar:
Druk:38e
Hoogte:0 cm
Breedte:0 cm
Bijzonderheden
ID/code/volgnr133///Bos-Zeeman

Atlas

der gehele aarde

in 54 kaarten

40 bijkaarten

met register

en inlegvel

negenendertigste druk P. Noordhoff

Uitgever:Noordhoff, P.
Auteur(s):Bos, R. Zeeman, K.
Jaar:
Druk:39e
Hoogte:0 cm
Breedte:0 cm
Bijzonderheden
ID/code/volgnr134///R.Bos'

Ge´llustreerde Schoolatlas

der

geheele aarde

Elfde, verbeterde druk

in

44 kaarten, vele bijkaarten en 160 platen P. Noordhoff

Uitgever:Noordhoff, P.
Auteur(s):Bos, R.
Jaar:
Druk:11e
Hoogte:0 cm
Breedte:0 cm
BijzonderhedenGe´llustreerde uitgave
ID/code/volgnr135///R.Bos'

Ge´llustreerde Schoolatlas

der

geheele aarde

Veertiende, verbeterde druk

in

44 kaarten, vele bijkaarten en 210 platen P. Noordhoff

Uitgever:Noordhoff, P.
Auteur(s):Bos, R.
Jaar:
Druk:14e
Hoogte:0 cm
Breedte:0 cm
BijzonderhedenGe´llustreerde uitgave
ID/code/volgnr136///R.Bos'

Ge´llustreerde Schoolatlas

der

geheele aarde

Zestiende, verbeterde druk

in

44 kaarten, vele bijkaarten en 219 platen P. Noordhoff

Uitgever:Noordhoff, P.
Auteur(s):Bos, R.
Jaar:
Druk:16e
Hoogte:0 cm
Breedte:0 cm
BijzonderhedenGe´llustreerde uitgave
ID/code/volgnr137///R.Bos'

Ge´llustreerde Schoolatlas

der

geheele aarde

Achtiende, verbeterde druk

in

44 kaarten, vele bijkaarten en 215 platen P. Noordhoff

Uitgever:Noordhoff, P.
Auteur(s):Bos, R.
Jaar:
Druk:18e
Hoogte:0 cm
Breedte:0 cm
BijzonderhedenGe´llustreerde uitgave
ID/code/volgnr138///R.Bos'

Ge´llustreerde Schoolatlas

der

geheele aarde

Negentiende, verbeterde druk

in

44 kaarten, vele bijkaarten en 215 platen P. Noordhoff

Uitgever:Noordhoff, P.
Auteur(s):Bos, R.
Jaar:
Druk:19e
Hoogte:0 cm
Breedte:0 cm
BijzonderhedenGe´llustreerde uitgave
ID/code/volgnr139///R.Bos'

Ge´llustreerde Schoolatlas

der

geheele aarde

Twintigste druk

Herzien door K.Zeeman

in

44 kaarten, vele bijkaarten en 215 platen P. Noordhoff

Uitgever:Noordhoff, P.
Auteur(s):Bos, R. Zeeman, K.
Jaar:
Druk:20e
Hoogte:0 cm
Breedte:0 cm
BijzonderhedenGe´llustreerde uitgave
ID/code/volgnr140///R.Bos'

Ge´llustreerde Schoolatlas

der

geheele aarde

Een en twintigste druk

Herzien door K.Zeeman

in

44 kaarten, vele bijkaarten en 215 platen P. Noordhoff

Uitgever:Noordhoff, P.
Auteur(s):Bos, R. Zeeman, K.
Jaar:
Druk:21e
Hoogte:0 cm
Breedte:0 cm
BijzonderhedenGe´llustreerde uitgave
ID/code/volgnr141///R.Bos'

Ge´llustreerde Schoolatlas

der

geheele aarde

Twee en twintigste druk

Herzien door K.Zeeman

in

44 kaarten, vele bijkaarten en 215 platen P. Noordhoff

Uitgever:Noordhoff, P.
Auteur(s):Bos, R. Zeeman, K.
Jaar:
Druk:22e
Hoogte:0 cm
Breedte:0 cm
BijzonderhedenGe´llustreerde uitgave
ID/code/volgnr142///R.Bos'

Ge´llustreerde Schoolatlas

der

geheele aarde

Drie en twintigste druk

Herzien door K.Zeeman

in

44 kaarten, vele bijkaarten en 215 platen P. Noordhoff

Uitgever:Noordhoff, P.
Auteur(s):Bos, R. Zeeman, K.
Jaar:
Druk:23e
Hoogte:0 cm
Breedte:0 cm
BijzonderhedenGe´llustreerde uitgave
ID/code/volgnr143///R.Bos'

Ge´llustreerde Schoolatlas

der

geheele aarde

Vijfentwintigste druk

Herzien door K.Zeeman

in

44 kaarten, vele bijkaarten en 199 platen

Uitgever:Noordhoff, P.
Auteur(s):Bos, R. Zeeman, K.
Jaar:
Druk:24e
Hoogte:0 cm
Breedte:0 cm
BijzonderhedenGe´llustreerde uitgave
ID/code/volgnr144///R.Bos

Ge´llustreerde Schoolatlas

der geheele aarde

zevenentwintigste druk

herzien door K.Zeeman

in 48 kaarten, vele bijkaarten

en 213 platen P. Noordhoff

Uitgever:Noordhoff, P.
Auteur(s):Bos, R. Zeeman, K.
Jaar:
Druk:27e
Hoogte:0 cm
Breedte:0 cm
BijzonderhedenGe´llustreerde uitgave
ID/code/volgnr145///R.Bos

Atlas

der gehele aarde

in 48 kaarten en vele bijkaarten

dertigste druk

herzien door K.Zeeman P. Noordhoff

Uitgever:Noordhoff, P.
Auteur(s):Bos, R. Zeeman, K.
Jaar:
Druk:30e
Hoogte:0 cm
Breedte:0 cm
BijzonderhedenGe´llustreerde uitgave
ID/code/volgnr146///R.Bos-K.Zeeman

Atlas der gehele aarde

in 48 kaarten en vele bijkaarten

eenendertigste druk P. Noordhoff

Uitgever:Noordhoff, P.
Auteur(s):Bos, R. Zeeman, K.
Jaar:
Druk:31e
Hoogte:0 cm
Breedte:0 cm
BijzonderhedenGe´llustreerde uitgave
ID/code/volgnr147///R.Bos-K.Zeeman

Atlas der gehele aarde

in 48 kaarten en vele bijkaarten

tweeëndertigste druk P. Noordhoff

Uitgever:Noordhoff, P.
Auteur(s):Bos, R. Zeeman, K.
Jaar:
Druk:32e
Hoogte:0 cm
Breedte:0 cm
BijzonderhedenGe´llustreerde uitgave
ID/code/volgnr148///Bos-Zeeman

Atlas der gehele aarde

in 48 kaarten en vele bijkaarten

drieëndertigste druk P. Noordhoff

Uitgever:Noordhoff, P.
Auteur(s):Bos, R. Zeeman, K.
Jaar:
Druk:33e
Hoogte:0 cm
Breedte:0 cm
BijzonderhedenGe´llustreerde uitgave
ID/code/volgnr149///Bos-Zeeman

Atlas der gehele aarde

in 48 kaarten en vele bijkaarten

vierendertigste druk P. Noordhoff

Uitgever:Noordhoff, P.
Auteur(s):Bos, R. Zeeman, K.
Jaar:
Druk:34e
Hoogte:0 cm
Breedte:0 cm
BijzonderhedenGe´llustreerde uitgave
ID/code/volgnr150///Bos-Zeeman

Atlas

der gehele aarde

in 48 kaartenen vele bijkaarten

vijfenendertigste druk P. Noordhoff

Uitgever:Noordhoff, P.
Auteur(s):Bos, R. Zeeman, K.
Jaar:
Druk:35e
Hoogte:0 cm
Breedte:0 cm
BijzonderhedenGe´llustreerde uitgave
ID/code/volgnr151///Bos-Zeeman

Atlas

der gehele aarde

in 48 kaartenen vele bijkaarten

zesenendertigste druk P. Noordhoff

Uitgever:Noordhoff, P.
Auteur(s):Bos, R. Zeeman, K.
Jaar:
Druk:36e
Hoogte:0 cm
Breedte:0 cm
BijzonderhedenGe´llustreerde uitgave
ID/code/volgnr152///Bos-Zeeman

Atlas

der gehele aarde

in 50 kaarten

34 bijkaarten

met register

en inlegvel

zevenendertigste druk P. Noordhoff

Uitgever:Noordhoff, P.
Auteur(s):Bos, R. Zeeman, K.
Jaar:
Druk:37e
Hoogte:0 cm
Breedte:0 cm
BijzonderhedenGe´llustreerde uitgave
ID/code/volgnr153///Bos-Zeeman

Atlas

der gehele aarde

in 50 kaarten

34 bijkaarten

met register

en inlegvel

achtendertigste druk P. Noordhoff

Uitgever:Noordhoff, P.
Auteur(s):Bos, R. Zeeman, K.
Jaar:
Druk:38e
Hoogte:0 cm
Breedte:0 cm
BijzonderhedenGe´llustreerde uitgave
ID/code/volgnr154///R. Bos - K. Zeeman

Economische

atlas

der geheele aarde

in 60 kaarten

Tweede, geheel omgewerkte druk P. Noordhoff

Uitgever:Noordhoff, P.
Auteur(s):Bos, R. Zeeman, K.
Jaar:
Druk:2e
Hoogte:0 cm
Breedte:0 cm
Bijzonderheden
ID/code/volgnr157///R. Bos'

Schoolatlas

van

Nederland

en zijne

overzeesche bezittingen

Derde vermeerderde druk. P. Noordhoff

Uitgever:Noordhoff, P.
Auteur(s):Bos, R.
Jaar:
Druk:3e
Hoogte:0 cm
Breedte:0 cm
Bijzonderheden
ID/code/volgnr158///R. Bos'

Schoolatlas

van

Nederland

en zijne

overzeesche bezittingen

Vierde, herziene druk. P. Noordhoff

Uitgever:Noordhoff, P.
Auteur(s):Bos, R.
Jaar:
Druk:4e
Hoogte:0 cm
Breedte:0 cm
Bijzonderheden
ID/code/volgnr159///R. Bos'

Schoolatlas

van

Nederland

en zijne

Overzeesche Bezittingen

Tiende, herziene druk. P. Noordhoff

Uitgever:Noordhoff, P.
Auteur(s):Bos, R.
Jaar:
Druk:10e
Hoogte:0 cm
Breedte:0 cm
Bijzonderheden
ID/code/volgnr160///R. Bos'

Schoolatlas

van

Nederland

en zijne

Overzeesche Bezittingen

Tiende, herziene druk. P. Noordhoff

Uitgever:Noordhoff, P.
Auteur(s):Bos, R.
Jaar:
Druk:10e
Hoogte:0 cm
Breedte:0 cm
BijzonderhedenGe´llustreerde uitgave
ID/code/volgnr161///R. Bos'

Schoolatlas

van

Nederland

en zijne

overzeesche bezittingen

Elfde, herziene druk. P. Noordhoff

Uitgever:Noordhoff, P.
Auteur(s):Bos, R.
Jaar:
Druk:11e
Hoogte:0 cm
Breedte:0 cm
Bijzonderheden
ID/code/volgnr162///R. Bos'

Schoolatlas

van

Nederland

en zijne

overzeesche bezittingen

Twaalfde, herziene druk. P. Noordhoff

Uitgever:Noordhoff, P.
Auteur(s):Bos, R.
Jaar:
Druk:12e
Hoogte:0 cm
Breedte:0 cm
Bijzonderheden
ID/code/volgnr163///R. Bos'

Schoolatlas

van

Nederland

en zijne

overzeesche bezittingen

Dertiende druk

Herzien door K.Zeeman. P. Noordhoff

Uitgever:Noordhoff, P.
Auteur(s):Bos, R. Zeeman, K.
Jaar:
Druk:13e
Hoogte:0 cm
Breedte:0 cm
Bijzonderheden
ID/code/volgnr164///R. Bos'

Schoolatlas

van

Nederland

en zijne

overzeesche bezittingen

Veertiende druk

Herzien door K.Zeeman. P. Noordhoff

Uitgever:Noordhoff, P.
Auteur(s):Bos, R. Zeeman, K.
Jaar:
Druk:14e
Hoogte:0 cm
Breedte:0 cm
Bijzonderheden
ID/code/volgnr165///R. Bos'

Schoolatlas

van

Nederland

en zijn

Overzeesche Gewesten

Vijftiende druk

Herzien door K.Zeeman. P. Noordhoff

Uitgever:Noordhoff, P.
Auteur(s):Bos, R. Zeeman, K.
Jaar:
Druk:15e
Hoogte:0 cm
Breedte:0 cm
Bijzonderheden
ID/code/volgnr166///R. Bos'

Schoolatlas

van

Nederland

en zijn

Overzeesche Gewesten

Vijftiende druk

Herzien door K.Zeeman. P. Noordhoff

Uitgever:Noordhoff, P.
Auteur(s):Bos, R. Zeeman, K.
Jaar:
Druk:15e
Hoogte:0 cm
Breedte:0 cm
BijzonderhedenGe´llustreerde uitgave
ID/code/volgnr167///R. Bos'

Schoolatlas

van

Nederland

en zijn

overzeese gewesten

Zestiende druk

Herzien door K.Zeeman. P. Noordhoff

Uitgever:Noordhoff, P.
Auteur(s):Bos, R. Zeeman, K.
Jaar:
Druk:16e
Hoogte:0 cm
Breedte:0 cm
Bijzonderheden
ID/code/volgnr168///R. Bos'

Schoolatlas

van

Nederland

en zijn

overzeese gewesten

Zestiende druk

Herzien door K.Zeeman. P. Noordhoff

Uitgever:Noordhoff, P.
Auteur(s):Bos, R. Zeeman, K.
Jaar:
Druk:16e
Hoogte:0 cm
Breedte:0 cm
BijzonderhedenGe´llustreerde uitgave
ID/code/volgnr169///R. Bos

Schoolatlas

van

Nederland

in twintig kaarten en verschillende bijkaarten

zeventiende druk

Herzien door K.Zeeman P. Noordhoff

Uitgever:Noordhoff, P.
Auteur(s):Bos, R. Zeeman, K.
Jaar:
Druk:17e
Hoogte:0 cm
Breedte:0 cm
Bijzonderheden
ID/code/volgnr170///Eerste Atlas

voor

Schippersklassen, Schippersvakscholen

en Binnen schippers

door R.Bos, onder medewerking van

P.J.Puister

Directeur van de Schippervakschool te Groningen P. Noordhoff

Uitgever:Noordhoff, P.
Auteur(s):Bos, R. Puister, P.J.
Jaar:
Druk:1e
Hoogte:0 cm
Breedte:0 cm
Bijzonderheden
ID/code/volgnr171///Voorloper

van den

eersten

Teekenatlas

Eenvoudig teekenatlasje van Nederland

door

R.Bos

Hoofd eener school te

Groningen

Vierde

gewijzigde en

vermeerderde druk P. Noordhoff

Uitgever:Noordhoff, P.
Auteur(s):Bos, R.
Jaar:
Druk:4e
Hoogte:0 cm
Breedte:0 cm
Bijzonderheden
ID/code/volgnr172///Voorloper

van den

eersten

Teekenatlas

Eenvoudig teekenatlasje van Nederland

door

R.Bos

Hoofd eener school te

Groningen

Vijfde

herziene druk P. Noordhoff

Uitgever:Noordhoff, P.
Auteur(s):Bos, R.
Jaar:
Druk:5e
Hoogte:0 cm
Breedte:0 cm
Bijzonderheden
ID/code/volgnr173///Voorloper

van den

eersten

Teekenatlas

Eenvoudig teekenatlasje van Nederland

door

R.Bos

Zesde

herziene druk P. Noordhoff

Uitgever:Noordhoff, P.
Auteur(s):Bos, R.
Jaar:
Druk:6e
Hoogte:0 cm
Breedte:0 cm
Bijzonderheden
ID/code/volgnr174///Voorloper

van den

eersten

Teekenatlas

Eenvoudig teekenatlasje van Nederland

door

R.Bos

Vierde

gewijzigde en

vermeerderde druk P. Noordhoff

Uitgever:Noordhoff, P.
Auteur(s):Bos, R.
Jaar:
Druk:7e
Hoogte:0 cm
Breedte:0 cm
Bijzonderheden
ID/code/volgnr175///Bos' 1e Teeken-atlas

in 21 gekleurde kaarten

15e

verbeterde

druk Groningen, P. Noordhoff

1913

Uitgever:Noordhoff, P.
Auteur(s):Bos, R.
Jaar:
Druk:15e
Hoogte:22 cm
Breedte:17 cm
Bijzonderhedenop voorplat: Prijs 25 cts. | Prijs gecartonneerd 35 cts.
ID/code/volgnr176///Bos' 1e Teeken-atlas

in 21 gekleurde kaarten

17e

verbeterde

druk Groningen, P. Noordhoff

1918

Uitgever:Noordhoff, P.
Auteur(s):Bos, R.
Jaar:
Druk:17e
Hoogte:22 cm
Breedte:18 cm
Bijzonderhedenop voorplat: Prijs 35 cts. | Prijs gecartonneerd 45 cts.
ID/code/volgnr177///Bos' 1e Teeken-atlas

in 21 gekleurde kaarten

18e

verbeterde

druk Groningen, P. Noordhoff

1920

Uitgever:Noordhoff, P.
Auteur(s):Bos, R.
Jaar:
Druk:18e
Hoogte:23 cm
Breedte:18 cm
Bijzonderhedengekartonneerd; op titelblad: Prijs 50 cts. | Prijs gecartonneerd 70 cts.
ID/code/volgnr178///Bos' 1e Teeken-atlas

in 21 gekleurde kaarten

20e

druk

herzien door

K.Zeeman Groningen, P. Noordhoff

1926

Uitgever:Noordhoff, P.
Auteur(s):Bos, R. Zeeman, K.
Jaar:
Druk:20e
Hoogte:23 cm
Breedte:18 cm
Bijzonderhedenop voorplat: Prijs 45 cts. | Prijs gecartonneerd 65 cts.
ID/code/volgnr179///Bos' 1e Teekenatlas

in 21 gekleurde kaarten

22e

druk

herzien door

K.Zeeman Groningen, P. Noordhoff

1936

Uitgever:Noordhoff, P.
Auteur(s):Bos, R. Zeeman, K.
Jaar:
Druk:22e
Hoogte:23 cm
Breedte:18 cm
Bijzonderhedengekartonneerd; op titelblad: Prijs 45 cts. | Prijs gecartonneerd 65 cts.
ID/code/volgnr180///R.Bos

Voorlooper

van het

eerste Aardrijkskundig

teekenboek

herzien door K.Zeeman

toebehoorende aan P. Noordhoff

Uitgever:Noordhoff, P.
Auteur(s):Bos, R. Zeeman, K.
Jaar:
Druk:13e
Hoogte:0 cm
Breedte:0 cm
Bijzonderheden
ID/code/volgnr181///R.Bos

Voorlooper

van het

eerste Aardrijkskundig

teekenboek

herzien door K.Zeeman

toebehoorende aan P. Noordhoff

Uitgever:Noordhoff, P.
Auteur(s):Bos, R. Zeeman, K.
Jaar:
Druk:15e
Hoogte:0 cm
Breedte:0 cm
Bijzonderheden
ID/code/volgnr182///Eerste

Aardrijkskundig Teekenboek

met Omtrekken

van 18 kaarten

behoorende

bij

R.Bos' "Eerste teekenatlas"

Teken schrift van:

Herzien door K.Zeeman P. Noordhoff

Uitgever:Noordhoff, P.
Auteur(s):Bos, R. Zeeman, K.
Jaar:
Druk:23e
Hoogte:0 cm
Breedte:0 cm
Bijzonderheden
ID/code/volgnr183///Eerste

Aardrijkskundig Teekenboek

met Omtrekken

van 18 kaarten

behoorende

bij

R.Bos' "Eerste teekenatlas"

Teken schrift van:

Herzien door K.Zeeman P. Noordhoff

Uitgever:Noordhoff, P.
Auteur(s):Bos, R. Zeeman, K.
Jaar:
Druk:24e
Hoogte:0 cm
Breedte:0 cm
Bijzonderheden
ID/code/volgnr184///Bos'

Tweede Teekenatlas

(Europa en de werelddelen

in 22 gekleurde kaarten,

door

R.Bos

Hoofd eener school te Groningen

Derde, vermeerderde druk P. Noordhoff

Uitgever:Noordhoff, P.
Auteur(s):Bos, R.
Jaar:
Druk:3e
Hoogte:0 cm
Breedte:0 cm
Bijzonderheden
ID/code/volgnr185///Bos'

Tweede Teekenatlas

(Europa en de werelddelen

in 22 gekleurde kaarten,

door

R.Bos

Hoofd eener school te Groningen

Vierde, vermeerderde druk P. Noordhoff

Uitgever:Noordhoff, P.
Auteur(s):Bos, R.
Jaar:
Druk:4e
Hoogte:0 cm
Breedte:0 cm
Bijzonderheden
ID/code/volgnr186///Bos'

Tweede Teekenatlas

(Europa en de werelddelen

in 23 gekleurde kaarten,

door

R.Bos

Hoofd eener school te Groningen

Vijfde, herziene en vermeerderde druk P. Noordhoff

Uitgever:Noordhoff, P.
Auteur(s):Bos, R.
Jaar:
Druk:5e
Hoogte:0 cm
Breedte:0 cm
Bijzonderheden
ID/code/volgnr187///R. Bos'

Tweede Teekenatlas

(Europa en de werelddeelen

in

29 gekleurde kaarten.

Negende druk P. Noordhoff

Uitgever:Noordhoff, P.
Auteur(s):Bos, R.
Jaar:
Druk:9e
Hoogte:0 cm
Breedte:0 cm
Bijzonderheden
ID/code/volgnr188///R. Bos'

Tweede Teekenatlas

(Europa en de werelddeelen

in 29 gekleurde kaarten.

Tiende druk P. Noordhoff

Uitgever:Noordhoff, P.
Auteur(s):Bos, R.
Jaar:
Druk:10e
Hoogte:0 cm
Breedte:0 cm
Bijzonderheden
ID/code/volgnr189///R. Bos'

Tweede Teekenatlas

(Europa en de werelddeelen

in

29 gekleurde kaarten.

Twaalfde druk P. Noordhoff

Uitgever:Noordhoff, P.
Auteur(s):Bos, R.
Jaar:
Druk:12e
Hoogte:0 cm
Breedte:0 cm
Bijzonderheden
ID/code/volgnr190///R. Bos'

Tweede Teekenatlas

(Europa en de werelddeelen

in 29 gekleurde kaarten.

Dertiende druk P. Noordhoff

Uitgever:Noordhoff, P.
Auteur(s):Bos, R.
Jaar:
Druk:13e
Hoogte:0 cm
Breedte:0 cm
Bijzonderheden
ID/code/volgnr191///R. Bos'

Tweede Teekenatlas

(Europa en de werelddeelen

in 29 gekleurde kaarten.

Veertiende drukbijgewerkt volgens de nieuwe staatk. indeeling P. Noordhoff. Groningen.

1920

Uitgever:Noordhoff, P.
Auteur(s):Bos, R.
Jaar:
Druk:14e
Hoogte:28 cm
Breedte:20 cm
Bijzonderheden
ID/code/volgnr192///R. Bos'

Tweede Teekenatlas

(Europa en de werelddeelen

in 29 gekleurde kaarten.

Vijftiende druk P. Noordhoff

Uitgever:Noordhoff, P.
Auteur(s):Bos, R.
Jaar:
Druk:15e
Hoogte:0 cm
Breedte:0 cm
Bijzonderheden
ID/code/volgnr193///R. Bos'

Tweede Teekenatlas

(Europa en de werelddeelen

in 29 gekleurde kaarten.

Zestiende druk P. Noordhoff

Uitgever:Noordhoff, P.
Auteur(s):Bos, R.
Jaar:
Druk:16e
Hoogte:0 cm
Breedte:0 cm
Bijzonderheden
ID/code/volgnr194///R. Bos'

Tweede Teekenatlas

(Europa en de werelddeelen

in 29 gekleurde kaarten.

zeventiende druk

Herzien door K.Zeeman P. Noordhoff

Uitgever:Noordhoff, P.
Auteur(s):Bos, R. Zeeman, K.
Jaar:
Druk:17e
Hoogte:0 cm
Breedte:0 cm
Bijzonderheden
ID/code/volgnr195///Voorlooper

van het

Tweede Aardrijkskundig teekenboek

behorende bij

R.Bos'

Voorlooper van den Tweeden Teekenatlas

Vijfde druk

herzien door K.Zeeman

Teekenschrift van P. Noordhoff

Uitgever:Noordhoff, P.
Auteur(s):Bos, R. Zeeman, K.
Jaar:
Druk:5e
Hoogte:0 cm
Breedte:0 cm
Bijzonderheden
ID/code/volgnr196///Tweede

Aardrijkskundig

Teekenboek

Europa en de Werelddelen

door

R.Bos P. Noordhoff

Uitgever:Noordhoff, P.
Auteur(s):Bos, R.
Jaar:
Druk:4e
Hoogte:0 cm
Breedte:0 cm
Bijzonderheden
ID/code/volgnr197///Tweede

Aardrijkskundig

Teekenboek

Europa en de Werelddelen

door

R.Bos P. Noordhoff

Uitgever:Noordhoff, P.
Auteur(s):Bos, R.
Jaar:
Druk:6e
Hoogte:0 cm
Breedte:0 cm
Bijzonderheden
ID/code/volgnr198///Tweede

Aardrijkskundig

Teekenboek

Europa en de Werelddelen

door

R.Bos P. Noordhoff

Uitgever:Noordhoff, P.
Auteur(s):Bos, R.
Jaar:
Druk:8e
Hoogte:0 cm
Breedte:0 cm
Bijzonderheden
ID/code/volgnr199///Tweede

Aardrijkskundig

Teekenboek

Europa en de Werelddelen

door

R.Bos P. Noordhoff

Uitgever:Noordhoff, P.
Auteur(s):Bos, R.
Jaar:
Druk:17e
Hoogte:0 cm
Breedte:0 cm
Bijzonderheden
ID/code/volgnr200///Tweede

Aardrijkskundig

Teekenboek

Europa en de Werelddelen

door

R.Bos P. Noordhoff

Uitgever:Noordhoff, P.
Auteur(s):Bos, R.
Jaar:
Druk:18e
Hoogte:0 cm
Breedte:0 cm
Bijzonderheden
ID/code/volgnr201///Tweede

Aardrijkskundig

Teekenboek

Europa en de Werelddelen

door

R.Bos P. Noordhoff

Uitgever:Noordhoff, P.
Auteur(s):Bos, R.
Jaar:
Druk:20e
Hoogte:0 cm
Breedte:0 cm
Bijzonderheden
ID/code/volgnr202///Tweede

Aardrijkskundig

Teekenboek

Europa en de Werelddelen

door

R.Bos P. Noordhoff

Uitgever:Noordhoff, P.
Auteur(s):Bos, R.
Jaar:
Druk:23e
Hoogte:0 cm
Breedte:0 cm
Bijzonderheden
ID/code/volgnr203///Tweede

Aardrijkskundig

Teekenboek

Europa en de Werelddelen

door

R.Bos P. Noordhoff

Uitgever:Noordhoff, P.
Auteur(s):Bos, R.
Jaar:
Druk:25e
Hoogte:0 cm
Breedte:0 cm
Bijzonderheden
ID/code/volgnr204///Tweede

Aardrijkskundig

Teekenboek

Europa en de Werelddelen

door

R.Bos P. Noordhoff

Uitgever:Noordhoff, P.
Auteur(s):Bos, R.
Jaar:
Druk:26e
Hoogte:0 cm
Breedte:0 cm
Bijzonderheden
ID/code/volgnr205///Tweede

Aardrijkskundig

Teekenboek

Europa en de Werelddelen

door

R.Bos P. Noordhoff

Uitgever:Noordhoff, P.
Auteur(s):Bos, R.
Jaar:
Druk:27e
Hoogte:0 cm
Breedte:0 cm
Bijzonderheden
ID/code/volgnr206///R.Bos'

Derde aardrijkskundig

teekenboek

met aanduiding van omtrekken en wateren

behoorende bij den

Schoolatlas van Nederland

en

zijne overzeesche bezittingen P. Noordhoff

Uitgever:Noordhoff, P.
Auteur(s):Bos, R.
Jaar:
Druk:4e
Hoogte:0 cm
Breedte:0 cm
Bijzonderheden
ID/code/volgnr207///R.Bos'

Derde aardrijkskundig

teekenboek

met aanduiding van omtrekken en wateren

behorende bij den

Schoolatlas van Nederland

en

zijne overzeesche gewesten P. Noordhoff

Uitgever:Noordhoff, P.
Auteur(s):Bos, R.
Jaar:
Druk:5e
Hoogte:0 cm
Breedte:0 cm
Bijzonderheden
ID/code/volgnr208///R.Bos'

Derde aardrijkskundig

teekenboek

met aanduiding van omtrekken en wateren

behorende bij de

Schoolatlas van Nederland

en

zijn overzeesche gewesten

herzien door K.Zeeman P. Noordhoff

Uitgever:Noordhoff, P.
Auteur(s):Bos, R. Zeeman, K.
Jaar:
Druk:7e
Hoogte:0 cm
Breedte:0 cm
Bijzonderheden
ID/code/volgnr209///R.Bos'

Derde aardrijkskundig

teekenboek

met aanduiding van omtrekken en wateren

behorende bij de

Schoolatlas van Nederland

en

zijn overzeesche gewesten

herzien door K.Zeeman P. Noordhoff

Uitgever:Noordhoff, P.
Auteur(s):Bos, R. Zeeman, K.
Jaar:
Druk:8e
Hoogte:0 cm
Breedte:0 cm
Bijzonderheden
ID/code/volgnr210///R.Bos'

Derde aardrijkskundig

teekenboek

met aanduiding van omtrekken en wateren

behorende bij de

Schoolatlas van Nederland

en

zijn overzeesche gewesten

herzien door K.Zeeman P. Noordhoff

Uitgever:Noordhoff, P.
Auteur(s):Bos, R. Zeeman, K.
Jaar:
Druk:9e
Hoogte:0 cm
Breedte:0 cm
Bijzonderheden
ID/code/volgnr211///R.Bos'

Vierde aardrijkskundig

teekenboek,

bevattende de landen van Europa en de werelddeelen

met aanduiding van omtrekken, wateren

en graadnet

behoorende bij den

Schoolatlas der geheele aarde P. Noordhoff

Uitgever:Noordhoff, P.
Auteur(s):Bos, R.
Jaar:
Druk:2e
Hoogte:0 cm
Breedte:0 cm
Bijzonderheden
ID/code/volgnr212///R.Bos'

Vierde aardrijkskundig

teekenboek,

bevattende de landen van Europa en de werelddeelen

met aanduiding van omtrekken, wateren

en graadnet

behorende bij

R. Bos'

Schoolatlas der geheele aarde P. Noordhoff

Uitgever:Noordhoff, P.
Auteur(s):Bos, R.
Jaar:
Druk:3e
Hoogte:0 cm
Breedte:0 cm
Bijzonderheden
ID/code/volgnr213///R.Bos'

Vierde aardrijkskundig

teekenboek,

bevattende de landen van Europa en de werelddeelen

met aanduiding van omtrekken, wateren

en graadnet

behorende bij

R. Bos'

Schoolatlas der geheele aarde P. Noordhoff

Uitgever:Noordhoff, P.
Auteur(s):Bos, R.
Jaar:
Druk:5e
Hoogte:0 cm
Breedte:0 cm
Bijzonderheden
ID/code/volgnr214///R.Bos'

Vierde aardrijkskundig

teekenboek,

bevattende de landen van Europa en de werelddeelen

met aanduiding van omtrekken, wateren

en graadnet

behorende bij

R. Bos'

Schoolatlas der geheele aarde

herzien door K. Zeeman P. Noordhoff

Uitgever:Noordhoff, P.
Auteur(s):Bos, R. Zeeman, K.
Jaar:
Druk:7e
Hoogte:0 cm
Breedte:0 cm
Bijzonderheden
ID/code/volgnr215///R.Bos'

Vierde aardrijkskundig

teekenboek,

bevattende de landen van Europa en de werelddeelen

met aanduiding van omtrekken, wateren

en graadnet

behorende bij

R. Bos'

Schoolatlas der geheele aarde

herzien door K. Zeeman P. Noordhoff

Uitgever:Noordhoff, P.
Auteur(s):Bos, R. Zeeman, K.
Jaar:
Druk:8e
Hoogte:0 cm
Breedte:0 cm
Bijzonderheden
ID/code/volgnr216///R.Bos'

Vierde aardrijkskundig

teekenboek,

bevattende de landen van Europa en de werelddeelen

met aanduiding van omtrekken, wateren

en graadnet

behorende bij

R. Bos'

Schoolatlas der geheele aarde

herzien door K. Zeeman P. Noordhoff

Uitgever:Noordhoff, P.
Auteur(s):Bos, R. Zeeman, K.
Jaar:
Druk:9e
Hoogte:0 cm
Breedte:0 cm
Bijzonderheden
ID/code/volgnr217///Luinge

Stegeman

Nonnekens

Eenvoudige

aardrijkskunde

voor de

lagere school

in kaarten en lessen

Verkrijgbaar bij de boekhandel en bij de uitgever P. Noordhoff N.V. - Groningen

Uitgever:Noordhoff, P.
Auteur(s):Luinge, A. Stegeman, B. Nonnekens, J.A.J.
Jaar:
Druk:
Hoogte:24 cm
Breedte:16 cm
Bijzonderhedenverkoopbrochure
ID/code/volgnr1911///Onze planeet.

Atlas

der

Natuurkundige Aardrijkskunde

ten dirnste van

Hoogere Burgerscholen, Normaalscholen en tot zelfonderrricht

door

Prof.Dr.H.Blink

Directeur der H.B.S. te Nieuwer-Amstel

In 15 kaartjes

Derde, geheel herziene en vermeerderde druk. P. Noordhoff

Uitgever:Noordhoff, P.
Auteur(s):Blink, H.
Jaar:
Druk:3e
Hoogte:0 cm
Breedte:0 cm
Bijzonderheden
ID/code/volgnr2313///Eerste

Aardrijkskundig Teekenboek

met Omtrekken

van 18 kaarten

behoorende

bij

R.Bos' "Eerste teekenatlas"

Teken schrift van: P. Noordhoff Groningen

Uitgever

1923

Uitgever:Noordhoff, P.
Auteur(s):Bos, R.
Jaar:
Druk:17e
Hoogte:21 cm
Breedte:17 cm
Bijzonderhedenop voorplat: f 0.25
ID/code/volgnr2323///Schoolatlas

der

Algemeene en Vaderlandsche

Geschiedenis

(ook voor het Handelsonderwijs

door

A.L.de Bont

Oud-leraar aan een H.B.S.5 en H.H.S.

In ruim 180 kaarten en bijkaarten

achste, herziene en vermeerderde druk P. Noordhoff

Uitgever:Noordhoff, P.
Auteur(s):Bont, A.L. de
Jaar:
Druk:8e
Hoogte:0 cm
Breedte:0 cm
Bijzonderheden
ID/code/volgnr474///Schoolatlas

der

Algemeene en Vaderlandsche

Geschiedenis

(ook voor het Handelsonderwijs

door

A.L.de Bont

Oud leraar aan een H.B.S.5 en H.H.S.

In ruim 180 kaarten en bijkaartjes

negende, herziene en vermeerderde druk P. Noordhoff

Uitgever:Noordhoff, P.
Auteur(s):Bont, A.L. de
Jaar:
Druk:9e
Hoogte:0 cm
Breedte:0 cm
Bijzonderheden
ID/code/volgnr475///Schoolatlas

der

Algemeene en

Vaderlandsche

Geschiedenis

(ook voor het Handelsonderwijs

door

A.L.de Bont

Oud leraar aan een H.B.S.5 en H.H.S.

In ruim 180 kaarten en bijkaartjes

tiende, herziene en vermeerderde druk P. Noordhoff

Uitgever:Noordhoff, P.
Auteur(s):Bont, A.L. de
Jaar:
Druk:10e
Hoogte:0 cm
Breedte:0 cm
Bijzonderheden
ID/code/volgnr476///Schoolatlas

der

Algemeene en

Vaderlandsche

Geschiedenis

(ook voor het Handelsonderwijs

door

A.L.de Bont

Oud leraar H.B.S.5 en H.H.S.

en Dr.G.Das

Leraar Gem. H.B.S..B te Arnhem

In ruim 180 kaarten en bijkaarten

elfde, herziene en vermeerderde druk P. Noordhoff

Uitgever:Noordhoff, P.
Auteur(s):Bont, A.L. de Das, G.
Jaar:
Druk:11e
Hoogte:0 cm
Breedte:0 cm
Bijzonderheden
ID/code/volgnr477///A.L. De Bont

Schoolatlas

der

Algemeene en

Vaderlandse

Geschiedenis

(ook voor het Handelsonderwijs

Herzien door

Dr.G.Das

Leraar Gem. H.B.S.-B te Arnhem

twaalfde druk P. Noordhoff

Uitgever:Noordhoff, P.
Auteur(s):Bont, A.L. de Das, G.
Jaar:
Druk:12e
Hoogte:0 cm
Breedte:0 cm
Bijzonderhedenslappe band
ID/code/volgnr478///A.L. De Bont

Schoolatlas

der

Algemeene en

Vaderlandsche

Geschiedenis

(ook voor het Handelsonderwijs

Herzien door

Dr.G.Das

Leraar Gem. Lyceum te Emmen

dertiende druk P. Noordhoff

Uitgever:Noordhoff, P.
Auteur(s):Bont, A.L. de Das, G.
Jaar:
Druk:13e
Hoogte:0 cm
Breedte:0 cm
Bijzonderhedenslappe band
ID/code/volgnr479///A.L. De Bont

Schoolatlas

der

Algemeene en

Vaderlandsche

Geschiedenis

(ook voor het Handelsonderwijs

Herzien door

Dr.G.Das

Conrector Gem. Lyceum te Emmen

veertiende druk P. Noordhoff N.V.

Uitgever:Noordhoff, P.
Auteur(s):Bont, A.L. de Das, G.
Jaar:
Druk:14e
Hoogte:0 cm
Breedte:0 cm
Bijzonderheden
ID/code/volgnr480///A.L. De Bont

Schoolatlas

der

Algemeene en

Vaderlandsche

Geschiedenis

(ook voor het Handelsonderwijs

Herzien door

Dr.G.Das

Ex-Conrector Gem. Lyceum te Emmen

vijftiende druk P. Noordhoff N.V.

Uitgever:Noordhoff, P.
Auteur(s):Bont, A.L. de Das, G.
Jaar:
Druk:15e
Hoogte:0 cm
Breedte:0 cm
Bijzonderheden
ID/code/volgnr481///De Bont - Vermaseren

Atlas

der

Algemeene en

Vaderlandse

Geschiedenis

zestiende druk P. Noordhoff N.V.

Uitgever:Noordhoff, P.
Auteur(s):Bont, A.L. de Vermaseren, B.A.
Jaar:
Druk:16e
Hoogte:0 cm
Breedte:0 cm
Bijzonderheden
ID/code/volgnr482///Dr.B.A.Vermaseren

Atlas

Algemene en vaderlandse geschiedenis

met een voorwoord van prof.dr.P.Geyl

zeventiende druk P. Noordhoff

Uitgever:Noordhoff, P.
Auteur(s):Vermaseren, B.A.
Jaar:
Druk:17e
Hoogte:0 cm
Breedte:0 cm
Bijzonderheden
ID/code/volgnr483///Dr.B.A.Vermaseren

Atlas

algemene en

vaderlandse

geschiedenis

met een voorwoord van

prof.dr.P.Geyl

achtiende druk P. Noordhoff

Uitgever:Noordhoff, P.
Auteur(s):Vermaseren, B.A.
Jaar:
Druk:18e
Hoogte:0 cm
Breedte:0 cm
Bijzonderheden
ID/code/volgnr484///Kleine Schoolatlas

der

Algemeene en Vaderlandsche geschiedenis

(ook voor het Handelsonderwijs

door

A.L.de Bont

Leraar aan de H.B.S. met handelsafdeling te Enschede

in 112 kaarten en bijkaartjes P. Noordhoff

Uitgever:Noordhoff, P.
Auteur(s):Bont, A.L. de
Jaar:
Druk:1e
Hoogte:0 cm
Breedte:0 cm
Bijzonderheden
ID/code/volgnr489///Kleine Schoolatlas

der algemeene en vaderlandsche geschiedenis

(ook voor het Handelsonderwijs

door

A.L.de Bont

Oud leraar H.B.S. en H.H.S.

in ruim 140 kaarten en bijkaarten

derde herziene en

vermeerderde druk P. Noordhoff

Uitgever:Noordhoff, P.
Auteur(s):Bont, A.L. de
Jaar:
Druk:3e
Hoogte:0 cm
Breedte:0 cm
Bijzonderheden
ID/code/volgnr490///Kleine Schoolatlas

der algemeene en vaderlandsche geschiedenis

(ook voor het Handelsonderwijs

door

A.L.de Bont

Oud leraar H.B.S. en H.H.S.

in ruim 140 kaarten en bijkaarten

vierde herziene en

vermeerderde druk P. Noordhoff

Uitgever:Noordhoff, P.
Auteur(s):Bont, A.L. de
Jaar:
Druk:4e
Hoogte:0 cm
Breedte:0 cm
Bijzonderhedenslappe band
ID/code/volgnr491///Kleine Schoolatlas

der

algemeene en vaderlandsche geschiedenis

(ook voor het Handelsonderwijs

door

A.L.de Bont

Oud leraar H.B.S. en H.H.S.

in ruim 140 kaarten en bijkaarten

vijfde herziene en

vermeerderde druk P. Noordhoff

Uitgever:Noordhoff, P.
Auteur(s):Bont, A.L. de
Jaar:
Druk:5e
Hoogte:0 cm
Breedte:0 cm
Bijzonderheden
ID/code/volgnr492///A.L.de Bont

Kleine Schoolatlas

der algemeene en

vaderlandsche geschiedenis

(ook voor het Handelsonderwijs

In ruim 140 kaarten en bijkaarten

zesde druk

herzien door

Dr.G.Das P. Noordhoff N.V.

Uitgever:Noordhoff, P.
Auteur(s):Bont, A.L. de Das, G.
Jaar:
Druk:6e
Hoogte:0 cm
Breedte:0 cm
Bijzonderheden
ID/code/volgnr493///A.L.de Bont

Kleine Schoolatlas

der algemeene en

vaderlandse geschiedenis

(ook voor het Handelsonderwijs

in ruim 140 kaarten en bijkaarten

zevende druk

herzien door

Dr.G.Das P. Noordhoff N.V.

Uitgever:Noordhoff, P.
Auteur(s):Bont, A.L. de Das, G.
Jaar:
Druk:7e
Hoogte:0 cm
Breedte:0 cm
Bijzonderheden
ID/code/volgnr494///R. Bos' Tweede Teekenatlas

(Europa en de werelddeelen

in 29 gekleurde kaarten. P. Noordhoff

Uitgever:Noordhoff, P.
Auteur(s):Bos, R.
Jaar:
Druk:2e
Hoogte:28 cm
Breedte:20 cm
Bijzonderhedenaanvullingsblad Palestina t.b.v. tweede teekenatlas en tweede tekenboek; druk vermeld op kaart
ID/code/volgnr530///Atlas

der

geheele aarde,

in

36 kaarten en vele bijkaartjes,

door

R.Bos,

Hoofd eener school te Groningen

Vijfde druk P. Noordhoff - 1905 - Groningen

Uitgever:Noordhoff, P.
Auteur(s):Bos, R.
Jaar:
Druk:5e
Hoogte:0 cm
Breedte:0 cm
Bijzonderheden
ID/code/volgnr548///Atlas

behoorende bij

Eerste Beginselen der Wis- en Natuurkundige Aardrijkskunde,

door

Dr. H.Blink

In 14 gekleurde kaarten. P. Noordhoff

Uitgever:Noordhoff, P.
Auteur(s):Blink, H.
Jaar:
Druk:
Hoogte:0 cm
Breedte:0 cm
Bijzonderheden
ID/code/volgnr639///Onze planeet.

Atlas

der

Wis- en Natuurkundige Aardrijkskunde,

door

Prof.Dr.H.Blink en W.E. Boerman

In 12 gekleurde kaarten

Vierde geheel herziene en verbeterde druk. P. Noordhoff

Uitgever:Noordhoff, P.
Auteur(s):Blink, H. Boerman, W.E.
Jaar:
Druk:4e
Hoogte:0 cm
Breedte:0 cm
Bijzonderheden
ID/code/volgnr640///Atlas

behoorende bij

Wis- en Natuurkundige Aardrijkskunde

door

Prof.Dr.H.Blink en W.E. Boerman

In 12 gekleurde kaarten

Vierde herziene druk. P. Noordhoff

Uitgever:Noordhoff, P.
Auteur(s):Blink, H. Boerman, W.E.
Jaar:
Druk:4e
Hoogte:0 cm
Breedte:0 cm
Bijzonderheden
ID/code/volgnr641///Atlas

behoorende bij

Wis- en Natuurkundige Aardrijkskunde

door

Prof.Dr.H.Blink en W.E.Boerman

In 12 gekleurde kaarten

Vijfde herziene druk. P. Noordhoff

Uitgever:Noordhoff, P.
Auteur(s):Blink, H. Boerman, W.E.
Jaar:
Druk:5e
Hoogte:0 cm
Breedte:0 cm
Bijzonderheden
ID/code/volgnr642///Algemeene aardrijkskunde

Volledige atlas

der

Natuurkundige Gegraphie en Volkenkennis

voor schoolgebruik en eigen studie

in 63 gekleurde kaarten,

door

F.Bruins

Leeraar aan de Rijks-Kweekschool voor Onderwijzers te Groningen. P. Noordhoff

Uitgever:Noordhoff, P.
Auteur(s):Bruins, F.
Jaar:
Druk:1e
Hoogte:0 cm
Breedte:0 cm
Bijzonderheden
ID/code/volgnr643///Het beeld der aarde.

Volledige

Nederlandse schoolatlas

in 51 gekleurde kaarten

en talrijke bijkaarten en kartons.

Door

F.Bruins,

Leeraar aan de Rijks-Kweekschool voor Onderwijzers te Groningen

(Vierde, verbeterde en vermeerderde druk.) P. Noordhoff

Uitgever:Noordhoff, P.
Auteur(s):Bruins, F.
Jaar:
Druk:4e
Hoogte:0 cm
Breedte:0 cm
Bijzonderheden
ID/code/volgnr644///Het beeld der aarde

Volledige Geographische atlas

voor schoolgebruik en eigen studie,

in 55 gekleurde kaarten

en omstreeks 60 bijkaarten en kartons,

door

F.Bruins,

Leeraar aan de Rijks-Kweekschool voor Onderwijzers te Groningen

Vijfde, geheel omgewerkte druk. P. Noordhoff

Uitgever:Noordhoff, P.
Auteur(s):Bruins, F.
Jaar:
Druk:5e
Hoogte:0 cm
Breedte:0 cm
Bijzonderheden
ID/code/volgnr645///Nederland en Insulinde.

Een school- en handatlas

in 16 bladen

voor

hoogere inrichtingen van onderwijs

voor de huiskamer en het kantoor

door

F.Bruins

Leeraar aan de Rijks-Kweekschool voor Onderwijzers te Groningen. P. Noordhoff

Uitgever:Noordhoff, P.
Auteur(s):Bruins, F.
Jaar:
Druk:
Hoogte:0 cm
Breedte:0 cm
Bijzonderheden
ID/code/volgnr646///De

Gehele Wereld

In kaarten en lessen met

tekeningen en vragen

voor R.K.scholen

door

J.B.Barten en

J.C.M.van Rooij

Hoofden van R.K. scholen te Deventer P. Noordhoff

Uitgever:Noordhoff, P.
Auteur(s):Barten, J.B. Rooij, J.C.M.
Jaar:
Druk:
Hoogte:0 cm
Breedte:0 cm
Bijzonderheden
ID/code/volgnr647///De Landen Der Wereld

Eenvoudige aardrijkskunde in kaarten en lessen

voor de hoogere klassen der lagere school

door

A.Luinge

Leraar a/d. R.N.L. te Winterswijk

en

B.Stegeman

Hoofd eener school te Winterswijk P. Noordhoff. - 1915 - Groningen.

Uitgever:Noordhoff, P.
Auteur(s):Luinge, A. Stegeman, B.
Jaar:
Druk:1e
Hoogte:25 cm
Breedte:22 cm
Bijzonderhedenafwijkend (vierkant) formaat. Samen met Luin C1 en Luin D1 gebonden in blinde band
ID/code/volgnr648///De Landen Der Wereld

Eenvoudige aardrijkskunde in kaarten en lessen

voor de hoogere klassen der lagere school

door

A.Luinge

Leraar a

d. R.N.L. te Winterswijk

en

B.Stegeman

Hoofd eener school te Winterswijk P. Noordhoff. - 1915. - Groningen

Uitgever:Noordhoff, P.
Auteur(s):Luinge, A. Stegeman, B.
Jaar:
Druk:1e
Hoogte:27 cm
Breedte:22 cm
Bijzonderhedenslappe kaft
ID/code/volgnr649///De Landen Der Wereld

Eenvoudige aardrijkskunde in kaarten en lessen

voor de hoogere klassen der lagere school

door

A.Luinge

Leraar a.d.R.KwSch. v. O te Alkmaar

en

B.Stegeman

Hoofd eener school te Winterswijk

zevende druk P. Noordhoff - 1924 - Groningen.

Uitgever:Noordhoff, P.
Auteur(s):Luinge, A. Stegeman, B.
Jaar:
Druk:7e
Hoogte:28 cm
Breedte:22 cm
Bijzonderheden
ID/code/volgnr650///De Landen Der Wereld

Eenvoudige aardrijkskunde in kaarten en lessen

voor de hoogere klassen der lagere school

door

A.Luinge

Leraar a.d.R.KwSch. v. O te Alkmaar

en

B.Stegeman

Hoofd eener school te Winterswijk

tiende druk P. Noordhoff - 1927 - Groningen

Uitgever:Noordhoff, P.
Auteur(s):Luinge, A. Stegeman, B.
Jaar:
Druk:10e
Hoogte:28 cm
Breedte:22 cm
Bijzonderheden
ID/code/volgnr651///De Landen Der Wereld

Eenvoudige aardrijkskunde in kaarten en lessen

voor de hoogere klassen der lagere school

door

A.Luinge

Leraar a.d.R.KwSch. v. O te Alkmaar

en

B.Stegeman

Hoofd eener school te Winterswijk

dertiende druk P. Noordhoff N.V. - 1932 - Groningen - Batavia.

Uitgever:Noordhoff, P.
Auteur(s):Luinge, A. Stegeman, B.
Jaar:
Druk:13e
Hoogte:29 cm
Breedte:22 cm
Bijzonderheden
ID/code/volgnr652///De Landen Der Wereld

Eenvoudige aardrijkskunde in kaarten en lessen

voor de hogere klassen der lagere school

door

A.Luinge en B.Stegeman

vijftiende druk P. Noordhoff N.V. - 1939 - Groninge - Batavia

Uitgever:Noordhoff, P.
Auteur(s):Luinge, A. Stegeman, B.
Jaar:
Druk:15e
Hoogte:29 cm
Breedte:22 cm
Bijzonderheden
ID/code/volgnr653///De Landen Der Wereld

Eenvoudige aardrijkskunde in kaarten en lessen

voor de hogere klassen der lagere school

door

A.Luinge, B.Stegeman (met medewerking van J.A.J.Nonnekens

zestiende druk P. Noordhoff N.V. - 1948 - Groningen - Batavia

Uitgever:Noordhoff, P.
Auteur(s):Luinge, A. Stegeman, B. Nonnekens, J.A.J.
Jaar:
Druk:16e
Hoogte:28 cm
Breedte:22 cm
Bijzonderheden
ID/code/volgnr654///De Landen Der Wereld

Eenvoudige aardrijkskunde in kaarten en lessen

voor de hogere klassen der lagere school

door

A.Luinge, B.Stegeman en J.A.J.Nonnekens

zeventiende druk P. Noordhoff N.V. - 1950 - Groningen - Batavia

Uitgever:Noordhoff, P.
Auteur(s):Luinge, A. Stegeman, B. Nonnekens, J.A.J.
Jaar:
Druk:17e
Hoogte:28 cm
Breedte:21 cm
Bijzonderhedenop titelblad: f 2.10*, Gec. f 2.60*
ID/code/volgnr655///Luinge en Stegeman

De Landen Der Wereld

Eenvoudige aardrijkskunde in kaarten en lessen

voor de hogere klassen der lagere school

door

A.Luinge, J.A.J.Nonnekens en C.Hoogvorst

negentiende druk P. Noordhoff N.V. - 1955 - Groningen - Djakarta

Uitgever:Noordhoff, P.
Auteur(s):Luinge, A. Stegeman, B. Nonnekens, J.A.J. Hoogvorst, C.
Jaar:
Druk:19e
Hoogte:28 cm
Breedte:22 cm
Bijzonderhedenop voorplat: 2.25 - geb. 2.90
ID/code/volgnr656///Luinge en Stegeman

De landen

der wereld

Eenvoudige aardrijkskunde in kaarten en lessen

voor de hogere klassen der lagere school

door

J.A.J.Nonnekens en C. Hoogvorst

een en twintigste druk P. Noordhoff N.V. - Groningen

Uitgever:Noordhoff, P.
Auteur(s):Luinge, A. Stegeman, B. Nonnekens, J.A.J. Hoogvorst, C.
Jaar:
Druk:21e
Hoogte:28 cm
Breedte:21 cm
Bijzonderheden
ID/code/volgnr657///Luinge en Stegeman

De landen der wereld

Eenvoudige aardrijkskunde in kaarten en lessen

voor de

hogere klassen der lagere school

door J.A.J.Nonnekens en C. Hoogvorst P. Noordhoff n.v. . Groningen

Uitgever:Noordhoff, P.
Auteur(s):Luinge, A. Stegeman, B. Nonnekens, J.A.J. Hoogvorst, C.
Jaar:
Druk:22e
Hoogte:28 cm
Breedte:22 cm
Bijzonderheden
ID/code/volgnr658///Werkboekje

bij

De landen der wereld

door

A.Luinge, B.Stegeman

en

J.A.J.Nonnekens

vierde druk P. Noordhoff N.V. - 1953 - Groningen - Djakarta

Uitgever:Noordhoff, P.
Auteur(s):Luinge, A. Stegeman, B. Nonnekens, J.A.J.
Jaar:
Druk:4e
Hoogte:23 cm
Breedte:17 cm
Bijzonderhedenop titelblad: F 0,95* | pakje overtrekpapier F 0,40
ID/code/volgnr659///"Nederland"

Eenvoudige aardrijkskunde in kaarten en lessen voor de

Middel klassen der lagere school

door

A.Luinge

Leraar a

d.R.N.L. te Winterswijk

en

B.Stegeman

Hoofd eener school te Winterswijk P. Noordhoff. - 1912 - Groningen.

Uitgever:Noordhoff, P.
Auteur(s):Luinge, A. Stegeman, B.
Jaar:
Druk:1e
Hoogte:25 cm
Breedte:22 cm
Bijzonderhedenafwijkend (vierkant) formaat. Samen met Luin B1 en Luin D1 gebonden in blinde band
ID/code/volgnr660///"Nederland"

Eenvoudige aardrijkskunde in kaarten en lessen voor de

Middel klassen der lagere school

door

A.Luinge

Leraar a.d.R.N.L. te Assen

en

B.Stegeman

Hoofd eener school te Winterswijk

vijfde druk P. Noordhoff. - 1923. - Groningen.

Uitgever:Noordhoff, P.
Auteur(s):Luinge, A. Stegeman, B.
Jaar:
Druk:5e
Hoogte:30 cm
Breedte:24 cm
Bijzonderhedenop voorplat: prijs f 0.75, Geb. f 1.05.
ID/code/volgnr661///"Nederland"

Eenvoudige aardrijkskunde in kaarten en lessen

voor de middel klassen der lagere school

door

A.Luinge

Leraar a

d. R. Kw. Sch v. O. te Alkmaar

en

B.Stegeman

Hoofd eener school te Winterswijk

zevende druk P. Noordhoff - 1927 - Groningen

Uitgever:Noordhoff, P.
Auteur(s):Luinge, A. Stegeman, B.
Jaar:
Druk:7e
Hoogte:28 cm
Breedte:22 cm
Bijzonderhedenop voorplat: prijs f 0.90, geb. f 1.20.
ID/code/volgnr662///Nederland

Eenvoudige aardrijkskunde in

kaarten en lessen voor de

middel klassen der lagere school

door

A.Luinge en B.Stegeman

tiende druk P. Noordhoff N.V., 1937

Groningen - Batavia

Uitgever:Noordhoff, P.
Auteur(s):Luinge, A. Stegeman, B.
Jaar:
Druk:10e
Hoogte:28 cm
Breedte:22 cm
Bijzonderhedenop voorplat: prijs f 0.90, geb. f 1.20.
ID/code/volgnr663///Nederland

Eenvoudige aardrijkskunde in

kaarten en lessen voor de

middel klassen der lagere school

door

A.Luinge, B.Stegeman en J.A.J.Nonnekens

dertiende druk P. Noordhoff N.V. - 1950 -Groningen

Uitgever:Noordhoff, P.
Auteur(s):Luinge, A. Stegeman, B. Nonnekens, J.A.J.
Jaar:
Druk:13e
Hoogte:28 cm
Breedte:22 cm
Bijzonderhedenop titelblad: ing. f 1.60 | geb. f 2.10
ID/code/volgnr664///Nederland

Eenvoudige aardrijkskunde in

kaarten en lessen voor de

middel klassen der lagere school

door

A.Luinge, B.Stegeman en J.A.J.Nonnekens

veertiende druk P. Noordhoff N.V. 1955 Groningen

Uitgever:Noordhoff, P.
Auteur(s):Luinge, A. Stegeman, B. Nonnekens, J.A.J.
Jaar:
Druk:14e
Hoogte:27 cm
Breedte:21 cm
Bijzonderhedenop titelblad: Ingen. f 1.75 | Geb. ,", 2.35
ID/code/volgnr665///Luinge en Stegeman

Nederland

Eenvoudige aardrijkskunde

in kaarten en lessen

voor de middel klassen der lagere school

door

J.A.J.Nonnekens en C. Hoogvorst

vijftiende druk P. Noordhoff N.V. - 1959 - Groningen

Uitgever:Noordhoff, P.
Auteur(s):Luinge, A. Stegeman, B. Nonnekens, J.A.J. Hoogvorst, C.
Jaar:
Druk:15e
Hoogte:28 cm
Breedte:22 cm
Bijzonderhedenop titelblad: Ingen.: f 1.90 | geb.: f2.55
ID/code/volgnr666///Luinge en Stegeman

Nederland

Eenvoudige aardrijkskunde in kaarten en lessen

voor de middel klassen der lagere school door

J.A.J.Nonnekens en C. Hoogvorst P. Noordhoff N.V. . Uitgevers . Groningen

Uitgever:Noordhoff, P.
Auteur(s):Luinge, A. Stegeman, B. Nonnekens, J.A.J. Hoogvorst, C.
Jaar:
Druk:16e
Hoogte:28 cm
Breedte:22 cm
Bijzonderhedenverso titelblad: Ingenaaid f 2.90, gebonden f 3.75
ID/code/volgnr667///"Nederland en Indië"

Eenvoudige aardrijkskunde in kaarten en lessen voor de

Hoogere Klassen der Lagere School

door

A.Luinge

Leraar a

d. R.N.L. te Winterswijk

en

B.Stegeman

Hoofd eener school te Winterswijk P. Noordhoff. - 1912 - Groningen.

Uitgever:Noordhoff, P.
Auteur(s):Luinge, A. Stegeman, B.
Jaar:
Druk:1e
Hoogte:25 cm
Breedte:22 cm
Bijzonderhedenafwijkend (vierkant) formaat. Samen met Luin B1 en Luin C1 gebonden in blinde band
ID/code/volgnr668///"Nederland en Indië"

Eenvoudige aardrijkskunde in kaarten en lessen

voor de hoogere klassen der lagere school

door

A.Luinge

Leraar R.N.L. te Assen

en

B.Stegeman

Hoofd eener school te Winterswijk

vierde druk P. Noordhoff. - 1922. - Groningen

Uitgever:Noordhoff, P.
Auteur(s):Luinge, A. Stegeman, B.
Jaar:
Druk:4e
Hoogte:30 cm
Breedte:24 cm
Bijzonderhedenop voorplat: prijs f 0.85, geb. f 1.15.
ID/code/volgnr669///"Nederland en Indië"

Eenvoudige aardrijkskunde in kaarten en lessen

voor de hoogere klassen der lagere school

door

A.Luinge

Leraar R.N.L. te Assen

en

B.Stegeman

Hoofd eener school te Winterswijk

vijfde druk P. Noordhoff. - 1923. - Groningen.

Uitgever:Noordhoff, P.
Auteur(s):Luinge, A. Stegeman, B.
Jaar:
Druk:5e
Hoogte:30 cm
Breedte:24 cm
Bijzonderhedenop voorplat: prijs f 0.85, geb. f 1.15.
ID/code/volgnr670///"Nederland en Indië"

Eenvoudige aardrijkskunde in kaarten en lessen

voor de hoogere klassen der lagere school

door

A.Luinge

Leraar a.d.R.KwSch. v. O te Alkmaar

en

B.Stegeman

Hoofd eener school te Winterswijk

achtste druk P. Noordhoff - 1927 - Groningen.

Uitgever:Noordhoff, P.
Auteur(s):Luinge, A. Stegeman, B.
Jaar:
Druk:8e
Hoogte:29 cm
Breedte:22 cm
Bijzonderhedenop voorplat: prijs f 1.05, geb. f 1.35.
ID/code/volgnr671///"Nederland en Indië"

Eenvoudige aardrijkskunde in kaarten en lessen

voor de hoogere klassen der lagere school

door

A.Luinge

Leraar a.d.R.KwSch. v. O te Alkmaar

en

B.Stegeman

Hoofd eener school te Winterswijk

negende druk P. Noordhoff - 1929 - Groningen.

Uitgever:Noordhoff, P.
Auteur(s):Luinge, A. Stegeman, B.
Jaar:
Druk:9e
Hoogte:28 cm
Breedte:22 cm
Bijzonderhedenop voorplat: prijs f 1.05, geb. f 1.35.
ID/code/volgnr672///Nederland

en Indië

Eenvoudige aardrijkskunde in

kaarten en lessen voor de

hogere klassen der lagere school

door

A.Luinge en B.Stegeman

met medewerking van J.A.J.Nonnekens te Deventer

vijfiende druk P. Noordhoff N.V., 1947

Groningen - Batavia

Uitgever:Noordhoff, P.
Auteur(s):Luinge, A. Stegeman, B. Nonnekens, J.A.J.
Jaar:
Druk:15e
Hoogte:28 cm
Breedte:22 cm
Bijzonderhedenop voorplat: 1.80*, gec. f 2.30*
ID/code/volgnr673///Nederland

en Indonesië

Eenvoudige aardrijkskunde in

kaarten en lessen voor de

hogere klassen der lagere school

door

A.Luinge en B.Stegeman

en

J.A.J.Nonnekens

zestiende druk P. Noordhoff N.V., 1950

Groningen - Batavia

Uitgever:Noordhoff, P.
Auteur(s):Luinge, A. Stegeman, B. Nonnekens, J.A.J.
Jaar:
Druk:16e
Hoogte:29 cm
Breedte:22 cm
Bijzonderhedenop titelblad: f 1.80 | gec. f 2.30
ID/code/volgnr674///Nederland en

de Unielanden

Eenvoudige aardrijkskunde in

kaarten en lessen voor de

hogere klassen der lagere school

door

A.Luinge, B. Stegeman

en

J.A.J.Nonnekens

Zeventiende druk P. Noordhoff N.V., 1952

Groningen - Djakarta

Uitgever:Noordhoff, P.
Auteur(s):Luinge, A. Stegeman, B. Nonnekens, J.A.J.
Jaar:
Druk:17e
Hoogte:28 cm
Breedte:22 cm
Bijzonderhedenop titelblad: ing.:f 2.00 | geb.: f 2.50
ID/code/volgnr675///Luinge en Stegeman

Nederland en

de Unielanden

Eenvoudige aardrijkskunde in

kaarten en lessen voor de

hogere klassen der lagere school

door

A.Luinge, J.A.J.Nonnekens en C.Hoogvorst

achttiende druk

A P. Noordhoff N.V., 1956

Groningen - Djakarta

Uitgever:Noordhoff, P.
Auteur(s):Luinge, A. Stegeman, B. Nonnekens, J.A.J. Hoogvorst, C.
Jaar:
Druk:18e
Hoogte:28 cm
Breedte:22 cm
BijzonderhedenA-editie; op titelblad: ingen.:f 2.25 | Geb.: f 2.90
ID/code/volgnr676///Luinge en Stegeman

Nederland en

de Unielanden

Eenvoudige aardrijkskunde in

kaarten en lessen voor de

hogere klassen der lagere school

door

A.Luinge, J.A.J.Nonnekens

en C.Hoogvorst

achttiende druk

B P. Noordhoff N.V. - 1956 - Groningen - Djakarta

Uitgever:Noordhoff, P.
Auteur(s):Luinge, A. Stegeman, B. Nonnekens, J.A.J. Hoogvorst, C.
Jaar:
Druk:18e
Hoogte:28 cm
Breedte:22 cm
BijzonderhedenB-editie; op titelblad: ingenaaid: f 2.25 - Gebonden: f 2.90
ID/code/volgnr677///Luinge en Stegeman

Nederland hier

en overzee

Eenvoudige aardrijkskunde in

kaarten en lessen voor de

hogere klassen der lagere school

door

J.A.J.Nonnekens en C. Hoogvorst

negentiende druk

A P. Noordhoff N.V., 1958

Groningen - Djakarta

Uitgever:Noordhoff, P.
Auteur(s):Luinge, A. Stegeman, B. Nonnekens, J.A.J. Hoogvorst, C.
Jaar:
Druk:19e/A
Hoogte:28 cm
Breedte:22 cm
BijzonderhedenA-editie; op titelblad: ingen.:f 2.25 | Geb.: f 2.90
ID/code/volgnr678///Luinge en Stegeman

Nederland

hier en overzee

Eenvoudige aardrijkskunde in kaarten en lessen

voor de hogere klassen der lagere school door

J.A.J.Nonnekens en C. Hoogvorst P. Noordhoff n.v., Uitgeverszaak . Groningen

Uitgever:Noordhoff, P.
Auteur(s):Luinge, A. Stegeman, B. Nonnekens, J.A.J. Hoogvorst, C.
Jaar:
Druk:20e
Hoogte:28 cm
Breedte:22 cm
Bijzonderhedendatering op basis van geografie; voorwoord op titelblad
ID/code/volgnr679///Repetitie-Atlas

Europa en de Werelddeelen

(ten dienste van Kweek- en Normaalscholen

cursussen Hoofdacte, H.B.S. en Gymnasia)

Kaart en tekst

door

A.Luinge

leraar aan de Rijksdagnormaalschool te Assen

en

J.Marwitz

Hoofd eener school voor U.L.O. te Assen P. Noordhoff

Uitgever:Noordhoff, P.
Auteur(s):Luinge, A. Stegeman, B. Marwitz. J.
Jaar:
Druk:
Hoogte:0 cm
Breedte:0 cm
Bijzonderheden
ID/code/volgnr680///Vragen- en oefenboekje

bij

"Nederland en Indië"

Eenvoudige aardrijkskunde in kaarten

en lessen voor de hogere klassen der

lagere school

door

A.Luinge

en

B.Stegeman

negende druk P. Noordhoff N.V.

Uitgever:Noordhoff, P.
Auteur(s):Luinge, A. Stegeman, B.
Jaar:
Druk:9e
Hoogte:0 cm
Breedte:0 cm
Bijzonderheden
ID/code/volgnr681///Werkboekje

bij

"Nederland en Indië"

Eenvoudige aardrijkskunde in kaarten

en lessen voor de hogere klassen der

lagere school

door

A.Luinge en B.Stegeman

samengesteld door

J.Nonnekens P. Noordhoff N.V.

Uitgever:Noordhoff, P.
Auteur(s):Luinge, A. Stegeman, B. Nonnekens, J.A.J.
Jaar:
Druk:
Hoogte:0 cm
Breedte:0 cm
Bijzonderheden
ID/code/volgnr682///Noordhoff's

Kleine economische

atlas

met topografieblaadje

*

Tweede en derde druk P. Noordhoff N.V.

Uitgever:Noordhoff, P.
Auteur(s):
Jaar:
Druk:3e
Hoogte:0 cm
Breedte:0 cm
Bijzonderheden
ID/code/volgnr683///Noordhoff's

Kleine economische

atlas

met topografieblaadje

*

Twaalfde en dertiende druk P. Noordhoff N.V.

Uitgever:Noordhoff, P.
Auteur(s):
Jaar:
Druk:13e?
Hoogte:0 cm
Breedte:0 cm
Bijzonderheden
ID/code/volgnr684///Noordhoff's

Kleine economische

atlas

met topografieblaadje

*

Veertiende en vijftiende druk P. Noordhoff N.V.

Uitgever:Noordhoff, P.
Auteur(s):
Jaar:
Druk:15e?
Hoogte:0 cm
Breedte:0 cm
Bijzonderheden
ID/code/volgnr685///Noordhoff's

Kleine economische

atlas

met topografieblaadje

*

Zestiende en zeventiende druk P. Noordhoff N.V.

Uitgever:Noordhoff, P.
Auteur(s):
Jaar:
Druk:17e?
Hoogte:0 cm
Breedte:0 cm
Bijzonderheden
ID/code/volgnr686///Noordhoff's

Volledige leer-

repetitie atlas

voor het

M.U.L.O. P. Noordhoff N.V.

Uitgever:Noordhoff, P.
Auteur(s):
Jaar:
Druk:1e
Hoogte:0 cm
Breedte:0 cm
Bijzonderheden
ID/code/volgnr687///Noordhoff's

Volledige leer-

repetitie atlas

voor het

M.U.L.O.

tweede en derde druk P. Noordhoff N.V.

Uitgever:Noordhoff, P.
Auteur(s):
Jaar:
Druk:3e
Hoogte:0 cm
Breedte:0 cm
Bijzonderheden
ID/code/volgnr688///Schoolatlas,

bewerkt door

J.D.Bakker & F.Deelstra

Hoofden eener School te Groningen.

Derde, herziene druk P. Noordhoff

Uitgever:Noordhoff, P.
Auteur(s):Bakker, J.D. Deelstra, F.
Jaar:
Druk:3e
Hoogte:0 cm
Breedte:0 cm
Bijzonderheden
ID/code/volgnr689///J.D.Bakker en F.Deelstra

Schoolatlas

der

geheele aarde

in 65 kaarten en vele kaarten

Zevende, herziene druk P. Noordhoff

Uitgever:Noordhoff, P.
Auteur(s):Bakker, J.D. Deelstra, F.
Jaar:
Druk:7e
Hoogte:0 cm
Breedte:0 cm
Bijzonderheden
ID/code/volgnr690///Topografie

Atlasje

door

I.Nauta P. Noordhoff N.V.

Uitgever:Noordhoff, P.
Auteur(s):Nauta, I.
Jaar:
Druk:1e
Hoogte:0 cm
Breedte:0 cm
Bijzonderheden
ID/code/volgnr691///Schoolatlas

der

Algemeene en Vaderlandsche

Geschiedenis

door

A.L.de Bont

Leraar aan de Nederlandsche School voor Nijverheid en Handel te Enschede.

In 95 kaarten en bijkaartjes

Tweede, vermeerderde en geheel herziene druk P. Noordhoff

Uitgever:Noordhoff, P.
Auteur(s):Bont, A.L. de
Jaar:
Druk:2e
Hoogte:0 cm
Breedte:0 cm
Bijzonderhedenop voorplat: Presentie Exemplaar van den Uitgever
ID/code/volgnr858///Schoolatlas

der

Algemeene en Vaderlandsche

Geschiedenis

(ook voor het Handelsonderwijs

door

A.L.de Bont

Leraar aan de H.B.S. 5 met Handelsafdeeling te Enschede

In ruim 124 kaarten en bijkaartjes

Derde, geheel omgewerkte druk P. Noordhoff

Uitgever:Noordhoff, P.
Auteur(s):Bont, A.L. de
Jaar:
Druk:3e
Hoogte:0 cm
Breedte:0 cm
Bijzonderheden
ID/code/volgnr859///Schoolatlas

der

Algemeene en Vaderlandsche

Geschiedenis

(ook voor het Handelsonderwijs

door

A.L.de Bont

Leraar aan de H.B.S. met Handelsafdeeling te Enschede

In 130 kaarten en bijkaartjes

Vierde, geheel omgewerkte druk P. Noordhoff

Uitgever:Noordhoff, P.
Auteur(s):Bont, A.L. de
Jaar:
Druk:4e
Hoogte:0 cm
Breedte:0 cm
Bijzonderheden
ID/code/volgnr860///Schoolatlas

der

Algemeene en Vaderlandsche Geschiedenis

(ook voor het Handelsonderwijs

door

A.L.de Bont

Leraar aan de H.B.S. met Handelsafdeeling te Enschede

In ruim 150 kaarten en bijkaartjes

Vijfde, geheel omgewerkte druk P. Noordhoff

Uitgever:Noordhoff, P.
Auteur(s):Bont, A.L. de
Jaar:
Druk:5e
Hoogte:0 cm
Breedte:0 cm
Bijzonderheden
ID/code/volgnr861///Schoolatlas

der

Algemeene en Vaderlandsche Geschiedenis

(ook voor het Handelsonderwijs

door

A.L.de Bont

Oud leraar aan een H.B.S. met 2.j Handelsafdeeling

In ruim 160 kaarten en bijkaartjes

Zesde herziene en vermeerderde druk P. Noordhoff

Uitgever:Noordhoff, P.
Auteur(s):Bont, A.L. de
Jaar:
Druk:6e
Hoogte:0 cm
Breedte:0 cm
Bijzonderheden
ID/code/volgnr862///Schoolatlas

der

Algemeene en Vaderlandsche

Geschiedenis

(ook voor het Handelsonderwijs

door

A.L.de Bont

Oud leraar aan een H.B.S.5 en H.H.S.

In ruim 170 kaarten en bijkaarten

Zevende herziene en vermeerderde druk P. Noordhoff

Uitgever:Noordhoff, P.
Auteur(s):Bont, A.L. de
Jaar:
Druk:7e
Hoogte:0 cm
Breedte:0 cm
Bijzonderheden
ID/code/volgnr863///A.L.de Bont

Kleine Schoolatlas

der

algemeene en

vaderlandse

geschiedenis

(ook voor het Handelsonderwijs

in ruim 140 kaarten en bijkaarten

achtste druk

herzien door

Dr.G.Das P. Noordhoff N.V.

Uitgever:Noordhoff, P.
Auteur(s):Bont, A.L. de Das, G.
Jaar:
Druk:8e
Hoogte:0 cm
Breedte:0 cm
Bijzonderheden
ID/code/volgnr864///A.L.de Bont

Kleine Schoolatlas

der

algemeene en

vaderlandsche

geschiedenis

(ook voor het Handelsonderwijs

in ruim 140 kaarten en bijkaarten

negende druk

herzien door

Dr.G.Das P. Noordhoff N.V.

Uitgever:Noordhoff, P.
Auteur(s):Bont, A.L. de Das, G.
Jaar:
Druk:9e
Hoogte:0 cm
Breedte:0 cm
Bijzonderheden
ID/code/volgnr865///Beknopte atlas der

algemene en vaderlandse

geschiedenis

A.L.de Bont en

Dr.B.A.Vermaseren P. Noordhoff N.V.

Uitgever:Noordhoff, P.
Auteur(s):Bont, A.L. de Vermaseren, B.A.
Jaar:
Druk:10e
Hoogte:0 cm
Breedte:0 cm
Bijzonderheden
ID/code/volgnr866///Vermaseren

Beknopte

Atlas

der algemene

en vaderlandse

geschiedenis P. Noordhoff N.V.

Uitgever:Noordhoff, P.
Auteur(s):Vermaseren, B.A.
Jaar:
Druk:11e
Hoogte:0 cm
Breedte:0 cm
Bijzonderheden
ID/code/volgnr867///Geschiedkundige Schoolatlas

van het vaderland

door

A.L.de Bont

Leraar aan de Nederlandsche school voor Nijverheid en Handel te Enschede.

In 36 kaarten en bijkaartjes

Tweede, vermeerderde en geheel herziene druk P. Noordhoff

Uitgever:Noordhoff, P.
Auteur(s):Bont, A.L. de
Jaar:
Druk:2e
Hoogte:0 cm
Breedte:0 cm
Bijzonderheden
ID/code/volgnr870///Geschiedkundige Schoolatlas

van het

vaderland

(ook voor de handelsgeschiedenis)

door

A.L.de Bont

Leraar aan de H.B.S. 5 met Handelsafdeeling te Enschede.

In 42 kaarten en bijkaartjes

Derde, geheel omgewerkte druk P. Noordhoff. - 1909. - Groningen.

Uitgever:Noordhoff, P.
Auteur(s):Bont, A.L. de
Jaar:
Druk:3e
Hoogte:28 cm
Breedte:20 cm
Bijzonderhedenop voorplat: prijs f 0,60
ID/code/volgnr871///Kleine schoolatlas

der

Vaderlandsche en Algemeene

Geschiedenis

(met de handelsgeschiedenis van ons land)

door

A.L. de Bont,

Leraar aan de H.B.S. met Handelsafdeeling te Enschede

In ruim 100 kaarten en bijkaartjes

Vierde, zeer vermeerderde druk P. Noordhoff

Uitgever:Noordhoff, P.
Auteur(s):Bont, A.L. de
Jaar:
Druk:4e
Hoogte:0 cm
Breedte:0 cm
Bijzonderheden
ID/code/volgnr872///Kleine atlas

der

Vaderlandsche Geschiedenis

(met Overzicht der Algemeene)

door

A.L.de Bont

Oud-leraar aan een H.B.S. en H.H.S.

In ruim 100 kaarten en bijkaartjes.

Vijfde, herziene en vermeerderde druk. P. Noordhoff

Uitgever:Noordhoff, P.
Auteur(s):Bont, A.L. de
Jaar:
Druk:5e
Hoogte:0 cm
Breedte:0 cm
Bijzonderheden
ID/code/volgnr873///Kleine atlas

der

Vaderlandsche Geschiedenis

(met Overzicht der Algemeene)

door

A.L.de Bont

Oud-leraar aan een H.B.S. en H.H.S.

In ruim 100 kaarten en bijkaartjes.

Zesde, herziene en vermeerderde druk. P. Noordhoff

Uitgever:Noordhoff, P.
Auteur(s):Bont, A.L. de
Jaar:
Druk:6e
Hoogte:0 cm
Breedte:0 cm
Bijzonderheden
ID/code/volgnr874///Noordhoff's

Volledige leer-

repetitie atlas

voor het

M.U.L.O.

(met afz. vragenboekje)

Vierde druk P. Noordhoff N.V., Groningen - Batavia

Uitgever:Noordhoff, P.
Auteur(s):
Jaar:
Druk:4e
Hoogte:29 cm
Breedte:23 cm
Bijzonderhedenop titelblad: f 1.40*, gec. f 1.75*, geb. f 2.05*
ID/code/volgnr949///Bos' 1e Teeken-atlas

in 21 gekleurde kaarten

21e

druk

herzien door

K.Zeeman Groningen, P. Noordhoff

1929

Uitgever:Noordhoff, P.
Auteur(s):Bos, R. Zeeman, K.
Jaar:
Druk:21e
Hoogte:23 cm
Breedte:18 cm
Bijzonderhedengekartonneerd; op titelblad: Prijs 45 cts. | Prijs gecartonneerd 65 cts.
ID/code/volgnr964///R.Bos

Atlas

der gehele aarde

in 48 kaarten en vele bijkaarten

dertigste druk

herzien door K.Zeeman P. Noordhoff N.V. - 1951 - Groningen - Djakarta

Uitgever:Noordhoff, P.
Auteur(s):Bos, R. Zeeman, K.
Jaar:
Druk:30e
Hoogte:31 cm
Breedte:23 cm
Bijzonderhedenop titelblad: Prijs . . F 2.75* | In ringband . . ,", 3.25* | Gebonden . . ,", 3.75* | Uitgave mret platen geb. . ,", 4,90*
ID/code/volgnr966///Goedkoope en Practische Atlas

van Nederland

Met aanwijzing

van alle

Spoor-, Tram-,

Straat- en Grintwegen

door

F.Bruins

Inhoud... P. Noordhoff

Uitgever:Noordhoff, P.
Auteur(s):Bruins. F.
Jaar:
Druk:1e
Hoogte:16 cm
Breedte:11 cm
Bijzonderheden
ID/code/volgnr1112///Goedkoope en Practische Atlas

van Nederland

door

F.Bruins

Met aanwijzing

van alle

Spoor-, Tram-,

Straat- en Grintwegen P. Noordhoff

Uitgever:Noordhoff, P.
Auteur(s):Bruins. F.
Jaar:
Druk:2e
Hoogte:17 cm
Breedte:11 cm
Bijzonderheden
ID/code/volgnr1113///Zakatlas

der

Geheele aarde

in 52 gekleurde kaarten

Inhoud:. . . P. Noordhoff, Uitgever

Uitgever:Noordhoff, P.
Auteur(s):Zeeman, K.
Jaar:
Druk:
Hoogte:18 cm
Breedte:13 cm
Bijzonderhedenop titelpagina: Uitgegeven onder toezicht van | K.Zeeman | Directeur van de Rijksdagnormaalschool | te Hoogezan
ID/code/volgnr1114///Het beeld der aarde

Volledige Geographische atlas

voor schoolgebruik en eigen studie,

in 55 gekleurde kaarten

en omstreeks 60 bijkaarten en kartons,

door

F.Bruins,

Leeraar aan de Rijks-Kweekschool voor Onderwijzers te Groningen

Vijfde, geheel omgewerkte druk. P. Noordhoff

Uitgever:Noordhoff, P.
Auteur(s):
Jaar:
Druk:5e
Hoogte:0 cm
Breedte:0 cm
Bijzonderheden
ID/code/volgnr1518///Kleine atlas

der

Vaderlandsche Geschiedenis

(met Overzicht der Algemeene)

door

A.L.de Bont

Oud-leraar aan H.B.S. en H.H.S.

In ruim 100 kaarten en bijkaartjes.

Zevende, herziene en

vermeerderde druk. P. Noordhoff N.V. - 1931 - Groningen

Uitgever:Noordhoff, P.
Auteur(s):Bont, A.L. de
Jaar:
Druk:7e
Hoogte:31 cm
Breedte:22 cm
Bijzonderhedenvoorwoord uit december 1930
ID/code/volgnr1536///Werkboekje

bij

De landen der wereld

door

A.Luinge, B.Stegeman

en

J.A.J. Nonnekens Vijfde druk P. Noordhoff N.V. - 1954 - Groningen-Djakarta

Uitgever:Noordhoff, P.
Auteur(s):Luinge, A. Stegeman, B. Nonnekens, J.A.J.
Jaar:
Druk:5e
Hoogte:22 cm
Breedte:18 cm
Bijzonderhedenop titelblad: 0,95
ID/code/volgnr1537///Bos'

Voorloper

van den

Tweeden Teekenatlas,

bevattende

Europa en de werelddeelen

in 21 eenvoudige kaarten

Herzien door K. Zeeman.

Vierde druk Uitgave van P. Noordhoff te Groningen. 1927

Uitgever:Noordhoff, P.
Auteur(s):Bos, R.
Jaar:
Druk:4e
Hoogte:24 cm
Breedte:20 cm
Bijzonderhedenop voorplat: prijs 60 cent; inhoudsopgave op verso achterplat
ID/code/volgnr1749///R.Bos

Ge´llustreerde Schoolatlas

der gehele aarde

achtentwintigste druk

herzien door K.Zeeman

in 48 kaarten, vele bijkaarten

en 222 platen P. Noordhoff N.V. - 1940 - Groningen - Batavia

Uitgever:Noordhoff, P.
Auteur(s):Bos, R. Zeeman, K.
Jaar:
Druk:28e
Hoogte:31 cm
Breedte:23 cm
BijzonderhedenOp titelblad: Prijs. . f 2.25 | Gecart. . -2.75 | Geb. in heel linnen band - 3.25
ID/code/volgnr1762///Geschiedkundige

Schoolatlas

der

Algemeene en Vaderlandsche Geschiedenis,

door

A.L.de Bont

Leraar aan de Nederlandsche School voor Nijverheid en Handel te Enschede. P. Noordhoff. - 1893 - Groningen.

Uitgever:Noordhoff, P.
Auteur(s):Bont, A.L. de
Jaar:
Druk:
Hoogte:30 cm
Breedte:20 cm
Bijzonderheden
ID/code/volgnr2400///R. Bos'

Volledige

Schoolatlas

der geheele aarde

tevens ingericht voor

handelsonderwijs P. Noordhoff Groningen

1909

Uitgever:Noordhoff, P.
Auteur(s):Bos, R.
Jaar:
Druk:1e
Hoogte:36 cm
Breedte:28 cm
Bijzonderhedenfraai titelblad ge´llustreerd met vlaggen; op voorplat: prijs F 2.50
ID/code/volgnr1552///Bos' 1e Teeken-atlas

in 21 gekleurde kaarten

16e

verbeterde

druk Groningen, P. Noordhoff

1915

Uitgever:Noordhoff, P.
Auteur(s):Bos, R.
Jaar:
Druk:16e
Hoogte:21 cm
Breedte:17 cm
Bijzonderhedenop vooroplat: Prijs 25 cts. | Prijs gecartonneerd 35 cts.
ID/code/volgnr1563///Luinge en Stegeman

De Landen Der Wereld

Eenvoudige aardrijkskunde in kaarten en lessen

voor de hogere klassen der lagere school

door

A.Luinge, J.A.J.Nonnekens en C.Hoogvorst

twintigste druk P. Noordhoff N.V. - 1957 - Groningen

Uitgever:Noordhoff, P.
Auteur(s):Luinge, A. Stegeman, B. Nonnekens, J.A.J. Hoogvorst, C.
Jaar:
Druk:20e
Hoogte:28 cm
Breedte:21 cm
Bijzonderhedenop voorplat: 2.25 - geb. 2.90
ID/code/volgnr1567///"Nederland"

Eenvoudige aardrijkskunde in kaarten en lessen

voor de middel klassen der lagere school

door

A.Luinge

Leraar a

d. R. Kw. Sch v. O. te Alkmaar

en

B.Stegeman

Hoofd eener school te Winterswijk.

negende druk. P. Noordhoff N.V. - 1931 - Groningen - Batavia

Uitgever:Noordhoff, P.
Auteur(s):Luinge, A. Stegeman, B.
Jaar:
Druk:9e
Hoogte:28 cm
Breedte:22 cm
Bijzonderhedenop voorplat: prijs f 0.90, geb. f 1.20.
ID/code/volgnr1568///R.' Bos

Schoolatlas der geheele aarde

bewerkt naar de nieuwe staatkundige indeelingen.

Uitgave B

44 kaarten met tekst

herzien door K. Zeeman P. Noordhoff - Groningen

Uitgever:Noordhoff, P.
Auteur(s):Bos, R. Zeeman, K.
Jaar:
Druk:27e
Hoogte:31 cm
Breedte:23 cm
Bijzonderhedenop voorplat: R' Bos | Kaart en tekst, | Atlas der geheele aarde | in 44 kaarten en beschrijvingen | voor | schoolgebruik en examenstudie | bewerkt naar de nieuwstre gegevens | herzien door K. Zeeman | P. Noordhoff - Groningen | f 2.25, geb. f 2.75 druk is vermeld op kaarten; datering o.b.v. Koeman
ID/code/volgnr1578///Kleine Schoolatlas

der

Algemeene en Vaderlandsche geschiedenis

(ook voor het Handelsonderwijs

door

A.L.de Bont

Oud-leeraar aan de H.B.S.

met handelsafdeling

in ruim 120 kaarten en bijkaartjes

Tweede, herziene en vermeerderde druk P. Noordhoff -1918 - Groningen

Uitgever:Noordhoff, P.
Auteur(s):Bont, A.L. de
Jaar:
Druk:2e
Hoogte:25 cm
Breedte:19 cm
Bijzonderheden
ID/code/volgnr1592///Nederland

Eenvoudige aardrijkskunde in

kaarten en lessen voor de

middel klassen der lagere school

door A.Luinge en B.Stegeman

met medewerking van

J.A.J.Nonnekens

twaalfde druk P. Noordhoff N.V., - 1947

Groningen - Batavia

Uitgever:Noordhoff, P.
Auteur(s):Luinge, A. Stegeman, B. Nonnekens, J.A.J.
Jaar:
Druk:12e
Hoogte:28 cm
Breedte:22 cm
Bijzonderhedenop titelblad: ing. f 1.60 | geb. f 2.10
ID/code/volgnr1617///R.Bos'

Atlas der geheele aarde

in

44 kaarten en vele bijkaarten

Drie en twintigste Druk

herzien door K.Zeeman. P. Noordhoff - 1926 - Groningen.

Uitgever:Noordhoff, P.
Auteur(s):Bos, R. Zeeman, K.
Jaar:
Druk:23e
Hoogte:32 cm
Breedte:23 cm
Bijzonderheden
ID/code/volgnr1630///Werkboekje

bij

Nederland

en de Unielanden

Eenvoudige aardrijkskunde in kaarten en lessen

voor de hogere klassen der lagere school

door

A.Luinge,

B.Stegeman

en

J.Nonnekens

Vierde druk P. Noordhoff N.V. - 1954 - Groningen - Djakarta

Uitgever:Noordhoff, P.
Auteur(s):Luinge, A. Stegeman, B. Nonnekens, J.A.J.
Jaar:
Druk:4e
Hoogte:24 cm
Breedte:17 cm
Bijzonderhedenop titelblad: f 0,80
ID/code/volgnr1640///Luinge en Stegeman

Nederland

Eenvoudige aardrijkskunde in kaarten en lessen

voor de middelklassen der lagere school door

J.A.J. Nonnekens en C. Hoogvorst

werkboekje

zesde druk N.V. Erven P. Noordhoff . Groningen

Uitgever:Noordhoff, P.
Auteur(s):Nonnekens, J.A.J. Hoogvorst, C. Luinge, A. Stegeman, B.
Jaar:
Druk:6e
Hoogte:24 cm
Breedte:17 cm
Bijzonderheden
ID/code/volgnr1641///Bos-Zeeman

Atlas der gehele aarde

in 48 kaarten en vele bijkaarten

drieëndertigste druk P. Noordhoff

Uitgever:Noordhoff, P.
Auteur(s):Bos, R. Zeeman, K.
Jaar:
Druk:33e
Hoogte:23 cm
Breedte:30 cm
Bijzonderhedenop titelblad: Prijs . . f 3.25 | In ringband . . ,", 3.80 | Gebonden . . ,", 4.40 | Uitgave met platen geb. . . ,", 5.65
ID/code/volgnr1657///Luinge en Stegeman

Werkboekje

bij

Nederland

Eenvoudige aardrijkskunde in kaarten

en lessen voor de middelklassen der

lagere school

door

J.A.J. Nonnekens

en

C. Hoogvorst

vierde druk P. Noordhoff - 1958 - Groningen

Uitgever:Noordhoff, P.
Auteur(s):Nonnekens, J.A.J. Hoogvorst, C. Luinge, A. Stegeman, B.
Jaar:
Druk:4e
Hoogte:24 cm
Breedte:17 cm
Bijzonderhedenop titelblad: f 0.95
ID/code/volgnr1662///Noordhoff's

Kleine

economische

atlas P. Noordhoff N.V. - Groningen

Uitgever:Noordhoff, P.
Auteur(s):
Jaar:
Druk:18e?
Hoogte:24 cm
Breedte:17 cm
Bijzonderhedenvoorwoord en jaartal op titelblad
ID/code/volgnr1672///Thematische

atlas Noordhoff

Uitgever:Noordhoff, P.
Auteur(s):
Jaar:
Druk:
Hoogte:25 cm
Breedte:20 cm
Bijzonderhedentitel op voorplat; voorwoord op verso voorplat; klein atlasje met ringband
ID/code/volgnr1674///Nederland en Insulinde.

Een school- en handatlas

in 16 bladen

voor

hoogere inrichtingen van onderwijs,

alsmede voor huiselijk en kantoorgebruik,

door

F.Bruins

Leeraar aan de Rijks-Kweekschool voor Onderwijzers te Groningen. Uitgave van P. Noordhoff te Groningen.

1889. Noordhoff

Uitgever:Noordhoff, P.
Auteur(s):Bruins, F.
Jaar:
Druk:
Hoogte:41 cm
Breedte:32 cm
Bijzonderhedenin cont. blinde band; identiek aan Bruin D2,1, maar op dubbel formaat
ID/code/volgnr1676///Nederland

Eenvoudige aardrijkskunde in

kaarten en lessen voor de

middel klassen der lagere school

door A.Luinge en B.Stegeman

elfde druk P. Noordhoff N.V., 1942

Groningen - Batavia

Uitgever:Noordhoff, P.
Auteur(s):Luinge, A. Stegeman, B.
Jaar:
Druk:11e
Hoogte:29 cm
Breedte:22 cm
Bijzonderhedenop titelblad: f 0.95*, geb. f 1.25*
ID/code/volgnr1706///"Nederland en Indië"

Eenvoudige aardrijkskunde in kaarten en lessen

voor de hoogere klassen der lagere school

door

A.Luinge

Leraar a.d.R.KwSch. v. O te Alkmaar

en

B.Stegeman

Hoofd eener school te Winterswijk

twaalfde druk P. Noordhoff N.V., 1937

Groningen - Batavia

Uitgever:Noordhoff, P.
Auteur(s):Luinge, A. Stegeman, B.
Jaar:
Druk:12e
Hoogte:29 cm
Breedte:22 cm
Bijzonderhedenop voorplat: prijs f 1.05, geb. f 1.35.
ID/code/volgnr1707///R. Bos'

Tweede Teekenatlas

(Europa en de werelddelen

in

23 gekleurde kaarten.

Zevende druk P. Noordhoff. Groningen

1907.

Uitgever:Noordhoff, P.
Auteur(s):Bos, R.
Jaar:
Druk:7e
Hoogte:27 cm
Breedte:20 cm
Bijzonderheden
ID/code/volgnr1715///R.Bos'

Derde aardrijkskundig

teekenboek

met aanduiding van omtrekken en wateren

behoorende bij den

Schoolatlas van Nederland

en

zijne overzeesche bezittingen. Uitgave van P. Noordhoff,

te Groningen

Uitgever:Noordhoff, P.
Auteur(s):Bos, R.
Jaar:
Druk:6e
Hoogte:31 cm
Breedte:23 cm
Bijzonderhedenop titelblad: Prijs f 0.60 gec. f 0.90
ID/code/volgnr1716///R.' Bos

Schoolatlas der geheele aarde

bewerkt naar de nieuwe staatkundige indeelingen.

Uitgave B

44 kaarten met tekst.

herzien door K. Zeeman P. Noordhoff - Groningen

Uitgever:Noordhoff, P.
Auteur(s):Bos, R. Zeeman, K.
Jaar:
Druk:23e
Hoogte:31 cm
Breedte:23 cm
Bijzonderhedenop voorplat: R' Bos | Kaart en tekst, | Atlas der geheele aarde | in 44 kaarten en beschrijvingen | voor | schoolgebruik en examenstudie. | bewerkt naar de nieuwse gegevens | herzien door K. Zeeman. | P. Noordhoff - Groningen | f 2.25, geb. f 2.75. druk is vermeld op kaarten; datering o.b.v. Koeman
ID/code/volgnr1718///R.Bos

Atlas

der geheele aarde

in 44 kaarten en vele bijkaarten

Zes en twintigste Druk

herzien door K.Zeeman P. Noordhoff N.V. - 1932 - Groningen - Batavia

Uitgever:Noordhoff, P.
Auteur(s):Bos, R. Zeeman, K.
Jaar:
Druk:26e
Hoogte:32 cm
Breedte:23 cm
Bijzonderhedenop titelblad: Prijs . . f 1.60 | Gecart. . - 2.00 | Uitgave met platen . . - 2.25 | Gecart.. . - 2.75 | Gebonden in linnen . . - 3.25
ID/code/volgnr1719///R. Bos'

Tweede Teekenatlas

(Europa en de werelddelen

in 23 gekleurde kaarten.

Zesde druk P. Noordhoff. - 1905 - Groningen.

Uitgever:Noordhoff, P.
Auteur(s):Bos, R.
Jaar:
Druk:6e
Hoogte:30 cm
Breedte:22 cm
Bijzonderheden
ID/code/volgnr1739///De Landen Der Wereld

Eenvoudige aardrijkskunde in kaarten en lessen

voor de hoogere klassen der lagere school

door

A.Luinge en B.Stegeman

ve ertiende druk P. Noordhoff N.V. - 1934 - Groningen - Batavia.

Uitgever:Noordhoff, P.
Auteur(s):Luinge, A. Stegeman, B.
Jaar:
Druk:14e
Hoogte:28 cm
Breedte:22 cm
BijzonderhedenOp voorplat: Prijs f 1.15, Gec. f 1.50
ID/code/volgnr1744///"Nederland en Indië"

Eenvoudige aardrijkskunde in kaarten en lessen

voor de hoogere klassen der lagere school

door

A.Luinge

Leraar a.d.R.KwSch. v. O te Alkmaar

en

B.Stegeman

Hoofd eener school te Winterswijk

elfde druk P. Noordhoff - 1933 - Groningen, Batavia

Uitgever:Noordhoff, P.
Auteur(s):Luinge, A. Stegeman, B.
Jaar:
Druk:11e
Hoogte:28 cm
Breedte:22 cm
Bijzonderhedenop voorplat: prijs f 1.05, geb. f 1.35.
ID/code/volgnr1745///Nederland

en Indië

Eenvoudige aardrijkskunde in

kaarten en lessen voor de

hogere klassen der lagere school

door

A.Luinge en B.Stegeman

dertiende druk P. Noordhoff N.V., 1940

Groningen - Batavia

Uitgever:Noordhoff, P.
Auteur(s):Luinge, A. Stegeman, B.
Jaar:
Druk:13e
Hoogte:29 cm
Breedte:22 cm
Bijzonderhedenop voorplat: prijs f 1.05, geb. f 1.35.
ID/code/volgnr1769///Schoolatlas,

bewerkt door

J.D.Bakker & F.Deelstra

Hoofden eener School te Groningen.

Vierde, herziene druk Uitgave van P. Noordhoff te Groningen

Uitgever:Noordhoff, P.
Auteur(s):Bakker, J.D. Deelstra, F.
Jaar:
Druk:4e
Hoogte:37 cm
Breedte:25 cm
Bijzonderheden
ID/code/volgnr1785///Bos-Zeeman

Atlas der gehele aarde

in 48 kaarten en vele bijkaarten

drieëndertigste druk P. Noordhoff N.V. - 1956 - Groningen - Djakarta

Uitgever:Noordhoff, P.
Auteur(s):Bos, R. Zeeman, K.
Jaar:
Druk:33e
Hoogte:0 cm
Breedte:0 cm
BijzonderhedenOp titelpagina: Prijs . . f 3.25 | In ringband . . ,", 3.80 | Gebonden . . f 4.50 | Uitgave met platen gebonden . . f 5.75
ID/code/volgnr1799///De Landen der Wereld

Eenvoudige aardrijkskunde in kaarten en lessen

voor de hoogere klassen der lagere school

door

A.Luinge

Leraar a.d.R.N.L. te Assen

en

B.Stegeman

Hoofd eener school te Winterswijk

zesde druk P. Noordhoff - 1923 - Groningen.

Uitgever:Noordhoff, P.
Auteur(s):Luinge, A. Stegeman, B.
Jaar:
Druk:6e
Hoogte:28 cm
Breedte:22 cm
Bijzonderhedenop voorplat: Prijs f 1,15 | Gec. f 1,50
ID/code/volgnr1810///Atlas

der

geheele aarde,

in

36 kaarten en vele bijkaartjes,

door

R.Bos,

Hoofd eener school te Groningen.

Derde, verbeterde druk P. Noordhoff. - 1901. - Groningen.

Uitgever:Noordhoff, P.
Auteur(s):Bos, R.
Jaar:
Druk:3e
Hoogte:30 cm
Breedte:23 cm
Bijzonderhedenop voorplat: Prijs f 0,50. Gebonden f 0,75.
ID/code/volgnr1811///De Landen Der Wereld

Eenvoudige aardrijkskunde in kaarten en lessen

voor de hogere klassen der lagere school

door

A.Luinge, B.Stegeman en J.A.J.Nonnekens

achttiende druk P. Noordhoff N.V. - 1950 - Groningen - Batavia

Uitgever:Noordhoff, P.
Auteur(s):Luinge, A. Stegeman, B. Nonnekens, J.A.J.
Jaar:
Druk:18e
Hoogte:28 cm
Breedte:22 cm
Bijzonderhedenop titelblad: f 2.10*, Gec. f 2.60*
ID/code/volgnr1838///R.Bos'

Ge´llustreerde Schoolatlas

der

geheele aarde

Vijfentwintigste druk

Herzien door K.Zeeman

in

44 kaarten, vele bijkaarten en 199 platen P. Noordhoff N.V. - 1930 - Groningen

Uitgever:Noordhoff, P.
Auteur(s):Bos, R. Zeeman, K.
Jaar:
Druk:25e
Hoogte:31 cm
Breedte:23 cm
BijzonderhedenGe´llustreerde uitgave
ID/code/volgnr1860///R.Bos

Atlas

der gehele aarde

in 48 kaarten en vele bijkaarten

Negenentwintigste druk

herzien door K.Zeeman P. Noordhoff N.V. - 1`949 - Groningen - Batavia

Uitgever:Noordhoff, P.
Auteur(s):Bos, R. Zeeman, K.
Jaar:
Druk:29e
Hoogte:31 cm
Breedte:23 cm
BijzonderhedenGe´llustreerde uitgave; op titelblad: Prijs . . f. 2.75 * | In ringband . . ,", 3.25* | Gebonden . . . ,",3.75* | Uitgave met platen gebonden. . ,", 4.75*
ID/code/volgnr1861///Bos' 1e Teeken-atlas

in 21 gekleurde kaarten

14e

verbeterde

druk Groningen, P. Noordhoff

1913

Uitgever:Noordhoff, P.
Auteur(s):Bos, R.
Jaar:
Druk:14e
Hoogte:22 cm
Breedte:17 cm
Bijzonderhedenop voorplat: Prijs 25 cts. | Prijs gecartonneerd 35 cts.
ID/code/volgnr1870///"Nederland en Indië"

Eenvoudige aardrijkskunde in kaarten en lessen

voor de hoogere klassen der lagere school

door

A.Luinge

Leraar a.d.R.KwSch. v. O te Alkmaar

en

B.Stegeman

Hoofd eener school te Winterswijk

Tiende druk P. Noordhoff - 1931 - Groningen

Uitgever:Noordhoff, P.
Auteur(s):Luinge, A. Stegeman, B.
Jaar:
Druk:10e
Hoogte:28 cm
Breedte:22 cm
Bijzonderhedenop voorplat: prijs f 1.05, geb. f 1.35.
ID/code/volgnr1877///Bos-Zeeman

Atlas

der gehele aarde

in 52 kaarten

32 bijkaarten

en een register

zevenendertigste druk P. Noordhoff N.V. - 1963 - Groningen

Uitgever:Noordhoff, P.
Auteur(s):Bos, R. Zeeman, K.
Jaar:
Druk:37e
Hoogte:0 cm
Breedte:0 cm
Bijzonderhedenslappe oranje-rode kaft; op titelblad: Ing. f 3.50 | geb. f 4.75 | Ge´ll. f 5.90
ID/code/volgnr1878///Bos-Zeeman

Atlas

der gehele aarde

in 50 kaarten

34 bijkaarten

met register

en inlegvel

achtendertigste druk P. Noordhoff N.V. - 1966 - Groningen

Uitgever:Noordhoff, P.
Auteur(s):Bos, R. Zeeman, K.
Jaar:
Druk:38e
Hoogte:31 cm
Breedte:23 cm
Bijzonderheden
ID/code/volgnr1879///De Landen Der Wereld

Eenvoudige aardrijkskunde in kaarten en lessen

voor de hoogere klassen der lagere school

door

A.Luinge

Leraar a.d.R.K.S. v. O. te Alkmaar

en

B.Stegeman

Hoofd eener school te Winterswijk

Elfde druk P. Noordhoff - 1929 - Groningen

Uitgever:Noordhoff, P.
Auteur(s):Luinge, A. Stegeman, B.
Jaar:
Druk:11e
Hoogte:28 cm
Breedte:22 cm
Bijzonderheden
ID/code/volgnr1972///v. Sydow-Haack,

22 blinde kaarten

van

de Landen van Europa en de Werelddelen,

met Toelichting van U.D. Keiser.

Inhoud: .... P. Noordhoff. - 1912 - Groningen

Uitgever:Noordhoff, P.
Auteur(s):Sydow-Haack, E. von
Jaar:
Druk:1
Hoogte:31 cm
Breedte:28 cm
Bijzonderheden
ID/code/volgnr1982///R.Bos.

Ge´llustreerde Schoolatlas

der

geheele aarde

in

Kaart en Beeld

Vierde, verbeterde druk

in

36 kaarten, vele bijkaartjes en 129 platen P. Noordhoff. - 1903. - Groningen.

Uitgever:Noordhoff, P.
Auteur(s):Bos, R.
Jaar:
Druk:4e
Hoogte:30 cm
Breedte:23 cm
BijzonderhedenGe´llustreerde uitgave
ID/code/volgnr1992///R. Bos'

Schoolatlas

van

Nederland

en zijne

Overzeesche Bezittingen

Dertiende druk.

Herzien door K. Zeeman Uitgave van P. Noordhoff te Groningen

1922.

Uitgever:Noordhoff, P.
Auteur(s):Bos, R.
Jaar:
Druk:13e
Hoogte:31 cm
Breedte:23 cm
BijzonderhedenGe´llustreerde uitgave; op voorplat: Prijs f 1,40 Gecart. f 1,75
ID/code/volgnr1993///R. Bos'

Schoolatlas

van

Nederland

en zijne

Overzeesche Bezittingen

Negende, herziene druk. Uitgave van P. Noordhoff te Groningen.

1913

Uitgever:Noordhoff, P.
Auteur(s):Bos, R.
Jaar:
Druk:9e
Hoogte:23 cm
Breedte:31 cm
BijzonderhedenVoorwoord en inhoudsopgave op verso voorplat. Op voorplat: Ge´ll. uitg. f 0,50 Geb. f 0,75
ID/code/volgnr1994///R. Bos. |Tweede

Aardrijkskundig

Teekenboek

Europa en de

Werelddelen

Een en dertigste druk

Herzien door K. Zeeman.

Toebehorende aan P. Noordhoff

Groningen. 1936

Uitgever:Noordhoff, P.
Auteur(s):Bos, R.
Jaar:
Druk:31e
Hoogte:26 cm
Breedte:19 cm
Bijzonderhedenop voorplat: Prijs 30 ct
ID/code/volgnr2000///Voorloper

van den

eersten

Teekenatlas

Eenvoudig teekenatlasje van Nederland

mt repetitie-kaarten

door

R.Bos

Achtste druk

Herzien door

K. Zeeman P. Noordhoff. - 1925 - Groningen.

Uitgever:Noordhoff, P.
Auteur(s):Bos, R.
Jaar:
Druk:8e
Hoogte:23 cm
Breedte:18 cm
Bijzonderhedenop voorplat: Prijs | 45 cent
ID/code/volgnr2001///R. Bos' Tweede Teekenatlas

(Europa en de werelddeelen

in 29 gekleurde kaarten.

Prijs 35 cent.

Uitgever:Noordhoff, P.
Auteur(s):Bos, R. Zeeman, K.
Jaar:
Druk:
Hoogte:29 cm
Breedte:20 cm
Bijzonderhedenkennismakingsbrocure met normale en blinde kaart van Palestina ten tijde der Richteren . Op kaart is vermeld "Tweede druk"
ID/code/volgnr2011///Bos' 1e Teeken-atlas

in 17 gekleurde kaarten

8e

verbeterde

druk Groningen, P. Noordhoff

1911

Uitgever:Noordhoff, P.
Auteur(s):
Jaar:
Druk:8e
Hoogte:22 cm
Breedte:17 cm
Bijzonderhedenop voorplat: Prijs 25 ct
ID/code/volgnr2050///R.Bos.

Ge´llustreerde Schoolatlas

der

geheele aarde

in

Kaart en Beeld

Dede druk

in

36 kaarten, vele bijkaartjes en 126 platen Uitgave van P. Noordhoff te Groningen.

Uitgever:Noordhoff, P.
Auteur(s):
Jaar:
Druk:3e
Hoogte:30 cm
Breedte:23 cm
BijzonderhedenGe´llustreerde uitgave
ID/code/volgnr2051///R. Bos'

Tweede Teekenatlas

(Europa en de werelddeelen

in 29 gekleurde kaarten.

Elfde druk P. Noordhoff Groningen

1914

Uitgever:Noordhoff, P.
Auteur(s):Bos, R.
Jaar:
Druk:11e
Hoogte:0 cm
Breedte:0 cm
BijzonderhedenOp voorplat| Bijbehored teekenboek 15 cent. Prijs f 0,35. Gec. F 0,50.
ID/code/volgnr2096///R.Bos'

Ge´llustreerde Schoolatlas

der

geheele aarde

Dertiende, verbeterde druk

in

44 kaarten, vele bijkaarten en 210 platen P. Noordhoff - 1915. - Groningen

Uitgever:Noordhoff, P.
Auteur(s):Bos, R.
Jaar:
Druk:14e
Hoogte:0 cm
Breedte:0 cm
BijzonderhedenGe´llustreerde uitgave
ID/code/volgnr2116///R.Bos

Ge´llustreerde Schoolatlas

der geheele aarde

Zesentwintigste druk

Herzien door K.Zeeman

in 44 kaarten, vele bijkaarten

en 199 platen P. Noordhoff N.V. - 1932 - Groningen - Batavia

Uitgever:Noordhoff, P.
Auteur(s):Bos, R. Zeeman, K.
Jaar:
Druk:26e
Hoogte:31 cm
Breedte:23 cm
BijzonderhedenGe´llustreerde uitgave. Op titelblad: Prijs.... f 2.25 | Gecart.... -2.75 | Geb. in heel linnen band.. - 3.25
ID/code/volgnr2117///R. Bos'

Schoolatlas

van

Nederland

en zijne

Overzeesche Bezittingen

Veertiende druk.

Herzien door K. Zeeman Uitgave van P. Noordhoff te Groningen

1922.

Uitgever:Noordhoff, P.
Auteur(s):Bos, R.
Jaar:
Druk:14e
Hoogte:31 cm
Breedte:23 cm
BijzonderhedenGe´llustreerde uitgave; op voorplat: Prijs f 1,40 Gecart. f 1,75
ID/code/volgnr2144///Vragen- en oefenboekje

bij

"Nederland en Indië"

Eenvoudige aardrijkskunde in kaarten en lessen

voor de hogere klasse der lagere school

door

A.Luinge

en

B.Stegeman

vijfde druk P. Noordhoff N.V. - 1935 - Groningen-Batavia

Uitgever:Noordhoff, P.
Auteur(s):Luinge, A. Stegeman, B.
Jaar:
Druk:5e
Hoogte:23 cm
Breedte:28 cm
Bijzonderhedenop voorplat: f 0.35, gec f 0.60
ID/code/volgnr2189///R. Bos'

Schoolatlas

van

Nederland

en zijne

overzeesche bezittingen

In 16 kaarten. Groningen - P. Noordhoff

Uitgever:Noordhoff, P.
Auteur(s):Bos, R.
Jaar:
Druk:1e
Hoogte:23 cm
Breedte:29 cm
Bijzonderheden
ID/code/volgnr2213///Schoolatlas,

bewerkt door

J.D.Bakker & F.Deelstra

Hoofdonderwijzers te Groningen. Uitgave van Noordhoff & Smit. - Groningen - 1885P. Noordhoff

Uitgever:Noordhoff, P.
Auteur(s):Bakker, J.D. Deelstra, F.
Jaar:
Druk:1e
Hoogte:36 cm
Breedte:25 cm
Bijzonderheden
ID/code/volgnr2237///Bos'

Tweede Teekenatlas

(Europa en de werelddelen

in 20 gekleurde kaarten,

door

R.Bos

Hoofd eener school te Groningen

Tweede druk P. Noordhoff - 1896. - Groningen

Uitgever:Noordhoff, P.
Auteur(s):Bos, R.
Jaar:
Druk:2e
Hoogte:28 cm
Breedte:21 cm
BijzonderhedenOp voorplat: Prijs 35 cent. en: "Men leze het Bericht en den Inhoud aan Ommezijde"
ID/code/volgnr2238///Werkboekje

bij

Nederland

Eenvoudige aardrijkskunde in kaarten

en lessen voor de middelklassen der

lagere school

door

A. Luinge, B. Stegeman en

J.A.J. Nonnekens

tweede druk P. Noordhoff N.V. - 1954 - Groningen-Djakarta

Uitgever:Noordhoff, P.
Auteur(s):Nonnekens, J.A.J. Hoogvorst, C. Luinge, A. Stegeman, B.
Jaar:
Druk:4e
Hoogte:21 cm
Breedte:17 cm
Bijzonderhedenop titelblad: f 0.80
ID/code/volgnr2282///R. Bos'

Tweede Tekenatlas

(Europa en de werelddeelen

in 29 gekleurde kaarten.

achttiende druk

Herzien door K.Zeeman P. Noordhoff Groningen

1936

Uitgever:Noordhoff, P.
Auteur(s):Bos, R. Zeeman, K.
Jaar:
Druk:18e
Hoogte:27 cm
Breedte:20 cm
Bijzonderhedenop voorplat: Prijs f 0.90 / Gecart. f 1.20 | bijbehorend 2e tekenboek f 0,30
ID/code/volgnr2283///R.Bos'

Derde aardrijkskundig

teekenboek

met aanduiding van omtrekken en wateren

behoorende bij den

Schoolatlas van Nederland

en

zijne overzeesche bezittingen Uitgave van P. Noordhoff,

te Groningen

Uitgever:Noordhoff, P.
Auteur(s):Bos, R.
Jaar:
Druk:2e
Hoogte:30 cm
Breedte:23 cm
Bijzonderhedenop voorplat: Prijs f 0.25, geb. f 0,50
ID/code/volgnr2290///R.Bos'

Derde aardrijkskundig

teekenboek

met aanduiding van omtrekken en wateren

behoorende bij den

Schoolatlas van Nederland

en

zijne overzeesche bezittingen Uitgave van P. Noordhoff,

te Groningen

Uitgever:Noordhoff, P.
Auteur(s):Bos, R.
Jaar:
Druk:3e
Hoogte:30 cm
Breedte:23 cm
Bijzonderheden
ID/code/volgnr2291///Atlas

der

geheele aarde,

in

44 kaarten en vele bijkaarten,

door

R. Bos,

Hoofd eener School te Groningen.

Elfde, verbeterde druk P. Noordhoff. - 1913. - Groningen.

Uitgever:Noordhoff, P.
Auteur(s):Bos, R.
Jaar:
Druk:11e
Hoogte:30 cm
Breedte:23 cm
Bijzonderhedentitel op voorplat; geen titelpagina. Op voorplat: Prijs 0,50 Gecart. f 0,75
ID/code/volgnr2332///Voorbereidende

aardrijkskunde

van Nederland

door J.B. Barten

en

J.C.M. van Rooy

Hoofden van R.K. scholen

te Deventer P. Noordhoff N.V. - 1934 - Groningen - Batavia

Uitgever:Noordhoff, P.
Auteur(s):Barten, J.B. Rooy, J.C.M. van
Jaar:
Druk:
Hoogte:23 cm
Breedte:18 cm
Bijzonderhedengeen atlas; algemeen deel aangevuld met provincie deel over Limburg en los provinciekaartje; voorplat gelijk aan Bart Ek 1
ID/code/volgnr2346///Onze

Eigen Provincie

Voorbereidende

aardrijkskunde van Nederland

door J.B. Barten en J.C.M. van Rooy

Hoofden van R.K. scholen te Deventer

Limburg Uitgave P. Noordhoff N.V. - Groningen - Batavia

Uitgever:Noordhoff, P.
Auteur(s):Barten, J.B. Rooy, J.C.M. van
Jaar:
Druk:
Hoogte:23 cm
Breedte:18 cm
Bijzonderhedengeen atlas; titel op voorplat; inhoud gelijk aan provincie deel Bart Dk 1; met los provinciekaartje
ID/code/volgnr2347///R. Bos - K. Zeeman

Atlas

der geheele aarde

in 60 kaarten

Tweede, geheel omgewerkte druk P. Noordhoff Groningen

Uitgever:Noordhoff, P.
Auteur(s):Bos, R. Zeeman, K.
Jaar:
Druk:2e
Hoogte:36 cm
Breedte:28 cm
BijzonderhedenMerkwaardig: titelblad is van BosR B2, maar met nieuwe titel over oorspronkelijke aangebracht. Zit in eigentijdse band met zelfde titel, maar lijtkt toch opnieuw ingebonden te zijn
ID/code/volgnr2410///R.' Bos

Schoolatlas der geheele aarde.

21e druk

bewerkt naar de nieuwe staatkundige indeelingen.

Uitgave B

44 kaarten met tekst. P. Noordhoff - Groningen

Uitgever:Noordhoff, P.
Auteur(s):Bos, R. Zeeman, K.
Jaar:
Druk:21e
Hoogte:31 cm
Breedte:23 cm
Bijzonderhedenop voorplat: R' Bos | Kaart en tekst, | Atlas der geheele aarde | in 44 kaarten en beschrijvingen | voor | schoolgebruik en examenstudie. | bewerkt naar de nieuwse gegevens | P. Noordhoff - Groningen | f 2.25, geb. f 2.75. Op kaarten is vermeld 23e druk
ID/code/volgnr2411///De Landen der Wereld

Eenvoudige aardrijkskunde in kaarten en lessen

voor de hoogere klassen der lagere school

door

A.Luinge

Leraar a.d.R.N.L. te Assen

en

B.Stegeman

Hoofd eener school te Winterswijk

vierde druk P. Noordhoff - 1921 - Groningen.

Uitgever:Noordhoff, P.
Auteur(s):Luinge, A. Stegeman, B.
Jaar:
Druk:4e
Hoogte:27 cm
Breedte:22 cm
Bijzonderheden
ID/code/volgnr2416///"Nederland"

Eenvoudige aardrijkskunde in kaarten en lessen voor de

Middel klassen der lagere school

door

A.Luinge

Leraar a/d.R.N.L. te Winterswijk

en

B.Stegeman

Hoofd eener school te Winterswijk

Tweede druk. P. Noordhoff. - 1917 - Groningen.

Uitgever:Noordhoff, P.
Auteur(s):Luinge, A. Stegeman, B.
Jaar:
Druk:2e
Hoogte:30 cm
Breedte:24 cm
Bijzonderheden
ID/code/volgnr2417///


Als u een atlas heeft die niet in de database staat en u wilt de atlasendatabase helpen compleet te maken, kunt u hier de gegevens van uw atlas toevoegen.

atlassen database


toevoegen aan favorieten | home | inspired by: kruisbestuiving: benut kennis optimaal - www.kuisbestuiving.nl | sitemap | contact | RSS