atlas en kaart
De internet kaartenbeurs


Atlassendatabase
Nederlandse atlassen
vanaf ca 1850

U bevindt zich hier: www.atlasenkaart.nl/atlassen/uitgever/atlassen

atlassen uitgegeven door Osinga, A.J.

Hieronder staan de atlassen die zijn uitgegeven door Osinga, A.J..Binnendiken

en Slieperdiken

yn Fryslan

Ir. K.A. Rienks en Ir. G.L. Walther

Atlas

Bikroand antwurd op in

priisfraech fan de

Fryske Akademy Utjown foar Fryske Akademy mei stipe fan de Provinsje Fryslan, de Nederlandse

Organisatie voor zuiver-wetenschappelijk onderzoek yn de Haech en de Koope- |rative Suvelbank to Ljouwert by fa A.J. Osinga - utjowrs - Bolswert - 1954

Uitgever:Osinga, A.J.
Auteur(s):Rienks, K.A. Walther, G.L.
Jaar:
Druk:
Hoogte:25 cm
Breedte:18 cm
Bijzonderhedenin het fries
ID/code/volgnr1678///


Als u een atlas heeft die niet in de database staat en u wilt de atlasendatabase helpen compleet te maken, kunt u hier de gegevens van uw atlas toevoegen.

atlassen database


toevoegen aan favorieten | home | inspired by: kruisbestuiving: benut kennis optimaal - www.kuisbestuiving.nl | sitemap | contact | RSS