atlas en kaart
De internet kaartenbeurs


Atlassendatabase
Nederlandse atlassen
vanaf ca 1850

U bevindt zich hier: www.atlasenkaart.nl/atlassen/uitgever/atlassen

atlassen uitgegeven door Topografische Inrichting

Hieronder staan de atlassen die zijn uitgegeven door Topografische Inrichting.Atlas

der

Protestanse kerk

in

Nederlandsch Oost-Indië

bevattende

eenvoudige overzichtskaarten van hare predikantsressorten

en van hare hulppredikersafdeelingen, met toelichtende text.

Uitgegeven in opdracht van het bestuur over

de Protestantsche Kerken in Nedrlandsch-Indië Topografische Inrichting

Uitgever:Topografische Inrichting
Auteur(s):Mooy, J.
Jaar:
Druk:
Hoogte:0 cm
Breedte:0 cm
Bijzonderhedenmet stempel "Martinus Nijhoff" op voorplat
ID/code/volgnr1387///Uitkomsten der regenwaarnemingen op

(results of rainfall-observations in)

Java

Regenatlas

(Rainfall-atlas

Uitgegeven in opdracht van het gouvernement van Nederlandsch-Indië

(Published by order of the government of Nethewrlands India)

door (by)

Dr. W. van Bemmelen

Directeur van het koninklijk magnetisch en meteorologisch observatorium

(Director of the royal magnetical and meteorological observatory)

Te (at) Batavia Batavia

Topografische inrichting

1915

Uitgever:Topografische Inrichting
Auteur(s):Bemmelen, W. van
Jaar:
Druk:1e
Hoogte:61 cm
Breedte:40 cm
Bijzonderheden
ID/code/volgnr1517///Atlas

van de gewesten der

buitenbezittingen

Nederlandsch Oost-Indië

Samengesteld door het

Bureau Druk van de Topografische Inrichting Batavia

Uitgever:Topografische Inrichting
Auteur(s):
Jaar:
Druk:
Hoogte:50 cm
Breedte:35 cm
Bijzonderhedenportfolio
ID/code/volgnr1681///Nederlandsche bezittingen

in

Oost-Indië

Naar de nieuwste bronnen samengesteld en aan de regeering opgedragen

door

J.W. Stemfoort en J.J. ten Siethoff

Kapiteins van den Generalen staf van het Nederlandsch-Indisch leger.

Geproduceerd op last van het Departement van Koloniën.

Aan de Topographische Inrichting te 's Gravenhage, onder leiding van den Directeur C.A. Eckstein. Snelpersdruk der Top. Inrichting,

1883-1885

Uitgever:Topografische Inrichting
Auteur(s):Stemfoort,", J.W. Siethoff, J.J. ten
Jaar:
Druk:1e
Hoogte:65 cm
Breedte:46 cm
Bijzonderhedeninhoudsopgave op titelblad
ID/code/volgnr1733///Atlas

van

Nederlandsch Oost-Indië

Bij het Topografisch Bureau te Batavia samengesteld in de jaren 1897-1904

(Omgewerkte uitgave van den atlas van J.W. Stemfoort en J.J. ten Siethoff)

Bij de Topographische Inrichting te 's Gravenhage geproduceerd in de jarn 1898-1907 onder leiding van den directeur C.A. Eckstein

Uitgegeven op last van het epartement van koloniën. Snelpersdruk der Top. Inrichting,

1883-1885

Uitgever:Topografische Inrichting
Auteur(s):Stemfoort,", J.W. Siethoff, J.J. ten
Jaar:
Druk:2e
Hoogte:65 cm
Breedte:46 cm
Bijzonderhedeninhoudsopgave op titelblad
ID/code/volgnr2160///


Als u een atlas heeft die niet in de database staat en u wilt de atlasendatabase helpen compleet te maken, kunt u hier de gegevens van uw atlas toevoegen.

atlassen database


toevoegen aan favorieten | home | inspired by: kruisbestuiving: benut kennis optimaal - www.kuisbestuiving.nl | sitemap | contact | RSS