atlas en kaart
De internet kaartenbeurs


Atlassendatabase
Nederlandse atlassen
vanaf ca 1850

U bevindt zich hier: www.atlasenkaart.nl/atlassen/uitgever/atlassen

atlassen uitgegeven door Tjeenk Willink, W.E.J.

Hieronder staan de atlassen die zijn uitgegeven door Tjeenk Willink, W.E.J..Historisch-geographische atlas

der

Algemeene en Vaderlandsche geschiedenis

vijfde druk

herzien door

Dr.W.J.A. Huberts,

Directeur der Rijks Hoogere Burgerschool te Zwolle Zwolle. - W.E.J. Tjeenk Willink, 1873

De eerste drie drukken van dezen Atlas zijn uitgegeven bij de Erven Thierry & Mensingh te 's Gravenhage

Uitgever:Tjeenk Willink, W.E.J.
Auteur(s):Huberts, W.J.A.
Jaar:
Druk:5e
Hoogte:30 cm
Breedte:21 cm
Bijzonderheden
ID/code/volgnr572///Historisch-Geographische atlas

der

Algemeene en Vaderlandsche geschiedenis

achtste druk

herzien door

Dr.W.J.A. Huberts,

Directeur der Rijks Hoogere Burgerschool te Zwolle Zwolle. - W.E.J. Tjeenk Willink, 1886.

Uitgever:Tjeenk Willink, W.E.J.
Auteur(s):Huberts, W.J.A.
Jaar:
Druk:8e
Hoogte:31 cm
Breedte:21 cm
Bijzonderheden
ID/code/volgnr573///Historisch-Geographische atlas

der

Algemeene en Vaderlandsche geschiedenis

achtste druk

herzien door

Dr.W.J.A.Huberts,

Directeur der Rijks Hoogere Burgerschool te Zwolle

(Premie bij het werk van Adolf Streckfuss, De Geschiedenis der Wereld, aan het volk verhaald) Zwolle. - W.E.J. Tjeenk Willink, 1886.

Uitgever:Tjeenk Willink, W.E.J.
Auteur(s):Huberts, W.J.A.
Jaar:
Druk:8e
Hoogte:30 cm
Breedte:20 cm
Bijzonderheden
ID/code/volgnr574///J.H. Franken en H.Hettema Jr.

Historische notitie-atlas

Vaderlandsche geschiedenis W.E.J. Tjeenk Willink

Uitgever:Tjeenk Willink, W.E.J.
Auteur(s):Franken, J.H. Hettema, H.
Jaar:
Druk:
Hoogte:0 cm
Breedte:0 cm
Bijzonderhedenkaartenmap met 9 kaarten (1 t | m 8 en 5a; Koeman vermeld 10 kaarten)
ID/code/volgnr575///J.H. Franken en H.Hettema Jr.

Historische notitie-atlas

Algemene geschiedenis W.E.J. Tjeenk Willink

Uitgever:Tjeenk Willink, W.E.J.
Auteur(s):Franken, J.H. Hettema, H.
Jaar:
Druk:
Hoogte:21 cm
Breedte:35 cm
Bijzonderhedenkaartenmap met 21 kaarten (volgens Koeman 22 kaarten)
ID/code/volgnr576///Historisch-geografische atlas

der

Algemeene en vaderlandsche geschiedenis

Vierde druk Zwolle. - W.E.J. Tjeenk Willink, 1870

Uitgever:Tjeenk Willink, W.E.J.
Auteur(s):Huberts, W.J.A.
Jaar:
Druk:4e
Hoogte:29 cm
Breedte:37 cm
Bijzonderhedeneerst 3 drukken uitgegeven door De Erven Thierry en Mensing (zie aldaar), vanaf 5e druk herzien door W.J.A. Huberts (zie aldaar)
ID/code/volgnr603///Historisch-geographische atlas

der

Algemeene en Vaderlandsche geschiedenis

zesde druk

Herzien door

Dr. W.J.A. Huberts,

Directeur der Rijks Hoogere Burgerschool te Zwolle | Zwolle. - W.E.J. Tjeenk Willink, 1877

De eerste drie drukken van dezen Atlas zijn uitgegeven bij de Erven Thierry & Mensingh te 's Gravenhage

Uitgever:Tjeenk Willink, W.E.J.
Auteur(s):Huberts, W.J.A.
Jaar:
Druk:6e
Hoogte:30 cm
Breedte:21 cm
Bijzonderheden
ID/code/volgnr604///J. Kuijper

School-Atlas

van

Nederland,

in 12 kaarten. tweede druk Leeuwarden, Hug Suringar

Uitgever:Tjeenk Willink, W.E.J.
Auteur(s):Kuyper, J.
Jaar:
Druk:2e
Hoogte:27 cm
Breedte:20 cm
Bijzonderheden
ID/code/volgnr734///Notitie-Atlas

der

Geheele aarde

door

W.Kloeke

vierde druk Tjeenk Willink

Uitgever:Tjeenk Willink, W.E.J.
Auteur(s):Kloeke, W.
Jaar:
Druk:4e
Hoogte:0 cm
Breedte:0 cm
Bijzonderhedenkaartenmap met 6 voorbeeldkaarten van de wereldelen; dus niet met de notitiekaarten
ID/code/volgnr735///Notitie-Atlas

der

Geheele aarde

door

W.Kloeke

vijfde Tjeenk Willink

Uitgever:Tjeenk Willink, W.E.J.
Auteur(s):Kloeke, W.
Jaar:
Druk:5e
Hoogte:0 cm
Breedte:0 cm
Bijzonderhedenkaarten niet ingetekend kaart Ind.Archipel ontbreekt
ID/code/volgnr736///Historische Schoolatlas

ten gebruike bij het

onderwijs

in de

vaderlandsche en algemeene geschiedenis

door

H.Hettema Jr. Zwolle

W.E.J. Tjeenk Willink

1896

Uitgever:Tjeenk Willink, W.E.J.
Auteur(s):Hettema, H.
Jaar:
Druk:1e
Hoogte:37 cm
Breedte:23 cm
Bijzonderheden
ID/code/volgnr812///Historische Schoolatlas

ten gebruike bij het onderwijs

in de

vaderlandsche en algemeene geschiedenis

door

H.Hettema Jr.

2e verbeterde en vermeerderde druk W.E.J. Tjeenk Willink

Uitgever:Tjeenk Willink, W.E.J.
Auteur(s):Hettema, H.
Jaar:
Druk:2e
Hoogte:0 cm
Breedte:0 cm
Bijzonderheden
ID/code/volgnr813///Historische Schoolatlas

ten gebruike bij het onderwijs

in de

vaderlandsche en algemeene geschiedenis

door

H.Hettema Jr.

derde verbeterde en vermeerderde druk W.E.J. Tjeenk Willink

Uitgever:Tjeenk Willink, W.E.J.
Auteur(s):Hettema, H.
Jaar:
Druk:3e
Hoogte:0 cm
Breedte:0 cm
Bijzonderheden
ID/code/volgnr814///Historische Schoolatlas

ten gebruike bij het onderwijs

in de

vaderlandsche en algemeene geschiedenis

door

H.Hettema Jr.

vierde verbeterde en vermeerderde druk' W.E.J. Tjeenk Willink

Uitgever:Tjeenk Willink, W.E.J.
Auteur(s):Hettema, H.
Jaar:
Druk:4e
Hoogte:0 cm
Breedte:0 cm
Bijzonderheden
ID/code/volgnr815///Historische Schoolatlas

ten gebruike bij het onderwijs

in de

vaderlandsche en algemeene geschiedenis

door

H.Hettema Jr.

5e herziene en vermeerderde druk W.E.J. Tjeenk Willink

Uitgever:Tjeenk Willink, W.E.J.
Auteur(s):Hettema, H.
Jaar:
Druk:5e
Hoogte:0 cm
Breedte:0 cm
Bijzonderheden
ID/code/volgnr816///Historische

Schoolatlas

ten gebruike bij

het onderwijs in de vaderlandsche

en algemeene geschiedenis

door

H.Hettema Jr.

zesde herziene en vermeerderde druk W.E.J. Tjeenk Willink

Uitgever:Tjeenk Willink, W.E.J.
Auteur(s):Hettema, H.
Jaar:
Druk:6e
Hoogte:0 cm
Breedte:0 cm
Bijzonderheden
ID/code/volgnr817///Historische

Schoolatlas

ten gebruike bij

het onderwijs in de vaderlandsche

en algemeene geschiedenis

door

H.Hettema Jr.

zevende herziene en vermeerderde druk W.E.J. Tjeenk Willink

Uitgever:Tjeenk Willink, W.E.J.
Auteur(s):Hettema, H.
Jaar:
Druk:7e
Hoogte:0 cm
Breedte:0 cm
Bijzonderheden
ID/code/volgnr818///Groote

Historische Schoolatlas

ten gebruike bij het onderwijs in de

vaderlandsche en algemeene geschiedenis

door

H.Hettema Jr.

achtste herziene en vermeerderde druk W.E.J. Tjeenk Willink

Uitgever:Tjeenk Willink, W.E.J.
Auteur(s):Hettema, H.
Jaar:
Druk:8e
Hoogte:0 cm
Breedte:0 cm
Bijzonderheden
ID/code/volgnr819///Groote Historische Schoolatlas ten gebruike bij het onderwijs in de vaderlandsche en algemeene geschiedenis

door

H.Hettema Jr.

negende herziene en vermeerderde druk W.E.J. Tjeenk Willink

Uitgever:Tjeenk Willink, W.E.J.
Auteur(s):Hettema, H.
Jaar:
Druk:9e
Hoogte:0 cm
Breedte:0 cm
Bijzonderheden
ID/code/volgnr820///Groote

Historische Schoolatlas

ten gebruike bij het onderwijs in de

vaderlandsche en algemeene geschiedenis

door

H.Hettema Jr.

tiende herziene en vermeerderde druk W.E.J. Tjeenk Willink

Uitgever:Tjeenk Willink, W.E.J.
Auteur(s):Hettema, H.
Jaar:
Druk:10e
Hoogte:0 cm
Breedte:0 cm
Bijzonderheden
ID/code/volgnr821///Groote

Historische Schoolatlas

ten gebruike bij het onderwijs

in d

vaderlandsche en algemeene geschiedenis

door

H.Hettema Jr.

elfde herziene en vermeerderde druk W.E.J. Tjeenk Willink

Uitgever:Tjeenk Willink, W.E.J.
Auteur(s):Hettema, H.
Jaar:
Druk:11e
Hoogte:0 cm
Breedte:0 cm
Bijzonderheden
ID/code/volgnr822///Groote

Historischen Schoolatlas

ten gebruike bij het onderwijs in de

vaderlandsche en algemeene geschiedenis

door

H.Hettema Jr.

taaalfde herziene en vermeerderde druk N.V. Uitgevers-maatschappij W.E.J. Tjeenk Willink

Uitgever:Tjeenk Willink, W.E.J.
Auteur(s):Hettema, H.
Jaar:
Druk:12e
Hoogte:0 cm
Breedte:0 cm
Bijzonderheden
ID/code/volgnr823///Grote

Historische Schoolatlas

ten gebruike bij het onderwijs

in de vaderlandsche en algemeene geschiedenis

door

H.Hettema Jr.

dertiende herziene en vermeerderde druk N.V. Uitgevers-maatschappij W.E.J. Tjeenk Willink

Uitgever:Tjeenk Willink, W.E.J.
Auteur(s):Hettema, H.
Jaar:
Druk:13e
Hoogte:0 cm
Breedte:0 cm
Bijzonderheden
ID/code/volgnr824///Grote

Historische Schoolatlas

ten gebruike bij het onderwijs

in de vaderlandse en algemene geschiedenis

door

Dr. J.W. Berkelbach v.d. Sprenkel en H.Hettema jr

Veertiende herziene druk N.V. Uitgevers-maatschappij W.E.J. Tjeenk Willink

Uitgever:Tjeenk Willink, W.E.J.
Auteur(s):Berkelbach v.d. Sprenkel, J.W. Hettema, H.
Jaar:
Druk:14e
Hoogte:0 cm
Breedte:0 cm
Bijzonderheden
ID/code/volgnr825///Grote

Historische Schoolatlas

ten gebruike bij het onderwijs

in de vaderlandse en algemene geschiedenis

door

Dr. J.W. Berkelbach v.d. Sprenkel en H.Hettema

Vijftiende herziene druk N.V. Uitgevers-maatschappij W.E.J. Tjeenk Willink

Uitgever:Tjeenk Willink, W.E.J.
Auteur(s):Berkelbach v.d. Sprenkel, J.W. Hettema, H.
Jaar:
Druk:15e
Hoogte:0 cm
Breedte:0 cm
Bijzonderheden
ID/code/volgnr826///Grote

Historische Schoolatlas

ten gebruike bij het onderwijs

in de vaderlandse en algemene geschiedenis

door

H.Hettema

Zestiende herziene en vermeerderde druk N.V. Uitgevers-maatschappij W.E.J. Tjeenk Willink

Uitgever:Tjeenk Willink, W.E.J.
Auteur(s):Hettema, H.
Jaar:
Druk:16e
Hoogte:0 cm
Breedte:0 cm
Bijzonderheden
ID/code/volgnr827///Grote

Historische Schoolatlas

ten gebruike bij het onderwijs

in de vaderlandse en algemene geschiedenis

door

H.Hettema

Zeventiende herziene en vermeerderde druk N.V. Uitgevers-maatschappij W.E.J. Tjeenk Willink

Uitgever:Tjeenk Willink, W.E.J.
Auteur(s):Hettema, H.
Jaar:
Druk:17e
Hoogte:0 cm
Breedte:0 cm
Bijzonderheden
ID/code/volgnr828///Grote

Historische Schoolatlas

ten gebruike bij het onderwijs

in de vaderlandse en algemene geschiedenis

door

H.Hettema

Achtiende herziene en vermeeerderde druk N.V. Uitgevers-maatschappij W.E.J. Tjeenk Willink

Uitgever:Tjeenk Willink, W.E.J.
Auteur(s):Hettema, H.
Jaar:
Druk:18e
Hoogte:0 cm
Breedte:0 cm
Bijzonderheden
ID/code/volgnr829///Grote

Historische Schoolatlas

ten gebruike bij het onderwijs

in de vaderlandse en algemene geschiedenis

door

H.Hettema

negentiende druk N.V. Uitgevers-maatschappij W.E.J. Tjeenk Willink

Uitgever:Tjeenk Willink, W.E.J.
Auteur(s):Hettema, H.
Jaar:
Druk:19e
Hoogte:0 cm
Breedte:0 cm
Bijzonderheden
ID/code/volgnr830///Hettema's Grote

Historische

Schoolatlas

geheel opnieuw bewerkt en uitgebreid door Drs. H. Binnendijk N.V. Uitgevers-maatschappij W.E.J. Tjeenk Willink

Uitgever:Tjeenk Willink, W.E.J.
Auteur(s):Hettema, H. Binnendijk, H.
Jaar:
Druk:20e
Hoogte:0 cm
Breedte:0 cm
Bijzonderheden
ID/code/volgnr831///Hettema's grote historische atlas TWN

Uitgever:Tjeenk Willink, W.E.J.
Auteur(s):Hettema, H.
Jaar:
Druk:
Hoogte:0 cm
Breedte:0 cm
Bijzonderheden
ID/code/volgnr834///H.B.S.-uitgaaf

van den

Historische Schoolatlas

ten gebruike bij het onderwijs in de

vaderlandsche en algemeene geschiedenis

door

H.Hettema Jr.

Tiende herziene en vermeerderde druk Zwolle - W.E.J. Tjeenk Willink - 1923

Uitgever:Tjeenk Willink, W.E.J.
Auteur(s):Hettema, H.
Jaar:
Druk:10e
Hoogte:34 cm
Breedte:22 cm
Bijzonderhedenop voorplat "Historischen atlas"
ID/code/volgnr835///H.B.S.-uitgaaf

van den

Historische Schoolatlas

ten gebruike bij het onderwijs

in de vaderlandsche en algemeene geschiedenis

door

H.Hettema Jr.

Elfde herziene en vermeerderde druk Zwolle - W.E.J. Tjeenk Willink - 1927

Uitgever:Tjeenk Willink, W.E.J.
Auteur(s):Hettema, H.
Jaar:
Druk:11e
Hoogte:34 cm
Breedte:22 cm
Bijzonderhedenop titelblad: ing. f 5.10 | geb. f 6.-
ID/code/volgnr836///H.B.S.-uitgaaf

van den

Historischen Schoolatlas

ten gebruike bij het onderwijs

in de vaderlandse en algemene geschiedenis

door

Dr.J.W.Berkelbach v.d.Sprenkel en H.Hettema Jr.

vijftiende herziene druk N.V. Uitgevers-maatschappij

W.E.J. Tjeenk Willink, Zwolle, 1941

Uitgever:Tjeenk Willink, W.E.J.
Auteur(s):Berkelbach v.d. Sprenkel, J.W. Hettema, H.
Jaar:
Druk:15e
Hoogte:34 cm
Breedte:22 cm
Bijzonderhedenop titelblad: ing. f 4.45 * | geb. f 5.40 *
ID/code/volgnr837///H.B.S.-uitgaaf

van de

Historische Schoolatlas

ten gebruike bij het onderwijs in de

vaderlandse en algemene geschiedenis

door

H.Hettema

zestiende herziene en vermeerderde druk N.V. Uitgevers-maatschappij

W.E.J. Tjeenk Willink, Zwolle, 1947

Uitgever:Tjeenk Willink, W.E.J.
Auteur(s):Hettema, H.
Jaar:
Druk:16e
Hoogte:34 cm
Breedte:22 cm
BijzonderhedenOp titelblad: ing. f 6.05* geb. f 7.-*
ID/code/volgnr838///H.B.S.-uitgaaf

van de

Historische Schoolatlas

ten gebruike bij het onderwijs in de

vaderlandsche en algemene geschiedenis

door

H.Hettema

Zeventiende herziene en vermeerderde druk N.V. Uitgevers-maatschappij

W.E.J. Tjeenk Willink, Zwolle, 1951

Uitgever:Tjeenk Willink, W.E.J.
Auteur(s):Hettema, H. Berkelbach v.d. Sprenkel, J.W.
Jaar:
Druk:17e
Hoogte:34 cm
Breedte:22 cm
BijzonderhedenOp titelblad: Geb. f 8,70*. Op voorplat wordt als auteur ook vermeld Dr. J.W. Berkelbach v.d. Sprenkel
ID/code/volgnr839///H.B.S.-uitgaaf

van de

Historische Schoolatlas

ten gebruike bij het onderwijs in de

vaderlandse en algemene geschiedenis

door

H.Hettema

achttiende herziene en vermeerderde druk N.V. Uitgevers-maatschappij

W.E.J. Tjeenk Willink, Zwolle, 1955

Uitgever:Tjeenk Willink, W.E.J.
Auteur(s):Hettema, H. Berkelbach v.d. Sprenkel, J.W.
Jaar:
Druk:18e
Hoogte:34 cm
Breedte:22 cm
BijzonderhedenOp titelblad: Geb. f 9,70*. Op voorplat wordt als auteur ook vermeld Dr. J.W. Berkelbach v.d. Sprenkel
ID/code/volgnr840///H.B.S.-uitgaaf

van de

Historische Schoolatlas

ten gebruike bij het onderwijs in de

vaderlandse en algemene geschiedenis

door

H.Hettema

negentiende druk N.V. Uitgevers-maatschappij

W.E.J. Tjeenk Willink, Zwolle, 1959

Uitgever:Tjeenk Willink, W.E.J.
Auteur(s):Hettema, H. Berkelbach v.d. Sprenkel, J.W.
Jaar:
Druk:19e
Hoogte:34 cm
Breedte:22 cm
BijzonderhedenOp titelblad: Geb. f 11,50. Op voorplat wordt als auteur ook vermeld Dr. J.W. Berkelbach v.d. Sprenkel
ID/code/volgnr841///Kleine Schoolatlas

der

vaderlandsche en algemeene geschiedenis

door

Dr.M.G.de Boer en H.Hettema Jr. W.E.J. Tjeenk Willink

Uitgever:Tjeenk Willink, W.E.J.
Auteur(s):Boer, M.G. de Hettema, H.
Jaar:
Druk:1e
Hoogte:0 cm
Breedte:0 cm
Bijzonderheden
ID/code/volgnr842///Kleine Schoolatlas der

vaderlandsche en

algemeene geschiedenis

door

Dr.M.G.de Boer en H.Hettema Jr.

2e verbeterde en vermeerderde druk W.E.J. Tjeenk Willink

Uitgever:Tjeenk Willink, W.E.J.
Auteur(s):Boer, M.G. de Hettema, H.
Jaar:
Druk:2e
Hoogte:0 cm
Breedte:0 cm
Bijzonderheden
ID/code/volgnr843///Kleine Schoolatlas der

vaderlandsche en

algemeene geschiedenis

door

Dr.M.G.de Boer en H.Hettema Jr.

3e verbeterde en vermeerderde druk W.E.J. Tjeenk Willink

Uitgever:Tjeenk Willink, W.E.J.
Auteur(s):Boer, M.G. de Hettema, H.
Jaar:
Druk:3e
Hoogte:0 cm
Breedte:0 cm
Bijzonderheden
ID/code/volgnr844///Kleine Schoolatlas der

vaderlandsche en

algemeene geschiedenis

door

Dr.M.G.de Boer en H.Hettema Jr.

4e verbeterde en vermeerderde druk W.E.J. Tjeenk Willink

Uitgever:Tjeenk Willink, W.E.J.
Auteur(s):Boer, M.G. de Hettema, H.
Jaar:
Druk:4e
Hoogte:0 cm
Breedte:0 cm
Bijzonderheden
ID/code/volgnr845///Kleine Schoolatlas der

vaderlandsche en

algemeene geschiedenis

door

Dr.M.G.de Boer en H.Hettema Jr.

5e verbeterde en vermeerderde druk W.E.J. Tjeenk Willink

Uitgever:Tjeenk Willink, W.E.J.
Auteur(s):Boer, M.G. de Hettema, H.
Jaar:
Druk:5e
Hoogte:0 cm
Breedte:0 cm
Bijzonderheden
ID/code/volgnr846///Kleine Schoolatlas der

vaderlandsche en

algemeene geschiedenis

door

Dr.M.G.de Boer en H.Hettema Jr.

6e verbeterde druk W.E.J. Tjeenk Willink

Uitgever:Tjeenk Willink, W.E.J.
Auteur(s):Boer, M.G. de Hettema, H.
Jaar:
Druk:6e
Hoogte:0 cm
Breedte:0 cm
Bijzonderheden
ID/code/volgnr847///Kleine Schoolatlas der

vaderlandsche en

algemeene geschiedenis

door

Dr.M.G.de Boer en H.Hettema Jr.

7e verbeterde druk N.V. Uitgevers-maatschappij W.E.J. Tjeenk Willink

Uitgever:Tjeenk Willink, W.E.J.
Auteur(s):Boer, M.G. de Hettema, H.
Jaar:
Druk:7e
Hoogte:0 cm
Breedte:0 cm
Bijzonderheden
ID/code/volgnr848///Kleine Schoolatlas der

vaderlandsche en

algemeene geschiedenis

door

Dr.M.G.de Boer en H.Hettema Jr.

8e verbeterde druk W.E.J. Tjeenk Willink

Uitgever:Tjeenk Willink, W.E.J.
Auteur(s):Boer, M.G. de Hettema, H.
Jaar:
Druk:8e
Hoogte:0 cm
Breedte:0 cm
Bijzonderheden
ID/code/volgnr849///Dr.M.G.de Boer en H. Hettema

Kleine

Schoolatlas

der vaderlandsche

en algemeene geschiedenis

tiende druk N.V. Uitgevers-maatschappij W.E.J. Tjeenk Willink

Uitgever:Tjeenk Willink, W.E.J.
Auteur(s):Boer, M.G. de Hettema, H.
Jaar:
Druk:10e
Hoogte:0 cm
Breedte:0 cm
Bijzonderheden
ID/code/volgnr850///Kleine

historische

schoolatlas

Geheel opnieuw bewerkt en uitgebreid door

Drs.H.G.Leih

11e druk Tjeenk Willink

Uitgever:Tjeenk Willink, W.E.J.
Auteur(s):Leih, H.G.
Jaar:
Druk:11e
Hoogte:0 cm
Breedte:0 cm
Bijzonderheden
ID/code/volgnr851///Schoolatlas

ten gebruike bij het onderwijs

in de

Vaderlandsche Geschiedenis

door

H.Hettema Jr.

Derde herziene druk W.E.J. Tjeenk Willink

Uitgever:Tjeenk Willink, W.E.J.
Auteur(s):Hettema, H.
Jaar:
Druk:3e
Hoogte:0 cm
Breedte:0 cm
Bijzonderheden
ID/code/volgnr853///Schoolatlas

ten gebruike bij het onderwijs in de

Vaderlandsche Geschiedenis

door

H.Hettema Jr.

Zevende herziene druk W.E.J. Tjeenk Willink

Uitgever:Tjeenk Willink, W.E.J.
Auteur(s):Hettema, H.
Jaar:
Druk:7e
Hoogte:0 cm
Breedte:0 cm
Bijzonderheden
ID/code/volgnr854///Groote schoolatlas

ten gebruike bij het onderwijs in

de Vaderlandsche Geschiedenis

(met twee kaartbladen voor de algemeene geschiedenis)

door

H.Hettema Jr.

Negende herziene en vermeerderde druk W.E.J. Tjeenk Willink

Uitgever:Tjeenk Willink, W.E.J.
Auteur(s):Hettema, H.
Jaar:
Druk:9e
Hoogte:0 cm
Breedte:0 cm
Bijzonderheden
ID/code/volgnr855///Groote schoolatlas

ten gebruike bij het onderwijs in

de Vaderlandsche Geschiedenis

(met twee kaartbladen voor de algemeene geschiedenis)

door

H.Hettema Jr.

Elfde herziene en vermeerderde druk W.E.J. Tjeenk Willink

Uitgever:Tjeenk Willink, W.E.J.
Auteur(s):Hettema, H.
Jaar:
Druk:11e
Hoogte:0 cm
Breedte:0 cm
Bijzonderheden
ID/code/volgnr856///Beknopte Schoolatlas der

Vaderlandsche Geschiedenis

Ten dienste van het Normaal- & M.U. Lager onderwijs

door

H.Hettema Jr.

2e zeer vermeerderde en verbeterde druk W.E.J. Tjeenk Willink

Uitgever:Tjeenk Willink, W.E.J.
Auteur(s):Hettema, H.
Jaar:
Druk:2e
Hoogte:0 cm
Breedte:0 cm
Bijzonderheden
ID/code/volgnr857///Oro-hydrografische en staatskundige

atlas

der

geheele aarde

door

J.Kuyper & N.W.Posthumus

Bekroond te Parijs op de Aardrijkskundige Tentoonstelling in 1875

Vijfde druk

Herzien door J.Kuyper en P.H.Witkamp W.E.J. Tjeenk Willink

Uitgever:Tjeenk Willink, W.E.J.
Auteur(s):Kuyper, J. Posthumus, N.W. Witkamp, P.H.
Jaar:
Druk:5e
Hoogte:0 cm
Breedte:0 cm
Bijzonderhedenin orginele band met opdruk 4e druk (ook exemplaar in band 5e druk, maar zonder vlaggenkaart)
ID/code/volgnr1362///Atlas

van

het Koningrijk der

Nederlanden

en

zijne bezittingen.

Naar de laatste Kadastrale Opmetingen ontworpen, met aanwijzing

van spoorwegen en Kanalen.

Door

J.Jaeger

7e druk, herzien door H.F.Puls.

Vermeerderd met eene afzonderlijke kaart van Sumatra W.E.J. Tjeenk Willink

Uitgever:Tjeenk Willink, W.E.J.
Auteur(s):Jaeger, J. Puls, H.F.
Jaar:
Druk:7e
Hoogte:0 cm
Breedte:0 cm
Bijzonderheden
ID/code/volgnr1381///Atlas

van

Nederland

en de

overzeesche bezittingen

door

J.Kuyper W.E.J. Tjeenk Willink

Uitgever:Tjeenk Willink, W.E.J.
Auteur(s):Kuyper, J.
Jaar:
Druk:
Hoogte:0 cm
Breedte:0 cm
Bijzonderhedendatering jongste kaart 1907 (deze editie wordt in Koeman niet genoemd)
ID/code/volgnr1382///J. Kuyper

Reiskaarten W.E.J. Tjeenk Willink

Uitgever:Tjeenk Willink, W.E.J.
Auteur(s):Kuyper, J.
Jaar:
Druk:
Hoogte:0 cm
Breedte:0 cm
Bijzonderheden15 kaarten (met losse rigisters) in cassette
ID/code/volgnr1383///Landbouwatlas

van

Nederland N.V. Uitgevers-maatschappij W.E.J. Tjeenk Willink

Uitgever:Tjeenk Willink, W.E.J.
Auteur(s):
Jaar:
Druk:
Hoogte:0 cm
Breedte:0 cm
Bijzonderheden
ID/code/volgnr1384///H.B.S.-uitgaaf

van de

Historische Schoolatlas

ten gebruike bij het onderwijs

in de vaderlandse en algemene geschiedenis

door

H.Hettema Jr.

dertiende herziene en vermeerderde druk N.V. Uitgevers-maatschappij

W.E.J. Tjeenk Willink, Zwolle, 1935

Uitgever:Tjeenk Willink, W.E.J.
Auteur(s):Hettema, H.
Jaar:
Druk:13e
Hoogte:34 cm
Breedte:21 cm
Bijzonderhedenop titelblad: ing. f 4.25 | geb. f 5.15
ID/code/volgnr1759///Notitie-Atlas

der

Geheele aarde

door

W.Kloeke

zevende druk Zwolle - W.E.J.Tjeenk Willink

Uitgever:Tjeenk Willink, W.E.J.
Auteur(s):Kloeke, W.
Jaar:
Druk:7e
Hoogte:31 cm
Breedte:37 cm
Bijzonderhedenop voorplat: Notitie-atlas F 2.75 | Dubbele kaartjes 0.125; enkele 0.075
ID/code/volgnr1557///Kleine

Schoolatlas

der vaderlandsche

en algemeene geschiedenis

door

Dr.M.G.de Boer en H. Hettema

9e vermeerderde druk N.V. Uitgevers-maatschappij

W.E.J. Tjeenk Willink, Zwolle, 1956

Uitgever:Tjeenk Willink, W.E.J.
Auteur(s):Boer, M.G. de Hettema, H.
Jaar:
Druk:9e
Hoogte:24 cm
Breedte:17 cm
Bijzonderhedenvoorword uit juni 1955
ID/code/volgnr1565///Atlas

voor de

Vaderlandsche geschiedenis,| onder toezicht van

Dr.W.J.A.Huberts,

Directeur der Rijks Hoogere Burgerschool te Zwolle Zwolle. - W.E.J. Tjeenk Willink.

Uitgever:Tjeenk Willink, W.E.J.
Auteur(s):Huberts, W.J.A.
Jaar:
Druk:1e
Hoogte:30 cm
Breedte:20 cm
Bijzonderhedenop voorplat: Prijs f 1.40
ID/code/volgnr1566///H.B.S.-uitgaaf

van den

Historischen Schoolatlas

ten gebruike bij het onderwijs

in de vaderlandsche en algemeene geschiedenis

door

H.Hettema Jr.

twaalfde herziene en vermeerderde druk N.V. Uitgevers-maatschappij

W.E.J. Tjeenk Willink, Zwolle, 1930

Uitgever:Tjeenk Willink, W.E.J.
Auteur(s):Hettema, H.
Jaar:
Druk:12e
Hoogte:34 cm
Breedte:22 cm
Bijzonderhedenop titelblad: ing. f 4.50 | geb. f 5.40
ID/code/volgnr1720///Atlas

van

Nederland

en de

overzeesche bezittingen

door

J.Kuyper Zwolle

W.E.J. Tjeenk Willink

Uitgever:Tjeenk Willink, W.E.J.
Auteur(s):Kuyper, J.
Jaar:
Druk:11e
Hoogte:46 cm
Breedte:32 cm
Bijzonderhedendatering kaarten tussen 1901 en 1904
ID/code/volgnr1782///Historisch-geographische atlas

der

Algemeene en Vaderlandsche geschiedenis

vierde druk

Herzien door

Dr. W.J.A. Huberts,

Directeur der Rijks Hoogere Burgerschool te Zwolle | Zwolle. - W.E.J. Tjeenk Willink, 1870 De eerste drie drukken van dezen Atlas zijn uitgegeven bij de Erven Thierry & Mensingh te 's Gravenhage

Uitgever:Tjeenk Willink, W.E.J.
Auteur(s):Huberts, W.J.A.
Jaar:
Druk:4e
Hoogte:29 cm
Breedte:38 cm
Bijzonderhedentitel van voorplat. Op titelpagina titel en inhoudsopgave. Op voorplat: Prijs ing. 5.40, geb. 5.90.
ID/code/volgnr1817///Historisch-geographische atlas

der

Algemeene en Vaderlandsche geschiedenis

vierde druk

Herzien door

Dr. W.J.A. Huberts,

Directeur der Rijks Hoogere Burgerschool te Zwolle Zwolle. - W.E.J. Tjeenk Willink, 1870

Uitgever:Tjeenk Willink, W.E.J.
Auteur(s):Huberts, W.J.A.
Jaar:
Druk:4e
Hoogte:29 cm
Breedte:37 cm
Bijzonderhedeninhoudsopgave op titelblad
ID/code/volgnr1818///H.B.S.-uitgaaf

van den

Historischen Schoolatlas

ten gebruike bij het onderwijs in de

vaderlandsche en algemeene geschiedenis

door

H.Hettema Jr.

Achtste herziene en vermeerderde druk Zwolle

W.E.J. Tjeenk Willink

1917

Uitgever:Tjeenk Willink, W.E.J.
Auteur(s):Hettema, H.
Jaar:
Druk:8e
Hoogte:34 cm
Breedte:22 cm
Bijzonderhedenop titelblad: Ing. F 4.-. Geb. f 4.90 | Verhoogd met 10 pCt
ID/code/volgnr1846///Historisch-Geographische atlas

der

Algemeene en Vaderlandsche geschiedenis

zevende druk

herzien door

Dr.W.J.A. Huberts,

Directeur der Rijks Hoogere Burgerschool te Zwolle. Zwolle. - W.E.J. Tjeenk Willink, 1880

De drie eerste drukken van dezen Atlas zijn uitgegeven bij de Erven Thierry & Mensingh te 's Gravenhage

Uitgever:Tjeenk Willink, W.E.J.
Auteur(s):Huberts, W.J.A.
Jaar:
Druk:7e
Hoogte:31 cm
Breedte:21 cm
Bijzonderheden
ID/code/volgnr1848///Voorbericht

behoornde bij den Historischen

Schoolatlas ten gebruike bij het

onderwijs in de vaderlandsche

en algemeene geschiedenis

door

H.Hettema Jr.

zesde herziene druk Zwolle

W.E.J. Tjeenk Willink

1910

Uitgever:Tjeenk Willink, W.E.J.
Auteur(s):Hettema, H.
Jaar:
Druk:6e
Hoogte:23 cm
Breedte:15 cm
Bijzonderheden
ID/code/volgnr1914///Notitie-Atlas

van

Nederland

door

W.Kloeke

zesde druk N.V. Uitgevers-Maatschappij W.E.J.Tjeenk Willink, Zwolle

Uitgever:Tjeenk Willink, W.E.J.
Auteur(s):Kloeke, W.
Jaar:
Druk:6e
Hoogte:32 cm
Breedte:40 cm
Bijzonderheden11 kaarten van de provincies (vlgs Koeman 13 kaarten)
ID/code/volgnr1983///Nieuw

Landbouwatlas

van

Nederland

Uitgever:Tjeenk Willink, W.E.J.
Auteur(s):
Jaar:
Druk:
Hoogte:0 cm
Breedte:0 cm
Bijzonderhedenkennismakingsbrochure Landbouwatlas
ID/code/volgnr2010///Atlas der Oude Geschiedenis

onder toezicht van

Dr. W.J.A. Huberts,

Directeur der Rijks Hoogere Burgerschool te Zwolle

en

Dr. E. Mehler

Rector der Latijnsche School te Zwolle Zwolle. - W.E.J. Tjeenk Willink

Uitgever:Tjeenk Willink, W.E.J.
Auteur(s):Huberts, W.J.A. Mehler, E.
Jaar:
Druk:
Hoogte:0 cm
Breedte:0 cm
Bijzonderheden
ID/code/volgnr2093///Schoolatlas

ten gebruike bij het onderwijs

in de

Vaderlandsche Geschiedenis

door

H.Hettema Jr.

Vierde, vermeerderde druk Zwolle

W.E.J. Tjeenk Willink

1905

Uitgever:Tjeenk Willink, W.E.J.
Auteur(s):Hettema, H.
Jaar:
Druk:4e
Hoogte:0 cm
Breedte:0 cm
Bijzonderheden
ID/code/volgnr2103///H.B.S.-uitgaaf

van den

Historische Schoolatlas

ten gebruike bij het onderwijs in de

vaderlandsche en algemeene geschiedenis

door

H.Hettema Jr.

Negende herziene en vermeerderde druk Zwolle

W.E.J. Tjeenk Willink

1920

Uitgever:Tjeenk Willink, W.E.J.
Auteur(s):Hettema, H.
Jaar:
Druk:9e
Hoogte:34 cm
Breedte:22 cm
Bijzonderhedenop titelblad: Ing. F 5.50.-. Geb. f 7.-.; op voorplat "Historischen atlas"
ID/code/volgnr2181///Kleine

historische

schoolatlas

Geheel opnieuw bewerkt en uitgebreid door

Drs.H.G.Leih

11e druk Tjeenk Willink

Uitgever:Tjeenk Willink, W.E.J.
Auteur(s):Leih, H.G.
Jaar:
Druk:11e
Hoogte:0 cm
Breedte:0 cm
BijzonderhedenBevat alleen eerste 28 blz. van Hett C11. Inhoudsopgave wel gelijk aan Hett C11
ID/code/volgnr2460///


Als u een atlas heeft die niet in de database staat en u wilt de atlasendatabase helpen compleet te maken, kunt u hier de gegevens van uw atlas toevoegen.

atlassen database


toevoegen aan favorieten | home | inspired by: kruisbestuiving: benut kennis optimaal - www.kuisbestuiving.nl | sitemap | contact | RSS